Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

ĐẢNG CÓ NHỮNG SÁCH LƯỢC LINH HOẠT, TỈNH TÁO GIẢI QUYẾT ĐIỂM NÓNG

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do những khó khăn từ điều kiện, hoàn cảnh của một đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá, do những bỡ ngỡ, sai lầm trong việc quản lý kinh tế, áp dụng mô hình quản lý kinh tế cứng nhắc theo kế hoạch, tập trung, bao cấp khiến kinh tế nước ta dần suy thoái. Khó khăn lên đến đỉnh điểm tạo thành nguy cơ lớn khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu bị tan rã. Nguồn viện trợ từ Liên Xô và các nước XHCN đã không còn. Lúc ấy, tình hình thế giới đầy bất lợi, cộng với sự lao đao của kinh tế trong nước, đời sống người dân nhiều khó khăn, khiến các thế lực thù địch rêu rao rằng chế độ XHCN do Đảng lãnh đạo tại nước ta khó mà đứng vững được.

“DĨ CÔNG VI THƯỢNG”

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, khắc ghi suốt đời với lời dặn “Dĩ công vi thượng” của Bác Hồ. Câu ấy có nghĩa là đặt việc công lên trên hết, là lúc nào, ở đâu cũng tận tụy, đau đáu với nhiệm vụ vì nước, vì dân.

DÂN VẬN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Sâu sát, lắng nghe dân, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng, giải quyết thấu đáo những vướng mắc, vận động quần chúng hành động cách mạng ngay từ cơ sở là cách làm hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận (CTDV) được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả trong “Năm dân vận chính quyền” 2019.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian gần đây, lợi dụng việc một vài cá nhân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảng, các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại được dịp “đục nước, béo cò”, thông qua một số trang điện tử và mạng xã hội để xuyên tạc bản chất và truyền thống cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐẰNG SAU CHIÊU TRÒ “CHÍNH TRỊ HÓA” CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường áp dụng khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” là “chính trị hóa” các vụ án hình sự. Từ những vụ án đơn lẻ, các thế lực thù địch thổi phồng, xuyên tạc, suy diễn lái vụ việc sang hướng khác rồi quy kết thành những vấn đề chính trị của từng quốc gia. Tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam thời gian gần đây càng cho thấy rõ điều đó.

VÌ SAO Ở VIỆT NAM CHỈ CÓ MỘT ĐẢNG LÃNH ĐẠO?

Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta từ những năm 30 của thế kỷ XX. Để sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn có một số ý kiến băn khoăn xung quanh vấn đề Đảng lãnh đạo: Vì sao ở Việt Nam chỉ có một Đảng lãnh đạo? Một Đảng lãnh đạo có đảm bảo dân chủ không? Làm thế nào để thực hiện tốt dân chủ trong điều kiện một Đảng lãnh đạo?... Đó là chưa kể đến những phần tử cơ hội về chính trị và bọn thù địch bên ngoài cố ý vu cáo, xuyên tạc, muốn hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cho rằng: chế độ một Đảng lãnh đạo là “độc đoán”, “chuyên quyền”, mất dân chủ và là nguyên nhân gây ra những bất công trong xã hội…Từ đó xuất hiện một số luận điệu hoài nghi, muốn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Vì vậy, làm rõ cơ sở khoa học của vấn đề này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Để nhận thức đúng đắn vấn đề này cần tập trung vào một số nội dung sau:

YÊU NƯỚC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI YÊU ĐẢNG???

Xin mạn phép nói thẳng đó là một tư tưởng cực kỳ ngu xuẩn. Việt Nam ngày nay là Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Nền Hòa bình - Độc lập - Tự chủ mà Việt Nam có ngày nay là do Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam từ đánh tan ách gông cùm, cho đến đánh tan những kẻ thù ngoại bang xâm lược mà có.

TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN SỰ ĐÒI HỎI PHI LÝ

Gần đây, trên các trang mạng xã hội, một số người lại gióng lên bài ca cũ, rằng: trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn giá trị, đã mất ý nghĩa và tác dụng. Họ khuyên Đảng Cộng sản Việt Nam không nên lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; không thể dựa vào chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp. Đảng cần “thay máu” cho hệ tư tưởng và tìm một con đường khác để phát triển đất nước theo gương chủ nghĩa tư bản.

SỰ KHÁC BIỆT VỀ BẢN CHẤT GIỮA “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” VỚI ĐỔI MỚI

Đánh tráo khái niệm là một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị thường dùng, hòng đánh lừa dư luận, gây sự hoài nghi trong nhân dân. Nguy hiểm hơn là, chúng đã đánh đồng giữa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhằm làm mất đi bản chất, ý nghĩa chính trị to lớn của sự nghiệp đổi mới này.

