Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

HIỂU ĐÚNG BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN ĐỂ ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Kẻ thù thì không bỏ qua một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Hiện nay, những thủ đoạn, âm mưu và luận điệu của chúng càng ngông cuồng, vô lý.

Trong âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của dân tộc, chúng bất chấp hành động đê hèn như xuyên tạc, vu khống, lừa dối, chửi bới; đưa ra nhiều lập luận tưởng chừng như rất chặt chẽ, hợp quy luật nhưng thực chất là đầy mâu thuẫn, trái quy luật phát triển của thực tiễn. Chúng luôn khẳng định rằng, thực tiễn xã hội loài người hiện nay đã biến đổi nhiều, nên nguyên lý của chủ nghĩa Mác không còn phù hợp và vì thế chủ nghĩa Mác không còn chỗ đứng trong xã hội hiện đại. Trước những luận điệu sảo trá ấy, chúng ta phải cho chúng thấy được bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin để không bị sa lầy vào bẫy mà chúng răng sẵn.

Đúng là thực tiễn luôn vận động, biến đổi không ngừng. Và hiện nay, thực tiễn xã hội đã có nhiều cái mới, sẽ có nhiều nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin dường như không còn phù hợp với thực tiễn. Nhưng phải thấy rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất là một hệ thống mở, chứ không phải hệ thống khép kín.

Ngay từ năm 1887, trong một bức thư gửi một nữ sĩ người Mỹ, ngày 27 tháng Giêng, Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: “Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”. Ph. Ăngghen cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, học thuyết của các ông không phải là một giáo điều mà là một kim chỉ nam cho hành động.

V.I.Lênin sau này, trong bài báo Về một số đặc điểm trong sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa Mác viết năm 1910, cũng đã nhắc lại lời khẳng định của Ph. Ăngghen: “Học thuyết của chúng tôi - Ăngghen nói về mình và về người bạn nổi tiếng của mình - không phải là một giáo điều mà là một kinh chỉ nam cho hành động” và cho rằng, quên điều này “thì chúng ta sẽ làm cho chủ nghĩa Mác trở thành phiến diện, quái dị, chết cứng, sẽ vứt bỏ linh hồn của nó, sẽ phá hủy cơ sở lý luận cơ bản của nó - tức là phép biện chứng”. Vì vậy, nó luôn phải được bổ sung, phát triển. Hơn nữa, bản thân triết học Mác - Lênin là khoa học về sự phát triển của thế giới, của xã hội loài người. Do vậy, không ngừng phát triển triết học Mác -Lênin cũng là đòi hỏi đáp ứng yêu cầu nội tại, thiết thực của chính chủ nghĩa Mác -Lênin. Đồng thời chỉ có phát triển, thông qua phát triển và bằng phát triển, chủ nghĩa Mác mới thể hiện được sức sống của mình với thời đại.

Tình hình trên đòi hỏi chúng ta không chỉ có lập trường vững vàng, kiên định, mà còn phải hết sức tỉnh táo bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin một cách khoa học. Chỉ có như vậy chúng ta mới bảo vệ được chủ nghĩa Mác, hệ tư tưởng của dân tộc và chiến thắng được kẻ thù lý luận, tư tưởng của mình./.

ĐẬP TAN NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI VÀ LUẬN ĐIỆU THÙ ĐỊCH VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA ĐẢNG

Trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết hơn, thâm độc hơn.

Tại kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 22 chức danh lãnh đạo khác.

Tuy nhiên, những ngày qua, trên mạng xã hội và một số trang mạng nước ngoài thiếu thiện chí, đã xuất hiện một số thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự rất quan trọng của đất nước.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Sau đó, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tại Hội nghị lần thứ 2 diễn ra hồi đầu tháng 3, sau khi dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí rất cao.

Có thể thấy, công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất bài bản, quy trình chặt chẽ. Thế nhưng, vẫn có những tổ chức, cá nhân luôn cố tình phủ nhận, xuyên tạc điều này. Họ chủ yếu là những kẻ sống ở nước ngoài đã tung ra nhiều video clip, bài viết sai sự thật về các quy trình nhân sự và một số đồng chí lãnh đạo trong diện kiện toàn tới đây.

Như tại kênh YouTube của Lê Trung Khoa, một nhân vật đang sống ở Đức. Mỗi tháng, kênh của Khoa sản xuất, đăng tải hàng trăm clip thường trắng trợn xuyên tạc đường lối của Ðảng và Nhà nước Việt Nam; đưa tin và bình luận bóp méo một số sự kiện liên quan đến Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước.

Khoa đã vẽ ra đủ mọi thuyết âm mưu, với những câu từ giật gân. Để kích thích sự tò mò của người xem, đối tượng này còn cắt ghép hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, rồi chèn thêm những dòng chữ rất kích động.

Một số kênh YouTube khác tiếp tục tung ra những clip bịa ra chuyện đấu tranh phe nhóm trong nội bộ Đảng, người này "triệt hạ" người nọ để "giành ghế" - những luận điệu xuyên tạc cũ rích, đầy phi lý.

Không chỉ trong dịp họp Quốc hội này, mà trong suốt năm 2020 và đầu năm 2021, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đã ra sức chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn xảo quyệt, đặc biệt là chống phá về công tác nhân sự. Rất nhiều tin tức xấu độc, bịa đặt được họ tung ra, rồi phát tán trên mạng xã hội hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với Đại hội. Nhưng cuối cùng, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả Đại hội, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan, minh bạch của Đảng từ trước đó là minh chứng không thể thuyết phục hơn để phản bác lại những thông tin xuyên tạc đó.

Tháng 5 năm ngoái, gần 1 năm trước khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra, một trang Facebook tự phong là cơ quan truyền thông độc lập, tung ra các ứng viên vị trí Tổng Bí thư và Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đến tháng 9, trang này tiếp tục bổ sung thêm ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư, trắng trợn xuyên tạc rằng các phe phái đang đấu đá nội bộ và sẽ hợp nhất vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và quy kết công tác nhân sự của Đảng là quá trình đổi chác và sắp xếp.

Tất cả những thông tin, luận điệu phản động đó đã bị chính kết quả của Đại hội XIII bóc trần. Đó là những điều hoàn toàn sai sự thật.

Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là minh chứng sống động nhất, đập tan những thông tin sai trái và luận điệu thù địch về công tác nhân sự của Đảng.

TẠI SAO NÓI BẦU CỬ LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN?

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

QUYỀN BẦU CỬ LÀ GÌ? QUYỀN ỨNG CỬ LÀ GÌ?

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật trong việc được lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm việc giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn người đại diện cho mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quyền ứng cử là quyền cơ bản của công dân khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật thì có thể thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 27 của Hiến pháp và Điều 2 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

BẦU CỬ QUỐC HỘI Ở NƯỚC TA CÓ PHẢI LÀ “XẾP GHẾ” KHÔNG ?

Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên với câu hỏi trên đây vì bầu cử Quốc hội là việc nghiêm túc, là chuyện trọng đại của một quốc gia dù lớn hay nhỏ. Thế nhưng khi đọc trên mạng xã hội những ngày qua, tôi lại thấy có quá nhiều bài viết đề cập đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV đang đến gần với nhiều ý kiến khác nhau khi cho rằng: Việc bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức, quyền lực trong Quốc hội đã được các “phe nhóm” của Đảng tiến hành “xếp ghế” nên trước khi tổ chức cho người dân đi bầu đã “an bài”, “thỏa hiệp”, “phân chia”. Những luận điệu kiểu như thế này đã tiếp cận đến không ít người dùng mạng xã hội ở trong nước và ở ngoài nước. Thêm vào đó trước vấn đề về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, nhất là về số lượng người ngoài Đảng các ý kiến nêu trên cũng cố tình xuyên tạc theo kiểu chọc ngoáy làm biến tướng bản chất của cơ cấu. Nghị quyết số 1185/NQ- UBTVQH14 ngày 11-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, cơ cấu số lượng đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 đến 50 đại biểu. Tuy nhiên do không ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng là tập hợp đoàn kết và phát huy trí tuệ của các giai tầng trong xã hội nên họ đã biến tướng, xuyên tạc bản chất đưa ra những luận điệu hướng lái khi cho rằng cơ cấu số lượng đại biểu ngoài Đảng như vậy là quá ít, cần phải “cân bằng quyền lực” trong Quốc hội bằng cách chia một nửa số ghế cho những người ngoài Đảng. Thậm chí có ý kiến sai trái còn đòi xóa bỏ cơ chế bầu cử hiện tại, đưa ra yêu sách phải tổ chức tiến hành bầu cử như của các nước tư bản mà họ cho là ưu việt và dân chủ thực sự!

