Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐƯỢC THÔNG QUA: SỰ THẤT BẠI CỦA CÁC ÂM MƯU CHỐNG PHÁ

Ngày 12/2/2020, trong cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định ở Strasbourg, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam - EVFTA nhận được 401 phiếu thuận, đạt tỉ lệ 63,33% (192 phiếu chống và 40 phiếu trắng). Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) được thông qua với tỉ lệ 407 phiếu ủng hộ, 188 phiếu chống và 53 phiếu trắng.

VIỆT NAM LUÔN LÀM TỐT CÔNG TÁC BẢO HỘ CÔNG DÂN

Dịch bệnh COVID- 19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh trong cộng đồng và số người chết không ngừng tăng lên nhất là tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh ở trong nước thì Chính phủ ta cũng đang hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Quốc khi dịch bệnh vẫn đang hoành hành tại đây. Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông qua các cơ quan đại diện thường trú của mình đã chủ động lên danh sách, liên hệ với các công dân Việt Nam đang công tác, học tập và du lịch tại Trung Quốc, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của công dân ta. Đồng thời, Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương nhất là các địa phương giáp biên giới phía Bắc, các địa phương có nhiều lao động sang Trung Quốc làm việc theo dõi sát sao tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

NHỮNG KẺ NGƯỢC DÒNG ĐẤT NƯỚC

Mấy năm gần lại đây, đến hẹn lại lên, mỗi khi đến ngày 17/2, một đám người mang danh “nhân sĩ yêu nước” thường tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại các khu vực công cộng trên địa bàn Hà Nội như tượng đài Lý Thái Tổ, bãi đá sông Hồng,… Tưởng niệm thì ít nhưng thời gian chụp ảnh, livestream trên mạng thì nhiều, nhằm câu like, thể hiện lòng yêu nước của mình. Cùng với đó, chúng cố tình gây rối để lực lượng chức năng can thiệp rồi tố cáo cơ quan chức năng “đàn áp người yêu nước”,…

ĐỪNG LỢI DỤNG “NHÂN QUYỀN” ĐỂ CHỐNG PHÁ NHÂN QUYỀN!

Theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, con người có ba nhóm quyền cơ bản gồm Quyền Dân sự, quyền Chính trị và Quyền Kinh tế, xã hội và Văn hóa. Và đây là mục tiêu mà nhân loại đã dành nhiều thời gian và công sức để đạt được. Việt Nam chúng ta lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân cũng để có thể đem mọi lợi quyền về tay nhân dân. Trong hơn 90 năm qua, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng đã luôn kiên trì với mục tiêu lý tưởng đó, đưa nhân dân ta từ nhân dân một nước nô lệ thành người làm chủ đất nước mình; từng bước thống nhất và bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền của đất nước, thành quả của cách mạng. Khi đất nước hòa bình, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng kinh tế, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế của Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được gia tăng. Trong sự phát triển kinh tế đó, chúng ta đã tham gia nhiều sân chơi lớn như Tổ chức thương mại thế giới (WTO), tham gia đàm phán, ký kết hơn 10 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Đây là cơ sở để Việt Nam thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, lả cơ sở để kinh tế phát triển, từ đó tạo nguồn lực để có thể chăm lo cho người dân nhiều hơn.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

MỘT SỐ CHIÊU TRÒ HẠ THẤP VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng, bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối chính trị, giai cấp lãnh đạo, mục tiêu, phương hướng, phương pháp đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của phong kiến tay sai và thực dân, đế quốc; mở ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân, nông dân và dân tộc Việt Nam lãnh đạo. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn chủ động, sáng tạo hoạch định đường lối đúng đắn, sát hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử Việt Nam trong từng thời kỳ cách mạng, lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, qua hơn 30 năm đổi mới, “đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Thế nhưng, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động luôn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 90 năm qua.

ĐỘI LỐT “DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN” ĐỂ CHỐNG PHÁ

Được thành lập từ năm 2013, tổ chức “Hội anh em dân chủ” ra tuyên ngôn: cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.

HỘI ANH EM DÂN CHỦ - LỚP ÁO NGỤY TẠO

Được thành lập từ năm 2013, tổ chức “Hội anh em dân chủ” ra tuyên ngôn: cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

NHẬN DIỆN THÔNG TIN SAI SỰ THẬT XUYÊN TẠC CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Hiện nay nhiều người đang đưa ra các tin đồn thất thiệt, thiếu kiểm chứng về dịch bệnh, gây ra sự hoang mang trong quần chúng nhân dân. Liên quan đến vấn đề này, cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông của nhiều địa phương đã tiến hành làm việc, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp đưa tin sai sự thật. 

NHẬN DIỆN THÔNG TIN SAI SỰ THẬT XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH THỰC TIỄN DỊCH BỆNH

Trước tình hình của dịch bệnh, chúng ta đã có những giải pháp đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng lây lan trên diện rộng. Theo thông báo của Bộ Y tế, chúng ta đã phân lập thành công chủng virus Corona mới. Đây là một tiền đề có ý nghĩa quan trọng phục vụ các giai đoạn tiếp theo.

NHẬN DIỆN THÔNG TIN SAI SỰ THẬT LỢI DỤNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI VỚI TRUNG QUỐC ĐỂ XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Trung Quốc được xác định là nơi phát sinh dịch nCoV. Trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đang kêu gào đóng cửa biên giới với Trung Quốc ngăn chặn tình hình dịch bệnh. Các đối tượng đưa ra luận điệu nếu không đóng cửa biên giới sẽ khiến chúng ta luôn rơi vào thế bị động đối phó và không tạo ra được một phòng tuyến ngăn chặn dịch bệnh lây lan một cách hiệu quả.

GIẢI PHÁP PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Một là, tiếp tục phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng.
Để phát huy dân chủ trong Đảng đòi hỏi các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm, đường lối của Đảng về phát huy dân chủ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về phát huy quyền làm chủ; giải quyết tốt mối quan hệ hữu cơ giữa “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; tạo điều kiện cần và đủ để nhân dân làm chủ thực chất, hiệu quả. Tiếp tục bổ sung các quy chế, quy định về dân chủ để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng…

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã nêu lên bốn bài học lớn, trong đó có bài học: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân  dân  lao  động”.  Văn  kiện Đại  hội nhấn mạnh “xóa bỏ nhận thức sai lầm coi công tác quần chúng chỉ là biện pháp để tổ chức, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách. Đối với những chủ trương có quan hệ trực tiếp tới đời sống nhân dân trên phạm vi cả nước cũng như ở các địa phương phải trưng cầu ý kiến nhân dân trước khi quyết định”. Nội dung phát huy dân chủ tiếp tục được Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ khóa VII đến khóa X đề cập rõ nét.

