Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cho đến nay, mặc dù Cách mạng Tháng Mười Nga đã diễn ra hơn một thế kỷ nhưng dư âm của nó vẫn còn rất sâu đậm trong đời sống chính trị-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực và có sức mạnh vô cùng to lớn, mở đường cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga cùng với sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới được xem là sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của thế kỷ 20; trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với phong trào cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cấp thiết của lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa để xây dựng một chế độ xã hội mới-chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Để có được thắng lợi vang dội đó, những người Bolshevik Nga dưới sự lãnh đạo của V.I.Lenin đã chuẩn bị về mọi mặt như chính trị, tư tưởng, tổ chức, quân sự…

Dưới ánh sáng của “Luận cương tháng Tư” và sự chỉ đạo của V.I.Lenin, những người Bolshevik xác định nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất cho toàn Đảng là phải lôi cuốn đông đảo giai cấp công nhân và nhân dân lao động về phía cách mạng; thành lập đội quân chính trị đông đảo đủ sức mạnh đánh bại lực lượng phản cách mạng; thành lập lực lượng vũ trang cách mạng làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị và chủ động đối phó với sự thay đổi của tình hình. Do đó, không thể nói thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga là sự “ăn may” mà nó được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và hội tụ đầy đủ cả điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đã chín muồi.

Sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lenin và Đảng Bolshevik Nga đã tập trung củng cố chính quyền Xô viết, xây dựng chế độ xã hội mới, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho quần chúng nhân dân. “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” được ban hành ngay sau khi cách mạng thành công đáp ứng được ý nguyện của quần chúng nhân dân lao động Nga về một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc.

Sự thống nhất về mặt lợi ích của giai cấp vô sản với nhân dân lao động đã hình thành và phát triển một nguyên tắc đạo đức mới, đó là chủ nghĩa tập thể. Vì thế, những luận điệu cho rằng Cách mạng Tháng Mười Nga là “cuộc bẻ ghi đường tàu”, “đưa một phần nhân loại vào đường vòng”, vào “khúc quanh của lịch sử” là hoàn toàn phiến diện, xuất phát từ dã tâm của những kẻ cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử và chống phá sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười đối với phong trào cách mạng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, ngay từ những năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật không phải tự do, bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang ở bên An Nam. Cách mệnh Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi lại ra sức cho công, nông các nước và dân tộc bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong thế giới”.

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; luôn kiên định với con đường cách mạng vô sản mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã lựa chọn. Ngay cả khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào thoái trào rồi khủng hoảng, sụp đổ vào những năm 90 của thế kỷ 20, Đảng ta vẫn luôn vững vàng niềm tin về tương lai của lịch sử loài người là chủ nghĩa xã hội: “Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử”; “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử” .

Sự kiên định đó cũng chính là tình cảm, là niềm tin dành cho Cách mạng Tháng Mười Nga và là luận cứ để phản bác những luận điệu của những kẻ cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng này.

UY TÍN VÀ VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chia sẻ với báo chí nhiều kết quả ấn tượng từ chuyến công tác tại Anh và Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác với các nước

* Hội nghị COP 26 là một trong những nội dung quan trọng trong chuyến công du lần này của Thủ tướng. Vậy Thứ trưởng có thể khái quát lại kết quả cũng như ý nghĩa dự Hội nghị COP 26 của đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu?

- Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 200 quốc gia thành viên trong đó có 120 Nguyên thủ và Thủ tướng các nước cùng khoảng 36 ngàn đại biểu. Chính vì vậy, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam tham gia hội nghị mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Đây là bước triển khai cụ thể ở cấp cao chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế” và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

Với việc tham gia đóng góp tại hội nghị, chúng ta đã tái khẳng định thông điệp mạnh mẽ tới tất cả bạn bè quốc tế về một Việt Nam trách nhiệm, chủ động, tích cực trong tham gia xử lý một trong những thách thức chung toàn cầu lớn nhất và được quan tâm cao nhất hiện nay là biến đổi khí hậu. Qua đó thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thông qua sự tham gia chủ động, tích cực với những thông điệp sâu sắc thể hiện trong các phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị, đặc biệt là cam kết liên quan đến việc đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tham gia cam kết giảm phát thải metan toàn cầu và Tuyên bố Glasgow các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, cộng đồng quốc tế thấy rõ hơn chủ trương, quyết tâm, nỗ lực và cam kết chính trị của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong tiếp xúc song phương nhân dịp hội nghị, lãnh đạo các nước chia sẻ những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu cũng như những khó khăn, thách thức chúng ta đang gặp phải. Lãnh đạo các nước cũng coi Việt Nam là hình mẫu về một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn nhưng đã có những đóng góp đi đầu về ứng phó biến đổi khí hậu.

Các đề xuất của Thủ tướng được các nước hoan nghênh, ủng hộ. Điều này mở ra nhiều cơ hội để chúng ta tăng cường hợp tác với các nước, các đối tác về tài chính, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực để hỗ trợ các nỗ lực của ta nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp tham dự COP26, Thủ tướng và đoàn Việt Nam đã có hơn 20 cuộc gặp, tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước ở tất cả các châu lục, trong đó có các đối tác chiến lược, đối tác lớn và lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế, năng lượng mới, môi trường...

Qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần tích cực củng cố cục diện đối ngoại vững chắc và thuận lợi để giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.

Đây cũng là dịp chúng ta triển khai ngoại giao vắc xin, ngoại giao y tế, vận động thu hút nguồn lực bao gồm cả tài chính, công nghệ, góp phần tích cực phục vụ phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

* Vậy kết quả ngoại giao vắc xin và hợp tác y tế qua chuyến đi lần này đạt được là gì, thưa ông?

- Các nước chia sẻ khó khăn của Việt Nam và đáp ứng tích cực đề nghị của ta. Cụ thể, Pháp công bố viện trợ thêm gần 1,4 triệu liều vắc xin chống Covid-19 qua kênh song phương và cơ chế COVAX, nâng tổng số liều vắc xin Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều.

Anh khẳng định sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19.

Công ty trong nước và Công ty AstraZeneca ký hợp đồng mua 25 triệu liều, nâng tổng số thoả thuận lên hơn 55 triệu liều và cam kết trong tháng 11 và tháng 12/2021 toàn bộ số vắc xin sẽ được đưa về Việt Nam, kịp thời thực hiện nhanh chóng mục tiêu tiêm vắc xin toàn dân của Chính phủ.

Các nước coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam

* Còn hoạt động song phương tại Anh và chuyến thăm chính thức tại Pháp của Thủ tướng đạt những kết quả nổi bật nào, thưa Thứ trưởng?

- Anh và Pháp đều là hai nước lớn trên thế giới, là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thành viên Nhóm G-7 và là đối tác chiến lược của Việt Nam. Pháp sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên EU trong nửa đầu năm 2022. Cả hai nước đang điều chỉnh chính sách hướng đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó coi trọng ASEAN và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp đạt được nhiều mục tiêu quan trọng, kết quả thực chất và có ý nghĩa chiến lược.

Cả hai nước dành cho Thủ tướng và đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị và nồng hậu. Mặc dù phải tập trung cao cho Hội nghị COP26, tiếp đón hàng trăm nguyên thủ nhưng cả Hoàng gia và Chính phủ Anh đều coi trọng sự tham dự của Việt Nam.

Thủ tướng Boris Johnson, Thái tử Charles, Thủ hiến ba vùng Scotland, Wales và Bắc Ireland" đều dành thời gian, kể cả ngày nghỉ để hội kiến và tiếp xúc riêng với Thủ tướng. Pháp dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam các nghi lễ hơn cả thông lệ, trọng thị và rất thân tình: cả Tổng thống, Thủ tướng hội đàm và chiêu đãi trọng thể, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện đều hội kiến với Thủ tướng Việt Nam.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo các nước bày tỏ coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, thống nhất những định hướng lớn, giao cho các Bộ, ngành triển khai các biện pháp hợp tác cụ thể nhằm tăng cường lòng tin chiến lược, quyết tâm đưa các khuôn khổ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Bàn về các vấn đề đa phương, Lãnh đạo Anh, Pháp chia sẻ và ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề quốc tế như ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

* Ông có thể nêu một vài con số cụ thể đạt được từ chuyến công tác của Thủ tướng?

- Kết quả ấn tượng của các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong chuyến đi là với sự chứng kiến của Thủ tướng, gần 60 bản ghi nhớ hợp tác đã được doanh nghiệp Việt Nam và các nước thỏa thuận, tổng giá trị đầu tư cam kết lên đến hơn 30 tỷ USD, tập trung trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế số, chuyển đổi số, môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch, công nghiệp hàng không vũ trụ, y tế và phòng chống dịch, giáo dục, nông nghiệp, du lịch… là những định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam.

Gần 450 doanh nghiệp hàng đầu của Anh, Pháp và châu Âu tham dự trực tiếp và trực tuyến 2 diễn đàn doanh nghiệp ở Anh và Pháp bày tỏ được khích lệ bởi thông điệp của Thủ tướng là Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh dài hạn ở Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng đã có gần 40 cuộc tiếp xúc, trao đổi với hơn 60 lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng, trường đại học hàng đầu của Anh, Pháp và Châu Âu. Lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Y tế cũng đã làm việc riêng với khoảng gần 50 tập đoàn, doanh nghiệp lớn để trao đổi về các dự án đầu tư cụ thể và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

BẢN HÙNG CA THÁNG 10

Hơn 100 năm qua, lịch sử loài người đã chứng minh Cách mạng Tháng 10 Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và thay đổi trật tự thế giới vì sự tiến bộ của nhân loại. Từ đó đến nay, những thay đổi mang đậm tính cách mạng về giai cấp trong xã hội của Cách mạng Tháng 10 Nga vẫn còn nguyên vẹn với sự thay đổi của thời cuộc.

ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ

Cách đây 104 năm, ngày 25-10-1917 theo lịch cũ của nước Nga (tức ngày 7-11-1917), đã ghi nhận ngày thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại đầu tiên ở nước Nga, được gọi là Cách mạng Tháng 10 Nga.

Cách mạng Tháng 10 Nga được đánh dấu là cột mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, khi đã đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và giai cấp tư sản ở nước Nga, đưa giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động lên nắm chính quyền. Cách mạng Tháng 10 Nga mở ra thời đại mới, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới; giải phóng các dân tộc phụ thuộc đế quốc Nga.

Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế vì nó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn nhân loại, khi lần đầu tiên đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền ở quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới.

Cách mạng Tháng 10 Nga không chỉ là động lực cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mình, mà còn thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tiếp theo tinh thần của Cách mạng Tháng 10 Nga, nhiều dân tộc trên thế giới đã vùng lên, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân, đế quốc thiết lập; xây dựng chế độ xã hội mới do người lao động làm chủ.

Với cuộc cách mạng này, quyền con người chuyển sang một thời đại mới - thời đại đấu tranh, bảo vệ quyền con người gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, quyền tự quyết của các dân tộc được thực hiện.

KHÔNG THAY ĐỔI THEO BIẾN ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 Nga và sau đó là sự ra đời của Nhà nước Xô viết do lãnh tụ Lenin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga dần trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục... hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công - nông từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Trong vòng 300 năm qua, trên thế giới, không có sự kiện nào vĩ đại hơn Cách mạng Tháng 10 Nga. Dưới sự lãnh đạo của chính đảng tiền phong do lãnh tụ Lenin đứng đầu, quần chúng lao động Nga đã làm nên một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới khi đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên Nhà nước Xô viết kiểu mới của những người nông dân, công nhân. Cách mạng Tháng 10 Nga đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Từ sau Cách mạng Tháng 10 Nga thắng lợi, chủ nghĩa xã hội được biết đến không chỉ là một học thuyết mà còn là một chế độ xã hội mới tốt đẹp, trở thành tấm gương để các dân tộc bị áp bức noi theo. Cách mạng Tháng 10 Nga đã nêu một tấm gương giải quyết vấn đề dân tộc một cách thật sự tiến bộ.

Bà Laura Mikhailova, thành viên Phong trào vì “Chủ nghĩa xã hội mới”, từng bày tỏ: “Cách mạng Tháng 10 vĩ đại là thành tựu không chỉ đối với nước Nga mà cả loài người trên thế giới. Dưới chế độ Xô viết, theo sắc lệnh do lãnh tụ Lenin ký, phụ nữ cùng con nhỏ lần đầu tiên được đi nghỉ dưỡng. Lần đầu tiên trên thế giới, người dân được hưởng giáo dục, chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí và ở mức độ cao”.

Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng 10 Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng 10 Nga. Thực tế những năm qua cho thấy, mặc dù tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhưng không làm thay đổi nội dung, tính chất và giá trị của Cách mạng Tháng 10 Nga đối với thế giới.

Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, đang tạo nên những mâu thuẫn nội tại sâu sắc. Những mâu thuẫn này giúp củng cố niềm tin rằng, theo quy luật tiến hóa của lịch sử, các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội, tuy không phải theo cách hoàn toàn giống nhau. Mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều thách thức, nhưng sẽ có bước phát triển mới.

Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ lần đầu tiên đến nước Nga, đặt chân đến thành phố St.Petersburg, quê hương của Cách mạng Tháng 10 Nga, năm 1923. Từ đó, dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng 10 Nga, trực tiếp là Luận cương của V. Lenin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Người đã đúc kết bài học quý báu, lãnh đạo Cách mạng Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

BÀI HỌC DỰA VÀO DÂN

Câu chuyện sau đây do đồng chí Nguyễn Thọ Chân, nguyên Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Thi đua TW của Chính phủ, kể lại:

Vào khoảng tháng 10 năm 1948, đồng chí ở trong đoàn đại biểu Đảng và Công đoàn Nam Bộ ra tới Việt Bắc, căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Đến Việt Bắc đồng chí vinh dự được cấp trên cử đi học trường Nguyễn Ái Quốc và được gặp Bác Hồ.

Trong thời gian còn ở Việt Bắc, có lần đồng chí được đi theo các đồng chí Phạm Hùng và Võ Nguyên Giáp đến nhà sàn của Bác ở an toàn khu Sơn Dương. Trong buổi nói chuyện, đồng chí thấy Bác đặc biệt chú ý tới tình hình miền Nam, nên mới nói ý định xin tiền của Trung ương, Bác cười và bảo:

Trung ương không có tiền, mà chỉ cấp tiền để cho các chú đi và về thôi. Các chú phải dựa vào dân. Nếu chú có một que diêm, nhưng biết cách thì cũng có thể đốt lên được. Còn nếu có cả mồi lửa to, nhưng không biết cách thì cũng không châm lên được.

Bác muốn nhắc nhở: phải tuyệt đối tin ở dân, dựa vào dân để kháng chiến. Sau này Bác thường nhắc cán bộ:

"Dễ mười lần không dân cũng chịu

Khó trăm lần dân liệu cũng xong”

"Nước lấy dân làm gốc

……

gốc có vững cây mới bền

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân".

Bài học dựa vào dân của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, mà mỗi người cán bộ phải luôn luôn ghi nhớ.