Nếu chúng ta lần giở lại lịch sử bầu cử qua 14 khóa ở nước ta thì thấy những “chiêu trò đòi ghế” trong Quốc hội không phải là mới. Thời kỳ lịch sử nào ở đất nước ta cũng phải đối phó với những sự phức tạp khó lường. Ngay trong kỳ bầu cử đầu tiên khi Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, trong bối cảnh trong nước và quốc tế, khu vực có những diễn biến vô cùng phức tạp, sau khi không phá hoại được Tổng tuyển cử năm 1946, Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội đã nêu yêu sách đòi 70 ghế trong Quốc hội. Hiện nay những lực lượng không ủng hộ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta cũng đang dùng những thủ đoạn để phá hoại bầu cử, tìm cách cài cắm các “mầm mống dân chủ” vào Quốc hội nhằm biến Nghị trường thành “Diễn đàn” để thực hiện các hoạt động chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực bên ngoài tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Như vậy việc bầu cử Quốc hội ở nước ta không phải là “xếp ghế” như họ vẫn rêu rao mà đó là chiêu trò để phủ nhận những thành tựu 76 năm qua về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – thành quả của lịch sử hàng ngàn năm qua của đất nước, của dân tộc. Tôi nghĩ việc bầu cử trong Đảng và Quốc hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện, dân chủ, ngày càng được phát huy và mở rộng. Do vậy cộng đồng mạng và các tầng lớp nhân dân đủ sự tỉnh táo với các luận điệu không đúng để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất để tiếp tục đưa đất nước phát triển dù còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.

Tôi tin là cuộc bầu cử sẽ thành công dù cho những ý kiến trên cộng đồng mạng đã nói không đúng sự thật về bản chất cuộc bầu cử và tình hình ở Việt Nam hiện nay. Chắc chắn những ý kiến đó sẽ rơi vào quên lãng bởi vì ai cũng hiểu được những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp để họ hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc sai lầm liên quan đến công tác bầu cử!

CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN MỚI, ĐẶC SẮC CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

Thời gian qua, chúng ta và cả thế giới vô cùng phẫn nộ trước hành vi ngông cuồng xâm phạm chủ quyền, bành trướng, gia tăng căng thẳng của Trung Quốc trên biển Đông. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội, một số giới trẻ còn tỏ ra vô cùng bức xúc, căm giận mà đặt câu hỏi, “Tại sao chúng ta mua sắm trang bị hiện đại cho hải quân, không quân, tên lửa bờ… nhưng lại để cho Trung Quốc xâm phạm chủ quyền mà không ra tay trấn áp kẻ thù?”.

Thực ra, đó là câu hỏi chính đáng, phải nói là đáng mừng vì nó thể hiện sự quan tâm của giới trẻ đối với tình hình chính trị, chủ quyền của đất nước. Điều đó chứng tỏ trong thời bình không có, bom rơi loạn lạc thì lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của người dân Việt Nam vẫn được nâng cao, dù cho có thể hiện bằng cách này hay cách khác. Còn về vấn đề tại sao Việt Nam không ra tay trấn áp kẻ láng giềng hung hãn thì tui xin mạn phép có vài ý kiến như sau.

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng, nền hòa bình, độc lập mà Việt Nam đang có được phải đánh đổi và trả giá bằng máu thịt của các anh hùng liệt sĩ của đồng bào ta. Theo thống kê, đất nước ta có đến 1.146.250 liệt sỹ trên cả nước, gồm: 191.605 liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Pháp, 849.018 liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, 105.627 liệt sỹ hi sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo…). Đấy chỉ là một con số gần trong những cuộc kháng chiến gần đây, còn về trước nữa thì không kể xiết. Thế nên, hơn ai hết, dân tộc Việt Nam hiểu rất rõ nỗi đau xót của chiến tranh loạn lạc, của bom rơi máu đổ, vậy nên chẳng ai mong muốn chiến tranh xảy ra, đặc biệt là lãnh đạo đất nước. Cứ nhìn đất nước Myanmar những ngày gần đây, thì sẽ rõ.

Thứ hai, không phải bây giờ, mà nghìn năm nay, chúng ta đều phải đấu tranh trước âm mưu bành trướng, muốn nuốt chửng Việt Nam của người láng giềng to xác. Mặc dù, dân tộc Việt Nam luôn phải chiến đấu với những cuộc chiến không cân sức ấy, tuy nhiên, bằng mọi nguồn lực và trí tuệ Việt Nam vẫn luôn giữ vững chủ quyền. Thế thì tại sao, đến ngày hôm nay khi nền hòa bình đã ổn định chúng ta lại phải dùng vũ lực cho một cuộc chiến dù rõ ràng biết rằng nó không hề cân sức, thậm chí là thiệt hại vô cùng lớn. Tức giận là bản năng, nhưng bình tĩnh mới là bản lĩnh.

Thứ ba, phải hiểu rằng hiện nay, Trung Quốc chỉ cần một cái cớ hợp lý để phát động cỗ máy chiến tranh nuốt gọn biển Đông mà dư luận quốc tế khó lên tiếng kết tội Trung Quốc là xâm lược hay phát xít. Cái cớ ấy sẽ biến kẻ xâm lược, ăn cướp thành kẻ tự vệ. Bởi vậy, chúng ta không phải không đấu tranh mà là chúng ta đang đấu tranh trong khôn khéo và trí tuệ.

Và một minh chứng tiêu biểu và rõ ràng nhất đó là việc đưa hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Việt Nam kèm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên mặt trống đồng lên 50 triệu căn cước công dân có gắn chip điện tử mà Bộ Công an đang tiến hành thực hiện. Lòng yêu nước của người dân Việt chưa bao giờ được hiện thực hóa và phổ biến rộng rãi như vậy. Nó như một hồi chuông gióng lên với kẻ thù về tinh thần bảo vệ chủ quyền mạnh mẽ của mỗi người dân Việt Nam. Nó thể hiện tinh thần quyết liệt của lãnh đạo đất nước đối với việc bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và cũng là một thông điệp ngoại giao quan trong gửi gắm đến những kẻ đang lăm le xâm chiếm chủ quyền của Việt Nam. Và trên hết, nó chứng minh một điều vô cùng quan trọng đối với bạn bè thế giới đó là Việt Nam đang nắm giữ chính nghĩa trong tay. Chúng ta có đầy đủ bằng chứng chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta, là phần máu thịt không thể tách rời.

Trong các cuộc đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lược chưa một lần nước Việt nhỏ bé chịu khuất phục. Mỗi trận đánh, mỗi chiến thắng, mỗi hi sinh mất mát, đều được tích lũy lại thành kinh nghiệm, thành nghệ thuật quân sự, và trên hết, trở thành tính cách mà mỗi người dân Việt Nam đều có, đó là lòng yêu nước. Và ngày hôm nay lòng yêu nước đó đang được hiện thực hóa một cách thiết thực nhất. Là một người dân Việt Nam tui vô cùng tự hào về những điều mà Việt Nam đặc biệt là việc làm của Bộ Công an đang làm gần đây để bảo vệ chủ quyền đất nước. Mong muốn rằng, thời gian sắp tới sẽ còn rất nhiều kiến nghị, ý kiến được hiện thực hóa, góp phần khơi gợi tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam.

DỰ KIẾN CUỐI QUÝ 3-2021, VIỆT NAM SẼ CÓ VACCINE PHÒNG COVID-19 ĐẦU TIÊN

Chiều 22-3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về tình hình, tiến độ nghiên cứu, phát triển các vaccine trên thế giới và của Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) Nguyễn Ngô Quang cho biết, Việt Nam hiện có bốn đơn vị của Việt Nam tiến hành nghiên cứu, phát triển vaccine phòng Covid-19.