HỌC TẬP TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC TRÁCH NHIỆM, KHOA HỌC, ĐỔI MỚI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với công việc. Học và làm theo Bác không phải là bằng những điều cao siêu, to lớn, mà cần bắt đầu từ những lời nói, việc làm, bằng thái độ, cách ứng xử trong xử lý và giải quyết công việc hằng ngày. Đó là sự tự ý thức về trách nhiệm của mình trong công việc chung, là việc cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở cương vị công tác. Mỗi người cần thấm nhuần, khắc sâu lời Bác dạy: Cán bộ, đảng viên “là người đày tớ trung thành và tận tụy của nhân dân”; “phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý”; “làm công bộc cho dân là một việc làm cao thượng”.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC KHOA HỌC, ĐỔI MỚI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Cùng với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn làm việc hết sức khoa học, luôn tìm tòi, đổi mới để đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất. Điều này được thể hiện ở những điểm sau:

TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - là một mẫu mực về tinh thần làm việc trách nhiệm, hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người định nghĩa về tinh thần trách nhiệm bằng những từ ngữ rất giản dị, dễ hiểu: “Tinh thần trách nhiệm là: nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”, là “khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,... là không có tinh thần trách nhiệm”. Người yêu cầu, nhắc nhở, bất kỳ ai, dù ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm; “đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”.

QUAN ĐIỂM CỦA PH. ĂNGGHEN VỀ TƯ DUY LÝ LUẬN

Vấn đề tư duy đã được Ph.  Ăng-ghen bàn đến trong nhiều tác phẩm. Trong tác phẩm “Chống Đuy-rinh”, ở Phần thứ nhất với tên gọi “Triết học”, khi tranh luận với O. Đuy-rinh về vấn đề những nguyên lý, Ph.  Ăngghen viết: “Nếu người ta đặt câu hỏi rằng tư duy và ý thức là gì, chúng từ đâu đến, thì người ta thấy rằng chúng là sản vật của bộ óc con người và bản thân con người, là sản vật của giới tự nhiên, một sản vật đã phát triển trong một môi trường nhất định và cùng với môi trường đó. Vì vậy, lẽ tự nhiên là những sản vật của bộ óc con người, - quy đến cùng cũng là những sản vật của giới tự nhiên - không mâu thuẫn mà lại còn phù hợp với mối liên hệ còn lại của giới tự nhiên”. Từ luận giải nói trên, chúng ta nhận thấy Ph.  Ăngghen đã khẳng định ý thức, tư duy của con người chính là chức năng của bộ não. Bộ não người là một dạng vật chất có tính tổ chức cao, có khả năng sản sinh ra tư duy, ý thức. Quan điểm này không chỉ là sự bác bỏ những luận điểm duy tâm của O. Đuy-rinh khi cho rằng những nguyên lý được rút ra từ tư duy chứ không phải từ thế giới bên ngoài, mà còn khẳng định rõ lập trường duy vật triệt để của Ph. Ăngghen khi bàn về vấn đề tư duy nói riêng và quá trình nhận thức của con người nói chung.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐÔI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ

Bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động phụ nữ:

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ

Thứ nhất, Đảng đề ra cương lĩnh, quan điểm của Đảng về giới, về phụ nữ theo quan điểm cách mạng và tiến bộ, thể hiện tư tưởng giải phóng phụ nữ, bình đẳng giới, tiếp cận dựa trên quyền con người và quyền của giới.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

LỢI DỤNG LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG CHIA RẼ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

Sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng rất tiêu cực đến sự ổn định chính trị, an ninh đất nước, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở địa phương, cơ sở. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu chia rẽ dân tộc, ly khai, khủng bố bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhất là việc tạo ra những điểm nóng có thể trở thành những “ngòi nổ” bùng phát, làm cho tình hình phát triển rất khó kiểm soát. Việc khiếu kiện, những đòi hỏi, những “yêu cầu” của đồng bào ở một số nơi đã tạo nên những “điểm nóng”, gây mất ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở những địa bàn xảy ra, ảnh hưởng chung đến cả nước. Những sự kiện diễn ra ở Tây Nguyên (2004, 2008) ở Mường Nhé, Điện Biên (2011) đã ảnh hưởng không nhỏ đối với sự ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tình trạng di cư tự do ở trong nước, vượt biên trái phép sàng Lào, Thái Lan, Trung Quốc và định cư ở các nước phương Tây theo diện tỵ nạn chính trị diễn biến phức tạp, gây khó khăn không chỉ cho công tác quản lý nhân khẩu mà còn kéo theo hàng loạt vấn đề nhạy cảm khó lường về an ninh chính trị, trật tự xã hội, hình thành những điểm nóng tại khu vực biên giới, tác động tiêu cực đến công tác quản lý biên giới. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây sức ép về “dân chủ”, “nhân quyền”, hậu thuẫn, kích động số đối tượng chống đối trong nước tập hợp lực lượng biểu tình, bạo loạn. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc, miền núi, biên giới, tôn giáo tiếp tục duy trì ổn định; tuy nhiên, vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, vấn đề “ba Tây” Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ vẫn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn cần quan tâm giải quyết.
Từ những vấn đề trên, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động nhận diện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn đó của các thế lực thù địch là yêu cầu cơ bản và cấp bách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

LỢI DỤNG LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG CHIA RẼ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI

Từ những thông tin sai trái đã dẫn đến những nhận thức sai lệch, làm thay đổi thái độ, hành vi đồng bà theo chiều hướng xấu, lệch lạc, ảnh hưởng lớn đến nếp nghĩ, nếp sống của đồng bào. Một mặt, đồng bào tiếp tục duy trì những tập quán cổ hủ, lạc hậu, mặt khác nhanh chóng tiếp nhận lối sống xa lạ, lai căng trái với thuần phong, mỹ tục, làm mai một, biến dạng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; cản trở quá trình xây dựng đời sống văn hóa mới. Đặc biệt, việc chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, gây mâu thuẫn, xung đột ngay trong nội bộ mỗi dân tộc, giữa các dân tộc, các tôn giáo… ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ dân tộc, tôn giáo tốt đẹp ở nước ta. Việc gây nên những mâu thuẫn giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với người Kinh, người Thượng với người Kinh, tuy chưa phải là lớn, nhưng cũng đã làm rạn nứt, suy giảm nhất định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Âm mưu tôn giáo hóa dân tộc thiểu số, gắn đồng bào dân tộc thiểu số với đạo Tin Lành, nhất là “Tin Lành Vàng Chứ”, hình thành một cộng đồng mới liên kết theo tôn giáo, có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên một số lĩnh vực, nhưng từ sự khác biệt về tín ngưỡng tôn giáo đã gây ra mâu thuẫn cục bộ trong gia đình, dòng họ và thôn bản có người theo và không theo Tin Lành; làm mất bản sắc văn hóa và tính cố kết tộc người truyền thống; là cơ hội thuận lợi để các thế lực thù địch xây dựng, tập hợp lực lượng chính trị đổi lập là những tín đồ Tin Lành.

