Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM LÀ VẬN ĐỘNG ĐÚNG QUY LUẬT

Nhà nước pháp quyền là một trong những giá trị xã hội quý báu được tích lũy và phát triển trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền phát triển không ngừng, là thành quả của nhân loại, nó hình thành và phát triển cùng với sự tiến bộ xã hội và cho đến nay đã được thế giới thừa nhận về mặt lý luận như một học thuyết về nhà nước pháp quyền. Hiện nay các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa đang nổ lực xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc xác định mục đích, nội dung, phương hướng và biện pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không chỉ được đông đảo người dân ở các nước này, mà còn cả những người dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới đồng tình, ủng hộ.

XÂY DỰNG PHONG CÁCH SINH HOẠT CỦA CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phong cách của Hồ Chí Minh là một di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, nhằm phát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng là vấn đề hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay. Phong cách sinh hoạt hay là phong cách sống hàng ngày như ăn, mặc, ở, quan hệ gia đình, bạn bè đến nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Đối với Hồ Chí Minh, cuộc sống riêng của người đã hòa vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. 

VẤN ĐỀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phong cách của Hồ Chí Minh là một di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng là vấn đề hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay. Ứng xử chỉ có trong giao tiếp, được thể hiện bằng ngôn từ, cử chỉ, thái độ, phong phái, phong độ của chủ thể với đối tượng giao tiếp. Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh thực sự là phong cách ứng xử văn hóa, rất tự nhiên, bình dị, cởi mở, chân tình, vừa chủ động, linh hoạt, lại vừa ân cần, tế nhị đối với nhân dân, bạn bè, đồng chí, dù là nguyên thủ quốc gia hay những nông dân,công nhân bình thường. 

RÈN LUYỆN CÁCH DIỄN ĐẠT CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phong cách của Hồ Chí Minh là một di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách diễn đạt của cán bộ, đảng viên, nhằm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng là vấn đề hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay. Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa cái dân gian, đời thường với cái hàn lâm, bác học, cái cổ điển truyền thống với cái hiện đại, giữa duy tình phương Đông với duy lý phương Tây và nhất quán trong diễn đạt.

NỘI DỤNG XÂY DỰNG PHONG CÁCH TƯ DUY CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

Phong cách của Hồ Chí Minh là một di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách tư duy của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của người lãnh đạo, quản lý, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng là vấn đề hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay.

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA LÀ CỦA ĐẢNG, CỦA NHÂN DÂN TA XÂY DỰNG XIN ĐỪNG XUYÊN TẠC

Hiện nay, trong khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thì vẫn có những người mang danh “học giả” rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự giác thay đổi Cương lĩnh 2011, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa…”. Thực chất những đòi hỏi này cũng chỉ xoay quanh một số người khá quen thuộc, họ đã nhiều lần viết “kiến nghị”, “thư ngỏ” gửi Đảng ta rồi đăng lên mạng xã hội. Thái độ của chúng ta là hoan nghênh mọi ý kiến mang tinh thần xây dựng đất nước, kể cả những ý kiến trái chiều với thái độ gay gắt. Nhưng tôi cho rằng, với những người cứ rao đi, rao lại những luận điệu cũ, hay nói cách khác là “bình mới, rượu cũ”, rồi phát tán tràn lan trên mạng xã hội thì tự họ sẽ trở nên nhàm, cũng sẽ chẳng có người rỗi hơi mà đi nghe họ ca bài ca cũ kỹ ấy. Còn với Đảng ta, việc sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến góp ý không có nghĩa là Đảng ta không phê phán, bác bỏ những “kiến nghị” mà thực chất như yêu sách đòi hỏi thay đổi con đường phát triển và thay đổi chế độ chính trị mà nhân dân ta đã lựa chọn.

ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CHÁCH MẠNG VIỆT NAM

Tham nhũng là vấn đề không của riêng quốc gia nào và ở Việt Nam hiện nay, tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng với những thủ đoạn tinh vi, trong khi công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Song, không phải vì vậy mà chúng ta cho phép các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị lợi dụng những tồn tại, hạn chế trong phòng chống tham nhũng để xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân.

CẦN VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN NÓI KHÔNG ĐÚNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Người Việt Nam không ai xa lạ với Hồ Chí Minh. Nhưng hiểu biết, đánh giá khách quan, đúng đắn về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh thì không phải ai cũng có. Hiện nay, không chỉ có một số người Việt ở nước ngoài mà ở trong nước cũng có đánh giá theo kiểu hạ thấp vai trò, công lao của Hồ Chí Minh đối với đất nước. Trong đó, có việc phủ định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thậm chí còn dùng từ ngữ hết sức thô tục để mỉa mai, phỉ báng việc làm có ý nghĩa này. Có kẻ cho rằng, Hồ Chí Minh thân Tàu, rước học thuyết ngoại lai (ý nói chủ nghĩa Mác- Lênin) về làm cho xung đột dân tộc, đẩy nhân dân vào đau khổ hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ; nào là đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh không có gì đáng học, càng học càng làm cho xã hội Việt Nam suy đồi, xuống cấp về nhiều mặt...

THỦ ĐOẠN XẢO QUYỆT ĐÒI TÁCH CHỦ NGHĨA MÁC VỚI LÊNIN VÀTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong những ngày gần đây trên các trang mạng xã hội và trang blogger cá nhân các thế lực thù địch lại tung ra nhiều chiêu trò chống phá cách mạng nước ta. Trong đó, luận điệu đòi tách rời Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch tung ra luận điệu nhảm nhí rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất. Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo Chủ nghĩa Cộng sản. Hồ Chí Minh chỉ nhấn mạnh đến đoàn kết chứ không nhấn mạnh đến đấu tranh.

CẦN NHẬN BIẾT KỊP THỜI THÔNG TIN XẤU ĐỘC CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch, phản động, bọn cơ hội chính trị là đẩy mạnh việc tung tin xấu độc, làm ô nhiễm bầu không khí chính trị ở nước ta trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lái nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Nham hiểm, ác độc hơn, chúng sử dụng mọi thủ đoạn có thể để cố tình gây mâu thuẫn trong nội bộ ta, chia rẽ sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng, Nhà nước với Quân đội và Nhân dân, làm rối loạn môi trường chính trị để dễ bề thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thủ tiêu thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu, mồ hôi, công sức của mình xây đắp nên; hướng lái nước ta đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tạo sức đề kháng trước thông tin xấu độc là chúng ta cần hết sức chủ động, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch gây ra với nhiều thể loại.

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THAM GIA PHÒNG CHỐNG, ĐẤU TRANH VỚI LUẬN ĐIỂM XUYÊN TẠC TRÊN LĨNH VỰC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

Trong bối cảnh mới, việc nhận thức rõ và có trách nhiệm cao trong đấu tranh chống sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch là vấn đề không đơn giản. Trước sự tác động của kinh tế thị trường với những hoạt động kinh tế sôi động, sự mải mê làm giàu, những lo toan về cuộc sống cho gia đình và bản thân… dễ dẫn đến làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân sao nhãng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, không nhận thức đúng, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch... Nếu không có nhận thức đúng, không có ý thức trách nhiệm cao, thì việc đấu tranh chống sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch không thể đạt được hiệu quả mong muốn.

NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Trước sự chống phá ngày càng điên cuồng và tinh vi trên không gian mạng của các thế lực thù địch và những hậu quả khôn lường mà nó có thể gây ra, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII thẳng thắn đánh giá, chúng ta “chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị”.

NGUYỄN ANH TUẤN VÀ NHỮNG TRÍ THỨC RỞM

Chỉ 1 ngày sau khi Phạm Thành (blogger Bà đầm xòe) bị bắt, giới dân chủ tiếp tục hoang mang cực độ khi tin đồn về việc Nguyễn Anh Tuấn, thành viên cốt cán của tổ chức VOICE (tổ chức ngoại vi của Việt Tân) bị bắt. Cụ thể, trên fb của Lê Nguyễn Hương Trà và một loạt các đối tượng khác đăng tin, “Vào 11:00 trưa 22/5, Nguyễn Anh Tuấn đang ngồi café tại Starbucks Legend Nguyễn Tuân, Hà Nội thì bị an ninh Việt Nam bắt”. Có lẽ, lâu lắm rồi, giới dân chủ lại hoang mang, lo lắng như mấy ngày qua, sau khi hàng loạt thông tin được đưa lên mạng về việc các đối tượng chống đối quyết liệt lần lượt bị cơ quan công an sờ gáy.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY BỊ BẮT – SỰ TAN RÃ CỦA “HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP”

Ngày 24-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tường Thụy (70 tuổi, quê Nam Định, ngụ Hà Nội) để điều tra tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 21-11-2019, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét Phạm Chí Dũng (54 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

RSF HÃY THÔI CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) là tổ chức phi chính phủ, mang danh đại diện cho các phóng viên trên thế giới, đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên về bản chất, đây là tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận, cổ súy các giá trị phương Tây để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong lịch sử, tổ chức này đã từng hà hơi, tiếp sức, suy tôn các đối tượng là công dân Việt Nam có hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm pháp luật nghiêm trọng gắn mác “nhà báo” như: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Duy Nhất, Võ Thanh Tùng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Đình Lượng,...

KHI TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY NÉ TRÁNH VIỆC ĐƯA THÔNG TIN BẠO LOẠN TẠI MỸ

Trong những ngày qua, tại Minneapolis và nhiều thành phố khác của Mỹ đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc trước cái chết của người đàn ông da đen George Floyd, 46 tuổi. Người đàn ông này bị nghi ngờ dùng hóa đơn giả và sau đó, viên sỹ quan da trắng đã đến bắt anh ta. Tuy đã bị còng tay nhưng viên cảnh sát vẫn dùng đầu gối gì cổ ông George Floyd trong hơn 8 phút, khiến ông này bị tử vong. Cái chết của ông George Floyd một lần nữa khiến chúng ta thấy được nạn phân biệt chủng tộc vẫn âm ỷ trong nước Mỹ và khi có cơ hội, nó đã bùng phát bằng những hành động biểu tình phản đối của người dân. Trong đó, nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn khi những người quá khích đốt phá nhà cửa và nhiều phương tiện. Ngay lập tức, chính quyền Mỹ đã điều lực lượng vệ binh quốc gia đến để ổn định tình hình, có nhiều biện pháp mạnh tay đối với những người biểu tình quá khích.

“GIẤC MƠ MỸ” LIỆU CÓ LÀ SỰ THẬT?

Thời gian vừa qua, không phải Hồng Kong, mà là nước Mỹ - là tâm điểm sự quan tâm của dư luận thế giới. Vào ngày 25/5, video liên quan đến vụ việc chấn động đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, gây ra làn sóng phẫn nộ và nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn trong thành phố. Cụ thể, video ghi lại hình ảnh một viên chức của Sở cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ George Floyd, người da đen sinh sống ở vùng ngoại ô của Minneapolis. Viên cảnh sát dùng đầu gối đè lên cổ Floyd trong khi Floyd liên tục rên rỉ: “Tôi không thể thở được”. Và bức ảnh với tiêu đề "Please, I can't breathe" lan tràn trên mạng xã hội để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ. Viên cảnh sát Derek Chauvin đã bị khởi tố với tội danh giết người cấp độ 3 và ngộ sát. Cùng lúc 3 cảnh sát khác làm cùng sở với Chauvin đã bị sa thải với cáo buộc liên quan đến cái chết của người đàn ông tên George Floyd, 46 tuổi.

VIỆT NAM LIỆU CÓ MƠ “GIẤC MƠ BIỂU TÌNH” NHƯ Ở MỸ?

Từ trước đến nay, VOA cùng với các BBC, RFA là những cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền về quyền con người, tự do ngôn luận, quyền biểu tình cho người dân Việt Nam, trong đó, để Mỹ được các cơ quan truyền thông này lựa chọn là hình mẫu cho việc đảm bảo các quyền tự do của công dân. Tuy nhiên, mấy ngày vừa qua, Mỹ lại trở thành điểm nóng của biểu tình, bạo loạn, sau vụ việc một người da đen bị cảnh sát đè chân vào cổ đến tử vong. Tuy nhiên, trong khi các thế giới quan tâm về sự việc này, các đài BBC, RFA đột nhiên “câm lặng”. Trước áp lực của dư luận cho “các tổ chức nhân quyền”, “dân chủ” tầm châu lục như Việt Tân, RFA, BBC hay các nhà dân chủ trong nước tại sao không lên tiếng về các cuộc bạo loạn, đàn áp đang diễn ra ở Mỹ, mới đây, các trang này đã rục rịch lên tiếng. Thay vì lên án chính quyền Mỹ đàn áp người dân, nhà báo hay đòi điều tra các vụ cảnh sát “bắn nhầm” người vô tội thì các anh lại đăng các tin như “cảm động cảnh sát quỳ gối trước người biểu tình”, “thế lực nào đứng sau các cuộc biểu tình ở Mỹ” và thậm chí, dày mặt như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đăng bài viết “Người Việt so sánh và mơ được biểu tình như ở Mỹ”.

TẠI SAO NHÀ THỜ LẠI CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG?

Nhà thờ Thái Hà, từ trước đến nay, được biết đến là nơi dung dưỡng, cổ súy cho các hành vi chống đối chính quyền, ủng hộ các đối tượng phản động, gây rối trật tự công cộng. Mặc dù đã bị dư luận nhiều lần lên án, nhưng các linh mục nhà thờ Thái Hà vẫn quyết tâm biến Thái Hà trở thành “ung nhọt” giữa lòng thủ đô Hà Nội. Mới đây, vào hồi 20h ngày 31/5/2020, nhà thờ Thái Hà đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình với chủ lễ là Giuse Trần Hữu Hoan. Trong buổi lễ, linh mục Trần Hữu Hoan đã liên tục có những lời lẽ xuyên tạc, vu cáo chính quyền; công khai ủng hộ cho những kẻ vi phạm pháp luật đó là Phạm Thành (chủ blog Bà Đàm Xòe) và Nguyễn Tường Thụy. Thành phần gia buổi cầu nguyện này ngoài những người sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Thái Hà còn có sự tham gia của Phạm Thị Lân (vợ của Nguyễn Tường Thụy).

CAO ỦY NHÂN QUYỀN MỸ NÊN CÓ CÁI NHÌN KHÁCH QUAN HƠN

Hôm 3/6, Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã có báo cáo “về tình trạng vi phạm quyền tự do biểu đạt trong mùa dịch Covid-19 ở 12 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương”. Đáng chú ý, trong bản báo cáo này có nhắc tới Việt Nam. Thay vì lên tiếng ủng hộ và khen ngợi những thành tựu Việt nam đã đạt được, bản báo cáo lại có những thông tin xuyên tạc sai sự thật. Michelle Bachelet, lãnh đạo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), cho biết trong một thông cáo rằng các quốc gia này đã gia tăng việc bắt bớ người dân một cách tùy tiện khi họ lên tiếng chỉ trích chính phủ, hoặc chia sẻ thông tin, quan điểm cá nhân về đại dịch, với cáo buộc là loan truyền “thông tin sai lệch” trên mạng xã hội.

SỰ THẬT VỀ VIỆC CHÍNH QUYỀN LÀM KHÓA LỄ CẦU NGUYỆN CHO LÊ ĐÌNH KÌNH

Trong vụ việc Đồng Tâm vừa qua, Trịnh Bá Phương là một dân chủ thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn dân chủ để đưa thông tin xuyên tạc, làm nóng vấn đề Đồng Tâm. Y thường xuyên gặp mặt các nhà “rận chủ” trong nước tìm cách chống phá chế độ, tiến xa hơn y bắt đầu có những cuộc trả lời phỏng vấn các báo và đài phản động nước ngoài, tìm mọi cách gặp đại diện “cấp cao” của các nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đáng chú ý, Trịnh Bá Phương thường xuyên dẫn vợ Lê Đình Kình là Dư Thị Thành “thỉnh cầu” hay nói một cách khác cầu viện ngoại bang là các Đại sứ Quán các nước ít có thiện cảm với Việt Nam để xuyên tạc, vu cáo Chính quyền…..

YÊU NƯỚC THEO KIỂU NGUYỄN VĂN ĐÀI

Nguyễn Văn Đài, kẻ đứng đầu thành lập tổ chức Hội anh em dân chủ, mặc dù đã tị nạn ở Đức, nhưng vẫn thường xuyên “quan tâm” tình hình trong nước. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ, khi sang tị nạn ở Đức, Nguyễn Văn Đài trở thành kẻ thất nghiệp và hoàn toàn sống vào sự trợ cấp của Đức. Việc tiếp tục con đường “dân chủ” xem ra là cứu cánh duy nhất của anh ta, nhằm kiếm lấy tiền tài trợ từ các tổ chức ở hải ngoại. Chính vì vậy, Nguyễn Văn Đài vẫn thường xuyên đưa các bài viết tuyên truyền xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, kêu gọi cộng đồng hải ngoại tẩy chay Việt Nam.

“NẾU CỘT ĐIỆN Ở MỸ MÀ BIẾT ĐI, NÓ SẼ VỀ VIỆT NAM”

Đây là câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp của Chính phủ ngày 8/6 vừa qua, khẳng định thành công của Việt Nam trong công cuộc chống dịch Covid -19. Trên mạng, rất nhanh chóng, mấy anh chị dân chủ đem câu nói này ra chê bai, kích bác, cho rằng, Việt Nam đang tự “thủ dâm tinh thần”. Nhưng theo tôi, câu nói này không phải quá khoa trương, mà hoàn toàn phù hợp với những thành tựu mà Việt Nam đạt được, đã được bạn bè quốc tế ghi nhận trong suốt thời gian chống dịch Covid-19.

KHI “RÂN CHỦ” BỊ PHẢN ỨNG VÌ CHÊ BAI ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH

Ngày 8/6 vừa qua, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã làm lễ ra mắt và diễu hành trước tòa nhà Quốc hội. Đây là đơn vị được thành lập xuất phát từ nhu cầu phục vụ công tác phòng, chống tội phạm diễn ra tại các địa bàn phức tạp trong tình hình mới. Trước buổi lễ này, cả hơn 1 tuần nay, nhân dân Thủ đô đã háo hức xem đoàn kỵ binh tập luyện cho buổi lễ. Tất cả đều đánh giá cao sự đồng đều, huấn luyện thuần thục của các chiến sỹ cảnh sát cơ động dù mới tham gia công tác thuần hóa hơn 5 tháng. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù đoàn kỵ binh tập trước đó cả tuần trời trên đường phố Hà Nội nhưng đám rân chủ không hề lên tiếng. Chỉ khi buổi lễ diễn ra thì những Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang… liên tiếp xuyên tạc, chế giễu về buổi lễ và đoàn kỵ binh. Những con người rân chủ này chỉ chăm chăm nhìn vào phân ngựa rơi trên đường, ra sức chê bai giống ngựa nhỏ, coi đây là một sự lãng phí. Vậy vấn đề này cần hiểu như thế nào cho đúng?

HAI NĂM SAU VỤ BẠO LOẠN Ở BÌNH THUẬN – BÀI HỌC VẪN CÒN ĐÓ

Cách đây 2 năm, ngày 10/6/2018, cả nước như bàng hoàng với những gì diễn ra ở ở Bình Thuận và một số địa phương khác. Sau khi xuất hiện những lời kêu gọi biểu tình phản đối Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, một số người dân do bị kích động hoặc thiếu hiểu biết đã tham gia tuần hành, tụ tập trái phép ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 10 và 11-6-2018, tại một số tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là ở Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cảnh nhiều người tụ tập trái phép, biểu tình bày tỏ thái độ không đồng tình với Dự luật đang được Quốc hội xem xét, gây ách tắc giao thông, thậm chí ở nhiều nơi trụ sở chính quyền bị đập phá, để lại hình ảnh xấu về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

TỪ TƯ TƯỞNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI CHỦ NGHĨA DÂN TÚY NHẰM BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CỦA V.I.LÊNIN TỚI CHỐNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY NGÀY NAY

Quá trình hoạt động cách mạng, V.I.Lênin nghiên cứu chủ nghĩa Mác, đồng thời không ngừng đấu tranh với các trào lưu tư tưởng tư hữu bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở giai đoạn đầu khi chưa có chính quyền, chưa có nhà nước và quốc gia xã hội chủ nghĩa chưa được thiết lập.

TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY.

Đòi hỏi thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng hiện nay là một trong những đòi hỏi cao nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong tình hình mới.

TỪ “BỆNH KIÊU NGẠO CỘNG SẢN” ĐẾN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” CẦN BÀI TRỪ TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

V.I.Lênin đã để lại một tư tưởng cực kỳ quan trọng về vấn đề tự bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Người viết: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Theo V.I.Lênin, đó chính là những sai lầm và bệnh kiêu ngạo cộng sản sẽ làm cho chính người cộng sản khó tránh khỏi thất bại.

BẢO VỆ TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau cho rằng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải dựa vào một lực lượng nào đó ở bên ngoài mới thực sự vững chắc, bảo đảm sự thành công của chủ quyền lãnh thổ, biển đảo trước nguy cơ áp đặt của các nước lớn. Hoặc là, phải giao cho chính quyền thân Mỹ trước đây sống lưu vong ở nước ngoài để duy trì sự tồn vong của đất nước… Tất cả những quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm, là lừa bịp nhân dân, hòng thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối, bởi lẽ Đảng và nhân dân ta đã trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, coi học thuyết Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin là một cẩm nang không chỉ được kiểm chứng trong chiến tranh cách mạng trước đây mà trong cả tương lai khi chiến tranh xảy ra.