LƯỜI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỘT BIỂU HIỆN SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra một cách hệ thống những biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, Trung ương xác định, việc lười học tập lý luận chính trị (LLCT) là một biểu hiện của suy thoái.

TRÁNH TÌNH TRẠNG "NHẠT ĐẢNG, KHÔ ĐOÀN, XA RỜI CHÍNH TRỊ" LÀ NHẮC NHỞ, ĐỊNH HƯỚNG ĐẦY TRÁCH NHIỆM ĐỪNG NGỘ NHẬN LÀ LỜI "HÔ HÀO"

Gần đây, trên trang mạng “Tiếng dân” có đăng bài viết với tiêu đề: “Nguyễn Phú Trọng lo thanh niên nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, sau khi xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trích dẫn, cắt gọt đến méo mó, không đầu, không cuối bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017 - 2022, kẻ viết bài cho rằng: “Rồi ông (Nguyễn Phú Trọng) hô hào… “tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.

TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỦ MẠNH NHẰM NGĂN CHẶN ĐẨY LÙI GIẶC "NỘI XÂM" TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân dẫn đến tham nhũng thì nhiều song một phần do những yếu kém, hạn chế trong việc xây dựng và thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh vực này; nhất là hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, vẫn còn cơ chế “xin-cho” tạo kẽ hở cho “cửa quyền”, “sách nhiễu” khi thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức...

NHẬN DIỆN ĐÚNG NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG NỘI BỘ

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trên cơ sở tiềm lực, điều kiện kinh tế và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại cả về tổ chức, biên chế; không ngừng nâng cao trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến, vũ khí, trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm. Vấn đề đặt ra trước hết là tập trung xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội - yếu tố quan trọng hàng đầu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của Quân đội, thể hiện quan điểm coi con người là yếu tố quyết định thắng lợi trên chiến trường. Trong điều kiện các thế lực thù địch đang chống phá quyết liệt, đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của Quân đội. Trên cơ sở đó, làm cho Quân đội trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vững tin vào sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

CÔNG KHAI, MINH BẠCH CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG

Trước hết, cần phải khẳng định, chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, khi thực hiện kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tích cực, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Trên cơ sở theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực, trong nước, Việt Nam cân nhắc, phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp, song tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM

Có thể nói, nhân loại bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với môi trường an ninh, chính trị, kinh tế,... diễn biến phức tạp: xâm phạm chủ quyền, tranh chấp lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo. Cục diện thế giới đang chuyển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm. Vì lợi ích quốc gia - dân tộc, các cường quốc chủ động điều chỉnh chiến lược, trong đó nổi lên là: Chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ; Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc; Chiến lược “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ,… thu hút sự quan tâm của nhiều nước và cộng đồng quốc tế. Nhưng nhìn chung, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) là một trong các khu vực có nền kinh tế năng động, phát triển, có tầm ảnh hưởng cao, là đối tác quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới. Khối ASEAN ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh châu Á - Thái Bình Dương, được thể hiện ở Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Đây là hai cơ chế hợp tác hiệu quả, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Bên cạnh đó, khu vực Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, trong đó có các hành động đơn phương, áp đặt dựa trên sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và các hoạt động quân sự hóa của nước ngoài, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ BÀ CON NHẬN DIỆN KẺ XẤU

Những năm gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đồng Nai luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, xây dựng quê hương và bảo đảm an ninh, quốc phòng ở các bản, làng địa phương. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của LLVT tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

YÊU CẦU TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM LÀ CẦN THIẾT

Cần hiểu đúng về việc xử lý của lực lượng chức năng. Hiện nay, có một số ý kiến không hiểu hay cố tình không hiểu về việc các đối tượng công khai tuyên bố có vũ khí, súng đạn, lựu đạn, thuốc nổ, bom xăng; công khai đe dọa gây nổ phá hoại cơ sở hạ tầng, đe dọa giết cán bộ, không chỉ giết lực lượng công tác mà cả cán bộ địa phương. Thậm chí, chúng còn ngang nhiên livestream và tán phát thông tin để đe dọa trên mạng xã hội. Luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định rằng, chỉ riêng việc tàng trữ lựu đạn, vũ khí quân dụng đã là vi phạm Bộ luật Hình sự, phải xử lý nghiêm.

ĐỪNG TIẾM DANH HAI CHỮ “NHÂN DÂN”

Cần phân biệt giữa người dân chân chính với những kẻ coi thường kỷ cương phép nước, chà đạp lên luật pháp để trục lợi.
Dư luận đặt câu hỏi, tại sao cùng thực hiện chính sách đất đai giống nhau liên quan đến đất sân bay Miếu Môn nhưng 3 xã bên cạnh là Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc đã thực hiện nghiêm chỉnh mà ở xã Đồng Tâm lại có một số người bất chấp việc đối thoại, giải thích của cơ quan chức năng, ngày càng leo thang sự việc, kích động chống đối, bắt giữ cán bộ, thậm chí công khai chuẩn bị, tàng trữ vũ khí, phương án và đe dọa tấn công lực lượng chức năng.

VU KHỐNG CHÍNH QUYỀN GIẢI QUYẾT CHƯA THỎA ĐÁNG

Xung quanh việc chỉ trích giải quyết khiếu kiện của người dân không thỏa đáng, chính quyền không chọn giải pháp đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của dân mà lại “đối đầu”, “trấn áp”. Gần đây, nhiều người còn so sánh sự việc với cách hành xử mà họ cho rằng là “kiên nhẫn”, “an dân” mà chúng ta đã từng giải quyết thành công ở Quỳnh Lưu (Nghệ An), Quỳnh Phụ (Thái Bình), Văn Giang (Hưng Yên)… để từ đó chỉ trích vụ việc ở xã Đồng Tâm là “sai lầm về chủ trương giải quyết”, tiếp tục chỉ trích, phê phán chính quyền và Đảng, Nhà nước ta.

CỐ TÌNH ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM

Xung quanh sự việc ở Đồng Tâm, những chiêu trò xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Họ xuyên tạc bản chất vấn đề đất đai ở Đồng Tâm, quy chụp “chính quyền cướp đất của dân”, người dân bị lấy đất canh tác “cha ông để lại”, thậm chí là đất có sổ đỏ, đất ruộng đồng đã canh tác hàng chục năm, khiếu kiện mà không được giải quyết nên bị đẩy đến bước đường cùng. Họ bất chấp thực tế toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh rõ hiện trạng, không hề có sự mập mờ, khuất tất. Các thế lực thù địch, phản động còn gắn sự việc này với các sự việc từng xảy ra ở Tiên Lãng (TP Hải Phòng), Dương Nội (TP Hà Nội), vườn rau Lộc Hưng (TP Hồ Chí Minh)… để đổ lỗi cho chính quyền có sai sót trong “cưỡng chế thu hồi đất”. Ở đây, cần khẳng định rằng không có chuyện cưỡng chế nào hết mà chỉ có việc một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thuộc đất quốc phòng theo kế hoạch từ ngày 31-12-2019. Khi các lực lượng chức năng triển khai những biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu tại khu vực thi công tường rào, thì các đối tượng đã manh động ném bom xăng, sử dụng lựu đạn, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng; song lực lượng chức năng vẫn kiên trì phát loa tuyên truyền, kêu gọi trước khi phải tiến hành các biện pháp khống chế, bắt giữ... Và chính hành vi manh động, chống người thi hành công vụ một cách vô cùng liều lĩnh, dã man của các đối tượng đã dẫn đến hậu quả xấu.

NHỮNG LUẬN ĐIỆU ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN

Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân. Họ không chỉ biện minh, cổ xúy cho những hành vi vô thiên vô pháp, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, LLVT và nhân dân.

“NHỔ CỎ” – CUỘC CHIẾN LÂU DÀI

Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở Việt Nam là do nhân dân Việt Nam lựa chọn từ chính thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện của con người… Những thành tựu không thể phủ nhận đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

CHỐNG THAM NHŨNG – QUYẾT LIỆT, KIÊN TRÌ VÀ HIỆU QUẢ

Thời gian qua, công tác đấu tranh PCTN, suy thoái ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt những kết quả bước đầu quan trọng cả trong nhận thức và hành động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế quản lý kinh tế-xã hội và PCTN tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác đấu tranh PCTN; đồng thời Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, suy thoái. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN được quan tâm, vai trò của báo chí trong PCTN bước đầu được phát huy, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN được nâng lên.

NHẬN RÕ LUẬN ĐIỂM: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỘC TÔN LÃNH ĐẠO KHÔNG THỂ ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH CÔNG”

Lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng và công tác quản lý kinh tế; công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng của Đảng còn những mặt hạn chế, khuyết điểm, một số người đã tung ra luận điểm: “Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo không thể đấu tranh chống tham nhũng thành công”.

MÀN KỊCH VỤNG VỀ TRÊN SÂN KHẤU CHÍNH TRỊ HẢI NGOẠI

Cứ mỗi năm khép lại, một số tổ chức phản động ở hải ngoại lại diễn trò trao “Giải thưởng nhân quyền”. Mới đây, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” ở California (Hoa Kỳ) đã trao cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2019” cho 3 nhân vật: Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định. Đây thực chất chỉ là màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại, ngày càng phơi bày bộ mặt chống phá Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch và những kẻ phản động lưu vong.