LỢI DỤNG LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG CHIA RẼ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN LĨNH VỰC KINH TẾ

Sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế của các địa phương nói chung, tình trạng kinh tế của các hộ gia đình nói riêng. Đồng bào không thể yên ổn làm ăn, không thể yên tâm lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, chăm lo hạnh phúc cho bản thân và gia đình mình; mà trái lại, còn luôn ở trạng thái bỏ bê công việc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đã có một bộ phận đồng bào dân tộc, tôn giáo mắc mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch ra đi để “tìm tổ quốc riêng”, việc bỏ bê ruộng nương, bỏ cả việc thờ cúng tổ tiên… và đã rơi vào tình cảnh sống lang thang, bất ổn. Đã từng có một bộ phận người Hmông, bị truyền thông phản động lừ bịp, nên đã tụ tập chờ “đón vua” và “tập bay” bằng diều để được “vua” đưa đến một vùng đất mới “không cần làm cũng có ăn, được sung sướng và có tổ quốc riêng”; giết gia súc, gia cầm ăn uống và bỏ bê sản xuất cũng như bán rẻ tài sản, đất đai để di cư tự do theo lời kêu gọi của những người tuyên truyền về “Vương quốc Hmông”;... Một bộ phận đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bị chúng mua chuộc, dụ dỗ, bị “cuốn theo” vào việc khiếu kiện, đấu tranh đòi quyền lợi, biểu tình, tạo nên những “điểm nóng”… làm cho đời sống của đồng bào càng khó khăn hơn.

LỢI DỤNG LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG CHIA RẼ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ

Sự chống phá đó đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, đặc biệt là ở cơ sở vùng dân tộc, tôn giáo. Những thông tin sai trái, phản động đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thậm chí chúng đã  trực tiếp “đẩy” một bộ phận nhỏ đồng bào về phía đối lập với chính quyền, lén lút làm việc cho một số phần tử phản động, cực đoan. Nguy hiểm hơn, chúng kích động thái độ bất bình, tư tưởng bất mãn của một bộ phận nhân dân vùng dân tộc, tôn giáo với hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo, can thiệp chống phá; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong đồng bào, khiến một bộ phận người dân mất lòng tin vào Đảng và Nhà nước ta;... dẫn đến việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Một bộ phận đồng bào bị các thế lực thù địch lôi kéo đi khiếu kiện, thậm chí có hành vi chống đối chính quyền đã gây rất nhiều khó khăn, phức tạp trong quá trình xử lý, ổn định tình hình để chăm lo phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy và chính quyền ở các địa phương. Ở vùng dân tộc thiểu số đã có một bộ phận đồng bào bị kẻ xấu lôi kéo theo các tà đạo, gây mất ổn định chính trị, cản trở phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Các thế lực thù địch còn dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở, làm tha hóa, biến chất, vô hiệu hóa đội ngũ cán bộ, “thúc đẩy” đội ngũ cán bộ làm việc “không tự giác” cho chúng.

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TRUYỀN THÔNG CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, TÔN GIÁO HIỆN NAY CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Một là, đăng tải, chia sẻ, lan truyền các bài viết, bình luận xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trực tiếp là quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo, nhằm hình thành quan điểm chính trị đối lập với Đảng và Nhà nước ta.

LỢI DỤNG TRUYỀN THÔNG CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, TÔN GIÁO HIỆN NAY - THỦ ĐOẠN VÀ TÁC HẠI

Lợi dụng truyền thông để chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo là một phương thức nguy hiểm trong “Chiến lược diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thời gian gần đây, chúng ráo riết đẩy mạnh sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại với những thủ đoạn và biện pháp ngày càng xảo quyệt, tinh vi, nham hiểm và đã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến các lĩnh vực đời sống xã hội vùng dân tộc, tôn giáo. Vì vậy, chủ động nhận diện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn đó của các thế lực thù địch là yêu cầu cơ bản và cấp bách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

NẮM VỮNG, SỬ DỤNG TỐT CÁC PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TÔN GIÁO, ĐẶC THÙ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Các phương thức tiến hành CTTG rất đa dạng: lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, tuyên truyền, vận động, trong đó chủ yếu là sử dụng phương thức vận động quần chúng chứ không phải là hành chính, mệnh lệnh. Cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương lãnh đạo CTTG. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về CTTG; Ban Tôn giáo của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CTTG trong phạm vi cả nước; chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, tuyên truyền, vận động thực hiện CTTG. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về CTTG và tham mưu cho Chính phủ về CTTG theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

NẮM VỮNG, THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Một là, tuyên truyền, vận động làm cho toàn Đảng, toàn dân nói chung và tín đồ, chức sắc tôn giáo nói riêng hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước hiện nay, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, bảo đảm cho cho tôn giáo đồng hành gắn bó với dân tộc, tuân thủ pháp luật, giữ vững độc lập tôn giáo và chủ quyền quốc gia. Trong Chỉ thị 18, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và CTTG trong hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

NẮM VỮNG, TUÂN THỦ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.

CẦN NẮM VỮNG THỰC CHẤT, THỰC HIỆN ĐÚNG BẢN CHẤT CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Công tác tôn giáo là tổng thể các hoạt động của cả hệ thống chính trị trong việc hoạch định và hiện thực hóa quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo, nhằm tác động và tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo,  vùng  tôn giáo được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết tôn giáo, lương giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực chủ yếu cho sự thành công của công cuộc đổi mới đất nước.

TIẾP TỤC QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI


     Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo; nhiều người Việt Nam có tín ngưỡng tôn giáo. Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 1 năm 2019, Nhà nước ta đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức, thuộc 16 tôn giáo với hơn 26 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, trên 55.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc, gần 30.000 cơ sở thờ tự.  Tôn giáo của người Việt Nam có tính dung hợp, đan xen, hòa đồng cao; đại đa số tín đồ, chức sắc tôn giáo là người lao động, trong đó chủ yếu là nông dân; chức sắc tôn giáo, nhà tu hành của các tôn giáo ở Việt Nam khá đông đảo; các tôn giáo ở Việt Nam có quan hệ quốc tế rộng rãi; hiện nay tôn giáo ở Việt Nam có những biến thái mới theo hướng thế tục hóa, thương mại hóa, xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới; tôn giáo ở Việt Nam luôn là đối tượng trong chính sách lợi dụng của các thế lực thù địch để chống phá sự nghiệp cách mạng. Đồng bào có tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác tôn giáo (CTTG) có vai trò quan trọng nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo của đồng bào, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ” – MỘT THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH CỦA SỰ DỐI TRÁ

Năm 2010, trên Internet lan truyền tin giả kể rằng WikiLeaks công bố “tài liệu tuyệt mật” cho biết, đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành “khu tự trị” của nước ngoài. Dù sau đó người đưa ra tin giả này khẳng định đây chỉ là bịa đặt, thì đến nay, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí vẫn sử dụng để vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Và đáng tiếc, một số người đã tin theo, rồi có phát ngôn, hành động thiếu chín chắn...

VIỆT NAM CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Những người kêu gọi “Việt Nam phải liên minh quân sự” thường chê bai, gièm pha về sức mạnh quân sự Việt Nam hiện nay là “quá yếu”, “lạc hậu”; chính sách quốc phòng là “dâng đất, bán biển”, là “chính sách quy phục nước lớn…”, v.v. Đây là ý kiến hoàn toàn sai lầm, phiến diện, chỉ “thấy cây mà không thấy rừng”, “biết một mà không biết hai”. Một triết lý hiển nhiên ai cũng hiểu là bất cứ nước nào khi tiến hành chiến tranh thì đều phải cần đến vũ khí trang bị, phương tiện quân sự cần thiết, càng hiện đại càng tốt. Nhưng, nếu chỉ dựa vào vũ khí thì Việt Nam không thể nào đánh bại được mọi kẻ thù xâm lược. Lịch sử đã chứng minh, Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược bởi chúng ta có một thứ “vũ khí” vô cùng quan trọng, đó là nhân tố chính trị - tinh thần to lớn, lòng yêu nước nồng nàn, “chúng chí thành thành”, “toàn dân là lính” của toàn dân tộc. Chính “bảo bối” này mới là cái thực lực quyết định và nhân lên sức mạnh của mọi thứ vũ khí khác. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quân và dân Việt Nam đã vượt qua gian khổ, ác liệt, hy sinh, phát huy cao độ tính năng, tác dụng các loại vũ khí, trang bị hiện có và được bạn bè quốc tế giúp đỡ, đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh với vũ khí, trang bị hiện đại nhất, giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà.