Trong đó vaccine NanoCovax của Công ty NANOGEN đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, đang triển khai giai đoạn 2. Vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Vaccine của Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) sẽ chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 1 vào tháng 4-2021.

Các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở giai đoạn tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng của cả ba vaccine này đều được đánh giá rất tốt, có triển vọng. Có được kết quả bước đầu này, trước hết là do đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine của Việt Nam rất có kinh nghiệm. Trong quá trình nghiên cứu, các đơn vị của Việt Nam đều hợp tác chặt chẽ, trao đổi trực tiếp với các cơ quan nghiên cứu, sản xuất vaccine uy tín trên thế giới.

Các hoạt động nghiên cứu, phát triển vaccine phòng Covid-19 của chúng ta tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chuẩn, khẩn trương, rút ngắn thời gian nhưng không bỏ qua bất cứ giai đoạn nào, bảo đảm các điều kiện khoa học.

Theo đó, đối với vaccine NanoCovax, sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 100% người được tiêm đều an toàn, sinh kháng thể với nồng độ cao, có tác dụng bảo vệ tốt và được thử nghiệm hiêu quả trên các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 như chủng phát hiện ở Anh.

Theo kế hoạch, cuối tháng 4-2021, sẽ có đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine NanoCovax, và đang có triển vọng rất lạc quan. Và dự kiến đầu tháng 5-2021, vaccine NanoCovax sẽ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Căn cứ vào kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại, tất cả các chuyên gia, đại diện Bộ Y tế đều rất lạc quan cho rằng nếu thuận lợi, thậm chí cuối quý 3-2021 sẽ hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vaccine NanoCovax, rút ngắn tiếp ba tháng so với kế hoạch dự kiến trước đó. Trước đó, thời gian thử nghiệm giai đoạn 2 của vaccine NanoCovax cũng đã rút ngắn thời gian từ sáu tháng xuống ba tháng.

Đối với vaccine Covivac, mặc dù mới thử nghiệm giai đoạn 1 nhưng qua các nghiên cứu tiền lâm sàng, đại diện Bộ Y tế và các chuyên gia đánh giá có chất lượng rất tốt. Đặc biệt, giá thành dự kiến của vaccine này rất rẻ (sơ bộ đánh giá bằng 1/2 giá vaccine hiện có trên thị trường). Rút kinh nghiệm từ vaccine NanoCovax, tiến trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 của vaccine Covivac sẽ nhanh hơn.

Về vaccine của VABIOTECH dựa trên công nghệ tái tổ hợp trên virus véc tơ theo hướng nghiên cứu khác nên có bước chậm hơn nhưng đến nay các kết quả trong phòng thí nghiệm đều rất lạc quan, và dự kiến sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào đầu tháng 4-2021. Ưu điểm của vaccine này là khi phát triển thành công thì có thể điều chỉnh rất nhanh khi có biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học khẳng định, chúng ta đã có một bước tiến dài trong nghiên cứu, phát triển vaccine. Nếu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 được tổ chức tốt để thực hiện so sánh với các vaccine đã được cấp phép sử dụng tại Việt Nam, thì hoàn toàn có lòng tin thời gian tới chúng ta sẽ có vaccine của Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngô Quang cho biết, hy vọng vào cuối quý 3-2021, Việt Nam sẽ có vaccine đầu tiên để phòng, chống dịch Covid-19 do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt là các đơn vị nghiên cứu, phát triển vaccine thời gian qua đã rất nỗ lực, đúng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhưng cần tiếp tục khẩn trương hơn nữa.

Sau cuộc họp tại Học viện Quân y, ngày 20-12-2020, về tiến độ nghiên cứu, phát triển vaccine, các đơn vị đã rút ngắn thời gian thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine NanoCovax từ sáu tháng xuống ba tháng, và phương án dự kiến giai đoạn 3 sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian để cuối quý 3, đầu quý 4 chúng ta sẽ có vaccine của Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhắc lại nhận định của các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể có những biến đổi, tiếp tục tồn tại một số năm nữa. Cho đến giờ phút này nhiều khả năng các vaccine phòng Covid-19 đều phải tiêm nhắc lại chứ không phải một đợt, hay một năm là xong.

Dân số Việt Nam là 100 triệu người, vì vậy, chúng ta phải bằng các giải pháp để có vaccine của Việt Nam, không chỉ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, mà còn chuẩn bị để ứng phó đối với những dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Việc phát triển thành công vaccine trong nước cũng khẳng định năng lực, uy tín, niềm tự hào của đội ngũ khoa học y tế Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19 đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vaccine phòng Covid-19. Vì vậy, Bộ Y tế không có chủ trương để các công ty, doanh nghiệp tự nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 để tiêm.

Hiện nay, các công ty sản xuất vaccine phòng Covid-19 đã được cấp phép trên thế giới đều có mối liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế. Những vaccine được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam thì chỉ các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine mới được nhập khẩu, nhưng việc tiêm vaccine hiện nay phải theo sự điều phối chung của Bộ Y tế, đúng với tinh thần những đối tượng có rủi ro cao thì được tiêm trước như Nghị quyết 21/NQ-CP đã nêu. Việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 phải do các cơ sở y tế của ngành y tế thực hiện.

LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯƠNG KIM THỦ TƯỚNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU BẦU LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và một số vị trí lãnh đạo khác.

Theo thông tin ở buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Dự kiến, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và một số vị trí khác như Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Chính phủ, tổng cộng là 25 chức danh.

Về câu hỏi của phóng viên liên quan việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước.

"Về mặt kỹ thuật, nếu tuần tự bầu, Chủ tịch nước miễn nhiệm Thủ tướng trước, sau đó mới tiến hành các bước sau" - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết.

Về việc tuyên thệ nhậm chức, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: "Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội được bầu phải tuyên thệ, đây là hiến định. Chủ tịch nước khoá XIV tiếp tục được bầu vào kỳ họp đầu tiên khóa XV thì vẫn tuyên thệ nhậm chức".

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, quy trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước không thể bớt được. Ví dụ khi bầu Chủ tịch nước phải làm quy trình miễn nhiệm và quy trình giới thiệu. Sau khi đọc tờ trình, các đại biểu về đoàn trao đổi. Sau đó, Thường vụ Quốc hội họp lại, lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp thu, giải trình trước Quốc hội, báo cáo Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu…

"Quy trình không thể bớt khâu nào được. Chúng ta không thể bầu một lúc cả Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội mà phải xếp theo tuần tự. Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội mới tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch nước mới giới thiệu Thủ tướng mới. Vì vậy, chúng ta không thể bỏ bước nào được, không thể làm tắt" - Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, việc bầu Thường vụ Quốc hội gồm 3 đợt để đảm bảo nguyên tắc 2/3 Ủy viên Thường vụ tiến hành giải trình, cho ý kiến, trình nhân sự. Đến đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác nhân sự sẽ tiến hành rất nhanh, có thể bầu 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ ngay một lúc.

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

“NẾU KHÔNG HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ NHÂN DÂN, TỰ KIÊU, TỰ ĐẠI, TỰ TƯ TỰ LỢI, NHƯ THẾ LÀ TRÁI VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”

Lời nói trên của Bác được trích trong buổi nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc vào ngày 23 tháng 3 năm 1956, trong thời điểm miền Bắc nước ta vừa bước vào hòa bình, thống nhất, xây dựng nước nhà công tác giáo dục hết sức khó khăn. Trong bối cảnh đó, có tư tưởng lo ngại rằng chủ nghĩa Mác - Lênin bó buộc tư tưởng, bó buộc giáo dục. Bác đã giải thích, làm rõ những tư tưởng lo ngại không đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin,“Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - Lênin”. Chủ nghĩa Mác - Lênin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi. Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng. Hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc, bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy; đó là chủ nghĩa Mác - Lênin không có gì cao xa. Muốn phát triển giáo dục phải có kế hoạch lâu dài, phải cố gắng, phải quyết tâm thì chiến thắng được mọi khó khăn.