TÍNH TẤT YẾU LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách đây 104 năm, ngày 07/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Đây là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, phản ánh quy luật vận động, phát triển tất yếu khách quan của lịch sử xã hội loài người; là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa Mác -Lênin. Mở ra thời đại mới-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và cách mạng vô sản trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với việc xây dựng xã hội mới tốt đẹp - xã hội xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là kết quả hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đã biến những mơ ước, khát vọng sống hòa bình, độc lập, tự do thành hiện thực sinh động ở nước Nga và phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945). Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại, đứng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, vì sự tiến bộ xã hội.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng trầm trọng và sụp đổ năm 1991, gây ra những tổn thất to lớn cho lực lượng cách mạng thế giới. Tuy nhiên sự kiện này không phải dấu chấm hết cho lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga, càng không thể là sự “kết thúc lịch sử” của Chủ nghĩa Mác - Lênin, như một số người đã tuyên bố. Cách mạng Tháng Mười Nga không phải là “một sai lầm của lịch sử” mà trái lại đó là sự lựa chọn đúng đắn của chính lịch sử và là một tất yếu lịch sử.

104 năm đã trôi qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi, khoảng thời gian không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đúng đắn tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như những khó khăn thử thách trên con đường hiện thực hóa lý tưởng cao cả đó; giữ vững quyết tâm đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ những giá trị trường tồn mà Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại. Đó là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của những người cộng sản và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

YÊU CẦU TRUNG QUỐC RÚT TÀU CÁ KHỎI VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4-11 diễn ra theo hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc nhiều tàu Trung Quốc hoạt động tại Bãi Ba Đầu, Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế; được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp và chính đáng đó.

Việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của UNCLOS 1982, đi ngược lại tinh thần và nội dung của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực nói trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam; thiện chí thực hiện UNCLOS 1982; nghiêm chỉnh tuân thủ DOC; tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc; đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị Bộ Ngoại giao đánh giá về việc “5 nhà báo điều hành fanpage Báo Sạch trên Facebook bị buộc tội đăng tải thông tin xuyên tạc và tuyên án tù”, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật liên quan và được thể hiện rõ ràng qua sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam trong thời gian qua. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam đều được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Như ở các quốc gia khác, tại Việt Nam, các hành vi lợi dụng quyền con người để vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc đã được báo chí đưa tin công khai, quá trình điều tra, xét xử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật Việt Nam.

“Ngoài hành vi bị xét xử trong vụ án này, các bị cáo đã bị tước thẻ nhà báo từ nhiều năm trước vì có hành vi sai phạm, gây ảnh hưởng đến cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Họ không thể được coi là nhà báo”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết thêm.

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ INTERNET Ở VIỆT NAM

Gần đây trên mạng xã hội, xuất hiện một số bài viết của các thế lực phản động với tiêu đề:Việt Nam vẫn không có tự do Internet” với những nhận định, đánh giá chủ quan, vô căn cứ, không có cơ sở, vu cáo “ Tình hình tự do Internet ở Việt Nam tồi tệ và gây thất vọng”. Nhưng sự thật ở tình hình hoạt đông Internet ở Việt Nam đã chứng minh ngược lại.

Thứ nhất, Internet ở Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân

Ngày 19/11/1997 Internet chính thức được cung cấp cho người dân Việt Nam, kể từ đó độ bao phủ của Internet đã không ngừng mở rộng cả diện lẫn chất lượng, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam là 1 trong 20 nước có tỉ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới với 68,17 triệu người dùng (chiếm 70% dân số). Khoảng 94% người dùng Việt Nam sử dụng Internet thường xuyên với thời gian sử dụng trung bình lên tới 6 tiếng mỗi ngày.  Theo báo cáo EGDI của Liên Hợp Quốc, về chỉ số phát triển chính phủ điện tử, Việt Nam có điểm số cao hơn mức trung bình của châu Á và thế giới; tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện xếp thứ 6 về chỉ số phát triển chính phủ điện tử, sau Philippines, Brunei, Thái Lan, Malaysia và Singapore; về chỉ số hạ tầng viễn thông, trong năm qua, Việt Nam đã tăng 31 bậc, đứng thứ 69 thế giới. Internet phát triển còn góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thiên nhiên đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới, thu hút được nhiều du khách đến thăm quan, du lịch. Qua đó, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước ta luôn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhân dân được tiếp cận Internet theo quy định của pháp luật.

Những năm qua Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng tạo mọi điều kiện để tốt nhất để Internet được phổ cập toàn quốc, để mọi người dân được tiếp cận Internet . Những chính sách hiện hành cũng như định hướng phát triển Internet của Việt Nam đều hướng đến tôn trọng mọi cá nhân được tiếp cận Internet, bày tỏ chính kiến trên không gian mạng, tự do ngôn luận hoàn toàn không bị hạn chế nếu chấp hành các quy định của pháp luật. Đảng, Nhà nước Việt Nam không cấm sự phát triển của mạng Internet, mà chỉ nghiêm cấm việc lợi dụng Internet để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, trái với bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, cản trở sự phát triển xã hội. Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Khoản 3 Điều 4 Luật An ninh mạng 2018 xác định: “Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng”.  Những thông tin tốt, ý tưởng hay được chia sẻ trên Internet được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam khuyến khích phát triển, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh. Ngược lại, những hành vi lợi dụng Internet để chống phá cách mạng, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật.