TÍNH HAI MẶT CỦA LIÊN MINH QUÂN SỰ

“Liên minh quân sự là sự liên kết hoạt động quân sự giữa hai hoặc nhiều nước hay tập đoàn chính trị trên cơ sở thống nhất về mục đích và lợi ích. Tùy thuộc vào mục đích chính trị, liên minh quân sự có thể là tiến bộ hay phản động, tự vệ hay xâm lược”. Theo đó có thể thấy: (1). Liên minh quân sự tất yếu không chỉ hỗ trợ và ràng buộc nhau về quân sự mà còn cả chính trị và kinh tế; (2). Liên minh quân sự phải dựa trên cơ sở thống nhất về mục đích và lợi ích, trước hết là phải chấp nhận các điều kiện có đi, có lại về chính trị, kinh tế, nhiều khi là cả chủ quyền quốc gia; (3). Tùy theo mục đích chính trị, kinh tế, “lợi lộc” đến đâu mà các nước liên minh trước sau sẽ bộc lộ bản chất tiến bộ - phản động, tự vệ - xâm lược, chính nghĩa - phi nghĩa, vụ lợi - cùng có lợi.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

BƯỚC TIẾN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG THỰC TIỄN

Bước tiến về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta không chỉ thể hiện trong tư duy, nhận thức mà còn thể hiện trong thực tiễn sinh động, phong phú của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, trên các nội dung cơ bản sau:

BƯỚC TIẾN TRONG TƯ DUY, NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn có chính sách về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp để tập hợp, phát huy vai trò của đồng bào có đạo trong xây dựng và phát triển đất nước. Điểm nổi bật của hệ thống chính sách đó là: tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, nhận thức về vai trò của tôn giáo cũng có sự phát triển, từ nhìn nhận giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo đến việc giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo và coi tôn giáo là nguồn lực trong quá trình phát triển đất nước. Quan điểm coi tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước vừa mới, vừa là bước đột phá tiếp theo của Việt Nam trên con đường đổi mới nhận thức về vai trò của tôn giáo trong hội nhập quốc tế. Thật vậy, đến tháng 9-2019, các tôn giáo ở nước ta có khoảng 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện; 300 trường mầm non, 2.000 lớp học tình thương; 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo, bao gồm: 02 trường trung cấp nghề và 10 trung tâm dạy nghề, tuyển sinh, đào tạo hệ trung cấp và dạy nghề ngắn hạn; gần 800 cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức Phật giáo, Công giáo, Cao Đài... đang nuôi dưỡng trên 12.000 trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật, người già cô đơn, bệnh nhân tâm thần, HIV/AIDS, tiếp nhận nhiều nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn góp phần chia sẻ với Nhà nước trong việc chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội.

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG XUẤT ẤN PHẨM, TÀI LIỆU CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC TA

Một là, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động xuất bản, tán phát ấn phẩm, tài liệu phản động chống phá Việt Nam luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị lớn, sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh.

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN ẤN PHẨM, TÀI LIỆU CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Để chuyển tải các ấn phẩm, tài liệu xuyên tạc, phản động vào trong nước, các thế lực thù địch đã lập ra hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm cơ quan báo, tạp chí, đài phát thanh, phát hình ở các quốc gia: Mỹ, Úc, Philippines... có chương trình tiếng Việt; thông qua hợp tác trên các lĩnh vực bưu chính viễn thông, báo chí, xuất bản trong nước; qua các chương trình hợp tác quốc tế, dự án đào tạo báo chí, các hội thảo; qua nhân viên ngoại giao, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam để chuyển tải ấn phẩm, báo cáo, tài liệu vào nước ta. Họ triệt để lợi dụng thời điểm trong nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, như: Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; hoặc khi có các vụ việc phức tạp xảy ra, như: vụ biểu tình phản đối Công ty Formosa tại miền Trung, giải tỏa chùa Liên Trì tại thành phố Hồ Chí Minh hay mới đây là vụ việc ở Đồng Tâm, v.v. Hoặc thời điểm đoàn Việt Nam tham gia các hoạt động của Liên hợp quốc để đẩy mạnh tán phát các ấn phẩm, tài liệu phản động vào trong nước nhằm hạ thấp uy tín Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, làm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ xa rời mục tiêu, lý tưởng, mất lòng tin vào Đảng, từng bước hình thành xu hướng ly khai, dựng lên “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng phản động, hình thành đảng đối lập ở Việt Nam; thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta; cổ súy cho số đối tượng chống đối hoạt động tích cực, quyết liệt hơn.

NHẬN DIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN ẤN PHẨM, TÀI LIỆU CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC TA

Nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng xuất bản, tán phát các ấn phẩm, tài liệu có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước, bóp méo sự thật về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì thế, nhận thức rõ để có cách thức phòng, chống hoạt động này là vấn đề rất quan trọng.

CÁC “LỰC LƯỢNG” CHỐNG ĐỐI, ĐÒI ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG THỂ LÀ LỰC LƯỢNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỦ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI

Cần khẳng định rằng, các tổ chức và cá nhân, như: Việt Tân (Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng, có trụ sở ở Mỹ), các nhà mang danh “dân chủ”, “xã hội dân sự” luôn hô hào, kêu gọi, tuyên truyền dân chủ tư sản phương Tây, lớn tiếng đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,… chỉ là đại diện và là tay sai đắc lực của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức chống phá hòng làm cho Việt Nam rối ren, bất ổn để dễ bề trục lợi về chính trị và kinh tế. Điều này được chính một số kẻ từng tham gia các tổ chức này thừa nhận. Mặt khác, họ không có và không thể đại diện cho bất cứ một học thuyết nào với tư cách là một hệ tư tưởng tiến tiến, khoa học và cách mạng hơn chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, họ không thể đại diện cho nhân dân và không có chút tư cách gì để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi đến vinh quang.
Sự thực hiển nhiên trên đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của nhân dân, của dân tộc đối với Đảng. Vai trò đó đến nay và mãi mãi về sau là không thể thay thế. Mọi sự phủ nhận, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng làm lu mờ vai trò của Đảng càng cho thấy một sự thật là: Đảng vẫn đang vững vàng với vai trò của mình và niềm tin của nhân dân dành cho Đảng ngày càng vững chắc.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LUÔN TỰ ĐỔI MỚI, TỰ CHỈNH ĐỐN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ, NGUYỆN VỌNG, NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Để hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, Đảng ta luôn tự phê bình và phê bình, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để “xốc lại đội ngũ”, làm cho Đảng mạnh hơn, nên Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, nhận rõ nguy cơ của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, toàn Đảng đã kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay có hơn 70 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cả ủy viên và nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị. Điều đó cho thấy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng là “không có vùng cấm”; bất cứ ai, làm gì, ở cương vị nào, dù đang tại vị hay đã “hạ cánh” nếu sai phạm đều bị xử lý. Đây là lời tuyên chiến quyết liệt của Đảng đối với “giặc nội xâm”, yếu tố lớn nhất làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, suy giảm sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng. Qua đó, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực; tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, củng cố niềm tin càng vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG VÀ PHÙ HỢP VỚI XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỜI ĐẠI

