Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

“HOÀ HỢP, HOÀ GIẢI DÂN TỘC”?

Mới đây trên một số diễn đàn của một số bạn trẻ Công giáo có chia sẻ có nội dung cho rằng hình ảnh dưới đây là minh chứng cho hoà hợp, hoà giải dân tộc khi hình ảnh 1 nhóm người bạn trẻ Công giáo Việt Nam và Công giáo gốc Việt hải ngoại tại Đại hội giới trẻ Công giáo thế giới Lisbon - Bồ Đào Nha 2023 cầm cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc. Đây là sự lập lờ của những kẻ đang muốn xuyên tạc lịch sử, đang muốn lấy lá cờ của chế độ nguỵ quân, nguỵ quyền, tay sai bán nước để sánh vai với cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc và xem đó là minh chứng cho hoà hợp, hoà giải dân tộc.

Nên nhớ rằng lịch sử phải là sự thật, trung thực, khách quan, công bằng. Lá cờ vàng ba sọc của nguỵ quân, nguỵ quyền là cờ của chế độ phản dân, hại nước, chúng làm tay sai cho ngoại bang, Chống lại cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc ta, chúng cùng quan thầy dùng bom đạn tàn phá tan hoang đất nước, hàng nghìn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hàng triệu người dân bị chết oan. Ấy vậy mà giờ chúng lại lấy hình ảnh lá cờ vàng ba sọc ra để sánh ngang bằng với cờ đỏ sao vàng và cho rằng đó là hoà hợp, hoà giải dân tộc?

Đồng ý là các bạn có chung Đức tin với Thiên Chúa nhưng nó không thể lấy cái điểm chung đó để phán xét về hoà hợp, hoà giải dân tộc hay lấy là cờ vàng ba sọc để sánh vai với cờ đỏ sao vàng. Gần 50 năm đất nước thống nhất, hòa hợp, hòa giải dân tộc là một chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng không vì thế mà có thể xuyên tạc, bôi lem lịch sử dân tộc. Điều đó là có tội với các thế hệ cha anh đã đi trước! Và chúng ta cần kiên quyết lên án.

- Nguồn sưu tầm -


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét