Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, BÔI ĐEN HÌNH ẢNH ĐẤT NƯỚC TRONG ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Lợi dụng internet, mạng xã hội và những mặt tiêu cực trong xã hội chưa được khắc phục, một số kẻ đã tán phát luận điệu, xuyên tạc bản chất của xã hội XHCN, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam.

Hơn 35 năm qua kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội-nhất là sau cuộc khủng hoảng, sụp đổ của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) Đông Âu (1985-1991). Từ tình trạng một quốc gia kém phát triển, lương thực không đủ… đến nay Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên: Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Thế nhưng lợi dụng internet, mạng xã hội (MXH) và những mặt tiêu cực trong xã hội chưa được khắc phục, một số kẻ đã tán phát luận điệu, xuyên tạc bản chất của xã hội XHCN, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam. Về tình hình trong nước, họ cường điệu những khó khăn trên lĩnh vực kinh tế, rằng “nền kinh tế Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm”. Về cuộc đấu tranh chống tham nhũng họ viết: Đó chỉ là “cuộc đấu đá giữa nhóm tham nhũng mới với nhóm tham nhũng cũ”. Về chế độ xã hội họ viết: Ở Việt Nam “các quyền của người, nhất là quyền tự do ngôn luận, quyền “tự do internet, MXH” bị xâm phạm bởi Luật An ninh mạng…".

Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn có thể thấy, từ khi được hoàn toàn giải phóng đến nay, Việt Nam đã trải qua những thời kỳ đầy khó khăn, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong thời kỳ trước đổi mới (1975-1985), dân tộc Việt Nam đã phải đấu tranh với cuộc bao vây cấm vận nghiệt ngã của Mỹ (từ năm 1975 đến năm 1994). Trong thời kỳ này, Mỹ đã cản trở các tổ chức tài chính quốc tế và các nước cho Việt Nam vay tín dụng… Đến năm 1994, Mỹ mới tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Việt Nam và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào tháng 7/1995. Cũng trong thời kỳ 1975-1985, những sai lầm của mô hình xây dựng xã hội theo mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) kiểu cũ khiến nền kinh tế đất nước trì trệ, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Là một quốc gia nông nghiệp, đất đai phì nhiêu, người dân cần cù, sáng tạo thế nhưng ở nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng thiếu đói. Còn nhớ thời kỳ này, trong khi vết thương chiến tranh chưa được hàn gắn, thì dân tộc Việt Nam lại phải tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bước sang thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), mở đầu là Đại hội VI (năm 1986), dựa trên đổi mới tư duy lý luận-chính trị và kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đường lối chính sách xây dựng xã hội theo mô hình mới của CNXH. Về chính trị, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong mô hình này, các quyền bình đẳng về dân sự và chính trị được bảo đảm (về phương diện pháp lý). Về kinh tế đó là nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần, cạnh tranh bình đẳng… theo định hướng XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Về đối ngoại, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Như vậy có thể nói, trong mô hình mới của CNXH các quyền bình đẳng về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa đã được bảo đảm.

Nét đặc sắc trong xây dựng xã hội theo mô hình mới của CHXH, đó là các quyền con người, quyền công dân được bảo đảm bằng pháp luật cũng như trên thực tế. Hiến pháp năm 2013 dành một chương (Chương II) quy định về đầy đủ về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Những quy định về quyền con người tại chương này hoàn toàn tương thích với các công ước quốc tế về quyền con người, trong đó có những quyền được xem là “nhạy cảm” cũng đã được đưa vào văn kiện này. Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã gia nhập, ký kết, Quốc hội Việt Nam vừa qua đã sửa và xây dựng nhiều đạo luật mới. Đó là Luật Báo chí (năm 2016), Luật Tiếp cận thông tin (năm 2013), Luật An ninh mạng (năm 2018)... Các quy định của những bộ luật trên đều nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự công cộng và quyền con người. Việt Nam hòa mạng internet toàn cầu khá sớm so với nhiều quốc gia trong khu vực-từ ngày 1-12-1997. Theo tổ chức nghiên cứu về MXH quốc tế-Next Web, hiện nay Việt Nam nằm trong “Top 10 quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất thế giới” với 64 triệu người, chiếm 3% tổng số tài khoản Facebook toàn cầu.

Trên lĩnh vực kinh tế, hình ảnh đất nước, cuộc sống của nhân dân đã được nâng cao đáng kể. Triển khai Chương trình 135 về phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa… cho đến nay các xã, cụm dân cư đã có đủ cơ sở xã hội thiết yếu, như: Điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế. Tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm nhanh, luôn đạt và vượt mục tiêu đề ra qua các giai đoạn, hoàn thành và vượt mức mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo trước 10 năm… Giai đoạn 1992-1998, tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam bình quân mỗi năm giảm 2-3%. Đến hết năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam là 9,45%, vượt mục tiêu đề ra là 10%. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Định hướng giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu giảm số hộ nghèo còn 4-5% vào năm 2020. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam đã giảm được một nửa tỷ lệ đói nghèo trong hơn một thập kỷ và là một trong những quốc gia đạt tốc độ giảm đói nghèo nhanh nhất thế giới.

Về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, có thể nói chưa nhiệm kỳ nào Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai một chiến lược bài bản, quy mô như hiện nay. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh này là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” và “phải làm đến cùng”; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Trong quan hệ quốc tế, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao vượt bậc. Cho đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 13 quốc gia; Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, Nga, Trung Quốc. Với Hoa Kỳ, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong thời kỳ đổi mới Việt Nam tham gia vào nhiều cơ quan quan trọng của tổ chức quốc tế rộng lớn: 1) Là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009; 2) thành viên Hội đồng Kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2016-2018; 3) Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-2016)… Ngày 25-5-2018 vừa qua, trong cuộc họp của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc, các nước trong khu vực đã nhất trí thông qua đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (nhiệm kỳ 2020-2021-tại cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 6-2019).

Là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang tham gia vào lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. "Từ năm 2014, Việt Nam đã cử các sĩ quan tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi và ở Nam Sudan. Mới đây, ngày 25-6-2018, Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc đã công bố kết quả thanh sát địa điểm huấn luyện gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại các nước thuộc ASEAN, theo đó Việt Nam cùng với 3 nước là Campuchia, Indonesia, Thái Lan được chọn làm địa điểm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế luân phiên. Việt Nam cũng đang nỗ lực để triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Nam Sudan”.

Đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam không chỉ đã giành được quyền con người mà còn có những đóng góp to lớn trên lĩnh vực này từ tư tưởng lý luận cho đến thực tiễn. Công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế là một thời kỳ phát triển vượt bậc của Việt Nam về các phương diện, trong đó có quyền con người. Các quyền con người đều có những bước bảo đảm cao hơn, vị thế của dân tộc, đất nước được nâng cao hơn; được cộng đồng quốc tế trân trọng ghi nhận./.

THẬT NỰC CƯỜI KHI CHO RẰNG TRÍ THỨC MỚI MANG TRONG MÌNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ

Có quan điểm cho rằng: Thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, tầng lớp trí thức ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội, nên địa vị lịch sử đã trao vào tay họ?

Đặt tầng lớp trí thức vào vị trí lãnh đạo xã hội là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn.

Bởi vì:

+ Trí thức chỉ là tầng lớp xã hội đặc biệt, không thuần nhất, không đại diện cho một phương thức sản xuất nào, không có hệ tư tưởng riêng và chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng của giai cấp tư sản (ngả nghiêng, dao động).

+ Trí thức không có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp tư sản, cũng là người làm thuê bị bóc lột nhưng được giai cấp tư sản đào tạo, sử dụng và lợi dụng.

+ Thực tế, trí thức chưa bao giờ lãnh đạo một cuộc cách mạng (ở Việt Nam cũng như thế giới).

+ Song chúng ta cũng không thể phủ nhận họ là lực lượng quan trọng có vai trò to lớn nhất là trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Cho nên, nếu đặt họ vào vị trí lãnh đạo xã hội thì sai cả về lý luận và thực tiễn.