Trước sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch và một số người cho rằng, đó là bằng chứng của sự sai lầm, lỗi thời của chủ nghĩa Mác – Lênin. Song thực tiễn cho thấy, đến nay, chưa hề có một học thuyết nào tiến bộ, khoa học và cách mạng hơn chủ nghĩa Mác – Lênin. Các mô hình xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa, kể cả đã phát triển ở châu Âu, châu Mỹ, mặc dù có nhiều thành tựu, nhưng vẫn chứa đựng đầy rẫy những mâu thuẫn lợi ích, căn bệnh bản chất mà chủ nghĩa tư bản không thể khắc phục. Các cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang ở I-rắc, Li-bi, Xy-ri; các vụ khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ và một số nước ở châu Âu đã minh chứng cho điều đó. Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã và đang thúc đẩy nhanh hơn quá trình xã hội hóa lực lượng sản xuất, dẫn đến thay đổi về quan hệ sản xuất. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cách mạng xã hội, hình thành xã hội mới tốt đẹp hơn, như chủ nghĩa Mác – Lênin xác định. Đó là xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội tiến bộ, vì con người, là ước vọng ngàn đời của tất cả người dân lao động, của nhân loại tiến bộ, mong muốn sống trong hòa bình, nhân ái. Sự sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, mà nguyên nhân trước hết là do những người cộng sản đã nhận thức không đầy đủ và vận dụng sai lầm những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn, cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, là bài học đau đớn không chỉ đối với những người cộng sản, mà cả đối với nhân loại. Song, đó là sự sụp đổ của mô hình cụ thể, tuyệt nhiên không phải là sự sụp đổ của một học thuyết khoa học, càng không phải là sự sụp đổ về một tương lai tốt đẹp mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới. Điều đó cho thấy, chủ nghĩa xã hội vẫn là tương lai của loài người; và chắc chắn xã hội loài người sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Việc Việt Nam lựa chọn, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn phù hợp với xu thế thời đại, là con đường duy nhất đưa dân tộc Việt Nam đến vinh quang, hùng cường. Nhân dân Việt Nam tin tưởng, lựa chọn, giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân tộc tiến lên theo con đường đã lựa chọn.

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THẮNG LỢI VĨ ĐẠI, GHI VÀO LỊCH SỬ DÂN TỘC NHỮNG TRANG VÀNG CHÓI LỌI

Ngay khi mới 15 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, giành độc lập, tự do cho dân tộc sau gần một trăm năm bị thực dân Pháp đô hộ; nhân dân Việt Nam thoát khỏi “kiếp ngựa trâu”, trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TẤT YẾU LỊCH SỬ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA DÂN TỘC VÀ NGUYỆN VỌNG THIẾT THA CỦA NHÂN DÂN

Lịch sử dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cho thấy, trước ách thống trị, nô dịch, bóc lột hà khắc, tàn bạo của thực dân, phong kiến, trên khắp đất nước đã có nhiều cuộc đấu tranh, phong trào yêu nước theo tư tưởng phong kiến, tư sản nổ ra nhưng đều thất bại, mà nguyên nhân chủ yếu là do đường lối, tư tưởng không phù hợp với thời đại và nguyện vọng của nhân dân. Mặc dù bị đàn áp dã man, nhưng phong trào yêu nước, cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân và giai cấp công nhân vẫn phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có một lực lượng với đường lối cách mạng tiên tiến, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử mới đủ tư cách đại biểu cho các tầng lớp nhân dân, đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

CHIA RẼ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN – CHIÊU TRÒ NGUY HIỂM CỦA CÁC LUẬN ĐIỆU THÙ ĐỊCH

Như đã thành thông lệ, sắp đến kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực; trong đó, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là một trong những chiêu trò nguy hiểm nhất. Vì vậy, đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc của chúng, nhằm bảo vệ uy tín của Đảng, cũng như mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân là việc làm cấp thiết.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN

Trên cơ sở kế thừa những tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của Đảng cầm quyền cũng như nhiệm vụ của chuyên chính vô sản, cùng với tư tưởng “Có dân là có tất cả”, tin ở dân, dựa vào dân, Hồ Chí Minh đã coi tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân là nguyên tắc cơ bản trong chiến lược cách mạng của Người. Do đó, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước là phục vụ nhân dân vì "trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân".

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN THEO QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN

V.I.Lênin không những bảo vệ mà còn bổ sung, phát triển, đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể về nhiệm vụ của đảng cầm quyền và nhà nước khi đã có nhà nước vô sản.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN THEO QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN

C. Mác và Ph. Ăngghen là những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, đặt nền móng lý luận cho phong trào công nhân và phong trào cộng sản trên toàn thế giới. Thời đại của các ông đã chứng kiến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản cùng với sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân và phong trào cộng sản trong điều kiện giai cấp vô sản chưa giành được chính quyền. Tuy nhiên, các ông đã phác thảo ra những nét cơ bản trở thành chỉ dẫn quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng cộng sản và nhà nước vô sản sau này.

XUYÊN TẠC NHÂN QUYỀN VIỆT NAM LÀ BẢN CHẤT CỦA HRW

Ngày 14-1-2020, HRW đã ra cái gọi là “Báo cáo Thế giới 2020” điểm lại bức tranh nhân quyền của khoảng 100 quốc gia... Phần nói về Việt Nam, báo cáo này viết: “Năm 2019 là một năm tàn bạo đối với các quyền tự do căn bản ở Việt Nam khi chính quyền kết án tù ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến”;... Trước khi đưa ra bản báo cáo này, HRW đã không ít lần đòi trả tự do cho một số đối tượng mà họ khoác lên chiếc áo “nhà dân chủ”; “nhà hoạt động nhân quyền”;... đang thụ án do vi phạm pháp luật Việt Nam.

HRW ĐÃ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CÔNG ƯỚC VÀ NGUYÊN TẮC QUỐC TẾ

Hành động của HRW vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Quy định về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác được đề cập trong các điều ước quốc tế. Đặc biệt trong Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) năm 1945, lần đầu tiên đã quy định về nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác ở Điều 2. Sau đó tại Nghị quyết 2625 năm 1970 của Đại hội đồng LHQ, nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác tiếp tục được ghi nhận cụ thể và rõ ràng hơn.