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong tình hình mới, đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, có nhiều thuận lợi và nguy cơ thách thức đan xen nhau. Các thế lực thù địch đang áp dụng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng xóa bỏ mọi thành quả cách mạng của nước ta. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề xây dựng hậu phương quân đội, cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015-2020

Xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn, quan trọng được Đảng, Nhà nước quán triệt và kiên trì thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Thực hiện quan điểm nhất quán của Đảng về xóa đói, giảm nghèo, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như: Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (2002), Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP), Quyết định số 1971/QĐ-TTg về việc cho 30 huyện khác nằm ngoài chương trình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Quyết định số 2324/QĐ-TTg, ngày 19-12-2014 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Ngân sách nhà nước đã ưu tiên tập trung nguồn lực cao nhất cho các huyện nghèo, xã nghèo và người nghèo nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, như chính sách chăm sóc, giao khoán và bảo vệ rừng; chính sách khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang; chính sách tăng cường hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; chính sách cán bộ đối với các huyện nghèo…

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Công nghiệp quốc phòng là một bộ phận quan trọng của công nghiệp quốc gia, một phần quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh đất nước. Vì vậy, xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở, nền tảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ TÔN GIÁO, CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trên cơ sở Văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới”, Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới”; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. có thể khái quát những quan điểm của Đảng về tôn giáo và công tác tôn giáo hiện nay là:

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA QUÂN ĐỘI NHỮNG NĂM QUA

Trong những năm qua, các đơn vị quân đội thực hiện công tác tôn đạt được những kết quả quan trọng. Một là, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp ngày càng nâng lên. Hai là, các đơn vị trong toàn quân đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, như: tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào các tôn giáo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng, chống dịch bệnh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa, cùng với giúp đồng bào phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, v.v. Ba là, các đoàn kinh tế - quốc phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên cử cán bộ, các tổ công tác xuống địa bàn vùng tôn giáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn chức danh cán bộ thôn, bản; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; xây dựng tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; công tác vận động chức sắc, tín đồ, người có uy tín trong các tôn giáo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng hiệu quả. Bốn là, công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo được tiến hành với nhiều nội dung, hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là:  “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”, “Gắn kết hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, giúp đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình; “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”; phong trào “Họ đạo gương mẫu”; Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Ngân hàng bò”, “Nâng bước em tới trường;“Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “Gắn kết yêu thương, giữa lương và giáo”,v.v. Hằng năm, nhân các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và những ngày lễ trọng của các tôn giáo, các đơn vị tổ chức nhiều cuộc gặp mặt các chức sắc, tín đồ tôn giáo; công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quân nhân theo các tôn giáo thực hiện nghiêm điều lệnh quản lý bộ đội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, không có hành vi phân biệt, đối xử luôn tạo điều kiện cho quân nhân theo các tôn giáo phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, có đủ trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm là, công tác tôn giáo trong Quân đội có nhiều kêt quả tích cực, như công tác bồi dưỡng, kết nạp quân nhân theo các tôn giáo vào Đảng và tham gia sinh hoạt đảng, thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương. Nhân các ngày lễ của các tôn giáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đều tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với các tôn giáo và điều kiện của đơn vị. 

VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI TRONG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI, CỨU HỘ, CỨU NẠN

Trong ứng phó sự cố, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò nòng cốt, góp phần bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

LIỆU CÓ MỘT XÃ HỘI HOÀN HẢO HAY KHÔNG?

Để nhận thấy sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với các vấn đề trong xã hội, có thể nhìn sang quốc gia hùng mạnh nhất thế giới là nước Mỹ. Năm 2004, siêu bão Charley quét từ vịnh Mexico qua Florida đến Đại Tây Dương, tàn phá một số vùng của nước Mỹ, làm 22 người chết và thiệt hại 11 tỷ USD. Điều đáng nói, sau cơn bão này, người dân Mỹ mới nhận ra những điều bất ổn trong xã hội mình. Đó là nhân việc bão quét sạch mọi thứ, nhiều doanh nghiệp đã nâng giá bán với mức cắt cổ để kiếm lợi. Máy phát điện từ 250 USD tăng lên 2.000 USD; nước đá từ 2 USD được nâng lên 10 USD; một gia đình muốn dọn hai cây đổ vào nóc nhà thì phải trả giá là 23.000 USD (khoảng 530 triệu VNĐ). Đỉnh điểm là câu chuyện một cụ bà 70 tuổi chạy bão với người chồng và cô con gái khuyết tật đã phải trả 160 USD (khoảng 3,7 triệu VNĐ) một đêm cho buồng trọ giá bình thường chỉ 40 USD. Tờ USA Today khi đó đã bức xúc chạy dòng tít: “Kền kền sau bão” để phê phán thực trạng lợi dụng thảm họa, lợi dụng sự khổ đau của người khác để ép giá cắt cổ. Thế nhưng, điều đáng nói hơn là một số nhà kinh tế tại Mỹ lại phản đối tờ USA Today và cho rằng việc tăng giá như thế là bình thường, vì trong một nền kinh tế thị trường có quy luật cung cầu, cầu tăng mà nguồn cung giảm thì ắt giá sẽ tăng, chứ không có khái niệm “giá cắt cổ”.

GIẢI PHÁP KHI THỰC THI CÔNG ƯỚC ICCPR

Trong quá trình thực hiện Công ước ICCPR với mục tiêu hết sức tốt đẹp, Việt Nam phải đương đầu với một số khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan. Một là, hậu quả của nhiều cuộc chiến tranh và sự phát triển kinh tế đã khiến môi trường bị tàn phá; Hai là, thu nhập của người dân còn ở mức trung bình thấp; điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế; Ba là, khuôn khổ pháp luật về quyền con người vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, năng lực tổ chức thực hiện pháp luật còn hạn chế, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật còn chưa cao; Bốn là, mức độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng và nhóm dân cư chưa đồng đều; thiếu hụt nguồn lực; Năm là, chất lượng giáo dục về quyền con người mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin; phong tục, tập quán lạc hậu; biến động của tình hình khu vực và quốc tế...