Internet đã và đang giúp người dân Việt Nam đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trước sự phát triển ngày càng mạnh của Internet hiện nay, mỗi người cần nhận thức đầy đủ mặt tích cực và tiêu cực của Internet để góp phần làm trong sạch môi trường Internet, nhân dân càng thêm quý trọng, tin tưởng vào Đảng. Đó cũng là bằng chứng mạnh mẽ để bác bỏ luận điệu của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc về Internet ở Việt Nam./

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

 Lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, kiên quyết xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên, cả cán bộ giữ chức vụ cao trong Đảng. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều bài viết, bài nói xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng. Chúng cho rằng đội ngũ cán bộ hiện nay sai phạm nhiều là do sai lầm của Đảng trong lựa chọn cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ của Đảng chủ yếu là theo “cánh hẩu”, phe nhóm, con ông cháu cha mà đưa lên chứ không phải vì tài năng hay đạo đức. Các quan điểm sai trái, xuyên tạc ấy cho rằng để khắc phục tình trạng sai lầm này thì Đảng Cộng sản Việt Nam hãy để cho mọi người tranh cử công khai và không cần Đảng phải thực hiện công tác cán bộ…

Khi Đảng xử lý hàng loạt các cán bộ sai phạm, bon chúng lại rêu rao, xuyên tạc rằng đó chỉ là “phe cánh triệt hạ lẫn nhau”, là “thanh trừng phe phái”, là “loại người của bên thua cuộc” để đưa những người của “bên thắng cuộc” lên... Đặc biệt, trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, khi một bộ phận người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và chịu nhiều mất mát, vất vả, khó khăn, chúng liền vin vào cớ này để xuyên tạc và cho rằng thực chất cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở vô tài, bất đức, chỉ lo cho bản thân mình, phe nhóm mình mà không quan tâm đến người dân, để “sống chết mặc dân”… chúng còn tung ra những bài viết, bài nói hòng khoét sâu vào những bức xúc của người dân để quy chụp, đánh giá phiến diện một chiều về công tác cán bộ của Đảng ta

Một sự thật là công tác cán bộ của Đảng trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả rõ nét, một trong những kết quả rõ nét nhất chính là việc Đảng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Đại dịch Covid-19 lần thứ 4 đã bộc lộ cả những điểm tốt và chưa tốt của đội ngũ cán bộ, trong đó rõ ràng những điểm tốt vẫn là chủ đạo. Chúng ta vẫn thấy báo chí đưa tin về người cán bộ chỗ này hiểu chưa đúng về các quy định phòng chống dịch, chỗ kia hiểu chưa đúng về mặt hàng thiết yếu, cũng có người trục lợi trong dịch bệnh… Thế nhưng, tất cả những câu chuyện buồn ấy chỉ đủ đếm trên bàn tay, cao hơn hết thảy vẫn là tinh thần, trách nhiệm của đại bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng, nhất là lực lượng tuyến đầu, các lực lượng cơ sở, dân phòng, quân đội, công an…

Công tác cán bộ của Đảng, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đã có nhiều đổi mới. Đảng đã ban hành rất nhiều các chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ. Việc đánh giá cán bộ đã gắn chặt với chức trách, nhiệm vụ được giao, được thực hiện liên tục, xuyên suốt, nhiều chiều, theo những tiêu chí và bằng các sản phẩm cụ thể. Đặc biệt, công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền lần đầu tiên đã đưa ra được các tiêu chí cụ thể trong Quy định của Đảng. Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, kỹ lưỡng bài bản. Từ Quy định của Đảng, các cấp ủy đã cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa phương, đơn vị song vẫn đảm bảo quy trình chặt chẽ theo 5 bước, đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Công tác tạo nguồn cán bộ đã được thực hiện từ rất sớm và theo những lộ trình bài bản, khả thi.

Đánh giá về những thành tựu trong công tác cán bộ, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng; về tổng thể, đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền…

Rõ ràng những hạn chế, khuyết điểm, thậm chí sai phạm của một số tập thể, cá nhân chỉ là cá biệt, đơn lẽ. Do đó, không thể dựa vào  vào một số khuyết điểm cá biệt đó mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong xuốt thời gian qua. Vì thế, cần phải kiên quyết đấu tranh, lên án, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ để thực hiện dã tâm đen tối là hạ thấp uy tín của Đảng, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

BẢN CHẤT LUẬN ĐIỆU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Để chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch, đối tượng phản động tập trung chống phá nền tảng tư tưởng chính trị, trọng tâm là học thuyết lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã xác định là nền tảng tư tưởng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Tận dụng những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng Đảng, Nhà nước, nhất là tệ nạn tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức của một số cán bộ các cấp, từ đó, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, đổ đồng đội ngũ cán bộ, tạo sự nghi ngờ trong bất cứ việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Cùng với các mục tiêu chống phá trên, bọn chúng ra sức tuyên truyền quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ ngh. Một khi quân đội và các lực lượng vũ trang khác bị “phi chính trị hóa”, đánh mất nền tảng tư tưởng, cái cốt lõi để tạo nên sức mạnh thì chắc chắn sẽ suy yếu. Khi đó, sức mạnh tư tưởng đã suy yếu, dẫn đến không còn khả năng ngăn chặn các cuộc bạo động, bạo loạn từ bên trong cũng như khả năng tấn công từ bên ngoài của các thế lực thù địch. Một khi, nền tảng chính trị không được giữ vững, sự bất ổn định trong quản lý đất nước xảy ra, các hoạt động chống đối, phá hoại có cơ hội lộ diện. Lúc đó, sức mạnh chuyên chính không được thực thi, khả năng ngăn chặn sự tấn công từ bên trong và bên ngoài sẽ bị vô hiệu hóa. Đất nước sẽ dẫn đến tình trạng mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước dẫn đến bạo loạn, lật đổ chính quyền. Bản chất của cái gọi là “quân đội phi chính trị”, “quân đội phi giai cấp” chỉ là thứ ngôn ngữ hoa mỹ nhằm che đậy âm mưu toan tính lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với cách thức, thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch và đối tượng phản động mà thôi.