“CON RỐI” ĐỘI LỐT NHÂN QUYỀN

Tổ chức HRW được thành lập năm 1988 trên cơ sở hợp nhất tổ chức Helsinki Watch (do Robert L.Bernstein thành lập năm 1978 với mục đích "giám sát" Liên Xô bằng cách thu thập tư liệu liên quan tới việc Liên Xô thực hiện quy ước của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), hỗ trợ các nhóm "bảo vệ" nhân quyền tại nước này) với một số tổ chức quốc tế khác có cùng tôn chỉ, mục đích nghiên cứu và cổ vũ cho phát triển nhân quyền. Nói là chuyên nghiên cứu và cổ vũ cho nhân quyền, nhưng nhìn vào những hoạt động của HRW người ta không khó để nhận ra tổ chức này đã và đang “lời nói không đi đôi với việc làm”, ngày càng xa rời, thậm chí đi ngược tôn chỉ, mục đích.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

LỆNH PHẢI THẮNG!

Những chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch virus Corona không chỉ mang bóng dáng của mệnh lệnh hành chính. Trên hết, đó còn là lệnh quyết thắng đối với toàn hệ thống chính trị, cũng như với toàn dân trong nỗ lực vượt qua dịch bệnh này.

GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ nhất, cần phải tuyên truyền, giáo dục, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cách nay 100 năm là sự lựa chọn của lịch sử; là sự bắt nhịp xu hướng thời đại; đã được kiểm định bởi lịch sử dân tộc ta qua 90 năm có Đảng lãnh đạo. Các bậc tiền bối cách mạng đã luôn nghiên cứu, học tập và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau nhiều thập kỷ đối đầu, thù địch, sử dụng sức mạnh của kinh tế, vũ khí hiện đại hòng thủ tiêu Đảng Cộng sản Việt Nam, đến nay các nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam đều chấp nhận vị thế cầm quyền của Đảng ta. Giữa những thứ hỗn mang của các luồng tư tưởng không chính thống dưới các màu sắc tôn giáo, sắc tộc, dân túy, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo… đang được các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ra sức thúc đẩy, thì Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là dòng chảy chủ đạo trong đời sống tư tưởng chính trị của Việt Nam. Bất kỳ ai còn yêu Đảng, yêu Bác Hồ, yêu chế độ, yêu Nhân dân thì không được phép lơ là, mất cảnh giác hoặc dao động trước những “viên đạn bọc đường” mang tên “Chiến lược diễn biến hòa bình”; chiến lược đó đã thành công ở đâu đó, nhưng chắc chắn không thể thành công tại Việt Nam.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG

Từ khi loài người xuất hiện đến nay, có 3 điều trở thành qui luật tồn tại và phát triển xã hội: (1) Con người là chủ thể của sự cải biến, thích ứng với môi trường tự nhiên và xã hội, nếu không có cải biến thì con người không thể tồn tại; các nền văn minh nhân loại đã trải qua và đang hướng tới chính là sự tích tụ hàng triệu năm tiến hóa và hàng ngàn năm sáng tạo; (2) Vì sự sinh tồn, con người buộc phải tìm ra những phương thức tác động tới tâm lý, tư tưởng, cố kết cộng đồng, hợp lực đấu tranh với thiên tai, địch họa; sức mạnh của con người không nằm trong sức mạnh của số đông, cơ bắp hay sức mạnh vũ khí hiện đại, mà được tiềm ẩn và khởi nguồn từ sức mạnh tinh thần; trước mỗi việc đại sự của cộng đồng, thường người ta phải làm thông tư tưởng cho mọi người; đó chính là vũ khí đặc biệt của con người, thiếu nó mọi sự bất thành; (3) Thủ lĩnh của một bộ tộc, bộ lạc, quốc gia trước hết phải là người biết thu phục nhân tâm; một chính đảng có khả năng cầm quyền và tồn tại trước hết phải dựa vào nền tảng tư tưởng tiến bộ, biết phụng sự vì lợi ích tối cao của Nhân dân, của đất nước, bảo đảm quyền dân chủ thực sự cho Nhân dân, giữ được niềm tin của Nhân dân; dựa vào luật pháp là tối thượng để quản lý xã hội; khi những người cầm quyền bị lợi ích cục bộ thao túng, mất niềm tin trong quần chúng nhân dân thì chế độ tất yếu sụp đổ.

CẢNH GIÁC VỚI THÔNG TIN THẤT THIỆT VỀ VIRUS CORONA

Liên tiếp những ngày qua, cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố đã nhanh chóng vào cuộc xử phạt, yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai lệch trên mạng xã hội về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc xây dựng con người còn nhiều yếu kém, bất cập. Có thể thấy rõ ở mấy điểm: thể lực con người Việt Nam chưa tốt, mặt bằng dân trí chưa cao, trình độ chuyên môn và trình độ khoa học, kỹ thuật của người lao động thấp, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm chưa cao; tính sáng tạo và khả năng thích ứng với những biến đổi mới trong lao động và cuộc sống chưa tốt; tinh thần học hỏi và chí tiến thủ còn yếu...Cụ thể là:

MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho đường lối và chiến lược phát triển, Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối và nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển con người Việt Nam. Đó là con người phát triển toàn diện về trí lực, thể lực, khả năng lao động, tính tích cực chính trị - xã hội; lý tưởng sống, lối sống, đạo đức và bản lĩnh chính trị. Qua các kỳ đại hội, Đảng khẳng định, CNH, HĐH gắn với phát triển tri thức trong toàn cầu hóa là con đường tất yếu, trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò của khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, tiếp tục coi đó là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất. CNH, HĐH ở mỗi quốc gia cần phải có các nguồn lực phát triển, trong đó, nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự phát triển bền vững của mọi quốc gia từ trước đến nay.

BÀN VỀ TIÊU CHÍ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO


Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam bước vào một môi trường rộng mở hơn, đã gia nhập nhiều tổ chức quốc tế. Ở môi trường rộng lớn này, con người Việt Nam có thể phát triển nhanh hơn trước. Sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, thế và lực của Việt Nam đã mạnh lên nhiều, biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển trong lãnh đạo của Đảng; trình độ, tư duy bắt nhịp kịp với tư duy phát triển của thế giới. Để phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu. Do vậy, xác định những tiêu chí của nguồn lực chất lượng cáo có ý nghĩa quan trọng. Nguồn nhân lực chất lượng cao thì mỗi người lao động phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau: (1) Có sức khỏe thể lực, sự dẻo dai và tâm lý tốt; (2) Trình độ về mọi mặt phải luôn luôn được nâng cao; (3) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ luôn luôn được bảo đảm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình; (4) Có văn hóa nghề nghiệp; (5) Có khả năng sáng tạo cao; (6) Có khả năng thích ứng với tình trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm và sự sụt giảm các nguồn đầu tư tài chính; (7) Có phẩm chất đạo đức tốt.

TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN VÀ DÂN TỘC

Quá trình hoạt động lãnh đạo vô cùng phong phú, sôi động và hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay đã để lại những bài học có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, soi chiếu cho cả hiện tại và tương lai.

ĐẢNG KHÔNG SỢ CÓ SAI LẦM VÀ KHUYẾT ĐIỂM, CHỈ SỢ KHÔNG CHỊU CỐ GẮNG SỬA CHỮA SAI LẦM VÀ KHUYẾT ĐIỂM

Đây là một đặc tính cách mạng của Đảng ta, là yếu tố căn bản, khiến cho Nhân dân ta mãi mãi tin yêu, đùm bọc, che chở và giao phó sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đất nước cho Đảng. Thực tiễn trong 90 năm qua, có những lúc Đảng ta có những sai lầm, khuyết điểm, thậm chí có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Nhưng mỗi lần như vậy, Đảng đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, kịp thời “sửa đổi lối làm việc”, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chính đốn để củng cố niền tin đối với Nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ lịch sử.