CHÂN DUNG NHỮNG KẺ PHẢN BỘI

Cứ mỗi năm khép lại, một số tổ chức phản động ở hải ngoại lại diễn trò trao “Giải thưởng nhân quyền”. Mới đây, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” ở California (Hoa Kỳ) đã trao cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2019” cho 3 nhân vật: Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định. Đây thực chất chỉ là màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại, ngày càng phơi bày bộ mặt chống phá Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch và những kẻ phản động lưu vong.

CHÚ TRỌNG BỒ DƯỠNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ

Một trong các bài học kinh nghiệm quan trọng trong thực tiễn thực hiện công tác tôn giáo (CTTG) thời gian qua được các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn nêu lên là cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực công tác, kiến thức về tín ngưỡng tôn giáo và các lĩnh vực KT - XH cho cán bộ, chiến sĩ; trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm công tác vận động quần chúng ở vùng tôn giáo, những phong tục tập quán dân tộc và đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân địa phương cho bộ đội, nhất là các tổ, đội công tác và cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ dân vận. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và CTTG, phương pháp vận động quần chúng vùng tôn giáo cho cán bộ, chiến sỹ dân vận cũng như hiểu biết về phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân trên địa bàn để có phương pháp tuyên truyền vận động phù hợp. Tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải có kiến thức, trình độ, năng lực trên lĩnh vực tôn giáo; nắm chắc quan điểm về chính sách tôn giáo của Đảng.

QUAN TÂM ĐỔI MỚI NÔI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP QUÂN ĐỘI THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của các địa phương cũng như ở các vùng tôn giáo đã có nhiều chuyển biến to lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Do đặc điểm địa phương, dân tộc, tôn giáo trên mỗi địa bàn có những điểm khác nhau; thế mạnh và đặc điểm nhiệm vụ của mỗi loại hình đơn vị quân đội cũng có sự khác nhau nên nội dung, phương pháp tiến hành công tác tôn giáo (CTTG) của các đơn vị quân đội trên địa bàn đòi hỏi có sự đổi mới, vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa bàn cụ thể.

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU, PHỐI HỢP VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp là chủ thể lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện CTTG trên địa bàn. Vì vậy, kinh nghiệm thực hiện CTTG thời gian qua cho thấy, các đơn vị quân đội nhất thiết phải làm tốt việc tham mưu, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả công tác.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY, CHỈ HUY ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI CÁC CẤP TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là chủ thể trực tiếp triển khai, tổ chức thực hiện CTTG tại cơ quan, đơn vị. Cho nên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị là yếu tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả của đơn vị thực hiện CTTG trong tất cả các khâu, các bước tiến hành. Vai trò của cấp ủy đảng thể hiện ở việc quán triệt, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo CTTG. Tổ chức chỉ huy đơn vị các cấp, nhất là vai trò chỉ đạo tổ chức thực hiện của đội ngũ chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy đơn vị có ý nghĩa quyết định để hiện thực hóa các chủ trương đó vào thực tiễn thông qua các kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức lực lượng và các hoạt động thực hiện CTTG trong mỗi giai đoạn và trong từng nhiệm vụ. Các chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về quân đội thực hiện CTTG trong tình hình mới đều nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị các các cấp trong thực hiện CTTG.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CẤP ỦY, CHỈ HUY ĐƠN VỊ CÁC CẤP TRONG QUÂN ĐỘI VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VỀ TÔN GIÁO, CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Từ những thành tựu, hạn chế của quân đội tham gia thực hiện công tác tôn giáo (CTTG) thời gian qua, nhất là qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 36/ĐUQSTW ngày 23/02/1999 của Thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới, các đơn vị trong toàn quân đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn về CTTG.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Những nội dung của CNXH có ý nghĩa to lớn đối với việc nhận thức (tư tưởng, lý luận) và hoạt động thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay, nó củng cố niềm tin vào mục tiêu Việt Nam đã lựa chọn là độc lập dân tộc và CNXH. Vì:

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Từ thực tiễn và lý luận có thể rút ra một số nội dung của chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới như sau:

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời từ nước Nga sau Cách mạng tháng Mười vĩ đại năm 1917, phát triển và thành Liên bang Xô viết năm 1922. CNXH hiện thực tiếp tục phát triển đến những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX là 13 nước thuộc 3 châu lục (Châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latinh).

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN LÝ LUẬN

CNXH khoa học ra đời là sự phát triển về chất trong dòng chảy liên tục của các tư tưởng XHCN của nhân loại. Sự khác về chất biểu hiện ở chỗ: 1/ Ra đời và phát triển trên cơ sở sự phát triển với tốc độ ngày càng tăng nhanh của nền sản xuất công nghiệp hiện đại xã hội hóa theo xu hướng quốc tế hóa (nền sản xuất có tính thế giới, sự trao đổi có tính thế giới, sự tiêu dùng có tính thế giới” (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - 1848); 2/ Sự phát triển không ngừng của giai cấp công nhân hiện đại cả về số lượng, trình độ và cơ cấu cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại về quy mô trình độ kỹ thuật sản xuất và cơ cấu sản xuất...; 3/ Mâu thuẫn, xung đột và việc giải quyết mâu thuẫn, xung đột giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa và quan hệ sản xuất TBCN biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn, xung đột giữa giai cấp công nhân (GCCN) hiện đại với giai cấp tư sản (GCTS) hiện đại.

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CỦA KHÁI NIỆM CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG LỊCH SỬ

Xét trên cả hai phương diện hiện thực và tư tưởng, có thể khái quát nội dung khái niệm CNXH trong lịch sử như sau: “Chủ nghĩa xã hội là một khái niệm để chỉ một chế độ xã hội, phong trào thực tiễn, một trào lưu, tư tưởng lý luận với những nội dung:

TÍNH TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tư tưởng XHCN là một loại hình ý thức xã hội có lịch sử ngàn năm, nảy sinh trên cơ sở chế độ tư hữu, chế độ người bóc lột người và những bất công do chế độ đó sinh ra và khi nào còn chế độ tư hữu, còn chế độ người bóc lột người... thì tư tưởng XHCN vẫn còn tồn tại và phát triển. Trong khuôn khổ bài viết này, xin đề cập tư tưởng XHCN đầu thế kỷ XIX ở Anh và Pháp; nơi chế độ tư hữu tư bản phát triển mạnh ở châu Âu mà Anh và Pháp là những nước tiêu biểu.

MƯU ĐỒ “TAM QUYỀN PHÂN LẬP” ĐỂ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Có thể đánh giá quan điểm cho rằng: chỉ có thể chống được tham nhũng khi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập" để kiểm soát quyền lực không phải vì mục tiêu phòng, chống tham nhũng. Trái lại, thực chất của quan điểm này là nhân danh chống tham nhũng, lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để kích động đòi thay đổi thể chế chính trị Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Âm mưu, thủ đoạn đen tối đó chắc chắn không thể đánh lạc hướng được dư luận, tinh thần cảnh giác và sự tỉnh táo về chính trị của nhân dân ta.

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

LÀM GÌ ĐỂ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG HIỆU QUẢ

Phòng, chống tham nhũng muốn có kết quả phải sử dụng tổng hợp các hình thức, phương pháp, giải pháp, phương tiện của các lực lượng xã hội, của cả hệ thống chính trị và toàn dân với quyết tâm chính trị rất cao và tiến hành thường xuyên, liên tục, được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ.

“TAM QUYỀN PHÂN LẬP” KHÔNG THỂ LÀ CẨM NANG THẦN KỲ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thể chế "tam quyền phân lập" không chỉ không có khả năng ngăn chặn tham nhũng xảy ra mà còn không thể là phương thức và giải pháp duy nhất để đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

SỰ PHÂN QUYỀN TRONG THỂ CHẾ “TAM QUYỀN PHÂN LẬP” CHỈ MANG TÍNH HÌNH THỨC

Trong nhà nước tư sản hiện đại, thể chế "tam quyền phân lập" đi liền với chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nên tính hình thức của phân quyền này lại che đậy được phần nào, dễ gây nên những ảo tưởng rằng các nhánh quyền lực này đối trọng nhau. Chẳng qua, sự đối trọng đó chỉ là sự đối trọng của các nhóm lợi ích về thực thi quyền lực nhà nước tư bản mà đại diện là các đảng chính trị tư sản, chứ không phải là đối trọng về lợi ích và quyền lực thống trị của giai cấp tư sản.

SỰ RA ĐỜI CỦA THUYẾT “TAM QUYỀN PHÂN LẬP”

Thuyết "tam quyền phân lập" được hình thành và phát triển trong cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống chế độ quân chủ chuyên chế, tiến hành cuộc cách mạng dân chủ tư sản, thành lập nhà nước tư sản. Kế thừa tư tưởng của một số nhà triết học cổ đại, các nhà tư tưởng, chính trị, triết học ở châu Âu, mà đại diện tiêu biểu là John Locke (1632-1704) người Anh, Montesquieu (1689-1755) người Pháp, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) người Pháp là những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển thuyết "tam quyền phân lập". Theo đó, để ngăn chặn tình trạng lạm quyền, chuyên quyền, quyền lực nhà nước cần được phân chia thành 3 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các quyền này có tính độc lập, song có mối quan hệ kiềm chế, đối trọng, kiểm soát lẫn nhau. Sự phân quyền này theo cả chiều dọc và chiều ngang trong hệ thống quyền lực nhà nước tư bản.

PHẢI CHĂNG “CHỈ CÓ THỂ CHỐNG ĐƯỢC THAM NHŨNG KHI THỰC HIỆN THỂ CHẾ “TAM QUYỀN PHÂN LẬP”?”

Lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn những hạn chế, nhất là tâm trạng bức xúc củа nhân dân trước nạn tham nhũng, một số người đưa ra quan niệm cho rằng: chỉ thể chống được tham nhũng khi thực hiện th chế "tam quyền phân lập" để kiểm soát quyền lực (!).

THÔNG TIN LÀ “VŨ KHÍ”... HÃY CẢNH GIÁC KHI NHẬN VÀ CẨN THẬN KHI SHARE

Vụ việc ở Đồng Tâm xảy ra vừa qua có mức độ nghiêm trọng vô cùng lớn khi máu đã đổ và có những chiến sỹ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đây là một nỗi đau to lớn đối với gia đình nạn nhân nói riêng, đối với ngành công an nói chung và cả đất nước. Đối mặt với sự việc có tính chất và mức độ nghiêm trọng đến như vậy, chúng ta cần tỉnh táo, có "1 cái đầu lạnh, 1 trái tim nóng và bàn chân đạp trên ngọn lửa".

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn có thái độ kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như các tệ nạn và tiêu cực xã hội khác. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ, thách thức đe dọa đến vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đến sự tồn vong chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta.

LÊ DUẨN - THẾ KỶ NÀY, THẾ KỶ SAU TÊN CỦA ÔNG VẪN ĐI VÀO LỊCH SỬ

Năm 1978 Polpot nổ súng tấn công biên giới phía tây nam ròng rã hơn 1 năm trời, tràn sâu vào nội địa hơn 10 cây số, nhưng những nhà chiến lược gia Việt Nam thời điểm đó vẫn nhẫn nại kiên trì đánh động với thế giới và thuyết phục bằng ngoại giao và yêu cầu Polpot lập vùng phi quân sự để giải quyết tranh chấp nhưng Polpot phớt lờ.

DỰA VÀO Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN MÀ SỬA CHỮA CÁN BỘ, TỔ CHỨC

“Đảng có vững mạnh, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”, Nguyễn Ái Quốc đã viết như vậy từ trước khi Đảng ra đời trong tác phẩm “Đường cách mệnh” nổi tiếng của mình. Trong những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, Người nhấn mạnh: “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”.

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, một trong những vấn đề chúng lợi dụng nhiều nhất là vấn đề dân chủ. Chúng cho rằng Đảng ta độc tài nắm toàn bộ quyền hành trong tay, thực hiện chuyên quyền độc đoán, không cho nhân dân chút quyền dân chủ nào, vì lợi ích của một nhóm người sẵn sàng bỏ qua lợi ích của dân tộc, chúng đã đư ra dẫn chứng về vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm…. Đây là một quan điểm chống phá Đảng ta nhằm mục đích duy nhất là muốn thực hiện “đa nguyên đa đảng” phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ khi đảng ra đời, Đảng ta luôn chăm lo đến nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác!”

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG KHÔNG GIAN MẠNG ĐỂ XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong thời gian qua, trước sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, các phương tiện thông tin, trang mạng xã hội, các loại hình báo chí điện tử, blog…cũng có sự tăng lên nhanh chóng. Người đọc, người nghe có thể tiếp cận thông tin qua internet ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch đã sử dụng internet làm công cụ tiến hành các hoạt động tuyên truyền, cổ súy cho hoạt động chống phá Việt Nam.

VỀ CÁI GỌI LÀ “CHỦ NGHĨA CHIA RẼ CỰC ĐOAN THỂ HIỆN DƯỚI HÌNH THỨC CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN”

Quan điểm này đem quy chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, đối lập với tư tưởng “đoàn kết và thống nhất của Hồ Chí Minh”. Đây là sự quy chụp, áp đặt cho chủ nghĩa Mác - Lênin một cách vô căn cứ, vu khống, bịa đặt. Bởi vì chia rẽ, cực đoan không phải là bản chất của  chủ nghĩa Mác - Lênin mà đó là tư tưởng và hành động sai lầm của những người theo chủ nghĩa chia rẽ, bè phái, tả khuynh hoặc hữu khuynh... Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống các nguyên lý, quy luật khoa học phản ánh những quy luật khách quan của thế giới, dựa trên phương pháp biện chứng duy vật với các quan điểm khách quan, toàn diện, phát triển, lịch sử - cụ thể và thực tiễn chứ không phải dựa trên chia rẽ và cực đoan, phiến diện, không thể đồng nhất, lẫn lộn những sai lầm đó với chủ nghĩa Mác - Lênin.

VẠCH TRẦN CÁI GỌI LÀ “DÂN CHỦ”, “NHÂN QUYỀN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và quyết liệt. Dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền”, họ tự xưng mình là những người có "sứ mệnh" đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Vậy thực chất quan điểm chính trị của họ là gì? Họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt những vấn đề "dân chủ, nhân quyền" nhằm nói xấu chế độ ở Việt Nam.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo.Trong đó “Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước” mà Đảng ta đã xác định. Đồng thời, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh, nhận diện, vạch mặt những kẻ có mưu đồ đen tối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó, đề cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, sự đồng thuận xã hội, ý thức, trách nhiệm cộng đồng, tự lực tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chống mọi biểu hiện tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, ly khai,…coi đó là yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHIA RẼ ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước ta bằng việc tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá; tạo được sự dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở nước ngoài nằm trong các tổ chức hoạt động chống Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá. Các công cụ, phương tiện tiến hành hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam rất đa dạng. Nhiều hội nhóm được lập ra cả ở trong và ngoài nước, như: Việt Tân, Cao trào Nhân bản, Đảng Dân chủ Việt Nam, Hội anh em dân chủ, Hội Cựu tù nhân lương tâm, Hội Phụ nữ nhân quyền,… Dù tên gọi khác nhau, song vẫn kiểu “bình mới rượu cũ”, quanh quẩn vài ba kẻ giật dây, điều hành, cùng mục đích chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động chủ yếu được thực hiện trên internet thông qua website và các trang mạng xã hội như facebook, WhatApp, Twitter,… để đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip xuyên tạc với cường độ cao, tính chất “đánh lận con đen” tung tin thất thiệt, sai lệch về đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nhằm gây chia rẽ nội bộ. Từ đó, các thế lực thù địch tiếp tục khoét sâu tâm lý ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết vùng miền, đoàn kết lương giáo, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đoàn kết quân - dân, đoàn kết Đảng với Nhân dân.
Như vậy, có thể thấy, âm mưu, thủ đoạn chống phá, của các thế lực thù địch là rất tinh vi, thâm độc; hành động quyết liệt, trắng trợn; đối tượng đa dạng, phức tạp; mục đích không thay đổi; hậu quả khó lường. Với tinh thần cảnh giác của người dân, cùng với các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết của lực lượng chức năng, chúng ta đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hành động nguy hiểm đó, nhưng các thế lực thù địch không dễ từ bỏ, chúng vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

SỰ THẬT VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động với bản chất xuyên tạc và một thái độ áp đặt, chủ quan, đòi hỏi một “tiêu chuẩn kép” về “dân chủ, nhân quyền”, tự do tôn giáo; vẫn một thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

PHẢI CHĂNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN KHÔNG BỊ BÓC LỘT

Có quan điểm cho rằng: Thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, sản phẩm làm ra nhiều, đời sống công nhân đã được cải thiện, một bộ phận công nhân đã trung lưu hóa, không bị bóc lột. Cá biệt có quan điểm cho rằng giai cấp công nhân cũng bóc lột các giai cấp khác?
Chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào:
- Công nhân một số nước có cổ phần, cũng được chia lợi nhuận từ cổ phiếu nhưng họ vẫn là công nhân, vẫn bị bóc lột (5% nhà tư bản chiếm 80% thu nhập toàn nước Mỹ).
- Một bộ phận công nhân trung lưu hóa, đời sống đã được cải thiện, nhưng vẫn còn một bộ phận công nhân rất khổ cực (chủ nghĩa Mác - Lênin không lấy sự nghèo khổ để đánh giá tính chất cách mạng của giai cấp công nhân).
Như vậy, thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, sản phẩm làm ra nhiều, đời sống công nhân đã được cải thiện, một bộ phận công nhân đã trung lưu hóa, nhưng giai cấp công nhân vẫn bị bóc lột.
Do đó, mọi quan điểm, nhận thức cho rằng, giai cấp công nhân không bị bóc lột là hoàn toàn sai lầm. Phủ nhận bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân./. 

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

“Ở VIỆT NAM CHỈ CẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH” – MỘT LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch tiếp tục điên cuồng chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng. Một trong các luận điệu mới chúng đưa ra là: Ở Việt Nam hiện nay chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh, không cần đến chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng lập luận rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đến nay đã hết thời, nó là sản phẩm của thế kỷ XIX, đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI là không phù hợp. Bởi vì thế giới trong những năm qua đã thay đổi quá nhiều, thời đại này là thời đại mới, thời đại của khoa học và công nghệ… Bên cạnh đó chúng còn cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh rất toàn diện rồi, về khía cạnh nào đó có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh còn cao hơn chủ nghĩa Mác – Lênin…

NHẬN THỨC ĐÚNG NGUYÊN NHÂN TAN RÃ CỦA LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐÔNG ÂU TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu diễn ra vào cuối thập niên 1980 – đầu thập niên 1990 được coi là là thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất thế kỷ XX, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin bị thách thức nghiêm trọng từ cả bên ngoài và bên trong, gây xáo trộn mạnh về chính trị - tư tưởng đối với các Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân, đội ngũ cán bộ, đảng viên và một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực phản động đã ra sức công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội bằng nhiều luận điệu tiêu cực như: chủ nghĩa xã hội là cái thai đẻ non của lịch sử nên tất yếu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội không còn phù hợp với thời đại mới nên đã thất bại, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh tính chất sai lầm ảo tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tế..v.v. Vì vậy, nhận thức đúng đắn nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô và Đông Âu là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Gần 30 năm đã trôi qua, đến nay chúng ta đã có cái nhìn đầy đủ và đúng đắn về sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, đó là kết quả tổng hợp của những nguyên nhân khách quan và chủ quan mang lại, trong đó nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quyết định.

GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Nhận thức rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng đã xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong bốn nguy cơ của nước ta. Sau đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, của đảng đều nhắc đến đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Gần đây nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch”.

TÁC ĐỘNG CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với chế độ XHCN ở Việt Nam
Lợi dụng sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch đã tấn công quyết liệt vào nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đả kích đường lối cách mạng của Đảng, bài xích định hướng XHCN. Chúng phát hiện những người bất mãn trong nội bộ Đảng, Quân đội, bộ máy nhà nước để tìm cách lôi kéo, lái những người này đi theo quan điểm của chúng làm nòng cốt để chuyển hóa từ bên trong; kích động tâm lý hoài nghi dẫn tới phủ định CNXH.

NỘI DUNG CHỐNG PHÁ CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Nội dung chủ yếu của cuộc chiến tranh ý thức hệ do chủ nghĩa đế quốc phát động là tấn công vào lòng người, đánh vào trận địa chính trị, tư tưởng - văn hóa của các nước xã hội chủ nghĩa.

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

 Một là, các thế lực thù địch đánh phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo để phá rã niềm tin của quần chúng vào Đảng và chế độ, làm cho toàn xã hội hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, mất định hướng chính trị, tạo thế đứng cho các lực lượng phản động trong nước, gây áp lực chính trị của quần chúng đòi thay đổi chế độ XHCN.

PHƯƠNG THỨC CHỐNG PHÁ CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài để đăng tải, phát tán những bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước; xuyên tạc tình hình kinh tế - xã hội, phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới hay cường hóa những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa.

ÂM MƯU CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu, ý đồ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta, dần dần từng bước tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để đi đến chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ ta theo đúng như kịch bản “Cách mạng màu”, "cách mạng đường phố", "cách mạng nhung", "cách mạng da cam"… một dị bản của "diễn biến hòa bình" có kết hợp với yếu tố bạo loạn lật đổ. Đây cũng là tên gọi khác để chỉ một sản phẩm "sáng tạo" của chủ nghĩa đế quốc: công nghệ giành chính quyền thông qua biểu tình đã được thực hiện thành công ở một Liên Xô và một số nước Tây Âu và Trung phi thời gian qua.


PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN LÀ “MỘT HỌC THUYẾT KHÔNG KHOA HỌC, HIỆN NAY ĐÃ LỖI THỜI”

Một vấn đề bao trùm lên toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái hiện nay là các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận tính các mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác, rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là “một học thuyết không khoa học, hiện nay đã  lỗi thời”? Các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, với chủ nghĩa xã hội khoa học lớn tiếng rêu rao rằng các nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học không phải là những nhà khoa học, vì vậy “lý luận của các ông chỉ là “ý thức hệ hư ảo” chứa đầy tính chất “huyễn tưởng”. Đây rõ ràng là một luận điệu chống Mác, Ăngghen, Lênin một cách trắng trợn, mà từ trước đến nay chưa ai dám nói như vậy. Ngay cả đối với những kẻ chống Mác, Ăngghen, Lê Nin một cách điên cuồng nhất, từ chỗ chống Mác, Ăngghen, Lênin đến căm thù Mác, Ăngghen, Lênin bởi các ông dám tuyên chiến với chế độ tư hữu TBCN và bênh vực quyền lợi của những người lao động, nhưng tuyệt nhiên chưa ai có thể phủ nhận Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học. Bởi lẽ trên thực tế Mác, Ăngghen và Lênin là những nhà khoa học thiên tài, là những “bộ óc kỳ diệu” của nhân loại. Toàn bộ lý luận của Mác - Ăng ghen, Lênin là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là một công trình khoa học đồ sộ giải đáp được nhiều vấn đề mà nhân loại đặt ra. Học thuyết của Mác, Ăng ghen, Lê Nin là một học thuyết chặt chẽ, chính xác trong đó tính khoa học rất cao thống nhất với tinh thần cách mạng triệt để. Với sự thiên tài của mình Mác, Ăngghen, Lênin thực sự đã trở thành những nhà khoa học lỗi lạc nhất của nhân loại mà nhiều học giả, nhà tư tưởng thừa nhận.