Thực hiện lời nói của Bác trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng để hoạch địch chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, hết sức phụng sự nhân dân là điều cao quý nhất. Người đã nhiều lần nói, được phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng và cách mạng là cao quý hơn cả…trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Việc xác định rõ vai trò của nhân dân chính là định hướng cho sự phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước. Tất cả mọi việc đều hướng tới lợi ích của dân, cho dân và vì dân. Chỉ khi tầng lớp nhân dân có được đời sống thực sự ấm no, hạnh phúc thì đất nước mới có được sức mạnh hùng cường, mới có thể bước tới đài vinh quang. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên công chức phòng chống biểu hiện tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi đều phải quyết tâm hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Nếu chúng ta nhận thức đúng sẽ mở đường cho hành động đúng và nếu nhận thức sai sẽ dẫn đến hành động sai.

NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VÀ GIÁ TRỊ NHÂN QUYỀN

Để tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, con người là tài nguyên quý giá nhất và vô tận. Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại trong phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh đến việc đã đến lúc phải phát huy cao hơn nữa tiềm năng con người, giá trị vô giá mà chúng ta đang có. Khi đặt vấn đề khơi dậy khát vọng, làm sao để mỗi người trong xã hội, trong cộng đồng có ý thức phát huy cao nhất khả năng của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc thì lúc đó một lời giải bài toán được xác định đầu tiên đó là quyền con người phải được phát huy tối đa.

Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu sinh thời từng nhận định Việt Nam là quốc gia đứng hàng đầu Đông Nam Á về yếu tố nguồn lực con người, và đó là nguồn tài nguyên dồi dào của đất nước. Minh chứng là những nhân vật kiệt xuất như nghệ sĩ Đặng Thái Sơn là người đầu tiên lập lên kỳ tích cho châu Á và trở thành một “huyền thoại” dương cầm của Việt Nam khi đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin; Việt Nam cũng là nước thứ hai châu Á, sau Nhật Bản, có người đạt giải Fields về toán học là GS. Ngô Bảo Châu…

Cho nên, những mục tiêu đặt ra trong Đại hội XIII thực chất là xoay quanh phát huy nguồn lực sức mạnh con người thành sức mạnh tổng hợp quốc gia và tôn trọng, phát huy những giá trị nhân quyền. Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, triển khai biện pháp bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân. Một kết quả minh chứng điển hình là trong khuôn khổ Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ lần thứ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2019, đại đa số ý kiến các nước tham gia đông đảo đã đánh giá cao nỗ lực và thành tựu, ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam, cũng như là đưa ra các kiến nghị có tính chất xây dựng.

Cũng có một thực tế là khi đất nước ở vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, lại bộc lộ một hạn chế là quyền lực của một số cá nhân không được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến việc quyền lực bị tha hóa, lợi dụng quyền lực, dân chủ để đem lại lợi ích cho cá nhân và cho nhóm lợi ích của mình. Hiện tượng tham nhũng, tham ô, lãng phí xuất hiện, không chỉ làm tổn hại đến bộ máy lãnh đạo của Đảng mà làm tổn thương đến lòng tin của người dân đối với Đảng. Bắt đầu có những suy nghĩ, dư luận tiêu cực xuất hiện trong một bộ phận nhân dân về người cán bộ. Công cuộc “đốt lò” để chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lãnh đạo đã xử lý nghiêm những vụ việc, con người lạm quyền, tham nhũng, gây tổn hại cho dân cho nước. Thành tích của công cuộc “đốt lò” cũng là một thành tựu bảo đảm cho xây dựng, phát huy nhân quyền, dân chủ của Việt Nam.

Đối với một số vụ việc như vụ án Đồng Tâm, khi chính quyền kiên quyết vào cuộc xử lý những kẻ phạm tội ác, vi phạm pháp luật để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Những kẻ bịa đặt trắng trợn bao biện cho đối tượng chống phá, giết người thi hành công vụ, kích động người dân, không muốn cho ai được bình yên khi mà chúng “tay đã chúng chàm” thì cũng muốn vấy chàm cho người khác. Nhưng chúng đã ảo tưởng. Vụ án Đồng Tâm đã được đưa ra dưới ánh sáng công lý, giết người thì phải đền tội, chống phá thì phải được xử lý.

Tại các phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ân hận, đồng thời mong muốn hưởng sự khoan hồng của pháp luật, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt chứ không kêu oan. Do đó, những hành động kích bác dư luận, bênh vực cho các bị cáo, phủ nhận hay xuyên tạc kết quả của phiên tòa thực chất chỉ là nhằm mục đích kích động, chống phá, gây rối xã hội.

Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với 6 bị cáo, ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức vẫn bị án tử hình, Lê Đình Doanh án chung thân, Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù về tội giết người, Bùi Thị Nối 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Án đã tuyên. Công lý đã được thực thi và những kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đời sống của nhân dân Đồng Tâm đang ổn định. Bầu không khí làng quê Đồng Tâm lại yên bình, hiền hòa như vốn có, người dân tiếp tục lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, dựng xây quê hương.

Việc xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, bảo đảm công bằng cũng góp phần vô hiệu âm mưu các thế lực thù địch, lợi dụng vụ việc Đồng Tâm để bóp méo sự thật, vu khống cho Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới…

Từ lịch sử đến hiện tại, Việt Nam đã khẳng định khát vọng độc lập, phồn vinh, hạnh phúc cũng là quá trình thúc đẩy phát triển giá trị hạnh phúc, nhân quyền của mọi người dân. Họ đã khẳng định và tiếp tục khẳng định, mạnh mẽ và bền vững…/.

KHÁT VỌNG XÂY DỰNG CUỘC SỐNG ẤM NO, GIÀU MẠNH, PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Chúng ta còn nhớ, ngay sau khi thống nhất đất nước, hòa bình lập lại, đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế – xã hội. Nhân dân rơi vào cảnh đói khổ, thiếu thốn, ly tán, tha hương. Khát vọng trong thời kỳ này một cuộc sống ấm no, xã hội yên bình.

Năm 1986 đến những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, từ một nước khủng hoảng, trì trệ, hàng hóa, vật phẩm tiêu dùng khan hiếm, đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn, chúng ta đã thực hiện được khát vọng đưa Việt Nam thành một nước năng động, phát triển, chuyển đổi thành công sang cơ chế quản lý kinh tế mới, có mức tăng trưởng kinh tế cao, liên tục trong nhiều năm. Từ một quốc gia kém phát triển, ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều năm chiến tranh và bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã từng bước khẳng định uy thế, vai trò, vị thế của mình trên trường quốc tế.

Một dân tộc yêu chuộng hòa bình, có khát vọng cường thịnh mạnh mẽ, đã phải vượt qua thời kỳ chiến tranh liên miên, thời kỳ đói khổ sau chiến tranh, thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội… Giờ đây, khát vọng đặt ra từ Đại hội XIII của Đảng là dân tộc Việt Nam phải bứt phá vươn lên, cất cánh. Các nội dung của Đại hội XIII thể hiện đường hướng và kỳ vọng sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, sức bật mới và một lộ trình rõ ràng.

Có hai điểm nhấn mạnh hơn của Đảng về phát triển đất nước trong bối cảnh mới đó là: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đổi mới sáng tạo. Khát vọng thịnh vượng được khơi dậy mạnh mẽ hơn, truyền cảm hứng tới mỗi người dân Việt Nam với mục tiêu khát vọng rõ nhất là làm cho mọi người dân được hạnh phúc, đất nước phồn vinh.

Nhớ lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi cho Thầy và trò ngay ngày độc lập đầu tiên từ năm 1945 là dân tộc Việt Nam phải bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Đến thời điểm này, chúng ta tự hào khẳng định đất nước đang có được những điều kiện để thực hiện mục tiêu đó. Mục tiêu đến năm 2045, nước ta là nước phát triển, bình quân đầu người đạt 15 nghìn USD trở lên, sánh vai với năm châu cường quốc.