NHỮNG THẮNG LỢI VÀ THÀNH TỰU VĨ ĐẠI

Những năm đầu thế kỷ XX, trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, từ chủ nghĩa yêu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết khoa học và cách mạng đó con đường cách mạng đúng đắn. Từng bước, với sự nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn sôi nổi, phong phú, Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đồng thời cùng với các đồng chí của mình chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ để thành lập một Đảng cách mạng chân chính.

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ LÀM THẤT BẠI MỌI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Công tác lựa chọn, sắp xếp nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm trước mỗi kỳ Đại hội để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Công tác nhân sự Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

NHẬN DIỆN SỰ CHỐNG PHÁ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Để thực hiện mưu đồ phá hoại Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội. Trong đó, công tác quy hoạch, sắp xếp nhân sự cán bộ luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu các đối tượng chống đối. Chúng thực hiện bằng những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, xuyên tạc một cách trắng trợn. Tán phát nhiều tài liệu, đưa ra các luận điệu xuyên tạc, cho rằng: “Cuộc bỏ phiếu trong Đại hội của ĐCSVN là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”, “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt tranh giành sự ảnh hưởng giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”… hòng gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng ta. Chúng cho rằng việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm “Đây là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức của ĐCS được hạ cánh an toàn, là tiền đề để con em vây cánh tiến thân”… Đồng thời chúng cho rằng, công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”; lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội để gây mâu thuẫn giữa các thế hệ lãnh đạo của Đảng ta, tung ra những luận điệu phản động như “Bầu cử cho vui, mọi sự đã được sắp xếp”, “phải xóa bỏ cơ chế Đảng cử, dân bầu thì mới có dân chủ”…

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐẢNG

Đảng ta tự hào vì suốt 90 năm, trải qua một chặng đường dài chiến đấu, biết bao bão bùng giông tố, biết bao hy sinh gian khổ mà vẫn vượt qua được để lập nên nhiều kỳ tích, làm rạng rỡ non sông gấm vóc của ta.

ĐỂ ĐẢNG LUÔN "LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH"

Trong 90 năm qua kể từ khi ra đời vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chiến lược đúng đắn, sách lược mềm dẻo, luôn vì nước, vì dân đã tập hợp quần chúng, tổ chức họ, lãnh đạo họ, đưa họ ra đấu tranh và liên tiếp giành được thành tựu. Thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945); xây dựng chế độ xã hội mới, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) và cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - nay), kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là minh chứng sinh động khẳng định trên thực tế sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng; đồng thời, 90 năm đó cũng đã tôi luyện, thử thách để Đảng không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, ngày càng xứng đáng với vai trò lãnh đạo và sự tin cậy của nhân dân.

"ĐẢNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC ĐỂ LÀM QUAN PHÁT TÀI"

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, là độc lập, là hòa bình, ấm no, do đó Đảng phải được xây dựng, tổ chức và hoạt động theo 12 “tư cách của Đảng chân chính cách mạng”. Trong đó, “1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. 2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau. 3. Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị, luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương. 4. Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không. 5. Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

MÙA XUÂN NĂM CANH NGỌ LỊCH SỬ

Sau khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh bắt đầu xúc tiến chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập một chính đảng kiểu mới ở Việt Nam. Tháng 11/1924, Người về Quảng Châu (Trung quốc), mở lớp huấn luyện chính trị, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (6/1925), ra báo Thanh niên (21/6/1925) cùng các tờ báo Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong... nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; làm cho luồng gió cách mạng của thời đại thẩm thấu vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân ta, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc về chất và lượng.

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Với sự phát triển của thế giới hiện đại mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến, có những điều hiện thực đã vượt qua một số giới hạn chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó cũng là điều phù hợp với lịch sử. Theo đà phát triển không ngừng của thực tiễn và khoa học, thì bất cứ học thuyết nào tự bản thân nó cũng không phải là một hệ thống lý luận giáo điều, và chính C. Mác cũng đã từng đưa ra câu cách ngôn: “Mỗi bước tiến của phong trào thực tiễn còn quan trọng hơn hàng tá cương lĩnh”. Những vấn đề chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày, chỉ mới là những quy luật chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy, là quy luật chung nhất và tổng thể nhất của sự phát triển của thời đại, là phương hướng căn bản của sứ mệnh lịch sử cũng như việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở mỗi thời điểm lịch sử. Do đó, nó chỉ là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, là vũ khí tư tưởng của con người trong cuộc đấu tranh vì chân lý khoa học và chính nghĩa nhân văn để nhận thức và cải tạo thế giới mà không phải là “cái đã xong xuôi” hay “nhất thành bất biến”.

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN PHẢI ĐÃ LỖI THỜI?

Trước hết, nói về chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác do hai người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân là Mác và Ăngghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX. Xuất phát từ thực tiễn phong trào đấu tranh đang phát triển mạnh mẽ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, đòi hỏi phải có một lý luận khoa học hướng dẫn, Mác và Ăngghen đã vận dụng và kế thừa có phê phán các tư tưởng tiên tiến của lịch sử nhân loại trước đó, bao gồm: Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, xây dựng lên học thuyết cách mạng đáp ứng yêu cầu của thời đại.

CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng, Nhà nước ta luôn quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với việc giải quyết các vấn đề xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát triển một cách đồng đều, bảo đảm sự công bằng. Đây là nền tảng để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU BÀI KÍCH ĐỘNG CHIA RẼ VÙNG MIỀN

Thời gian qua, trên một số trang truyền thông của các thế lực thù địch, chống đối liên tục đăng tải các bài nói, bài viết về việc thu – chi ngân sách của các địa phương và chính sách phát triển cơ sở hạ tầng trên cả nước.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của Đảng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm (kể cả các quan chức cấp cao) đã bị xử lý.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Sau nhiều thập niên thực hiện chính sách thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức hoạt động. Mục tiêu nhất quán không thay đổi của chúng là chống phá tận gốc về tư tưởng chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội và lực lượng công an, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

MỘT BÀI HỌC ĐƯỢC ĐÚC KẾT TỪ LỊCH SỬ DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Bài học trong lịch sử vẫn còn đó, nhiều quốc gia cũng đã tham gia liên minh quân sự, nhưng các quốc gia họ luôn lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm tối thượng, và cũng đã có nhiều trường hợp, họ cũng bị chính đồng minh của mình thỏa hiệp, trở thành con bài trong sự phân chia lợi ích giữa các nước lớn. Đó là bài học xương máu và cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang a dua theo quan điểm đòi chúng ta phải tham gia liên minh quân sự, đi với nước này, chống nước kia.
Những chủ trương, chính sách quốc phòng của Việt Nam hiện nay là sản phẩm của quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển tư duy, nhận thức về những vấn đề quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại gắn với quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Là những cán bộ, đảng viên trong quân đội, chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng của Việt Nam và hãy hành động vì lợi ích quốc gia dân tộc.