Thật nực cười khi cứ rêu rao mãi luận điệu cũ rích: Thời đại ngày nay, cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, tầng lớp trí thức ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội, nên địa vị lịch sử đã trao vào tay họ./.

KHÔNG GIAN MẠNG KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CỤ KÍCH ĐỘNG CHIA RẼ ĐOÀN KẾT QUỐC TÊ

Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông ngày càng trở thành phương tiện hữu ích đối với đời sống con người. Không chỉ góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tự do ngôn luận, các phương tiện truyền thông hiện đại nói chung, mạng xã hội nói riêng còn giúp các quốc gia trên thế giới thêm hiểu và ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những ưu thế của mạng xã hội để gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, cổ xúy cho tư tưởng phân biệt chủng tộc, kích động hận thù, phá hoại đoàn kết quốc tế. Các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, phản động lập ra hàng nghìn website, trang mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến... để sử dụng như một công cụ chủ yếu tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt nhằm kích động hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những sự kiện “nóng” thu hút sự quan tâm của dư luận, như: dân tộc, tôn giáo; Biển Đông; phân giới cắm mốc giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng; ô nhiễm môi trường; phòng, chống tham nhũng,... được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng chống phá.

Những hành động đó đã vi phạm pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế. "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị" năm 1966 quy định rất rõ về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Khoản 2, Điều 19 của Công ước quy định: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ”. Tuy nhiên, cần nhớ rằng những quyền ấy không phải là quyền tuyệt đối. Khoản 3, Điều 19 "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị" năm 1966 ghi rõ: “Việc thực hiện những quyền quy định tại Khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc hưởng thụ quyền này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định (những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật) để tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội". Năm 1982, Việt Nam tham gia "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị". Từ đó đến nay, Việt Nam luôn quan tâm nội luật hóa các quy định của công ước vào hệ thống pháp luật quốc gia.

Ở Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, báo chí của người dân được quy định rất rõ. Tại Điều 25, Hiến pháp năm 2013 nêu: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Điều 9, Luật Báo chí Việt Nam 2016 nghiêm cấm: “1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung: a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân; b) Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Gây chiến tranh tâm lý. 2. Đăng, phát thông tin có nội dung: a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế”. Những quy định ấy đều tương thích với "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị".

Trên thế giới, không một quốc gia nào dung túng, bao che cho những hành động sử dụng mạng xã hội làm công cụ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet trên cơ sở tuân thủ công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn chủ động phối hợp, tích cực hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, phát triển internet và các phương tiện truyền thông hiện đại. Nhưng Việt Nam cũng làm hết sức mình để ngăn chặn thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế. Việt Nam luôn mong muốn chung tay với các nước, các tổ chức quốc tế xây dựng môi trường internet lành mạnh, an toàn, hữu ích ở Việt Nam và toàn cầu. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, Việt Nam lên án mạnh mẽ, đấu tranh kiên quyết, không cho phép bất kỳ ai được lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet để tán phát những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, những luận điệu thù hận, phỉ báng, kích động có thể gây căng thẳng, gây chia rẽ đoàn kết và đưa đến xung đột. Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực sử dụng internet và phương tiện truyền thông đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật./.

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN LÀ “MỘT HỌC THUYẾT KHÔNG KHOA HỌC, HIỆN NAY ĐÃ LỖI THỜI”?

Một vấn đề bao trùm lên toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái hiện nay là các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận tính các mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác, rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là “một học thuyết không khoa học, hiện nay đã lỗi thời”? Các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác - Lênin, với chủ nghĩa xã hội khoa học lớn tiếng rêu rao rằng các nhà kinh đển của chủ nghĩa xã hội khoa học không phải là những nhà khoa học, vì vậy “lý luận của các ông chỉ là “ý thức hệ hư ảo” chứa đầy tính chất “huyễn tưởng”. Đây rõ ràng là một luận điệu chống Mác, Ăngghen, Lênin một các trắng trợn, mà từ trước đến nay chưa ai dám nói như vậy. Ngay cả đối với những kẻ chống Mác, Ăngghen, Lênin một cách điên cuồng nhất, từ chỗ chống Mác, Ăngghen, Lênin đến căm thù Mác, Ăngghen, Lênin bởi các ông dám tuyên chiến với chế độ tư hữu TBCN và bênh vực quyền lợi của những người lao động, nhưng tuyệt nhiên chưa ai có thể phủ nhận Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học. Bởi lẽ trên thực tế Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học thiên tài, là những “bộ óc kỳ diệu” của nhân loại. Toàn bộ lý luận của Mác, Ăngghen, Lênin là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là một công trình khoa học đồ sộ giải đáp được nhiều vấn đề mà nhân loại đặt ra. Học thuyết của Mác, Ăngghen, Lênin là một học thuyết chặt chẽ, chính xác trong đó tính khoa học rất cao thống nhất với tinh thần cách mạng triệt để. Với sự thiên tài của mình Mác, Ăngghen, Lênin thực sự đã trở thành những nhà khoa học lỗi lạc nhất của nhân loại mà nhiều học giả, nhà tư tưởng thừa nhận.

Tạp chí truyền tin Châu Âu, Can-Pho-Man nhận xét: Mác là một người vô cùng hiện thực và biện chứng. Tính hiện thực và biện chứng hơn bất cứ ai trong số người đi trước. Nhà xã hội chủ nghĩa Đức B. Phôn - Svây - Xe vốn thường đối lập gay gắt về quan điểm với Mác cũng phải thốt lên: Chủ nghĩa xã hội Mác xít - Đó là một khoa học thực sự. Ngay cả E-Béc-Xtanh đại biểu trứ danh của trào lưu cơ hội xét lại đương thời cũng không thể phủ nhận được rằng: Trong tất cả các khuynh hướng và nhóm phái xã hội chủ nghĩa, học thuyết của Mác giành được sự thừa nhận chung ở tính khoa học mẫu mực và đầy tính thuyết phục. Nhà triết học nổi tiếng người pháp Giắc Đô Ri Đa gần đây cũng đã khẳng định: Mác là một người hết sức vĩ đại- Ông là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI. Bản thân những nhà tư tưởng tư sản cũng phải trân trọng những tri thức của Mác. Họ nghiên cứu chủ nghĩa Mác hết sức tỉ mỉ và nghiêm túc. Thực tế chủ nghĩa Mác đã giúp chủ nghĩa tư bản điều chỉnh một số vấn đề trong cách thức hoạt động của nó, khắc phục được một số nhược điểm cố hữu của nó, xoa dịu phần nào những mâu thuẫn trong xã hội tư bản. Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra lối thoát của khủng hoảng là phải có sự can thiệp của nhà nước. Sự thật nhiều nhà nước tư bản hiệnn nay đã vận dụng tư tưởng của Mác vào giải quyết thành công nhiều vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế, chính trị, như chính quyền Ô - Ba - Ma đã thuyết phục cả Thượng Nghị viện và cả Hạ Nghị viện tài trợ 800 tỷ đô la để cứu các ngân hàng. Ở Đức và ở Pháp đã đưa ra trọn gói để cứu ngành tài chính nước này.  

Trong tình hình phức tạp trong đời sống xã hội chính trị hiện nay, với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cho dù các thế lực thù địch có tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc, đi đến phủ nhận giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học như thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm mất đi tính cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, không làm mất đi tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh vì sự thắng lợi của mục tiêu thời đại vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng không làm thay đổi được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân ta đã lựa chọn. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân, vẫn là kim chỉ nam cho hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế phấn đấu vì sự tiến bộ xã hội.

VỮNG LÒNG TIN VÀO ĐẢNG

Với những toan tính chính trị bẩn thỉu của bọn “kền kền” chống phá cách mạng Việt Nam, bất kỳ một diễn biến nào xảy ra trong xã hội hiện nay đều có thể trở thành cái cớ để chúng tập trung “mổ”, “rỉa”. Đặc biệt, khi mạng xã hội trở thành phổ biến, thì cường độ, thủ đoạn chống phá của chúng lại càng trở nên hung hăng, đê tiện. Trong những này vừa qua, nhân việc một số người tự nhận là “đảng viên” tuyên bố “bỏ đảng”, trên hàng loạt trang thông tin mạng, bọn “kền kền” lại ra rả những luận điệu cũ rích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thật không khó để nhận diện những luận điệu chống phá của bọn “kền kền”. chúng đặt Đảng đối lập với Nhân dân, tự nhận là người “đại diện” Nhân dân để phán xét Đảng, hòng làm lay chuyển lòng tin chính trị của Nhân dân với Đảng. Nhưng chúng đã nhầm, cố tình nhầm. Chúng càng hung hăng hò reo chống phá thì càng khẳng định lòng tin chính trị vững bền của Nhân dân với Đảng. Đồng thời khẳng định, giữ vững lòng tin chính trị của Nhân dân với Đảng là mục tiêu phấn đấu của Đảng, cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi thử thách, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được lòng tin chính trị trong lòng dân tộc. Lòng tin chính trị đó được xây dựng bằng bao hy sinh, phấn đấu của các thế hệ đảng viên, từ khi Đảng còn hoạt động bí mật, bằng uy tín cách mạng cũng như nhân cách cao cả của các lãnh tụ của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ thực tế cách mạng Việt Nam có thể thấy, vai trò và uy tín của người đứng đầu là vô cùng quan trọng với việc Đảng giữ vững được lòng tin của nhân dân. Với việc bôn ba cách mạng, hy sinh cả xương máu và hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cách mạng, những thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối, mà đại diện tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được lòng tin yêu và kính trọng của quần chúng, qua đó củng cố và giữ vững lòng tin với Đảng của nhân dân.

Giai đoạn hiện nay, cũng không thiếu những tấm gương đảng viên ở mọi cương vị, bằng lời nói, bằng hành động, bằng quyết tâm chính trị bền bỉ, sắt đá đã góp phần giữ vững lòng tin chính trị của quần chúng nhân dân với Đảng, đồng thời được nhân dân tin yêu, kính trọng.

Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc hiện nay, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vẫn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã phát động cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng với quyết tâm cao độ và niềm tin mãnh liệt chính là một trong những biện pháp để Đảng tích cực giữ gìn và bồi đắp lòng tin chính trị trong lòng dân tộc. Chính vì vậy, cùng với tiếp tục lãnh đạo thực hiện có kết quả các mục tiêu về phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, ổn định xã hội, thì việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội chính là để khẳng định vững chắc vị trí của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

CỨU DÂN LÀ MỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM

Đêm 30-11 và sáng 1-12, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Yên khiến 6 người chết và mất tích, hơn 28.600 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, 90ha lúa bị thiệt hại, hơn 1.600 con gia cầm bị chết...

Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS, Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng công an, dân quân đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ứng cứu, di dời, giúp đỡ nhân dân thoát cơn nguy hiểm...

Chúng tôi có mặt tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) vào sáng 1-12. Tuy mưa đã giảm, nhưng gió vẫn giật từng cơn, nước dâng cao. Bộ đội và dân quân áo quần sũng nước, bất chấp mưa gió, bám sát địa bàn trọng điểm vùng lũ, cứu giúp nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thành, Trưởng ban Dân vận (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên)-người trực tiếp cùng các lực lượng cứu dân vùng lũ cho biết: Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, ngay trong đêm 30-11, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã điều động 4 tổ cứu hộ, cứu nạn, với gần 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 10 phương tiện ca nô, ô tô các loại, khẩn trương cơ động xuống các điểm ngập sâu trong TP Tuy Hòa, phối hợp cùng các lực lượng kịp thời sơ tán 560 hộ/1.468 nhân khẩu ở vùng bị ngập và nguy cơ sạt lở cao ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trên hướng huyện Sông Hinh, ngay trong đêm 30-11 và rạng sáng 1-12, gần 40 cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân cơ động cùng hai ca nô đã kịp thời sơ tán hơn 800 hộ dân đến nơi an toàn. Câu chuyện mà Đại úy Ngô Thành Lâm, Trợ lý tác chiến Ban CHQS huyện Sông Hinh (người trực tiếp tham gia cứu dân tại khu vực trọng điểm) kể về chiến công trắng đêm cứu dân khiến chúng tôi khâm phục tinh thần dũng cảm của Bộ đội Cụ Hồ: “Vào lúc 1 giờ sáng 1-12, sau khi tôi cùng 4 cán bộ, chiến sĩ điều khiển ca nô di dời 50 người dân đến nơi an toàn, thì bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh: “Cứu tôi với! Cứu với...”. Lúc đó, anh em chưa kịp nghỉ ngơi, mệt bã người vì cả đêm dầm mình trong mưa lũ cứu dân, nhưng với lương tâm và trách nhiệm của người lính, chúng tôi lại lập tức lên đường. Chiếc ca nô len lỏi qua các lùm cây, ngõ xóm, thẳng hướng có tiếng kêu cứu. Trong đêm tối, chúng tôi phát hiện một mái nhà dân nhấp nhô giữa dòng nước lũ. Một cánh tay chấp chới giữa dòng nước lạnh cóng. Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Cảnh, nhân viên lái ca nô Ban CHQS huyện Sông Hinh cầm thêm áo phao, choàng cuộn dây thừng ngang ngực, lao xuống dòng nước lũ. Tôi cùng các đồng chí còn lại nhanh chóng điều khiển xuồng tiếp cận và đưa người bị nạn lên xuồng. Cứ như vậy, chúng tôi quay vòng, tăng chuyến nhanh để kịp thời cứu dân mà không kịp hỏi bà con tên họ là gì. Trắng đêm cứu dân, ai cũng gần như kiệt sức, nhưng đều phấn khởi, hạnh phúc vì mình đã làm tròn trách nhiệm của người lính, trọn tình, trọn nghĩa với dân...".

Những việc làm, hành động cao đẹp đầy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã để lại trong lòng nhân dân vùng “rốn lũ” những tình cảm trân trọng và sâu sắc. Ông Nguyễn Văn An, ở phường 4, TP Tuy Hòa cảm động nói: “Lũ lớn quá, nhanh quá, người dân trở tay không kịp. May có các anh bộ đội đến kịp thời, nếu không thì nguy. Qua cơn hoạn nạn càng thấy rõ tinh thần và trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ với nhân dân!”.

Chiều 1-12, mưa bắt đầu tạnh, nhưng gió vẫn thốc từng cơn, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Yên và các lực lượng trên địa bàn vẫn không quản đói rét, dầm mình trong lũ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả. Sau chiến công di dời gần 3.800 hộ/13.000 nhân khẩu đến nơi an toàn, các anh lại sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả. Những người lính về với dân bằng tấm lòng nhân ái, sẻ chia và nghĩa tình cao đẹp...

NHỮNG CHIÊU TRÒ KÍCH ĐỘNG GIỚI TRẺ CHỐNG PHÁ CHÍNH QUYỀN - KHÔN LƯỜNG NGUY HẠI!

Lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng chống phá sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tiêm nhiễm tư tưởng xấu độc vào một bộ phận người dân, trong đó đặc biệt là giới trẻ.

Từ giữa tháng 4 năm 2021 đến nay, lợi dụng tình hình phức tạp và khó lường của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, các đối tượng phản động đã tăng cường hoạt động chống phá công tác chống dịch, bôi nhọ Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Lợi dụng các nền tảng xã hội với tính lan tỏa cao, các đối tượng này sử dụng những phương thức và thủ đoạn tinh vi để tiêm nhiễm tư tưởng phản động vào một bộ phận người dân, trong đó đặc biệt là giới trẻ, những người dễ tiếp cận cái mới, nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm và nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội.

Việt Nam là một đất nước có dân số trẻ. Theo Tổng cục thống kê, số người trong độ tuổi thanh niên (từ 16-30 tuổi) chiếm tới 23,8% dân số cả nước. Đại đa số thanh niên có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhận thức chính trị tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng, dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, dễ bị lôi kéo và kích động trước những thông tin, quan điểm sai trái. Lợi dụng điều này, các đối tượng phản động đã dùng rất nhiều những thủ đoạn mới để kích động giới trẻ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhằm làm suy yếu lòng tin của giới trẻ vào chính quyền, chống lại các biện pháp phòng dịch, hướng tới mục tiêu chống phá chính quyền.

Với cách kể chuyện mang tính bỡn cợt, sử dụng nhiều dẫn chứng bằng hình ảnh, chèn nhiều âm thanh nhằm lôi cuốn khán giả, một đối tượng tự xưng là một standup comedian – diễn viên hài độc thoại để đăng tải những video, clip lên mạng xã hội. Sự gây cười tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại rất hữu dụng để phát tán nhưng tư tưởng xấu độc bởi đó là những câu chuyện mang nội dung xuyên tạc, lộ rõ sắc thái mỉa mai về tình hình chống dịch tại Việt Nam.

Thiếu tá Phí Văn Thanh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nhấn mạnh, chiêu trò này nguy hiểm ở chỗ là các thông tin bài viết sau khi được đăng tải kích thích vào tính tò mò giới trẻ, qua đó nhận được hàng ngàn lượt bình luận, lượt like, lượt chia sẻ, từ đó mà lồng ghép vào những thông tin tiêu cực bịa đặt kích động giới trẻ.

Khi một thông tin được đăng tải, các thuật toán trên môi trường mạng cho phép những thông tin này phát tán dễ dàng, ví dụ chỉ cần 1 người dùng thích màn hài độc thoại, chưa cần chia sẻ rất nhiều người bạn của người đó đã có thể xem được và cứ như vậy lan rộng người xem. Mạng xã hội không biên giới đang thực sự nguy hiểm với rất nhiều cạm bẫy mà các đối tượng phản động bày ra nhằm biến những người sử dụng mạng xã hội trở thành công cụ đắc lực phán tán tin xấu, độc.

Lợi dụng việc giới trẻ luôn có xu thế hướng ngoại, tiếp cận nhanh với các trào lưu tự do, đề cao chủ nghĩa cá nhân, các đối tượng phản động sử dụng các chiêu thức ngày càng tinh vi nhằm lôi kéo giới trẻ chạy theo lối sống vị kỷ, bỏ qua ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Người xưa có câu "Lộng giả thành chân, biến giả thành thật". Khi mà điều giả dối được lặp lại nhiều lần, truyền tai nhau thì số đông lại coi như đó là một sự thật. Mạng xã hội đã trở thành môi trường lý tưởng để những kẻ phản động lưu vong, những phần tử chống đối sử dụng để đổi trắng thay đen. Chúng dùng tin giả, thổi phồng những tin tức tiêu cực để tạo ra sự bất mãn, rồi từ sự bất mãn kêu gọi những người trẻ dễ bị kích động tham gia các cuộc biểu tình trên không gian mạng. Những cuộc biểu tình online, một chiêu thức chống phá vô cùng nguy hiểm trên môi trường mạng không phải chỉ bây giờ mới có, mà đã xảy ra nhiều lần trong năm qua.

Cái gọi là biểu tình trên không gian mạng là hình thức kêu gọi thay đổi biểu tượng trên trang mạng cá nhân, đặt hashtag, đồng loạt nhấn like hay ký tên qua mạng để ủng hộ một nội dung chống đối được soạn sẵn, làm sao để tất cả tài khoản của người dùng mạng xã hội như đang khoác "áo đồng phục" để cùng tham gia một phong trào. Chiêu bài này được các tổ chức phản động liên tục sử dụng trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua cũng như thời gian dịch bệnh gần đây.

Phương thức trực tuyến này đã lôi kéo hàng trăm lượt người tham gia hội luận theo các chủ đề được đưa ra. Người dùng thoải mái bình luận, bày tỏ quan điểm cá nhân của mình nhưng thiếu đi sự kiểm chứng thông tin. Một số người còn tiếp sức trực tuyến cho các cuộc biểu tình bằng cách gắn thẻ bạn bè của họ vào những bài đăng ủng hộ. Phần lớn trong số này là những tài khoản ảo, được lập ra để có thể ẩn danh dễ dàng trên không gian mạng, khó có thể truy cứu trách nhiệm.

Bên cạnh việc kích động giới trẻ tham gia cái gọi là biểu tình online, điều đặc biệt nguy hiểm còn ở chỗ, thông qua ghi danh, kí tên, thay đổi biểu tượng, các thế lực thù địch sẽ thu thập thông tin cá nhân sau đó tiếp tục mua chuộc, kích động, biến người trẻ trở thành công cụ để thực hiện mưu đồ bất chính. Mục tiêu lâu dài là tập hợp lực lượng để tổ chức các phong trào làm suy yếu, lật đổ chính quyền trong tương lai.

Việt Nam có tỉ tỷ lệ sử dụng Internet rất cao, chiếm gần 70% dân số với khoảng trên 68 triệu dân. Trong số này, tỷ lệ người trẻ từ 15-34 tuổi đang sử dụng mạng xã hội chiếm tới 71%. Các thế lực phản động đã lợi dụng điều này để tập trung lôi kéo người trẻ vào những cái bẫy nguy hiểm đã giăng sẵn của chúng. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho lực lượng thanh niên là hết sức quan trọng, giúp người trẻ "đề kháng" tốt trước những âm mưu của các thế lực thù địch trên môi trường mạng.

Các thế lực thù địch đang coi mạng xã hội là "mặt trận" chống phá chính hiện nay, đặc biệt là về tư tưởng, nhận thức với các chiêu thức ngày càng tinh vi và thủ đoạn ngày càng xảo quyệt. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do đó, mỗi người trẻ cần tỉnh táo, cần tự biết cách bảo vệ mình trước những thông tin sai trái, bịa đặt, độc hại, không để mình bị kẻ xấu lôi kéo, dẫn dắt, trở thành công cụ chống phá chính quyền.

Mạng xã hội không xấu, điều quan trọng là mỗi cá nhân phải tự xây dựng được cho mình bản lĩnh tiếp nhận thông tin và vững vàng khi tham gia vào không gian ảo vốn nhiều lợi ích nhưng không ít cạm bẫy này.

NẾU KHÔNG CÓ NGHỆ SĨ, AI GIÚP DÂN???

Không có nghệ sĩ thì ai giúp dân? Vậy hãy nhìn những người anh hùng thầm lặng đang ngày đêm chống chọi với sự tàn khốc của mùa lũ năm nay để giúp người dân miền Trung khỏi cảnh bão lũ.

Ngừng một chút những thông tin drama tràn đầy MXH, nào là anh này cắm sừng chị kia, drama ly hôn, trà xanh, đ.ẻ mướn, tuesday, khoe nhà khoe xe, nào là tranh cãi ồn ào 35 tỷ... Ngay lúc này miền Trung ruột thịt đang gồng mình với cơn bão lịch sử, khi chỉ vừa mới đây thôi đã phải trải qua những ngày tháng căng mình với dịch bệnh hoành hành.

Thiệt hại về người và của đong đếm sao cho hết! Và những lúc này đừng bao giờ nói những câu hờn dỗi: "Không có nghệ sĩ thì ai giúp dân". Không thấy thông tin rầm rộ trên MXH nhưng thực tế, các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang đang có mặt ở khắp nơi lụt lội nhất - những nơi mà trước đây nhiều nghệ sĩ không dám tới vì ngập quá sâu - để cứu người dân đến nơi an toàn, giúp dân chúng ổn định cuộc sống.

Họ là những người anh hùng thầm lặng, không phô trương, không livestream, không chụp hình khoe lên MXH mà chỉ có vài tấm hình ít ỏi chụp vội của những phóng viên xin xông pha đưa tin vùng lũ.

Cảm ơn những người anh hùng thầm lặng bao năm nay đã luôn cùng người dân miền Trung ruột thịt "chiến đấu" với thiên tai, bão lũ. Mong các anh giữ gìn sức khoẻ để trở về với gia đình mình an toàn!

LỐI ÁP ĐẶT LỖI THỜI

Những thành tựu nổi bật mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hơn 90 năm qua đã chứng minh cho sự lãnh đạo và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng đâu đó trên không gian mạng xã hội, thật giả lẫn lộn vẫn còn những quan điểm mang tính áp đặt khi cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Bệnh quy chụp mãn tính

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bất mãn và cơ hội chính trị nhằm ngăn cản nỗ lực phát triển của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được xem như “căn bệnh quy chụp mãn tính”, với mục tiêu sâu xa là gây mất ổn định về chính trị, gây chia rẽ nội bộ, khiến nhân dân hoang mang, dao động về tương lai của đất nước.

Một trong những chiêu bài nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, cho rằng Đảng ta “chuyên quyền”, “độc đoán”, không đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân mà chỉ khiến dân tộc thụt lùi. Từ luận điệu này, nhiều đối tượng kêu gọi nhân dân “thức tỉnh”, “cất cao tiếng nói vì sự tồn vong của dân tộc” và đi ngược hướng với với con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bên cạnh đó, qua các bài viết chỉ dựa vào ý chí chủ quan được đăng hằng ngày trên mạng xã hội, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc sự thật, bôi nhọ hình ảnh của các lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao để khiến nhân dân hoài nghi, bất mãn, mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, những luận điệu kiểu này thường được phát tán với mức độ dày đặc mỗi khi trong nước xuất hiện các hiện tượng tiêu cực, nhất là tình trạng tham nhũng.

Những khuyết điểm, sai lầm của một số đảng viên, quan chức chủ chốt bị đem ra mổ xẻ và để rồi quy kết rằng với thực trạng ê chề, rệu rã từ trong nội bộ như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ năng lực lãnh đạo trong điều kiện mới của đất nước; và rằng, dân còn tin Đảng, theo Đảng là còn khổ...

Vai trò lãnh đạo không thể thiếu

Thực tế cho thấy, sau khi lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu mang tính lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ cả nước thống nhất cùng đi lên CNXH.

Qua hơn 35 năm đổi mới, từ chỗ phải đối diện với cảnh nghèo nàn, cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu, Việt Nam nay đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình; quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống mọi mặt của người dân được cải thiện. Sự phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội được thể hiện rõ nét khi năm 2020, quy mô nền kinh đạt khoảng 343 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 3.521USD; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước cũng liên tục giảm trong vòng 5 năm trở lại đây...

Những gì diễn ra trong thời gian phải đối phó với đại dịch Covid-19 cũng cho thấy, ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước không chỉ quan tâm tới việc đưa đất nước phát triển nhanh về kinh tế, mà còn ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Quan trọng hơn, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có sự ổn định về chính trị, xã hội, độc lập, chủ quyền được giữ vững; uy tín và vị thế đất nước trên trường quốc tế cũng chưa bao giờ lớn mạnh như hiện nay. Những thành quả ấy cũng không phải là “miếng bánh vẽ” như một số đối tượng vẫn rêu rao, cũng không xuất phát từ những nhận định chủ quan, mà được khẳng định bằng những đánh giá thẳng thắn của cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn trên thế giới.

Những thành quả mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận.

Chiêu bài cố tình nhồi nhét, áp đặt dư luận bằng những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự nó đã lỗi thời!

ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐƯỜNG LỐI ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA

Các thế lực thù địch luôn coi đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta là mục tiêu chống phá. Thực hiện mục tiêu ấy, chúng dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc, bác bỏ, chống phá. Mặc dù “lý lẽ” đã cũ rích, nhưng chúng vẫn không từ bỏ, luôn rêu rao rằng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin “đã sai lầm”, “lỗi thời”, “lạc hậu”, thể hiện ở sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Chúng dẫn ra các hiện tượng, hình thức, trái với bản chất để mê hoặc, lôi kéo những người thiếu hiểu biết khoa học, như “lý sự” rằng: “đã kinh tế thị trường thì đâu còn là chủ nghĩa xã hội”; “chủ nghĩa xã hội không phải là cái đích của loài người đi tới”; “chủ nghĩa tư bản là trường cửu”; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam “bảo thủ” duy trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là “trái với quy luật”, “không phù hợp với thời đại mới” v.v và v.v..

Chúng cố lờ đi những cơ sở khoa học, tính khách quan của quy luật phát triển xã hội là chỉ có kết hợp giải phóng giai cấp với giải phóng dân tộc và giải phóng con người thì cách mạng mới đạt được kết quả trọn vẹn. Chúng không thấy con đường đổi mới, hội nhập quốc tế, độc lập, tự chủ là sự sáng tạo của Đảng và nhân dân ta để đưa đất nước ngày càng phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Chúng gây nên hoài nghi vào quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc những đặc điểm, đặc trưng, mô hình xã hội mà chúng ta xây dựng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phủ nhận giá trị những thành tựu đạt được trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước. Chúng cố tình quên đi những biện pháp, con đường, hình thức, bước đi, nhiệm vụ trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội đầy sáng tạo của nhân dân ta. Tất cả những điều đó với âm mưu của chúng nhằm đẩy người nghe rơi vào tâm trạng hoài nghi, thất vọng, suy giảm niềm tin, rồi đi đến xa rời, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng gieo rắc tâm lý trông chờ, dựa dẫm, cầu mong sự giúp đỡ của nước ngoài, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì giàu nhanh hơn, sung sướng hơn một cách ảo tưởng, hoài vọng.

HUỲNH THỤC VY – CHẠY ĐÂU CHO KHỎI NẮNG

Ngày 30/11/2021 vừa qua, Tòa án nhân dân Thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắc Lak đã đưa ra Quyết định Hủy Quyết định hoãn chấp hành phạt tù đối với nữ “dân chủ” Huỳnh Thục Vy. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, tức là chỉ vài hôm nữa, Vy sẽ phải nhập kho, chấp hành hình phạt tù 2 năm 9 tháng tù đã được tuyên ngày 30/11/2018 về tội "xúc phạm quốc kỳ" nhưng được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ.

Nhắc tới cái tên Huỳnh Thục Vy nhiều người sẽ không hề thấy xa lạ. Đây là đối tượng thường xuyên sử dụng facebook đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, công khai xúc phạm quốc kỳ và nhiều lần công khai đăng ảnh, bài viết ủng hộ cờ ba sọc của đám ngụy quân, ngụy quyền. Huỳnh Thục Vy từng có một tiền sự, bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, trao đổi, tuyên truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số để chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Nhưng “ngựa quen đường cũ, sau khi bị xử phạt, vi lại tiếp tục có hành vi chống đối thông qua xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam. Theo cáo trạng truy tố, do ý thức coi thường pháp luật, vào lúc 11h ngày 1/9/2017, Vy một tay cầm lá cờ Tổ quốc, một tay dùng bình sơn mini (màu trắng) xịt lên chính giữa ngôi sao của 2 lá cờ Tổ quốc do UBND phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cắm trước số nhà 1222 và 1224 nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến khoảng 12h16 cùng ngày, Vy đăng hình ảnh chụp với 2 lá cờ Tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook và ghi nội dung “Phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng”. Với hành vi trên, Huỳnh Thục Vy đã bị khởi tố. Trong thời gian bị khởi tố, để trốn tránh hình phạt của pháp luật, Vy đã cố tình mang bầu. Xuât phát từ tính nhân văn của pháp luật, nên Tòa đã cho Vy hoãn thực hiện án tù để có thời gian nuôi con nhỏ.

Đáng nói, trong thời gian bị hoãn chấp hành án tù, ở nhà nuôi con nhỏ, Vy vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc tình hình, chống phá chế độ, bôi nhọ uy tín của cơ quan chức năng.

Nhưng “chạy trời cũng không khỏi nắng”, Vy sẽ phải trả giá cho hành vi coi thường pháp luật của mình. Một cái kết xứng đáng cho kẻ rân chủ như Vy.


ĐẠO ĐỨC LÀ “CÁI GỐC” CỦA NGƯỜI CÁCH MẠNG!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, nhất là đạo đức của người cách mạng. Trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc”, Người khẳng định: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Như vậy, theo Bác, đạo đức chính là gốc. Nếu gốc vững, thì con người dễ dàng phát huy tài trí, tự làm sáng bản thân và trở thành con người có ích cho xã hội. Nếu gốc ấy không vững, thì con người dễ dàng ngả nghiêng, sa ngã, “lòng dạ không còn trong sáng nữa”. Và khi đó, con người đó sẽ tự làm xấu chính mình và làm hại người khác. Là cán bộ, đảng viên đạo đức càng quan trọng hơn. Vì vậy lời dạy của Bác mãi là ngọn đuốc soi đường, luôn là những chân giá trị cao quý nhất là đối với người cán bộ, đảng viên.

Phải thấy rằng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức những năm qua và hiện nay được thúc đẩy mạnh mẽ khi toàn Đảng chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Nhiều tấm gương, điển hình của cán bộ, đảng viên được tôn vinh góp phần quan trọng xây dựng Đảng, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng gây dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và hình ảnh của người cán bộ, đảng viên.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp thứ chín, từ 29/11 đến 1/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền.

Sau kết luận này, chính bản thân ông và những tập thể, cá nhân có liên quan phải chịu một hình thức kỷ luật tương xứng với những vi phạm. Thật tiếc cho một cán bộ 39 tuổi, Tiến sĩ Quản lý kinh tế trước khi làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện, ông từng làm Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh đoàn nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện vi phạm đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Ông đã đánh mất “cái gốc” của người cách mạng. Ông không xứng đánh là kiểu mẫu cán bộ trong công tác và lối sống cho quần chúng noi theo.

Hiện nay, việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trở nên cần thiết. Trong phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa Đảng, Đại hội XIII của Đảng xác định: xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, những cám dỗ vật chất và tinh thần từ cuộc sống tác động rất mạnh mẽ vào nhận thức và hành động, nếu không luôn luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên sẽ nhanh chóng xa rời mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sa vào chủ nghĩa cá nhân, làm mất lòng tin của quần chúng, mất uy tín của Đảng, làm yếu đi hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

CẢNH GIÁC “TÀ ĐẠO” BIẾN TƯỚNG ĐỂ TRỤC LỢI TÂM LINH

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện nhóm lớp học với tên gọi là lớp “Truyền năng lượng gốc”, thuộc tổ chức tự xưng là “Năng lượng gốc Trống đồng” do ông Lê Văn Phúc truyền giảng. Những người chủ trương phương pháp này nói họ " vẫn nhận năng lượng gốc từ ngoài không gian đưa vào cơ thể" để hỗ trợ chữa lành nhiều loại bệnh, kể cả COVID-19, thậm chí là cải lão hoàn đồng đang thuyết giảng trên internet mặc dù không được pháp luật cho phép

Trong khi chưa có một nghiên cứu chính thức nào, cũng như một kết quả thực tế nào chứng minh tính hiệu quả của hình thức “chữa bệnh” này, nhưng nó đã thu hút hàng chục nghìn người trên các nền tảng như Facebook, Youtube theo dõi, đăng ký tham gia. Và rồi, “cái kim trong bọc” thì cũng có ngày lòi ra, tổ chức này, thực đã hiện nguyên hình: lợi dụng tự tin tưởng và nhu cầu chữa bệnh của đông người để trục lợi. Rao giảng với hình thức tham gia học miễn phí nhưng mỗi học viên phải mua cuốn sách “Tế bào gốc - Vị y sĩ đại tài của chính bạn” với giá 130 nghìn đồng/cuốn. Trong quá trình học, nhóm này kêu gọi học viên đóng góp vào Quỹ “Cộng đồng Năng lượng gốc” để chung tay phát triển cộng đồng, cùng lan tỏa yêu thương.

Điều chúng ta đáng chú ý và cẩn trọng là không loại trừ khả năng, ban đầu họ lôi kéo đông người tham gia và gây thiện cảm, lệ thuộc, sau đó mới tuyên truyền dẫn dắt tư tưởng họ đề ra. Nếu cứ u mê năng lượng gốc có thể chữa được “bách bệnh”, tức là ta đang phủ nhận toàn bộ công sức học tập nghiên cứu của biết bao thế hệ y bác sĩ trong và ngoài nước. Ngành y học mất bao nhiêu năm vừa nghiên cứu vừa kế thừa thành tựu của thế hệ trước mà lại không bằng một kẻ lừa đảo đi tuyên truyền có thể chữa bệnh bằng cách truyền “năng lượng gốc” qua zalo, facebook. “Năng lượng gốc” đi ngược với quy luật tự nhiên về sinh lão bệnh tử, nếu như ai cũng trẻ hoá, trở về tuổi thanh xuân thì sự tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ ra sao. Nếu như tất cả các cặp vợ chồng học "năng lượng gốc" sinh con ra đều thông minh khoẻ mạnh thì thế hệ trẻ có cần phải rèn luyện phấn đấu nữa không hay cứ học “năng lượng gốc” là có cả.

Thực chất, số đối tượng này dùng những kỹ thuật thôi miên bằng ngôn từ, phô trương hình ảnh, lợi dụng ranh giới mong manh giữa khoa học và tâm linh, lồng ghép nội dung hoang đường vào các thông tin đúng, để “tẩy não” người học, chủ yếu là người nhận thức thấp, điều kiện chăm sóc sức khỏe kém, chứ không hề có thế lực thần bí nào ban phát siêu năng lực. Thật không còn xa lạ với trăm nghìn phương thức biến hóa của các loại hình được cho là “tôn giáo lạ” hoặc “tà đạo” như “Năng lượng gốc Trống đồng”. Thông qua những từ ngữ tích cực như: “thiện”, “ thiền” “chữa lành”, “lạc quan”, “sống chủ động”, “tiềm thức”, “năng lượng vũ trụ”, “năng lượng gốc”, năng lượng trường sinh” “tế bào não”, “tần số rung động”, ‘tần số”, “truyền năng lượng”, “lượng tử”, “ vận công” phong thủy, mối tương quan giữa con người - vũ trụ, chữa bệnh bằng năng lượng, không dùng thuốc… để mê hoặc người dân nhẹ dạ tin và làm theo. Nhưng thực chất, những từ có ý nghĩa khoa học bị chúng thay đổi hoàn toàn nghĩa và chỉ sử dụng như một vỏ bọc để tung hỏa mù thu hút nạn nhân. Và để thu hút người tin theo, các đối tượng sử dụng các mạng xã hội, lập ra các nhóm kín, không công khai, chỉ có người tin theo mới đăng ký là thành viên để chia sẻ, môi trường internet và nền tảng mạng xã hội được xem là "mảnh đất" màu mỡ cho các đối tượng này hoạt động, né tránh sự quản lý của các cơ quan chức năng./.

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÓA BÌNH” GIỮA ĐẠI DỊCH

Đại dịch Covid-19 hoành hành ở Việt Nam trong thời gian qua như là một trong những điều kiện để các thế lực thù địch nhen nhóm mưu đồ đen tối, nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam.

Đại dịch lần thứ tư bùng phát đến nay đã gây ra nhiều tổn thất về người, tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế đất nước, ổn định an sinh xã hội cho người dân. Đảng, Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc của các tầng lớp nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất để đẩy lùi dịch bệnh. Những nỗ lực đó đã mang lại những thành quả hết sức rõ rệt khi những ngày gần đây số người nhiễm, tử vong đều giảm, số người khỏi bệnh tăng mạnh từng ngày; nhiều địa phương từng là tâm dịch đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Thành quả đó là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, nhìn lại mấy tháng qua, khi đất nước tranh thủ từng giờ để khống chế dịch bệnh, bảo vệ tính mạng của Nhân dân thì trên không gian mạng những thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị có tư tưởng cực đoan hay một số tổ chức truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam luôn dõi theo từng diễn biến dịch bệnh ở nước ta, với những luận điệu mang tính kích động, hướng lái dư luận về các quyết sách của Đảng, chính phủ trong phòng chống Covid-19 xuất hiện dày đặc trên diễn đàn của VOA, RFI, Việt Tân, Việt Nam Thời Báo, Tiếng Dân TV… hay của một số đối tượng phản động lưu vong như Nguyễn Văn Đài, Trường Quốc Huy, Thanh Hieu Bui… với hàng loạt chỉ trích cho rằng chính sách chống dịch của Đảng ta là sai lầm, Đảng bỏ mặc người dân trong dịch bệnh, người dân phải gánh chịu do cách chống dịch của Đảng, rồi đến ngăn cản, chặn đường sống của dân khi họ về quê. Để minh họa cho những luận điệu xuyên tạc này là những thông tin, hình ảnh được cắt ghép với mục đích dựng lên một bức tranh về một Việt Nam bất lực, bế tắc trong kiểm soát dịch bệnh. Covid-19 bùng phát tại Việt Nam như một miếng mồi để chúng thêm nếm gia vị phục vụ cho âm mưu “diễn biến hòa bình” mà chúng đã và đang thực hiện. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ và thay đổi thể chế chính trị của đất nước hiện nay bằng cách gây mâu thuẫn, chia rẽ từ bên trong. Bên cạnh đó chúng luôn tìm cách móc nối với số cán bộ, đảng viên dễ lung lay tư tưởng, đặc biệt là số cơ hội chính trị lôi kéo những người này vào hoạt động chống phá Đảng, kích động, gây chia rẽ, bè phái trong nội bộ, tạo dựng ngọn cờ và lực lượng đối lập.

Với những gì các thế lực thù địch đang xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt trên không gian mạng hiện nay thì đại dịch Covid-19 ở nước ta rất có thể trở thành con bài để chúng lợi dụng kích động thành những cuộc tụ tập, gây rối, chống phá chính quyền nếu như chúng ta không có biện pháp phòng vệ. Chúng tìm mọi cách để thêu dệt, tạo ra những hình ảnh bi đát của đất nước trong dịch bệnh; từ quỹ vắc xin chúng quy kết tham nhũng là bản chất của chế độ cộng sản; việc điều động, thay đổi lãnh đạo chống dịch suy diễn thành vấn đề đấu đá nội bộ… Bên cạnh đó là thổi phồng những hạn chế trong công tác phòng chống dịch như thiếu sót trong việc hỗ trợ người dân bảo đảm an sinh trong thời gian giãn cách xã hội; lợi dụng chính sách tiêm vắc xin để chuộc lợi của một số cán bộ với mục đích là tạo ra mâu thuẫn và khoét sâu mâu thuẫn xã hội đó. Với sự hỗ trợ của công nghệ, việc chia sẽ những thông tin xuyên tạc giữa các nhóm đối tượng này đang trở nên dễ dàng. Cùng với đó là việc giảm sút niềm tin của một số người trong xã hội khiến chúng càng dễ lợi dụng. Nó như những loại virut đang rình rập tấn công vào “cơ thể” xã hội hiện tại mà muốn đánh bại thì “cơ thể” xã hội phải thực sự khỏe mạnh. Chính vì vậy phòng ngừa là yếu tố cực kỳ quan trọng để giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ chế độ và đưa đất nươc phát triển.

Không có loại kháng sinh nào hữu hiệu bằng tự đề kháng cho cơ thể, bằng cách ngăn ngừa dịch bệnh từ xa, giải quyết tốt những hạn chế, xử lý nghiêm các cá nhân, cán bộ biến chất, suy thoái là hết sức quan trọng vào lúc này. Dịch bệnh ở nước ta đang được kiểm soát nhanh chống, điều đó khiến niềm tin của Nhân dân vào đường lối chống dịch của Đảng, chính phủ ngày càng to lớn. Và khi Nhân dân có niềm tin thì không dễ bị lôi kéo, mắc mưu vào mưu đồ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện "rung chuyển thế giới", có tầm ảnh hưởng lớn lao quyết định đến tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại; khẳng định thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn. Nó đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành sức mạnh hiện hữu, Chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý luận trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên một vùng đất rộng lớn. Lần đầu tiên thế giới biết đến một chế độ xã hội mới, rồi một hệ thống thế giới mới-hệ thống xã hội chủ nghĩa-mà ở đó, quyền làm chủ của con người được bảo đảm và ngày càng thể hiện sinh động trong thực tế. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đến nay vẫn như là một cái "cớ" không thể tốt hơn để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, công kích và phủ định Những luận điệu công kích, phủ nhận ý nghĩa và tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, cho đó là học thuyết "viển vông", "phi thực tế", cùng những luận điệu cho rằng chủ nghĩa xã hội đã “cáo chung”, rằng chủ nghĩa xã hội là "quái thai của lịch sử",... được tung ra trên khắp các châu lục, được tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin từ thô sơ đến hiện đại, được “mớm” lời cho tất cả các phần tử chống đối, thù địch ở mọi nơi, mọi chỗ.

          2. Chủ nghĩa xã hội ra đời dựa trên học thuyết cách mạng và khoa học, một học thuyết ra đời trên cơ sở "mảnh đất hiện thực khách quan". Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là sản phẩm trực tiếp, hiện thực của Chủ nghĩa Mác - Lênin; là kết quả của việc giải quyết các mâu thuẫn thời đại ở nước Nga những năm đầu thế kỷ XX; là sự "giải phóng những nhân tố của xã hội mới đã phát triển trong lòng xã hội" Nga đương thời. Chủ nghĩa xã hội được sinh ra từ cuộc cách mạng ấy là sinh ra từ hiện thực, thực tế; Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là "ảo tưởng", "viển vông", "phi thực tế", Chủ nghĩa Mác - Lênin là sản phẩm từ "hiện thực khách quan", nó dẫn dắt các lực lượng xã hội tiến bộ thúc đẩy lịch sử phát triển và cải tạo "hiện thực khách quan".  

3. Không thể vì sự đổ vỡ của một hiện thực mà cho rằng học thuyết là ảo tưởng. Không thể vì sự sụp đổ của một mô hình cụ thể mà đồng nhất với sự sụp đổ của học thuyết. Cũng không thể vì những sai lầm, giáo điều, máy móc trong vận dụng và tổ chức thực hiện mà nói bừa rằng học thuyết sai lầm. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu không phải là do sai lầm của học thuyết, không đồng nghĩa với sự sụp đổ, sự "cáo chung" của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Lý luận về chủ nghĩa xã hội của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng cho nhân loại trên hành trình đi đến tương lai xã hội chủ nghĩa. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu không phải do Chủ nghĩa Mác - Lênin lạc hậu, lỗi thời, không phải là "lỗi" của học thuyết; mà đó thực sự là do đã hiểu sai, vận dụng sai, làm sai và cả sự phản động của Ban lãnh đạo ở các nước đó trong quá trình cải tổ, cải cách cùng với sự thúc đẩy của "diễn biến hòa bình". Ở đây, vẫn cần nhắc lại cho rõ: Đáng lý phải thực hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, thì lại thực hiện "đa nguyên chính trị"; đáng lý phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thì lại buông lỏng, cắt xén và từ bỏ sự lãnh đạo ấy; đáng lý phải củng cố Đảng trên nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao sức chiến đấu, bảo đảm Đảng thực sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc, thì lại "biến“ Đảng thành "một tổ chức chính trị - xã hội tự quản", thành một "câu lạc bộ" đơn thuần, mất sức chiến đấu và đi đến tan rã. Đó là vấn đề quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

4. Trong thời đại ngày nay, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn tỏ rõ sức sống và giá trị thời đại của nó. Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là giáo điều, chủ nghĩa xã hội không phải là một khuôn mẫu có sẵn, chủ nghĩa xã hội sinh động và sáng tạo trong đời sống hiện thực. Những người cộng sản không hề coi lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái gì đã “xong xuôi hẳn” và “bất khả xâm phạm”, mà phải “đẩy” nó lên, phát triển nó phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Không có chủ nghĩa xã hội chung chung, trừu tượng, mà bao giờ cũng phải dựa trên mảnh đất hiện thực, được thể hiện sinh động cụ thể trong từng quốc gia dân tộc.

5. Dư­ới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả n­ư­ớc đi lên chủ nghĩa xã hội; và ngày nay, trước những biến động phức tạp của tình hình, sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Điều đó có được là bởi vì cách mạng Việt Nam được dẫn dắt và được soi sáng bởi Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng của thế giới đương đại vừa đòi hỏi, vừa tạo điều kiện cho sự phát triển mới của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bản chất cách mạng và khoa học, giá trị và sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin đòi hỏi và đặt ra yêu cầu rất cao đối với chúng ta hôm nay là phải trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa ấy, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên. Vấn đề quan trọng là từ những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, cần nghiêm túc phân tích, rút ra những bài học, những vấn đề lý luận, tiếp tục bổ sung, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là yêu cầu sống còn của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trung thành, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt nó trên "cơ sở hiện thực" mới đương đại, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước là câu trả lời rõ ràng của chúng ta, làm thất bại, phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đó là trung thành, đi theo một học thuyết cách mạng và khoa học, một học thuyết thực tế; là đi tiếp lịch sử dân tộc ta đã từng đi hơn tám thập kỷ qua; là sự nối tiếp hiện thực-thực tiễn chủ nghĩa xã hội đã có, đang có ở Việt Nam, chứ không phải là "khư khư giữ lấy" một "chủ nghĩa hết thời", "phi hiện thực", một "lý tưởng mơ hồ", cũng không phải là để "tự trấn an" như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.

XỬ LÝ NGHIÊM MỌI HÀNH VI NGĂN CHẶN, CẢN TRỞ VIỆC PHỔ BIẾN TÁC PHẨM TIẾN QUÂN CA

Như chúng ta đã biết, tối 6/12, khi phát sóng trận đấu Việt Nam gặp Lào ở AFF Cup trên YouTube, đơn vị giữ bản quyền là Next Media tắt tiếng phần hát Quốc ca của tuyển Việt Nam, đính kèm ghi chú: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm". Sự việc khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về việc thực hiện ghi âm và sở hữu bản ghi âm đối với tác phẩm mang giá trị thiêng liêng như Quốc ca Việt Nam.

Sáng 7/12, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết "cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca". Bộ yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật: Nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng). Như vậy, việc đơn vị giữ bản quyền là Next Media tắt tiếng phần hát Quốc ca của tuyển Việt Nam là hoàn toàn trái pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm.

NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ THÍCH ỨNG, THÍCH NGHI CỦA NGƯỜI DÂN VỚI ĐẠI DỊCH COVID – 19

Thực tiễn cho thấy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành y tế trong việc truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị, thì sự đồng lòng ủng hộ của người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong cộng đồng là điều kiện quan trọng hàng đầu để kịp thời khống chế dịch bệnh. Trong "trạng thái bình thường mới", một số hoạt động đang dần trở lại bình thường, nhưng đại dịch COVID -19 vẫn tiếp tục đòi hỏi các giải pháp kiểm soát chặt chẽ. Trong một vài thời điểm, có thể cần có những hoạt động giãn cách xã hội, thậm chí phong toả từng bộ phận để chống dịch COVID -19.

Mỗi người dân cần tự ý thức, hết sức cân nhắc để tự hạn chế và kiểm soát nhu cầu  nhu cầu đi lại, nhu cầu giao tiếp, tụ tập nơi đông người… của bản thân. Đồng thời, tăng thời gian làm việc tại nhà, nhận hàng hóa tại nhà; cân bằng nhu cầu sống và làm việc trong một không gian hạn chế. Khi thực hiện "trạng thái bình thường mới", người dân cần phải tuân thủ nguyên tắc 5K; sử dụng mã khai báo QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt các ứng dụng về COVID-19. Khi có thông báo tiêm vaccine trên địa bàn, người dân cần đăng ký và chủ động tiêm chủng. Nếu người dân có các triệu chứng về bệnh COVID-19, phải liên hệ với y tế tại địa phương ngay lập tức, không được tự ý di chuyển đến bệnh viện. Nâng lực cao tự chăm sóc khi không may bị nhiễm bệnh. Khi đã được tiêm vaccine, người dân nếu nhiễm bệnh phải khai báo y tế; tự cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Mỗi người dân cần tự tạo thói quen với "trạng thái bình thường mới". Ví dụ, việc hạn chế người vào thăm động viên bệnh nhân trong bệnh viện là rất cần thiết trên nhiều khía cạnh về đảm bảo trên các khía cạnh y tế, vệ sinh dịch tễ, văn hóa và quan hệ xã hội. Tại những nơi tập trung đông người tiếp xúc gần, có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, thay vì thường xuyên diễn ra trong không gian khép kín và đông đúc như trước đây, các hoạt động này cần hướng đến xu hướng được tổ chức trong không gian mở, ngoài trời nhằm thích ứng "trạng thái bình thường mới". 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG "TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI" CỦA ĐẠI DỊCH

Để thích ứng với "trạng thái bình thường mới", cần tập trung tuyên truyền về phương thức sống chung với COVID-19. Sống chung với COVID-19 hoàn toàn không có nghĩa là sống chung với đại dịch. Sống chung với COVID-19 chỉ có nghĩa là giảm thiểu tác hại của dịch bệnh và dần biến nó trở thành loại cúm mùa thông thường. Để sống chung với COVID-19, thì cũng cần phải trang bị cho người dân sự hiểu biết chính xác, khách quan và khoa học về COVID-19 và cách thức phòng chống nó. Chính sự hiểu biết sẽ làm gia tăng sức đề kháng bệnh dịch của toàn bộ hệ thống xã hội.

Cần tập trung thông tin một cách toàn diện và cân bằng về các nội dung như sau: sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội; công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta; các giải pháp đồng bộ về giãn cách xã hội, điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự được người dân đồng tình; lấy xã, phường, thị trấn làm "pháo đài", đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ sớm, từ xa ngay tại xã, phường, thị trấn, công tác điều trị đã có những kết quả tích cực trong việc hạn chế các trường hợp tử vong; các lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên; sự hưởng ứng, đồng tình, vào cuộc, chia sẻ, thông cảm của nhân dân để thực hiện mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; về chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, các quy định về giãn cách, cách ly, "ai ở đâu ở đó", không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với diễn biến của dịch bệnh và sự nguy hiểm của dịch; hướng dẫn thêm các kỹ năng cụ thể bảo vệ bản thân trước dịch bệnh; thiết lập kịch bản thích ứng an toàn: Giao thông an toàn, đi lại an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn; về ứng dụng công nghệ phục vụ phòng chống dịch, kiểm soát dịch, kiểm soát cuộc sống trong khi chuyển trạng thái và phục vụ điều hành kinh tế... Đặc biệt, cần kịp thời và hiệu quả hơn trong việc phản bác các tin giả, tin sai sự thật trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường tuyên truyền thông điệp phù hợp với các nhóm xã hội khác nhau về việc cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung vào việc tuyên truyền kế hoạch phục hồi kinh tế "thích ứng an toàn" với dịch bệnh trên tinh thần sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất. Góp phần thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phòng dịch để tiếp tục sống đối với người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Mỗi cá nhân, nhóm xã hội và cộng đồng phải tự điều chỉnh và giảm bớt nhiều nhu cầu  hành vi và quan hệ xã hội có "nguy cơ lây nhiễm cao"…

          Tăng cường việc tuyên truyền phản ánh thực tế điều hành, chỉ đạo chống dịch tại các cấp chính quyền địa phương trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra qua hệ thống trực tuyến ở những nơi đã triển khai xuống tận cấp phường, xã; ủng hộ phương châm "giao đâu kiểm tra đy" để tăng cường hiệu quả giám sát, tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở. Thông điệp "trạng thái bình thường mới" cần được lan tỏa rộng khắp trên tất cả các loại hình truyền thông khác nhau: truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và truyền thông trực tiếp theo phương châm thống nhất, minh bạch, dựa trên bằng chứng, dễ hiểu dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.