Quân đội của chúng ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân chăm lo nuôi dưỡng, với mục tiêu xuyên suốt, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nền độc lập dân tộc mà biết bao thế hệ ông cha đã dày công, đổ xương máu xây đắp, dựng nên. Quân đội ấy được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, cùng có chung lợi ích dân tộc, đất nước, giai cấp và nhân dân. Xây dựng quân đội kiên định về chính trị, vững mạnh về tư tưởng, chặt chẽ, trong sạch về tổ chức, có đủ sức mạnh đánh trả bất cứ hành động xâm lược nào cũng như hoạt động làm tổn hại đến sự ổn định của đời sống xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu của Đảng mà đó là nhiệm vụ của toàn dân tộc, của nhân dân, của mọi thành phần trong xã hội và của chính quân đội.

Nhận thức đúng bản chất, âm mưu thủ đoạn, cách thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động đối với quân đội cũng là biện pháp quan trọng để tăng cường bản chất giai cấp công nhân và sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VẪN LÀ Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ước mơ, khát vọng ngàn đời của người Việt Nam là: Tổ quốc độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển, nhân dân có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Trong bài viếtMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân", "Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam".

Trong giai đoạn hiện nay, ý chí, khát vọng của người dân Việt Nam vẫn là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các nước trên thế giới, có vị thế xứng đáng trên bản đồ thế giới, có trách nhiệm cao trong giải quyết các vấn đề toàn cầu trên tinh thần tôn trọng, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp ở nhiều phương diện, trong đó có sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ của toàn xã hội. Các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2025, 2030, 2045 mà Văn kiện Đại hội xác định nhận được sự đánh giá cao và đồng tình của người dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được dư luận đánh giá cao, đặc biệt là sự tham gia trên 99% của cử tri, có nơi đạt 100% cử tri đi bầu. Các đại biểu trúng cử cơ bản tập trung, đúng người có tài, có đức, số phiếu tín nhiệm rất cao. Trong cuộc chiến chống "giặc" COVID-19, cả thế giới đều ghi nhận nước ta là số ít quốc gia kiểm soát và chống dịch hiệu quả nhất, trong đó có sự ủng hộ, đồng tình tuyệt đối, tham gia của các cấp, các ngành và toàn dân... Thực tế đó đã chứng minh, người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, vào con đường đi lên CNXH- con đường mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cha anh đã lựa chọn và đổ biết bao mồ hôi xương máu mới giành được. Đi lên CNXH vẫn là ý chí, nguyện vọng của người dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Trong thời gian gần đây, lợi dụng mạng xã hội các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, để xuyên tạc, bịa đặt, kích động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biểu tình chống đối chính quyền, tập dượt bạo loạn, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Thủ đoạn của chúng thường sử dụng những tin, bài, hình ảnh trên các trang báo chí chính thống của ta, sau đó chỉnh sửa, cắt ghét thành những nội dung bịa đặt, định hướng sai lệch đăng tải lên Facebook và Youtube. Điều này thu hút sự quan tâm của người xem, người đọc trước những thông tin có nội dung giống với các thông tin chính thống, tạo cảm giác nửa tin, nửa ngờ và nếu không tìm hiểu, nghiên cứu kỹ sẽ bị tác động xấu bởi những thông tin xuyên tạc này. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng trang Blog để nói xấu, chống phá Đảng, Nhà nước, khi nó kết hợp với mạng xã hội, các bài viết trên Blog được chia sẻ lên mạng xã hội tạo sức lan tỏa lớn.

Để  đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin chính thống, đảm bảo phong phú, đa dạng, nhiều cấp độ, tùy theo đối tượng để cung cấp, phổ biến, truyền tải. Đồng thời, luôn xây dựng bản lĩnh vững vàng, có nhận thức đúng đắn, có sự suy xét khi tiếp cận những thông tin nhạy cảm, ở những thời điểm diễn ra các sự kiện mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để xuyên tạc, chống phá. Loại bỏ những thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch ra khỏi không gian mạng bằng cách tạo môi trường trong sạch về thông tin. Đặc biệt, các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân cần phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp chỉ rõ các quan điểm sai trái, vạch trần các âm mưu phản động thù địch, từng bước cô lập chúng trên mạng xã hội. Chủ động chia sẻ, lan tỏa những tin, bài, ảnh có nội dung tích cực, gương người tốt việc tốt trong học tập, công tác, lao động sản xuất, trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày... “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không tin theo, không truy cập và tán phát, chia sẻ những thông tin xấu độc, cũng là góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID - 19

Trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình dập dịch bởi biến chủng delta, thì một số kẻ cơ hội, đối lập với Đảng, nhà nước và nhân dân ta lại có những bài viết với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý xã hội của Nhà nước hòng gây mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý xã hội của Nhà nước trong điều kiện dịch bệnh đang rất căng thẳng và khó lường như hiện nay.

