Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

ĐẢNG CÓ NHỮNG SÁCH LƯỢC LINH HOẠT, TỈNH TÁO GIẢI QUYẾT ĐIỂM NÓNG

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do những khó khăn từ điều kiện, hoàn cảnh của một đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá, do những bỡ ngỡ, sai lầm trong việc quản lý kinh tế, áp dụng mô hình quản lý kinh tế cứng nhắc theo kế hoạch, tập trung, bao cấp khiến kinh tế nước ta dần suy thoái. Khó khăn lên đến đỉnh điểm tạo thành nguy cơ lớn khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu bị tan rã. Nguồn viện trợ từ Liên Xô và các nước XHCN đã không còn. Lúc ấy, tình hình thế giới đầy bất lợi, cộng với sự lao đao của kinh tế trong nước, đời sống người dân nhiều khó khăn, khiến các thế lực thù địch rêu rao rằng chế độ XHCN do Đảng lãnh đạo tại nước ta khó mà đứng vững được.

“DĨ CÔNG VI THƯỢNG”

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, khắc ghi suốt đời với lời dặn “Dĩ công vi thượng” của Bác Hồ. Câu ấy có nghĩa là đặt việc công lên trên hết, là lúc nào, ở đâu cũng tận tụy, đau đáu với nhiệm vụ vì nước, vì dân.

DÂN VẬN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Sâu sát, lắng nghe dân, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng, giải quyết thấu đáo những vướng mắc, vận động quần chúng hành động cách mạng ngay từ cơ sở là cách làm hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận (CTDV) được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả trong “Năm dân vận chính quyền” 2019.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian gần đây, lợi dụng việc một vài cá nhân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảng, các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại được dịp “đục nước, béo cò”, thông qua một số trang điện tử và mạng xã hội để xuyên tạc bản chất và truyền thống cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐẰNG SAU CHIÊU TRÒ “CHÍNH TRỊ HÓA” CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường áp dụng khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” là “chính trị hóa” các vụ án hình sự. Từ những vụ án đơn lẻ, các thế lực thù địch thổi phồng, xuyên tạc, suy diễn lái vụ việc sang hướng khác rồi quy kết thành những vấn đề chính trị của từng quốc gia. Tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam thời gian gần đây càng cho thấy rõ điều đó.

VÌ SAO Ở VIỆT NAM CHỈ CÓ MỘT ĐẢNG LÃNH ĐẠO?

Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta từ những năm 30 của thế kỷ XX. Để sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn có một số ý kiến băn khoăn xung quanh vấn đề Đảng lãnh đạo: Vì sao ở Việt Nam chỉ có một Đảng lãnh đạo? Một Đảng lãnh đạo có đảm bảo dân chủ không? Làm thế nào để thực hiện tốt dân chủ trong điều kiện một Đảng lãnh đạo?... Đó là chưa kể đến những phần tử cơ hội về chính trị và bọn thù địch bên ngoài cố ý vu cáo, xuyên tạc, muốn hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cho rằng: chế độ một Đảng lãnh đạo là “độc đoán”, “chuyên quyền”, mất dân chủ và là nguyên nhân gây ra những bất công trong xã hội…Từ đó xuất hiện một số luận điệu hoài nghi, muốn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Vì vậy, làm rõ cơ sở khoa học của vấn đề này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Để nhận thức đúng đắn vấn đề này cần tập trung vào một số nội dung sau:

YÊU NƯỚC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI YÊU ĐẢNG???

Xin mạn phép nói thẳng đó là một tư tưởng cực kỳ ngu xuẩn. Việt Nam ngày nay là Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Nền Hòa bình - Độc lập - Tự chủ mà Việt Nam có ngày nay là do Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam từ đánh tan ách gông cùm, cho đến đánh tan những kẻ thù ngoại bang xâm lược mà có.