Có thể thấy, từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế, vươn lên trở thành hình mẫu phát triển kinh tế – xã hội, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Tiếng nói của Việt Nam không còn là tiếng nói nhỏ bé nữa mà đã tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề mang tầm vóc thế giới. Vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định, thể hiện rõ nhất là chúng ta được bầu vào vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu gần như tuyệt đối; Chủ tịch luân phiên ASEAN và một loạt các vị trí quan trọng trên các diễn đàn quốc tế khác.

Hiện tại, với những thành tựu thần kỳ trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội và nhất là thành công trong phòng chống đại dịch Covid-19, Việt Nam đang trở thành mảnh đất “thiên đường” nhiều người nước ngoài mơ ước được sinh sống.

KHÁT VỌNG NGÀN ĐỜI: ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC

Trong lịch sử thế giới, sự phát triển của mỗi quốc gia đều bắt nguồn chính từ những khát vọng vươn lên trở thành một quốc gia dân tộc hùng cường, phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Việt Nam thì sao? Việt Nam chưa trở thành nước phát triển tiên tiến không phải do có ý tưởng khát vọng muộn màng. Ý tưởng thể hiện khát vọng cháy bỏng đó có trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng CSVN, đó là lý tưởng độc lập tự cường dân tộc, lý tưởng xây dựng nền dân chủ nhân dân. Đến nay, trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khi đặt ra mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta bắt đầu tính đường dài với một lộ trình cụ thể hơn, với quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ hơn. Để đạt tới đích năm 2045 đất nước ta phát huy được khát vọng phát triển, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội, cả Đảng và dân đều tham gia một cách tích cực nhất, đóng góp trí tuệ, sức lực của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, để đến năm 2045 khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước đạt trình độ phát triển cao, mọi người dân được “Hạnh phúc”.

Nhìn lại suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn có khát vọng được sống độc lập, khát vọng chủ quyền và cường thịnh dù trải qua thực tế luôn phải đương đầu với các thế lực. Lịch sử dân tộc Việt Nam cũng là lịch sử các cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Suốt hơn nghìn năm Bắc thuộc và mất chủ quyền, không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã thể hiện một bản lĩnh bản sắc đanh thép khẳng định khát vọng độc lập dân tộc mạnh mẽ, với tinh thần đấu tranh bất khuất, chúng ta không những không bị đồng hóa mà còn giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, giành lại được chủ quyền quốc gia.

Đến cuối thế kỷ XIX, một lần nữa dân tộc ta lại mất độc lập. Trải qua các cuộc đấu tranh với biết bao xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã đổ để đến năm 1945 để giành lại được độc lập dân tộc. Ngay sau khi giành được độc lập, ngay sau khi chính quyền cách mạng non trẻ ra đời đã phải đương đầu trước tham vọng xâm chiếm của các nước thực dân đế quốc lớn Pháp, Mỹ “tự nguyện” nhảy vào chi phối, thống trị và khai thác. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng trong 30 năm hiện thực hóa mục tiêu khát vọng thống nhất đất nước, giành lại hòa bình, độc lập tự do. Thế nhưng ngay lập tức, đất nước lại gặp sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù trong giặc ngoài, bao vây cấm vận khiến cho kinh tế – xã hội suy thoái, lao đao.

CHỐNG PHÁ BẦU CỬ: LẠI NHỮNG LUẬN ĐIỆU QUEN THUỘC!

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai tiến trình bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì trên các trang mạng chống đối lại tung ra hàng loạt luận điệu chống phá, tiêu biểu như: họ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, là ngăn cản quyền bầu cử của công dân, rằng “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v…. Từ đó đưa ra đòi hỏi “Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử”, “phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo bầu cử, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ”…

Những luận điệu này không hề mới, chúng chỉ khác ở thời điểm tung ra và thêm thắt tình hình, diễn biến cho có tính “thời sự” mà thôi. Những luận điệu này cho thấy những kẻ viết, nói lấy được, không hề đọc hiểu pháp luật, không hề tìm hiểu cách thức Đảng lãnh đạo cuộc bầu cử như thế nào cũng như công tác tổ chức bầu cử dân chủ ra sao?

Thứ nhất, Đảng lãnh đạo bầu cử: đã được Hiến định!

Điểm 1, điều 4, Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì đương nhiên đối với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền nhân dân, không có lý do gì Đảng không tập trung sự lãnh đạo. Và chính sự lãnh đạo ấy giúp cho quá trình bầu cử tốt hơn, đúng Hiến pháp và pháp luật, phát huy được vai trò của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ quan trọng này.

Thứ hai, Đảng lãnh đạo bầu cử có lạm quyền?

Chuyên gia nghiên cứu lịch sử PGS,TS Vũ Quang Đạo từng lập luận: Nghiên cứu lịch sử Quốc hội, tôi thấy vai trò lãnh đạo của Đảng rất tích cực. Đảng lãnh đạo bầu cử nhưng luôn tôn trọng dân chủ, không bao biện, làm thay, không khuynh loát bầu cử như những quan điểm xuyên tạc. Tinh thần ấy đã được thấm nhuần ngay từ những ngày đầu non trẻ của Nhà nước ta khi Chủ tịch Hồ Chí Minh-người khai sinh Đảng ta và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đã sớm quan tâm xây dựng một Nhà nước dân chủ do nhân dân bầu ra theo chế độ phổ thông đầu phiếu.Vào thời điểm ấy, bọn phản động càng hung hăng, liên tiếp gây rối. Chúng tăng cường phân phát báo lá cải, tổ chức biểu tình nói xấu Chính phủ vì biết không thể giành ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử. Chúng kêu gọi công dân tẩy chay bầu cử, gây sức ép đòi 80 ghế cho các đảng: Việt Quốc, Việt Cách trong Quốc hội. Đảng ta đã lãnh đạo tuyên truyền, giải thích, vạch trần bộ mặt phá hoại của bọn phản động và kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. Đặc biệt, dù đồng bào nhiều địa phương và nhân dân Hà Nội kiến nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh được miễn ứng cử vì nhân dân đã suy tôn Người làm Chủ tịch vĩnh viễn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhưng Người đã từ chối và gương mẫu ra bầu cử.

Trong thời điểm khó khăn “thù trong giặc ngoài”, “ngàn cân treo sợi tóc” như vậy mà Đảng ta còn không lạm quyền trong bầu cử thì không có lý do gì trong bối cảnh hiện nay, với nhiều thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đi ngược lại với những chủ trương đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Tiếp đến, qua các cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND từ năm 1945 đến nay, Đảng đều lãnh đạo hoàn thiện pháp luật về bầu cử ngày càng gần với xu thế nghị trường hiện đại trên thế giới, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ và hoàn thiện về pháp luật hơn. Hệ thống pháp luật ấy bao gồm: Bản Hiến pháp mới được sửa đổi năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015… Không phải ngẫu nhiên mà có được hệ thống luật hoàn chỉnh như vậy nếu không có vai trò lãnh đạo của Đảng. Từ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011), Đảng ta đã xác định phải: “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới”, “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn và bầu những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội…”.

Thứ ba, Đảng có can thiệp sâu, có áp đặt bầu cử?

Trước cuộc bầu cử, Bộ Chính trị chỉ có Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử, trong đó yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo đảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.…

Đây là văn bản chỉ đạo mang tính định hướng duy nhất trong số 19 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến bầu cử năm nay. Như vậy, từ sự lựa chọn, quy định cơ cấu, cách thức tổ chức bầu cử, số lượng đại biểu trong Đảng, ngoài Đảng, chuyên trách hay không chuyên trách… đều do Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Mỗi quốc gia có một thể chế chính trị khác nhau. Thực tiễn hơn 80 năm ra đời đã chứng minh, vai trò lãnh đạo đất nước và xã hội của Đảng trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều góp phần làm cho đất nước phát triển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngày càng mở rộng và nâng cao chất lượng thụ hưởng các quyền tự do dân chủ phát triển cho người dân. Trong lĩnh vực bầu cử cũng vậy, Đảng không làm người dân bị tước đoạt các quyền chính trị, trong đó có quyền bầu cử, ứng cử tự do. Ngược lại, sự lãnh đạo ấy càng làm cho quá trình bầu cử nói riêng được tập trung, dân chủ hơn, đạt chất lượng tốt hơn.