Thực hiện giãn cách xã hội ở những địa phương có dịch bệnh phức tạp theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ ở là một trong những biện pháp cần thiết và cấp bách nhất hiện nay để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Chính thực hiện nghiêm biện pháp này kết hợp với vắcxin + 5K đã cho thấy sự hiệu quả rõ dệt trong phòng chống covid – 19 thời gian qua. Tâm điểm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và mốt số tỉnh thành phía Nam đã giảm mạnh số ca nhiễm và tử vong. Đến nay có thể khẳng định  nước ta đã cơ bản kiểm soát tốt được dịch bệnh, chuẩn bị chuyển sang trạng thái bình thường mới. Điều đó, đã khẳng định thành công trong chống đại dịch Covid -19 ở nước ta hiện nay.

Thực hiện dãn cách xã hội, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những lao động nhập cư. Vì thế, Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho nhân dân thông qua các gói hỗ trợ, chương trình giúp dân bị tác động bởi covid -19, qu đó, đã phần nào giúp nhân dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Do đó, không thể xuyên tạc một cách trắng trợn những quyết sách chống dịch của Đảng và Nhà nước ta là không công bằng,..

Thực chất, đây là những luận điệu xuyên tạc, quy chụp, cố tình kích động dân chúng chống lại các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch, trên hết là chúng nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; công sức đội ngũ y bác sĩ, và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã không ngại hiểm nguy, hy sinh bản thân, vượt lên khó khăn, hiểm nguy đề chiến thắng dịch bệnh. Thành quả chống dịch là bằng chứng đập tan mọi luyện điệu xuyên tạc tình hình chống dịch ở nước ta hiện nay. Vì thế, cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, lực lượng xã hội, chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid – 19.

Trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình dập dịch bởi biến chủng delta, thì một số kẻ cơ hội, đối lập với Đảng, nhà nước và nhân dân ta lại có những bài viết với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý xã hội của Nhà nước hòng gây mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý xã hội của Nhà nước trong điều kiện dịch bệnh đang rất căng thẳng và khó lường như hiện nay.

Thực hiện giãn cách xã hội ở những địa phương có dịch bệnh phức tạp theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ ở là một trong những biện pháp cần thiết và cấp bách nhất hiện nay để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Chính thực hiện nghiêm biện pháp này kết hợp với vắcxin + 5K đã cho thấy sự hiệu quả rõ dệt trong phòng chống covid – 19 thời gian qua. Tâm điểm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và mốt số tỉnh thành phía Nam đã giảm mạnh số ca nhiễm và tử vong. Đến nay có thể khẳng định nước ta đã cơ bản kiểm soát tốt được dịch bệnh, chuẩn bị chuyển sang trạng thái bình thường mới. Điều đó, đã khẳng định thành công trong chống đại dịch Covid -19 ở nước ta hiện nay.

Thực hiện dãn cách xã hội, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những lao động nhập cư. Vì thế, Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho nhân dân thông qua các gói hỗ trợ, chương trình giúp dân bị tác động bởi covid -19, qu đó, đã phần nào giúp nhân dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Do đó, không thể xuyên tạc một cách trắng trợn những quyết sách chống dịch của Đảng và Nhà nước ta là không công bằng,..

Thực chất, đây là những luận điệu xuyên tạc, quy chụp, cố tình kích động dân chúng chống lại các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch, trên hết là chúng nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; công sức đội ngũ y bác sĩ, và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã không ngại hiểm nguy, hy sinh bản thân, vượt lên khó khăn, hiểm nguy đề chiến thắng dịch bệnh. Thành quả chống dịch là bằng chứng đập tan mọi luyện điệu xuyên tạc tình hình chống dịch ở nước ta hiện nay. Vì thế, cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, lực lượng xã hội, chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid – 19.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội được thực tiễn lịch sử ghi nhận và quy định trong Hiến pháp năm 2013. Thế nhưng, các thế lực thù địc vẫn cố tình phủ nhận, xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