KHÔNG THAM GIA LIÊN MINH QUÂN SỰ ĐI VỚI NƯỚC NÀY, CHỐNG NƯỚC KIA CỦA VIỆT NAM LÀ PHÙ HỢP VỚI XU THẾ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH THẾ GIỚI


Điều này hoàn toàn đúng đắn. Xu thế chủ đạo của thế giới hiện nay là: Hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong đó, hòa bình là mục tiêu, đồng thời là giá trị chung của cộng đồng quốc tế, khát vọng vĩnh hằng của nhân loại tiến bộ. Ngay kể cả các cường quốc, vốn trước đây đã trà đạp, xâm phạm, phá hoại nền hòa bình thế giới thì nay cũng rất cần môi trường hòa bình để hợp tác và phát triển đất nước. Không có môi trường hòa bình, thì không thể hợp tác và theo đó, không thể phát triển, vì lợi ích quốc gia dân tộc.
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, phải có trách nhiệm chung tay giữ vững môi trường hòa bình để hợp tác, phát triển. Vì thế, “Chính sách Quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

SỰ GIÚP ĐỠ BÊN NGOÀI LÀ RẤT QUAN TRỌNG NHƯNG PHẢI DỰA VÀO THỰC LỰC SỨC MÌNH LÀ CHÍNH

Thực tế lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như qua các cuộc chiến tranh chúng ta đã trải qua cho thấy, để giành được độc lập, để bảo vệ hòa bình được vững chắc thì mặc dù sự giúp đỡ bên ngoài là rất quan trọng nhưng phải dựa vào thực lực của chính mình. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như qua các cuộc chiến tranh mà Việt Nam đã trải qua cho thấy: Để giành được độc lập, bảo vệ môi trường hòa bình vững chắc, phải kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức nội lực và ngoại lực, bên trong và bên ngoài…; trong đó, sức mạnh nội lực trên cơ sở thực lực của mình là yếu tố quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng”. Chiêng không chắc, thì tiếng không thể kêu to. Hoặc là, Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”.
Lịch sử chiến tranh của Việt Nam đã khẳng định, chỉ khi có chính nghĩa chúng ta mới giành được thắng lợi, mà muốn có chính nghĩa thì phải giữ cho được độc lập, tự chủ; chúng ta phải mạnh lên cả về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào để khẳng định sức mình, thực của mình trong quan hệ quốc tế, có như vậy, mới tranh thủ, huy động được sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình khu vực và thế giới.

KHÔNG PHẢI CỨ THAM GIA LIÊN MINH QUÂN SỰ, HOẶC LÀ ĐỒNG MINH QUÂN SỰ VỚI MỘT QUỐC GIA, MỘT TỔ CHỨC QUÂN SỰ NÀO ĐÓ MỚI TRANH THỦ VÀ TẬN DỤNG ĐƯỢC SỨC MẠNH TỪ BÊN NGOÀI

Xét ở một khía cạnh nào đó thì có thể thấy rằng nếu chúng ta tham gia liên minh quân sự, hoặc là đồng minh quân sự với một quốc gia, một tổ chức quân sự nào đó thì vẫn có thể tranh thủ và tận dụng được sức mạnh từ bên ngoài để tăng cường sức mạnh cho đất nước. Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự với bất kỳ quốc gia, hoặc tổ chức quân sự nào, không có nghĩa là chúng ta đóng cửa, khép kín không quan hệ, liên kết, hợp tác với ai trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, an ninh. Đảng ta đã có chủ trương về hội nhập quốc tế trên lĩnh vực quốc phòng; đối ngoại quốc phòng, đối ngoại quân sự, hợp tác quân sự. Thông qua đó, chúng ta vẫn có thể tranh thủ và tận dụng được sức mạnh từ bên ngoài để tăng cường sức mạnh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định: “Tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế”. Mặt khác, “Việt Nam không chấp nhận hợp tác quốc phòng dưới áp lực hoặc bất kỳ điều kiện cưỡng chế nào”.

PHẢI CHĂNG VIỆT NAM THAM GIA LIÊN MINH QUÂN SỰ, LÀ ĐỒNG MINH QUÂN SỰ VỚI CÁC NƯỚC KHÁC LÀ CHÚNG TA “THÊM BẠN, BỚT THÙ”?

Quan điểm và chủ trương nhất quán của Việt Nam chúng ta trong đường lối đối ngoại đó là: “Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”. Thế nhưng trước những diễn biến phức tạp hiện nay, nhiều quan điểm cho rằng: Để bảo vệ độc lập chủ quyền, để bảo vệ được hòa bình thì Việt Nam cần phải tham gia liên minh quân sự, dựa vào nước ngoài thì mới đảm bảo được vững chắc.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH NHẰM ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN TRƯỚC XU THẾ DI CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Để tăng cường quốc phòng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên trước xu thế di cư tự do của các dân tộc thiểu số đòi hỏi phải kiểm soát, quản lý dân cư, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số di cư tự do. Đây là “cái gốc”, vấn đề “cốt lõi” trước xu hướng di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số.

MỐI QUAN HỆ GIỮA MẠNG XÃ HỘI (FACEBOOK) VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI DƯ LUẬN XÃ HỘI

Trong bối cảnh hiện nay, lập một trang facebook cá nhân không có gì khó khăn. Phương tiện truy cập các trang facebook kiểu này là dễ dàng không đòi hỏi trang bị phức tạp và tốn kém. Một chiếc điện thoại di động thông minh (smart phone)  là có thể truy cập facebook. Facebook chính là công cụ đắc lực để công chúng thực hiện quyền tự do ngôn luận. Facebook có thể cung cấp thông tin cho công chúng phán xét, đánh giá; là diễn đàn ngôn luận công khai;là công cụ để điều tra và định hướng dư luận xã hội.

HỒ CHÍ MINH CHỈ RA NGUYÊN NHÂN CỦA NẠN THAM NHŨNG

Tham nhũng như một vật thể gây bệnh nguy hiểm mà Hồ Chí Minh gọi là một thứ vi trùng độc hại nhất len lỏi vào cơ thể xã hội làm cho cơ thể đó mang bệnh, suy yếu, thậm chí có thể chết. Kết cục ấy là sự mục rỗng từ bên trong rồi đổ vỡ nếu thể chế không có sức đề kháng, ngăn chặn và chống lại tham nhũng bằng những giải pháp quyết liệt, triệt để và hữu hiệu.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DI CƯ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN HÀ NỘI

Để hạn chế tác động tiêu cực của di dân lao động từ nông thôn đến bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở Hà Nội, nội dung hay hoạt động mấu chốt nhất là nâng cao nhận thức, định hướng thái độ và hành vi cho họ. Bởi vì, chính người lao động di cư tự do ra Hà Nội là chủ nhân của những hành động liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở Hà Nội.

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NẮM VÀ QUẢN LÝ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ Ở CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, không để cho những phần tử cơ hội về chính trị, phản động len lỏi vào hàng ngũ Đảng, nhất là vào các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước.

QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ QUAN LIÊU, THAM NHŨNG

* Quan niệm về quan liêu: Theo Hồ Chí Minh thì quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng, nó đối lập với dân chủ, đối lập với quyền lợi chính đáng của dân chúng.