LỊCH SỬ CÒN ĐÓ, NHƯNG ĐÃ SANG TRANG

Trong ba mươi năm đấu tranh vì sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, Sài Gòn luôn là nơi châm ngòi cho những phong trào đấu tranh rộng lớn, mạnh mẽ chống các thế lực ngoại quốc xâm lăng và phản động tay sai. Chỉ sau cuộc đấu tranh ủng hộ học sinh sinh viên chưa lâu, nhân dân Sài Gòn lại tiếp tục đấu tranh phủ đầu âm mưu can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, tạo nên Ngày toàn quốc chống Mỹ

Lịch sử còn đó

Từ chỗ ủng hộ Pháp quay lại xâm lược và đô hộ Việt Nam, thực hiện chiến lược toàn cầu, Hoa Kỳ từng bước can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Với lực lượng quân sự hùng hậu và hiện đại của mình, Hoa Kỳ đã giễu võ dương oai, nhằm khuất phục ý chí đấu tranh giành độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam.

Bước vào năm 1950, đối phó với việc Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác chính thức công nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong tháng 1/1950, Mỹ và Anh công nhận công nhận chính quyền Bảo Đại ngày 7/2/1950.

Ngày 23/2/1950, một phái đoàn kinh tế Mỹ do A. Griffin cầm đầu đến Sài Gòn, tiếp theo đoàn khảo sát tình hình của Đại tá Jessup đến Đông Dương gặp Bảo Đại. Ngày 16/3/1950, Mỹ xúc tiến kế hoạch thao diễn lực lượng Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương, dọc ven biển Trung Việt. Ngày 14/3/1950, Tư lệnh hạm đội Mỹ, Thủy sư đô đốc Russel S. Berkey đi trên soái hạm Stickwell cùng với khu trục hạm Anderson đến cảng Sài Gòn với ý định biểu dương lực lượng nhằm uy hiếp tinh thần dân Việt Nam, tạo thế chính trị cho Bảo Đại.

Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn quyết định đánh phủ đầu can thiệp Mỹ bằng đòn đấu tranh phối hợp quân sự và chính trị.

20 giờ 20 phút ngày 18/3/1950, đội biệt động của Trung đoàn 300 do Nguyễn Văn Bứa và Lê Tấn Ích chỉ huy, dùng 3 khẩu cối 82 mm, bắn 20 phát đạn xuống khu vực bến Argonne (nay là Tôn Đức Thắng), gần chỗ đậu của hai tàu Mỹ trên sông Sài Gòn.

Ngày 19/3/1950, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự nội thành, hơn 300.000 đồng bào Sài Gòn đã xuống đường, tiến hành một cuộc biểu tình khổng lồ, đấu tranh trực diện với đế quốc Mỹ. Đồng bào giương cao cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu "Đả đảo can thiệp Mỹ, đả đảo đế quốc Pháp và bù nhìn Bảo Đại", "Đế quốc Mỹ cút đi", "Hồ Chí Minh muôn năm". Đoàn biểu tình diễu hành qua các phố chính và chia ra nhiều ngả, tiến về phía cảng. Địch dùng hơi cay đàn áp, đồng bào siết chặt đội ngũ và hành động kiên quyết hơn, đốt cháy xe quân sự của Pháp, cờ Pháp, cờ Mỹ, cờ Bảo Đại bị hạ xuống trên đường đoàn biểu tình đi qua.

Một cánh biểu tình kéo về hướng Tòa Đô Chính, thiếu tá Perrieux lái xe Jeep xông vào toan giật cờ đỏ sao vàng. Hắn bị đánh trọng thương và chết tại bệnh viện Grall. Xe jeep bị đốt. Nguyễn Phan Long, Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Bộ Nội vụ ra lệnh đàn áp. Quần chúng chống lại quyết liệt. Trước khí thế của quần chúng, cảnh sát bỏ chạy. Lính Pháp đóng cửa trại. Cuộc biểu tình kéo dài tới chiều. Sợ những hành động bộc phát có thể nổ ra có cớ cho địch dùng bom, pháo hủy diệt, lãnh đạo Ban Cán sự nội thành quyết định chấm dứt biểu tình bằng cách cho một xe ôtô mui trần, hai thanh niên nam nữ giương cờ đỏ sao vàng thật lớn, mở hết tốc lực chạy qua các đường phố chính, hô to: “Cuộc biểu tình chống Mỹ đã thắng lợi, đề nghị đồng bào về nhà”. Đến 3 giờ chiều, cuộc biểu tình chấm dứt.

Trước sự đón chào “nồng hậu” của đồng bào Sài Gòn –Chợ Lớn, ngay trong ngày 19/3/1950, hai tàu Mỹ lặng lẽ rời Sài Gòn, kế hoạch diễn tập quân sự bị phá sản.

Thắng lợi của cuộc biểu tình ngày 19/3/1950 chẳng những có ý nghĩa cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta, mà còn giáng một đòn phủ đầu mạnh mẽ vào ý đồ can thiệp vào Đông Dương của đế quốc Mỹ. Đây là cuộc biểu tình chống Mỹ đầu tiên của nhân dân ta. Từ đó, ngày 19/3 hằng năm được gọi là Ngày toàn quốc chống Mỹ.

Lịch sử đã sang trang

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc hơn 40 năm. Bình thường hóa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ cũng đã hơn 25 năm, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa các quốc gia từng là cựu thù, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau và cùng có lợi.

Nói một cách hình ảnh, những con tàu, hạm đội Hoa Kỳ cách đây 70 năm mang đến chiến tranh và chết chóc, bị xua đuổi phải rời đi, bây giờ đã quay trở lại. Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cần môi trường hòa bình và ổn định để phát triển. Trong quá trình đó, Việt Nam nói không với việc đặt các căn cứ quân sự của nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động giao lưu hướng tới hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng được đẩy mạnh. Cùng với những chuyến thăm của của Tổng thống Mỹ nhằm củng cố quan hệ song phương cũng như tham dự các sự kiện đa phương, những con tàu Mỹ đã trở lại. Nhưng chúng không mang đến chiến tranh mà mang đến an ninh, an toàn, tự do hàng hải và thịnh vượng cho khu vực biển Đông vốn đã và đang còn nhiều tranh chấp. Những con tàu quân sự của Mỹ đã cập bến Đà Nẵng, Sài Gòn, nhưng không bị xua đuổi mà được chào đón nồng hậu theo đúng nghĩa của nó. Hoa Kỳ cũng đã viện trợ cho Việt Nam, trước hết là lực lượng cảnh sát biển, những con tàu tuần tra hàng nghìn tấn, góp phần để Việt Nam thực thi pháp luật, bảo vệ lãnh hải, bảo vệ ngư dân của mình.

Khép lại quá khứ đau thương, hướng tới tương lai thịnh vượng là chủ trương của hai quốc gia từng là cựu thù là Việt Nam và Hoa Kỳ. Lịch sử còn đó, nhưng đã sang trang./.

CẢNH GIÁC CHIÊU TRÒ LỪA ĐỂ LẤY CẮP TÀI KHOẢN FACEBOOK TẠI VIỆT NAM

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam trong những ngày gần đây liên tục nhận được thông báo cập nhật từ Facebook, cho biết tài khoản của họ được gắn thẻ trong một bài viết của một người nào đó, dù hai người không kết bạn với nhau trên Facebook.

Khi mở thông báo, người dùng sẽ thấy một bài viết với nội dung gây tò mò và hấp dẫn, kèm theo đó là một đường link trang web.

Các đường link này sẽ "mạo danh" các trang báo điện tử lớn và uy tín, tuy nhiên, khi kích vào, người dùng sẽ được dẫn đến một trang web khác với giao diện giống như Facebook và yêu cầu họ phải đăng nhập vào tài khoản Facebook mới có thể tiếp tục xem bài viết.

Trên thực tế, đây là trang web giả mạo, được tin tặc thiết kế giống với giao diện Facebook để qua mặt người dùng. Nếu người nào "nhẹ dạ", sử dụng thông tin tài khoản Facebook của mình để đăng nhập vào trang web này sẽ bị hacker chiếm đoạt tài khoản.

Các tài khoản Facebook sau khi bị hacker chiếm đoạt sẽ tiếp tục được tin tặc sử dụng để tự động gắn thẻ những người có trong danh sách bạn bè và cả những người lạ, tiếp tục lừa thêm nhiều người truy cập vào trang web lừa đảo để lấy cắp được thêm nhiều tài khoản Facebook.

Đây không phải là lần đầu tiên hình thức lừa đảo này xuất hiện và Facebook cũng đã từng có các biện pháp ngăn chặn, nhưng sau một thời gian, hình thức lừa đảo này đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam.

BẦU CỬ QUỐC HỘI: CỬ TRI ỦNG HỘ NGƯỜI ĐỦ BẢN LĨNH, TÂM HUYẾT, TRÍ TUỆ, TÀI NĂNG LÀM ĐẠI BIỂU ĐẠI DIỆN CHO MÌNH

1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo các cơ quan Nhà nước. Như vậy, dự kiến đến ngày 5/4 Việt Nam sẽ bầu tân Thủ tướng và tân Thủ tướng sẽ là một trong những đại biểu Quốc hội khóa XV đại diện cho khối Chính phủ. Trong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đại diện cho khối Chính phủ có ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức TW. Việc Đảng phân công cán bộ cấp cao tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là một phần trong thể chế chính trị của Việt Nam, giúp gắn kết giữa dân với Đảng, Đảng với dân, là sự thống nhất lãnh đạo, điều hành giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội đại diện cho quyền lực của các tầng lớp nhân dân.

Ấy vậy mà, viên bồi bút “Đã Ngồ” lại cho rằng việc ông Chính ứng cử đại biểu Quốc hội đại diện cho khối Chính phủ như vậy là “con sinh trước cha”, rằng là ông Chính chưa vào Chính phủ mà đại diện cho khối Chính phủ là sao?!

Điều đó cho thấy chính viên bồi bút “Đã Ngồ” này mới là kẻ thiểu năng, suy nghĩ nông cạn. Chuyện ứng cử không chỉ là chuyện phân công của tổ chức mà ông Chính vừa là thành viên của tổ chức đó và là một ủy viên lãnh đạo cao cấp, mà còn là theo quy định bầu cử; và quyền cao nhất là ở các cử tri mà ông Chính ứng cử đại diện đại biểu cho quyền và lợi ích của họ, cũng như đại diện cho trách nhiệm của họ với tư cách là công chức, viên chức của khối cơ quan, đơn vị thuộc khối Chính phủ trước dân. Hơn nữa ông Chính trước đây là là lãnh đạo cấp cao ở một bộ quan trọng, từng là người đứng đầu một tỉnh lớn của Việt Nam. Vậy hà cớ gì mà ông ấy không thể ứng cử đại biểu Quốc hội cho khối Chính phủ được?

Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là dịp để những người đủ đức, đủ tài, đủ trí tuệ ứng cử và tự ứng cử vị trí người đại biểu dân cử. Đối với khối cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phải được sự phân công của tổ chức, cơ quan, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trên hết là người đó đủ uy tín, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực làm đại biểu đại diện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Và tiếp theo đó chính là những người xuất sắc trong nhân dân, trong đơn vị, trong tổ chức, trong bộ máy nhà nước. Những người xuất sắc đó chính là người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và những người được cử tri, được nhân dân nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Các quy trình thì rất nhiều theo Luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, rồi quy định trong Chỉ thị của Đảng, quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ủy ban thường vụ Quốc hội… Rất nhiều quy định nhưng mà tựu trung lại là những quy định chặt chẽ qua ba bước hiệp thương. Những lần hiệp thương đó phải có đủ thành phần của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố và Mặt trận Tổ quốc.

2. Bên cạnh các đại biểu do các cơ quan, tổ chức, tầng lớp đề cử để ứng cử, một điều quan trọng là cần tăng cường khuyến khích những người thực tài, thực tâm, có mong muốn trở thành đại biểu dân cử tham gia tự ứng cử nếu có bản lĩnh, trí tuệ, tài năng.

Trong lịch sử Quốc hội, nhiệm kỳ khóa XIII có 4 đại biểu Quốc hội tự ứng cử, khóa XIV có 2 đại biểu tự ứng cử. Tại nhiệm kỳ này, cơ hội mở cho những người tự ứng cử rất rộng, lên tới 10%, tương đương với 50 người. Những người tự ứng cử trong các nhiệm kỳ Quốc hội được đánh giá cao, ví dụ như GS, Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, phát huy rất tốt vai trò đại biểu dân cử. Một số đại biểu Quốc hội tự ứng cử cũng đã làm rất tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong cả ba lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Họ giữ mối liên hệ với cử tri rất thân thiết, khăng khít và được cử tri đánh giá cao và nếu họ ứng cử tiếp tục thì cử tri như chúng tôi cũng nói rằng “chúng tôi sẵn sàng bỏ phiếu cho những người tự ứng cử có bản lĩnh, trí tuệ, tài năng”.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh đối với người tự ứng cử phải thực tâm, thực tài, được cử tri tín nhiệm. Cho nên cần làm chặt chẽ công tác, quy trình bầu cử, quyết không để lọt những kẻ cơ hội, có động cơ không tốt vào Quốc hội bởi những kẻ này không những chẳng có tâm tài gì đại biểu cho người dân mà còn sẽ gây hại, gây rối, chống phá.

Thực tế và quy định đều không hạn chế những người tự ứng cử. Mà các chủ trương, quy định đã tạo mọi điều kiện, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng như Ủy ban bầu cử các tỉnh cũng tạo mọi điều kiện cho những người tự ứng cử hoàn thành các thủ tục, động viên những người tự ứng cử hãy tự tin, bản lĩnh và quyết tâm trở thành người đại biểu của nhân dân.

Với tỷ lệ 5 đến 10% đó là một con số không lớn nhưng cũng không nhỏ, có nghĩa là khoảng 25 đến 50 người, nếu 10% thì là 50, nếu 5% là 25 người, như vậy là cánh cửa rộng mở. Có điều là những người tự ứng cử có tự tin, có quyết tâm để trở thành người đại biểu của nhân dân hay không. Và cử tri, nơi mà ứng cử viên đó ứng cử, có tin cậy và có hiểu, nắm chắc được ứng cử viên đó không để mà ủng hộ, tự tin bỏ phiếu cho họ hay không. Đó luôn là câu chuyện của cả hai phía.

Mặt trận Tổ quốc là kênh để đánh giá, xem xét đối với các ứng cử viên, đặt lên bàn cân xem lựa chọn ứng cử nào. Nếu chưa đủ số lượng thì động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cho những người tự ứng cử tiếp tục ghi danh, chứ luật pháp không hạn chế người tự ứng cử mà chỉ hạn chế là tổng số đại biểu Quốc hội mỗi nhiệm kỳ là 500 người. Vấn đề là mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện và có đủ tiêu chuẩn hay không, trước hết là trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp. Thứ hai là có phẩm chất đạo đức, có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội. Thứ ba là gắn bó mật thiết với cử tri, với nhân dân để đưa tiếng nói của cử tri, của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội.

Những người tự ứng cử cũng cần có chương trình hành động và tiếp xúc cử tri bình đẳng như các đại biểu khác. Bản lĩnh, năng lực, trình độ của các ứng cử viên thể hiện tập trung vào chương trình hành động để báo cáo trước cử tri. Đây là cơ hội tốt để người ứng cử chứng minh với cử tri rằng tôi sẽ làm như thế nào nếu trúng cử trở thành đại biểu của các cử tri.

Từ lịch sử hoạt động bầu cử và hoạt động của Quốc cũng như kết quả bầu cử, ứng cử, tự ứng cử là chứng minh tiến trình dân chủ ngày càng hoàn thiện của Việt Nam, đưa những người có năng lực, phẩm chất, có tâm, có tầm, có tài, có đức vào Quốc hội và HĐND các cấp đại diện cho quyền lợi của nhân dân./.

CẢNH GIÁC TRƯỚC TRÒ LÔI KÉO CỦA TÀ ĐẠO “THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ”

Công an khuyến cáo mọi người dân cần hiểu rõ bản chất "tà đạo" "Thanh Hải vô thượng sư", không tin và nghe theo luận điệu tuyên truyền của "tà đạo" này.

Ngày 19-3, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát đi thông báo về việc cảnh giác trước trò lôi kéo của "tà đạo" "Thanh Hải vô thượng sư".

Theo công an, "Thanh Hải vô thượng sư" (tên gọi khác "Đạo tràng Tây Hồ", "Hội thiền định Suma Ching Hai", "Hội thiền định quốc tế Thanh Hải vô thượng sư", "Hội quốc tế Thanh Hải vô thượng sư", "Hội quốc tế thánh thiện Thanh Hải vô thượng sư") do Đặng Thị Trinh - pháp hiệu "Thanh Hải" (sinh ngày 12-5-1958, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) lập ra năm 1989 tại Đài Loan (Trung Quốc). Trụ sở chính đặt tại TP El Monte, Nam California, Mỹ.

Tổ chức bất hợp pháp này không được công nhận về mặt pháp lý tại Việt Nam hay nói cách khác không được chính quyền cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo…Tuy nhiên vẫn cố tình thực hiện các hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, lôi kéo người tham gia nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội và chống phá nhà nước. Thời gian gần đây, Thanh Hải ít đề cập đến vấn đề chính trị mà chủ yếu hướng đến hoạt động tu thiền, từ thiện xã hội, lôi kéo người có vị trí, ảnh hưởng lớn trong xã hội tham gia...

"Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, cho hay "Thanh Hải vô thượng sư" không có giáo lý chính thống mà tiếp thu giáo lý Phật giáo và đạo Sikh. Những người theo "Thanh Hải vô thượng sư" phải ăn chay trường, thực hiện ngũ giới cấm, không thờ ông bà tổ tiên…" - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết.

Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho hay tà đạo này lợi dụng nhiều hình thức để hoạt động, như: Thông qua hoạt động từ thiện xã hội nhằm quảng bá, khuếch trương hoạt động; vận động, lôi kéo người tham dự "bế quan", truyền "tâm ấn", dự lễ tết, ngày kỷ niệm liên quan "Thanh Hải vô thượng sư; sử dụng truyền hình vệ tinh (kênh truyền hình Vô Thượng sư – SMTV), các trang mạng xã hội (facebook, zalo...) cung cấp trao đổi thông tin về "Thanh Hải vô thượng sư"; tổ chức và lợi dụng các sự kiện văn hóa, các vấn đề mang tính thời sự (môi trường, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...) để lôi kéo người tham gia; tập trung lôi kéo, tận dụng những người có vị trí, tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội như văn nghệ sĩ, giáo viên, hưu trí..để củng cố, phát triển lực lượng.

Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19, liên hệ với chính quyền, Hội chữ thập đỏ một số địa phương để tài trợ, lồng ghép nội dung tuyên truyền, đề nghị được quay phim, chụp ảnh, tặng "Bằng tri ân", "Thư cảm ơn", viết ca ngợi...

"Thanh Hải vô thượng sư" được phát hiện tuyên truyền vào địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 1992 do một số đối tượng ở ngoài tỉnh tỵ nạn vào địa phương tiến hành. Hiện nay, số lượng tham gia không lớn, chủ yếu là phụ nữ, tuổi từ trung niên trở lên, một số trường hợp có tuổi đời trẻ là những người thân trong gia đình hoặc những người có vấn đề tâm lý, bệnh tật, tư tưởng trong cuộc sống bị lôi kéo tham gia...

Công an khuyến cáo mọi người dân cần hiểu rõ bản chất "tà đạo" của Thanh Hải, không tin và nghe theo luận điệu tuyên truyền "Thanh Hải vô thượng sư".

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

ĐỪNG LẤY NHÂN QUYỀN RA DỌA VIỆT NAM

Trên Fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân vừa đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Việt Nam chịu tác động gì khi Mỹ đặt trọng tâm vào nhân quyền" với những nội dung mang tính xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Cùng với đó là những lời lẽ mang tính chất "khủng bố", "dọa nạt" Việt Nam nếu Mỹ "quan tâm" hơn đến những vấn đề dân chủ nhân quyền.

Nếu nói về nhân quyền thì có lẽ Việt Nam phải nằm trong top đầu của thế giới. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn "tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người". Nếu không đảm bảo nhân quyền thì sao Việt Nam đủ tự tin để tiếp tục ứng cử là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Vì vậy, Mỹ có đặt trọng tâm vào vấn đề nhân quyền hay không là việc của họ chẳng liên quan gì đến Việt Nam nếu như Chính phủ chúng tôi không vi phạm nhân quyền, không đàn áp, không bỏ mặc người dân trước thiên tai, dịch bệnh... Dân chủ, nhân quyền chả có ý nghĩa gì nếu như công dân của một quốc gia nào đó luôn phải lo nơm nớp về những vấn đề liên quan đến xả súng, khủng bố, bạo loạn. Có dân chủ, nhân quyền hay không nếu như Chính phủ không chăm lo đến sức khỏe, sự an toàn cho người dân khi họ cần đến chính quyền nhất...?

Ở Việt Nam, nhờ sự ổn định về chính trị mà người dân vô tư đi làm, đi chơi, đi du lịch, mua sắm, hội hè... mà không lo khủng bố. Trong mùa dịch Covid, người dân Việt Nam dù ở đâu, dù có bị bệnh hay không cũng được Đảng, Nhà nước đón về chữa bệnh, tránh dịch. Gần đây, bà con ở Hải Dương khó khăn, điêu đứng vì nông sản không tiêu thụ được vì những vấn đề liên quan đến dịch bệnh, đến cách ly, dưới sự chỉ đạo của chính quyền, toàn dân Việt Nam tự nguyện chung tay, "giải cứu nông sản", giúp đỡ bà con nhân dân Hải Dương.

Trong mùa dịch mới thấu đâu là nhân quyền, ở Việt Nam không hề có sự phân biệt đẳng cấp, giai cấp, vùng miền nào cả. Từ những người dù là thượng lưu, kẻ giàu, người nghèo đều bình đẳng như nhau nếu bị nhiễm bệnh. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, chung lòng đẩy lùi dịch bệnh với phương châm "toàn dân chống dịch" chứ không có chuyện công tác chống dịch là của riêng chính phủ, các cơ quan chức năng hay chỉ những người có tiền mới được điều trị như ở đâu đó. Thử hỏi nếu một chính quyền không vì dân, lo cho dân thì có làm như vậy không?

Thế nên dù Mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào đó trên thế giới cũng đều phải tôn trọng những giá trị dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta tự tin khẳng định, nếu Việt Nam mà không đảm bảo nhân quyền thì e là chẳng có nơi nào trên trái đất nào có nhân quyền cả.

“QUỐC HỘI TA DO TOÀN DÂN TỰ DO BẦU CỬ, LÀ ĐẠI BIỂU CHÂN CHÍNH CỦA NHÂN DÂN CẢ NƯỚC TỪ BẮC ĐẾN NAM”

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác nói vào ngày 22 tháng 3 năm 1955, khi Ngô Đình Diệm được sự hậu thuẫn của Mỹ đang ra sức phá hoại việc thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ và lập nên “Quốc hội lâm thời”, gồm 247 người chủ yếu không thông qua bầu cử ở miền Nam Việt Nam. Từ đó, Bác đã làm rõ về Quốc hội ta, được thành lập trong những năm chiến tranh chống xâm lược, do toàn dân tự do bầu cử, là đại biểu chân chính của nhân dân cả nước từ Bắc đến Nam. Quốc hội ta đã sát cánh cùng với Chính phủ và nhân dân chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, dũng cảm hy sinh, đưa kháng chiến đến hoàn toàn thắng lợi. Nay trong hoàn cảnh hòa bình, trước tình hình mới và nhiệm vụ mới, Quốc hội ta lại cùng nhân dân và Chính phủ khắc phục những khó khăn, phát triển những thuận lợi mới, để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Là đại biểu chân chính của Nhân dân, Quốc hội thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ có Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Hiến pháp giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đều hăng hái tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thật sự là ngày hội của toàn dân.