  Thực tiễn hơn 90 năm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, mục tiêu, lý tưởng và lợi ích của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng và lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác là phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ khi ra đời trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, lịch sử của dân tộc Việt Nam đã có thêm nhiều trang vàng, chói lọi. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo, và cầm quyền của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách chính đáng, hợp lòng dân, được lịch sử chấp nhận, Hiến pháp quy định và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được. Thực tế là vậy, song các thế lực thù địch, lực lượng đối lập, những kẻ cơ hội chính trị không thừa nhận hoặc cố tình lờ đi điều đó, vẫn chĩa mũi nhọn công kích, bôi nhọ, nói xấu Đảng bằng những lời lẽ quy chụp, bịa đặt, thậm chí thổi phồng khuyết điểm, sai lầm để từ đó quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ năng lực lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Không thể vin vào những yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng mà phu nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, càng không nên đồng nhất Đảng với một bộ phận cán bộ, đảng viên tham nhũng, thái hóa, biến chất, quy chụp mọi sai lầm, tiêu cực trong xã hội là do Đảng lãnh đạo sẽ phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội như thế nào, chỉ có nhân dân Việt Nam mới có quyền trả lời điều đó. Chính nhân dân ta chứ không phải ai khác mới là người đánh giá chính xác nhất vai trò, uy tín của Đảng, là người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn sự lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Còn những kẻ bán nước cầu vinh, vụ lợi chính trị, tuyên truyền, bịa đặt, giả dối, không đủ tư cách, nhân phẩm để có tiếng nói trong vấn đề này. Dù thời cuộc thay đổi, nhân dân Việt Nam vẫn một lòng theo Đảng; bởi vì, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã được thực tiễn khẳng định và sẽ được khẳng định trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

LÝ TƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MÃI SOI ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

Gần đây, trên các trang mạng xã hội, một số phần tử chống đối, phản động, đã đưa ra luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xã hội, bới móc lịch sự phủ nhận những hy sinh xương máu của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chúng cho rằng: Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có chính nghĩa và lý tưởng, chính nghĩa của chúng ta dùng bạo lực cướp chính quyền làm cho nửa miền Bắc lâm vào cảnh khốn cùng chết chóc trong cải cách ruộng đất. Đây là luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử một cách trắng trợn, vô căn cứ, thể hiện rõ sự thâm thủ, hằn học với chế độ, con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

  Thực tiễn lịch sử Việt Nam đã chứng minh, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ, sôi sục nhưng do bế tắc về đường lối nên cuối cùng đều thất bại, nhiều nhà yêu nước muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân Pháp xâm lược nhưng đều không thành. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc, đưa nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã  hội, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, nhưng cũng không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm. Tuy nhiên, hạn chế, khuyết đã được Đảng ta nhanh chóng phát hiện và kiên quyết khắc phục, từng bước đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng, tiếp tục phát triển theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, các thế lực thù địch, phản động có tuyên truyền, xuyên tạc thế nào, cố tình gieo rắc hoài nghi về tính đúng đắn và khả năng dẫn tới thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ra sao cũng không thể làm thay đổi mục tiêu, lý tưởng mà Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN KẾT QUẢ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, blogger cá nhân xuất hiện một số tổ chứ Quốc tế có thâm thù, kỳ thị với chế độ chính trị và Nhà nước ta, đã lấy vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” làm cái cớ để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”. Họ xuyên tạc, boi den tình hình nhân quyền ở Việt Nam rằng: “Việt Nam là một quốc gia mà tôn giáo nằm dưới sự chi phối của chính phủ”, “Việt Nam đang cô đơn" vv... Tuy nhiên, cho dù họ có ra sức chống phả, xuyên tạc, bôi đen với chiêu trò nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận, xóa bỏ những thành quả to lớn về bảo đảm quyền con người mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong những năm vừa qua.

  Trong cương lĩnh, đường lối của Đảng ta từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn nhất quán quan điểm xem quyền con người là mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những cam kết quốc tế của Nhà Nước ta với cộng đồng quốc tế về quyền con người: Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta ký kết. Hiến pháp năm 2013 đã dành cả một chương (chương II) quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, nêu rõ: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bao đảm theo hiến pháp và pháp luật” (khoản 1, Điều 14)

Cho đến nay, Việt Nam đã gia nhập, ký kết nhiều công ước quốc tế cơ bản về quyền con người và công ước chuyên biệt về quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương như: “Công ước quốc tế về Quyền Dân sự, Chính trị, năm 1966; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ” “Công ước chống tra tấn” (CAT) và “Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, năm 2014...

  Trên thực tế, các quyền về dân sự, chính trị, quyền tự do tín ngưỡng, tôn  giáo và quyền của các dân tộc thiểu số được bảo đảo ngày càng tốt hơn. Quyền tự do ngôn luận báo chí ngày càng được bảo đảm đầy đủ và phát triển tốt. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, việc bảo đảm quyền con người được thực hiện ngày càng tốt hơn thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế. Bình quân thu nhập đầu người tăng lên; tỷ lệ hộ ghèo giảm xuống, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho nhóm ghèo, hộ ghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vv…

  Những thành tựu trên đây là cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, chứng minh quyền con người ở Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm đầy đủ. Các thế lực thù địch dù có dung mưu thâm, kế hiểm thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận kết quả bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LỜI BỊA ĐẶT, NHẢM NHÍ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lợi dụng vấn đề này, một số người đã tung ra luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, nhảm nhí, cho rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công”. Thực chất, đây quan điểm, nhận thức sai trái, nhằm nói xấu, phủ nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, kích động, chia rẽ nội bộ trong Đảng, gây hoang mang trong dư luận xã hội, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của chúng: xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta cần phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, lừa bịp, lôi kéo, dụ dỗ, kích động để chống phá Đảng và cách mạng Việt Nam; đồng thời, tích cực, chủ động, kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn hen hạ của chúng xây dựng trận địa chính trị, tư tưởng vững chắc, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và phong trào cách mạng Việt Nam trong mọi tình huống.