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Kể từ khi nộp Báo cáo quốc gia lần thứ hai về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) năm 2002 đến nay, Việt Nam ngày càng chú trọng công tác xây dựng pháp luật và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, đặc biệt là sau Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chỉ trong vòng hơn 10 năm, rất nhiều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến các quyền dân sự, chính trị đã được ban hành và liên tục được rà soát để sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích ngày càng ghi nhận đầy đủ nhất các quyền này.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

NGỘ NHẬN VÀ BẤT MÃN DỂ BỊ KẺ XẤU LỢI DỤNG

Trong xã hội hiện nay, chúng ta không khó để nhận ra có những người rất hay than trách cuộc sống, nghi ngờ mọi thứ xung quanh, cho rằng mọi thứ đều xấu xa, tự cảm thấy mình chịu nhiều bất công, từ đó oán trách chế độ xã hội. Họ nhìn xã hội qua lăng kính màu đen nên mọi thứ xung quanh đều trở nên đen tối. Khi kinh tế phát triển họ nói rằng phát triển không thực chất, phải đánh đổi môi trường, lợi ích vào túi một số ít người. Khi một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số vụ tham nhũng bị phát giác, xử lý nghiêm theo pháp luật, thì họ cho rằng như thế là chưa đủ, mà thậm chí phải "đập chế độ này đi xây lại vì cả hệ thống tham nhũng". Khi một vài trường học xảy ra bạo lực học đường, thì họ kết luận cả nền giáo dục là bỏ đi. Thậm chí khi bóng đá Việt Nam giành được nhiều thành tích, nhiều chiến thắng vinh quang ở tầm châu lục và vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á, họ cũng cho rằng đó là may mắn, rồi chỉ là thành tích của một lứa cầu thủ, một huấn luyện viên, còn cả nền bóng đá vẫn tồi tệ... 

MỤC ĐÍCH CỦA QUAN ĐIỂM ĐÒI “DÂN SỰ HÓA” QUÂN ĐỘI

Thực chất mục đích của quan điểm đòi “dân sự hóa” Quân đội là kết hợp “diễn biến hòa bình” với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về quân sự, quốc phòng ở Việt Nam.

BẢN CHẤT “DÂN SỰ HÓA” QUÂN ĐỘI Ở CÁC NƯỚC TƯ SẢN

Dựa trên “học thuyết phân quyền tư sản”, những người có quyền lập pháp ở các nước tư sản đã ban hành vô số điều luật thiết tưởng sẽ chia tách được quyền lực của ba nhóm lập pháp, hành pháp và tư pháp đối với việc quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Ở đó, người ta “thực sự” tin rằng, nhờ chế định “dân sự quản lý quân sự” (dân quản quân) đã được ghi tạc, ban hành trong luật pháp thì “chắc chắn” việc của quân đội tất yếu là việc của phái dân sự thực hiện, chứ “dứt khoát” không phải là việc của đảng phái nào, phái quân sự nào! Tuy nhiên, trái ngược với những tư tưởng “tam quyền phân lập”, thực tiễn đời sống pháp luật tư sản cho thấy một nghịch lý với hoài niệm “tốt đẹp” về nó. Muôn vàn ví dụ về quản lý nhà nước đối với quốc phòng của Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới cho thấy rõ điều này. Trên thực tế, dù luật pháp của Hoa Kỳ có chặt chẽ đến đâu thì các chính đảng vẫn can thiệp cả vào lập pháp, hành pháp và tư pháp đối với việc quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Hoa Kỳ đã trải qua 45 đời tổng thống, chỉ có tổng thống đầu tiên là G. Washington không thuộc đảng phái nào; còn 44 tổng thống khác đều là người đứng đầu hay đại diện cho các đảng phái khác nhau. Hầu hết các Tổng thống Hoa Kỳ đều nhất quán thực thi đường lối của đảng đã cử mình làm đại diện tranh cử. Ví dụ như, trong quá trình tranh cử, ông Đô-nan Trăm (ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa) tuyên bố sẽ rút quân đội khỏi Trung Đông nếu trúng cử. Và giờ đây khi là tổng thống, Ông đã thực thi đường lối quân sự đó. Như vậy, tư tưởng, đường lối nhất quán của một chính đảng và một tổng thống đắc cử đã thực thi. Do đó, không có cái gọi là “dân quản quân”, mà thực chất là “đảng quản quân”.

LUẬN BÀN VỀ BẢN CHẤT CỦA QUAN ĐIỂM ĐÒI “DÂN SỰ HÓA” QUÂN ĐỘI

Quan điểm trên thể hiện sự áp đặt luật pháp tư sản vào nước ta. Họ đã lấy luật pháp nhà nước tư sản làm “thước đo”, “tiêu chí” pháp lý cho mọi nhà nước, chế độ xã hội. Đó là thứ “triết lý” về chế độ “dân sự quản lý quân sự của nhà nước tư sản”, theo Khoản 8, Điều I, Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ở đó, không có điều luật nào dành cho các nhánh hành pháp và tư pháp quyền ban hành luật pháp đối với việc quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Đó là sự vay mượn triết lý luật pháp về “chia tách” quyền lực quân sự (một dạng quyền hành pháp) với quyền lập pháp và tư pháp, bằng trích dẫn Khoản 1, Điều II quy định: “Quyền hành pháp sẽ được trao cho Tổng thống Hoa Kỳ”; Khoản 2, Điều II quy định: “Tổng thống sẽ là Tổng Tư lệnh các lực lượng lục quân và hải quân Hoa Kỳ và của các lực lượng dự bị ở một số bang”. Còn những người có quyền ban hành pháp luật, thì họ dựa vào Khoản 6, Điều I quy định: “Trong thời gian được bầu làm Thượng nghị sĩ hoặc Hạ nghị sĩ, không một ai sẽ được bổ nhiệm vào một chức vụ dân sự trong chính quyền Hòa Kỳ. Trong thời gian đó,... không một ai đang đảm nhiệm một chức vụ dân sự nào trong chính quyền Hoa Kỳ được bầu vào Quốc hội”.

PHẢI KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ ĐƯỢC QUYỀN LỰC

Một là, cụ thể hóa các biểu hiện tha hóa quyền lực đối với từng vị trí, lĩnh vực công tác, trước hết là của cán bộ lãnh đạo, quản lý để biết và thực hiện, tự phòng tránh không mắc phải sự tha hóa quyền lực dù là nhỏ nhất là cách tốt nhất để phòng ngừa với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

NGUYÊN NHÂN SỰ THA HÓA QUYỀN LỰC

Nguyên nhân khách quan: Mặt trái của cơ chế thị trường và toàn cầu hóa đã và đang tác động làm nảy sinh, phát triển sự tha hóa quyền lực của cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng với diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây khó khăn cho việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý. 

SỰ THA HÓA QUYỀN LỰC TINH VI, PHỨC TẠP

Thực tiễn cho thấy, sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nước ta thời gian qua diễn ra bằng nhiều phương thức rất đa dạng, tinh vi, phức tạp, từ việc dùng quyền hạn của mình để tác động không đúng, không phù hợp cho đến sự “ưu ái” đối với các lĩnh vực nhằm trục lợi cho mình và nhóm lợi ích… Hầu hết sai phạm đều có liên quan đến cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn trong việc quyết định chủ trương, chính sách, cấp phép, cấp vốn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ…

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Để “đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định, một trong các yêu cầu tiên quyết đặt ra là toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm xây dựng thế chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác một cách thuyết phục trên cả chiều rộng và chiều sâu, với sự đa dạng về hình thức.

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC ĐỂ PHÒNG VÀ CHỐNG SỰ SUY THOÁI CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chương trình toàn khóa và chủ đề hằng năm là giải pháp căn cốt để thực hiện kiểm soát quyền lực trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị.

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC ĐỂ PHÒNG VÀ CHỐNG SỰ SUY THOÁI CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, việc nhận diện đúng về quyền lực, tha hóa quyền lực, kiểm soát quyền lực để ngăn chặn, phòng và chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở.

QUYỀN LỰC VÀ CÁCH THỨC ĐỂ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC

Quyền lực “là quyền hành và thế lực mạnh, đủ để quyết định các công việc: nắm quyền lực trong tay- dùng quyền lực ép người ta phải nghe theo, làm theo”; còn kiểm soát quyền lực là “kiểm tra, xem xét, nhằm ngăn ngừa những sai phạm các quy định” và đặt quyền lực “trong phạm vi quyền hành và trách nhiệm” của những người đã được giao/phân công/ủy nhiệm thực thi quyền lực.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG TRÁNH, TỰ VỆ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ KHÔNG GIAN MẠNG

Nêu cao ý thức chính trị, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ không gian mạng quốc gia. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh mạng; kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng và các hành vi xâm phạm khác, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NHẬN DIỆN CÁC ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN VÀ CÁC HÌNH THÁI PHÁT SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Hoạt động tấn công không gian mạng rất đa dạng và tinh vi như: làm mất kết nối Internet, đánh sập các website của chính phủ, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp; giả mạo các website nhằm lừa đảo; cài gắm vào máy tính cá nhân hoặc lấy tài khoản và mật khẩu; đánh cắp dữ liệu cá nhân (hình ảnh, file, video); tấn công bằng mã độc (theo tệp đính kèm trong email hoặc ẩn trong quảng cáo Skype); tấn công ẩn danh bằng những phần mềm độc hại (phần mềm diệt virus, các trình duyệt); tấn công qua usb, đĩa CD, địa chỉ IP, server…

GIẢI PHÁP GIÁO DỤC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Phổ biến các điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 (Mục 2, Điều 285-294) liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT ngày 19-8-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng mạng xã hội. 

GIẢI PHÁP GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, CÁC LỢI ÍCH VÀ SỰ NGUY HẠI ĐẾN TỪ KHÔNG GIAN MẠNG

Ngày nay, quan niệm về lãnh thổ, chủ quyền, biên giới của một quốc gia không chỉ là đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời, mà cả lãnh thổ không gian mạng, chủ quyền không gian mạng. Theo đó, lãnh thổ không gian mạng là một bộ phận hợp thành lãnh thổ quốc gia, nơi xác định biên giới mạng và thực thi chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC LÀM CHỦ VÀ BẢO VỆ KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu, đặc biệt với các thiết bị Internet vạn vật (IoT) sẽ tiếp tục đặt ra các thách thức hết sức to lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, phòng, chống khủng bố và tội phạm mạng. Để chủ động ứng phó các thách thức này, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, cần làm tốt một số mặt công tác sau:

LỢI ÍCH VÀ CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Cùng với sự phát triển không ngừng của các dịch vụ Internet, đặc biệt là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của các kết nối không dây 3G, 4G, 5G, mạng xã hội, các thiết bị di động thông minh và dịch vụ điện toán đám mây, con người tương tác đa chiều hơn, phản ánh sinh động, tức thời hơn với mọi mặt đời sống và các mối quan hệ xã hội. Chính điều này đã biến Internet trở thành không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi mang bản chất xã hội của mình, như giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Không gian xã hội đó được gọi là “không gian mạng” hay “không gian ảo”. 

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH LUÔN PHỤNG SỰ VÀ LIÊM CHÍNH

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành chức năng tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo và chỉ đạo (từ quán triệt đến đưa nghị quyết của  Đảng vào cuộc sống) trên tinh thần: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, phải hết sức tránh”. Nói đi đôi với làm và phải luôn hướng về cơ sở, gần dân, hiểu dân, trọng dân, tin dân, học dân, dựa vào dân để không chỉ đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mà còn củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; dựa vào nhân dân để kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐẢNG PHỤNG SỰ VÀ LIÊM CHÍNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng: “Tất cả các đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho tới nay, đều bị tiêu vong vì tự cao tự đại, vì không biết nhìn rõ cái gì tạo ra sức mạnh của mình, vì sợ sệt không dám nói lên những nhược điểm của mình”, nên nhấn mạnh thang thuốc đặc hiệu để nhìn nhận, đánh giá khuyết điểm, sửa chữa sai lầm chính là phải hằng ngày, liên tục tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm tra và giám sát chặt chẽ từ chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy đến của mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, củng cố và tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nhất là ở bộ chỉ huy tối cao (Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư).

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG PHỤNG SỰ VÀ LIÊM CHÍNH

Ngay từ khi chuẩn bị chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khẳng định trong tác phẩm Đường Cách mệnh (xuất bản năm 1927): “Cách mạng Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mạng thành công thì phải lấy dân chúng công nông làm gốc”. Sau này, khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào”.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

NHÓM GIẢI PHÁP Ý THỨC CÁ NHÂN ĐỂ CHỐNG XUỐNG CẤP ĐẠO ĐỨC TRONG ĐẢNG

Một là, sự gương mẫu của cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Mọi việc đều do con người làm ra; cơ chế, bộ máy nào cũng do con người tạo ra; một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền, cho nên, muốn cơ chế, bộ máy tốt, trước hết phải do những con người tốt xây dựng. Mặt khác, cơ chế, bộ máy tốt mà con người cố tình xuyên tạc, thì không cơ chế, bộ máy nào phát huy nổi hiệu lực. Vì vậy, muốn chống sự xuống cấp đạo đức trong Đảng phải bằng cả sự tự giác tu dưỡng và nêu gương.

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỂ CHỐNG XUỐNG CẤP ĐẠO ĐỨC TRONG ĐẢNG

Trong cơ chế, tính khoa học của bộ máy thì vun bồi nền dân chủ, thực hành dân chủ có ý nghĩa quan trọng bậc nhất. Cùng với cách hiểu “dân chủ là cái chìa khóa vạn năng; là động lực của cách mạng; là dân làm chủ”, cần phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc rằng: “Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công”. Đây là một điểm nhấn, cốt tủy trong công tác xây dựng Đảng, chống xuống cấp về đạo đức trong Đảng hiện nay. Những năm qua, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Chúng ta thiếu thể chế hóa, cụ thể hóa những đúc kết thành phương châm rất có giá trị của Đảng như “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vì vậy, có nhiều điều rất hay nhưng vẫn chỉ nằm ở phương châm, nghị quyết.

GIẢI PHÁP CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG ĐỂ CHỐNG XUỐNG CẤP ĐẠO ĐỨC TRONG ĐẢNG

Đảng phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và đây được coi là giải pháp hàng đầu và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình cách mạng. Điều này đúng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Người cách mạng lại càng cần phải được giáo dục, vì cách mạng là một việc to, chiến sĩ cách mạng phải hiểu cả hai mặt của sự nghiệp cách mạng là to lớn, nặng nề, phức tạp và vẻ vang. Đảng viên khác với những người thường, đó là những người chiến sĩ tiên phong của giai cấp, của dân tộc, nên hoàn toàn không được đại biểu cho lợi ích cá nhân mà phải đại biểu cho lợi ích của dân tộc, của giai cấp. Mặt khác, đảng viên sai lầm sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, vì tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân.

NHÓM GIẢI PHÁP CƠ CHẾ, BỘ MÁY ĐỂ CHỐNG XUỐNG CẤP ĐẠO ĐỨC TRONG ĐẢNG

Đây là nhóm giải pháp bàn đến tính khoa học của cơ chế, bộ máy, vai trò của tổ chức như “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, với nhiều nội dung cụ thể như công tác chính trị tư tưởng; cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; công tác kiểm tra, kỷ luật đảng; vai trò của nhân dân, v.v.. Chỉ có bằng giải pháp cơ chế, bộ máy đúng nghĩa, thật sự và phải đào tận gốc rễ những khuyết điểm thì mới có thể nghĩ tới cách làm của Singapore: Làm cho quan chức không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng.

CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ VÀ LÀM NHƯ THẾ NÀO

Vấn đề tư tưởng phải được giải quyết bắt đầu từ tư tưởng, trước khi bằng con đường tổ chức, pháp luật.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CHIA RẼ PHÁ HOẠI MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Sức mạnh của Đảng sẽ mất, nếu tách khỏi cơ sở xã hội - chính trị là nhân dân. Đó chính là pháp lý được ghi trong Hiến pháp, trong vị thế “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân” và đạo lý sống được thừa nhận trong xã hội, với tư cách là “đứa con nòi của giai cấp lao động” của Đảng. Chúng âm mưu đánh sập đạo lý của Đảng chúng ta với nhân dân, phủ nhận sự chính danh, chính pháp giữa Đảng với Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU TUNG HỎA MÙ VỀ “ĐẢNG TRỊ” VÀ VU KHỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦM QUYỀN

Họ bài xích Đảng, với các mánh lới và giọng điệu vừa tinh vi, vừa trắng trợn: 1- Đảng tự cho mình đứng trên tất cả, nghị quyết của Đảng cao hơn và bất chấp Hiến pháp, chỉ cần Hiến pháp không cần Đảng; 2- Độc đảng tất yếu sẽ là chế độ toàn trị, cần phải đa đảng mới hy vọng có dân chủ, mới có chế độ dân chủ; 3- Cần lập các trường phái trong Đảng mới thực sự dân chủ, nếu Đảng muốn xây dựng nền dân chủ đích thực của đất nước; 4- Đảng tự cho mình quyền lãnh đạo đất nước, xưa nay có Đảng đâu mà dân tộc vẫn tồn tại và phát triển; 5- Đa thành phần kinh tế nhất định sẽ dẫn tới đa đảng chính trị; 6- Cần “phi chính trị hóa” và tôn trọng tính độc lập của các lực lượng vũ trang, không cần sự lãnh đạo của Đảng; 7- Giai cấp công nhân đã hết vai trò, tới lượt và chỉ có trí thức mới là lực lượng dẫn dắt xã hội thay vì giai cấp công nhân, trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 7- Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền phi chính đáng, phi chính danh...v.v. và v.v.. Vô vàn các giọng điệu hằn học, bôi nhọ, phủ nhận, xuyên tạc bất chấp mọi lý lẽ thông thường.
Tất cả nhằm thủ tiêu Đảng, cô lập đất nước ta và chuyển hóa thể chế chính trị một cách nhanh nhất, ngắn nhất và nguy hiểm nhất. 

NHẬN DIỆN ÂM MƯU BÔI NHỌ, XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG PHÁ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Đây là “tử huyệt” mà các luận điệu thù địch tập trung sức công phá, ở nhiều mức độ: nhẹ thì tung hỏa mù, đánh lạc hướng, gây nên tình trạng nghi ngờ, mất phương hướng hành động; nặng thì không từ mọi chiêu bài, thủ đoạn nhằm phủ nhận tính cách mạng, cơ sở khoa học và bôi nhọ thực tiễn lịch sử cách mạng nhằm xuyên tạc và phủ nhận đường lối chính trị của Đảng. 

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CÔNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ THỦ TIÊU Ý THỨC HỆ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Với đủ giọng điệu nhiều cung bậc, họ phê phán, công kích trực diện vào chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lênin... hòng làm phân tâm, gây hoài nghi trong những người hoạch định chiến lược, bôi nhọ và cuối cùng đánh sập nền tảng chính trị và cơ sở tư tưởng của đường lối chính trị của Đảng. Đây là thủ đoạn hết sức thâm độc và có sức công phá lớn, nhằm thẳng vào nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng và tác họa khôn lường, nhằm lật đổ Đảng từ những vấn đề căn bản, có ý nghĩa cốt tử. 

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT TỬ CÓ Ý NGHĨA MẤT CÒN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

Nhìn toàn cục, hiện tại có thể hình dung 8 loại vấn đề cốt tử và chủ yếu mệnh hệ chung quanh vấn đề này, mà các phần tử chống phá tập trung mũi nhọn, bằng mọi thủ đoạn và hình thức đang ra sức công kích từ bên ngoài và gieo rắc mối hoài nghi, chia rẽ từ bên trong. Và, ở mức độ này hay tính chất khác, trong đội ngũ chúng ta có một số người “bị sập bẫy”, rồi phụ họa, thậm chí ủng hộ những biểu hiện, âm mưu, thủ đoạn ấy. 

ẢO TƯỞNG, BUÔNG LƠI HAY TỰ HUYỄN HOẶC MÌNH... NHẤT ĐỊNH THẤT BẠI

Khi một tư tưởng xuất hiện, tồn tại và phát triển, tự thân nó là một cuộc đấu tranh để tự khẳng định nó; và, tranh đấu với các tư tưởng khác, dù muốn hay không, dưới muôn ngàn hình thức, quy mô, tính chất và mức độ, là quy luật sinh tồn của tư tưởng, đó là lẽ tự nhiên của sự phát triển. Không có con đường nào khác. 

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

XÂY DỰNG CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN THỰC SỰ VỮNG MẠNH ĐỂ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÓ HIỆU QUẢ VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Xây dựng cơ quan nghiên cứu lý luận mạnh có nhiều việc phải làm, song quan trọng là phải giải quyết tốt mối quan hệ hữu cơ giữa cơ quan nghiên cứu lý luận với đội ngũ cán bộ lý luận. Có cơ quan nghiên cứu lý luận mạnh mới có cán bộ lý luận mạnh; cán bộ lý luận mạnh lại là “cốt vật chất” bảo đảm cho cơ quan nghiên cứu lý luận mạnh. Không thể có cơ quan nghiên cứu lý luận mạnh, nếu không có được đội ngũ cán bộ lý luận mạnh; đội ngũ cán bộ lý luận mạnh chỉ có thể phát huy tốt sức mạnh và trình độ lý luận của mình trong một môi trường làm việc thuận lợi của cơ quan nghiên cứu lý luận thực sự vững mạnh.

BỒI DƯỠNG, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN ĐỂ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÓ HIỆU QUẢ VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận giỏi, có trình độ cao là cốt “vật chất” và là yêu cầu cơ bản trong xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Nhìn chung, hiện nay chúng ta đã có được đội ngũ cán bộ lý luận có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, được đào tạo về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp. Tuy nhiên, có một thực tế là: đội ngũ cán bộ lý luận còn nhiều hạn chế, bất cập, hẫng hụt, số cán bộ trẻ chưa thay thế được cán bộ nhiều tuổi; số cán bộ có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư tăng lên, nhưng chất lượng khoa học chưa tăng nhiều, trình độ lý luận chưa thể nói là đã cao. Không ít cán bộ lý luận có học hàm, học vị, nhưng chưa tương xứng với học hàm, học vị đó, rất khó khăn khi viết một bài đấu tranh lý luận.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN, TỔNG KẾT THỰC TIỄN ĐỂ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÓ HIỆU QUẢ VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Yêu cầu cơ bản là phải nắm chắc hơn, sâu sắc hơn những nguyên lý lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh, phản bác. Trong đó, cần làm rõ những giá trị bền vững; những luận điểm lý luận đã bị lịch sử vượt qua, hoặc từng bị hiểu sai; những luận điểm lý luận không còn phù hợp với thực tế hiện nay trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

XÂY DỰNG LÝ LUẬN SẮC BÉN ĐỂ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÓ HIỆU QUẢ VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường của tình hình thế giới, khu vực; những thuận lợi, thời cơ, triển vọng và cả những khó khăn, thách thức mới của tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước… đã xuất hiện và phát triển những quan điểm sai trái, thù địch với nhiều cấp độ, trình độ và hình thức biểu hiện từ nhiều đối tượng khác nhau.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HƯỚNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Năm 2009, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã chủ trì cuộc Thảo luận mở về chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh; giới thiệu và vận động thông qua Nghị quyết số 1889 (tháng 10-2009) - nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an tập trung vào đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái trong giai đoạn hậu xung đột. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam soạn thảo, chủ trì thương lượng, thúc đẩy Hội đồng Bảo an đồng thuận thông qua Nghị quyết số 1889 về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

SỰ THAM GIA TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH CỦA CÁC QUỐC GIA

Tại Liên hợp quốc nói chung và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nói riêng, các nước phát triển chủ yếu tập trung vào một số nội dung, như chống bạo lực tình dục trong chiến tranh, xung đột; trừng phạt các lực lượng vũ trang tại một số nước châu Phi (Xu-đăng, Công-gô, Ma-li...) vì những cáo buộc bạo lực tình dục đối với phụ nữ tại các khu vực có xung đột, chiến tranh, đề cao vai trò của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) trong điều tra, xét xử, thẩm quyền của Hội đồng Bảo an đưa vấn đề nêu trên ra ICC... Nhiều nước phương Tây, như Mỹ, Đan Mạch, Na Uy, Anh, Áo, Thụy Sỹ, Ca-na-đa... đã thông qua chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

KẾT QUẢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH

Ở cấp độ toàn cầu
Một là, số lượng lãnh đạo nữ tại các cơ quan về phụ nữ, hòa bình và an ninh Liên hợp quốc ngày càng tăng kể từ khi triển khai chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh. Tính đến tháng 12-2018, phụ nữ chiếm 35% vị trí cấp trưởng và 48% vị trí cấp phó tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình và Phái bộ chính trị đặc biệt của Liên hợp quốc (năm 2017 là 26% và 35%)(10). Lần đầu tiên bổ nhiệm nữ Tổng chỉ huy các Phái bộ hòa bình Liên hợp quốc và Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang. Thành lập Nhóm chuyên gia không chính thức (IEG) về phụ nữ, hòa bình và an ninh và Nhóm chuyên gia về pháp luật và bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH

Từ năm 2000 đến nay, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh được trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề: 1- Tăng cường vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình phòng ngừa, giải quyết xung đột, xây dựng và gìn giữ hòa bình. 2- Từ năm 2008, Hội đồng Bảo an đã thông qua các Nghị quyết số 1820, 1888, 1960, 2106, 2467, nhìn nhận các hình thức bạo lực tình dục đối với phụ nữ được coi là tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người; các quốc gia có vai trò và trách nhiệm giải quyết nguồn gốc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Bảo an trong tăng cường giám sát việc thực thi của các bên tham gia xung đột. 3- Thiết lập và tăng cường sử dụng các biện pháp đánh giá, theo dõi việc thực hiện các nội dung của chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh. 4- Đào tạo, tăng cường năng lực cho lực lượng phòng ngừa và giải quyết tình trạng bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang; kêu gọi hình thành các nhóm chuyên gia tại nơi xảy ra bạo lực tình dục; tăng cường ngân sách dành cho đào tạo, phân tích và các chương trình giới. 5- Vai trò của phụ nữ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và phòng ngừa bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang. 6- Vai trò của các tổ chức khu vực, tiểu khu vực trong củng cố chính sách, tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong tiến trình hướng tới bảo đảm lợi ích của phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang. 7- Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội (CSO) trong thúc đẩy sự tham dự của phụ nữ giải quyết xung đột, giải quyết bạo lực tình dục, xây dựng hòa bình...

VẤN ĐỀ PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH TẠI HỘI ĐỒNG BẢO AN LUÊN HỢP QUỐC

Có thể nói, vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong công tác gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc nhìn nhận kể từ khi tổ chức này ra đời thông qua sự thành lập Ủy ban địa vị phụ nữ vào năm 1946. Nỗ lực bảo đảm bình đẳng giới cũng ngày càng được củng cố với việc Liên hợp quốc thông qua Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (năm 1979), Tuyên bố về việc tham gia của phụ nữ trong thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế (năm 1982) và tổ chức các Hội nghị quốc tế về phụ nữ tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc, năm 1995). Đặc biệt, năm 2000, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết số 1325 về chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh, theo đó vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh trở thành một trong những chương trình thảo luận chính tại Hội đồng Bảo an, sau đó được thúc đẩy tại nhiều cơ chế khác của Liên hợp quốc. Đây được coi là văn kiện quan trọng mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên Hội đồng Bảo an ghi nhận ảnh hưởng của xung đột vũ trang đối với phụ nữ và trẻ em gái; thừa nhận những giá trị và đóng góp của phụ nữ đối với gìn giữ hòa bình, giải quyết xung đột và kiến tạo hòa bình. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ là những chủ thể năng động trong vấn đề hòa bình và an ninh.

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH QUỐC PHÒNG, NGĂN NGỪA CÁC NGUY CƠ XUNG ĐỘT, CHIẾN TRANH

Chủ động đấu tranh quốc phòng, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột, chiến tranh. Đây là giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng, làm cho đất nước không phải đối mặt với nguy cơ xung đột và chiến tranh. Muốn vậy, chúng ta phải thường xuyên nắm chắc và đánh giá đúng tình hình mọi mặt, chủ động dự báo, nhất là dự báo về chiến lược, về quốc phòng và các tình huống liên quan đến xung đột, chiến tranh. Chuẩn bị tâm lý, ý chí, quyết tâm cho Quân đội và nhân dân; xây dựng các phương án, kế hoạch tác chiến và đấu tranh chặt chẽ. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chúng; có kế hoạch đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Phát hiện sớm, triệt tiêu các mầm mống có thể dẫn đến xung đột, chiến tranh, gây rối, biểu tình, bạo loạn, ly khai,… không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; ngăn chặn bùng phát các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tranh chấp trên Biển Đông để chống phá Đảng và Nhà nước. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, có kế sách, phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, nhất là các tình huống xảy ra trên biên giới, biển, đảo. Coi trọng đấu tranh trên thực địa kết hợp với đấu tranh trên mặt trận ngoại giao; kiên trì phương châm giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình.