Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN KHI THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

Một là, đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố vững chắc thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật trong nhận thức, phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn, nhằm đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH NGĂN NGỪA HÀNH VI LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM

Một là, nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trước những hành vi lợi dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc về tình hình Biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

NHẬN DIỆN HÀNH VI LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM

Trong vấn đề về tình hình Biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, đầu tiên các thế lực thù địch, các tổ chức, cá nhân chống đối lợi dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube kết hợp với các đài báo phản động ở bên ngoài, sử dụng các đối tượng trong nước thu thập thông tin, trả lời phỏng vấn về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để phát tán tài liệu, video tạo ra các “chiến dịch truyền thông” nhằm tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và hệ hống pháp luật Việt Nam. Chúng công khai bày tỏ quan điểm đối lập, khơi gợi hận thù chế độ, khai thác tâm lý bức xúc của người dân, gây chia rẽ trong quần chúng nhân dân... Thông tin và luận điệu xuyên tạc liên quan đến tình hình Biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển, đảo mà các thế lực thù địch, các tổ chức, cá nhân chống đối tung ra hoàn toàn là những thông tin vu khống, bịa đặt, không đúng sự thật; chúng lợi dụng những vấn đề trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo như: sự kiện tàu Viking 02 (tháng 06/2011), Bình Minh 02 (tháng 05/2012), giàn khoan Hải Dương 981 (năm 2014); sự cố môi trường, cá chết do Formosa gây ra đối với các tỉnh miền Trung; việc nước ngoài triển khai trên thực địa, tăng cường các biện pháp nhằm gia tăng sức mạnh quân sự và thực hiện ý đồ kiểm soát, hiện thực hóa các yêu sách phi pháp tại Biển Đông; Mỹ và các nước đồng minh ngày càng can dự sâu hơn vào vấn đề Biển Đông...; Đặc biệt, chúng lợi dụng tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển diễn biến phức tạp; việc các tàu công vụ của nước ngoài tiếp tục kiểm soát, ngăn cản, xua đuổi, khống chế, thu giữ hải sản và ngư cụ của các tàu cá Việt Nam đang hoạt động bình thường ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Indonesia…; tình hình ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép hải sản ở vùng biển của quốc gia khác, bị lực lượng quản lý biển của các nước bắt giữ, xử lý… để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc về tình hình Biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

CẦN CẢNH GIÁC VỚI CÁC THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Sự phát triển của mạng xã hội đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của một xã hội thông tin. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh sự tác động của mạng xã hội đến đời sống của con người có tính hai mặt. Bên cạnh những tác động tích cực, mạng xã hội cũng gây ra không ít những tác động tiêu cực, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam.

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÁP QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN THẾ GIỚI

Thực tế trên đặt ra yêu cầu quản lý với Internet và mạng xã hội, không để những kẻ xấu và các thế lực chống đối lợi dụng, bảo đảm quyền và lợi ích của nhà nước và công dân.

NHỮNG MƯU TOAN TRÊN “THẾ GIỚI ẢO”

Với chức năng kết nối 3G, 4G, wifi, ngày nay các thiết bị công nghệ, nhất là điện thoại thông minh, hầu như trở thành “vật bất ly thân” với mỗi người. Những lợi thế mà công nghệ mới cùng internet tạo ra đã giúp xóa nhòa mọi không gian địa lý, tháo bỏ mọi rào cản tương tác như trước đây. Thế nhưng khác với thế giới thực, những thông tin trên “thế giới ảo” khó kiểm chứng, dễ bị kẻ xấu và thế lực thù địch lợi dụng cho mưu đồ đen tối của mình.

GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN, VÔ HIỆU HÓA SỰ PHÁ HOẠI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET

Một là, cấp ủy đảng các địa phương, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên nắm chắc âm mưu và thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần phòng, chống tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

NHẬN DIỆN CÁC HÌNH THỨC CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUA MẠNG INTERNET CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Thứ nhất, qua các trang mạng xã hội và blog xấu độc, tung ra những thông tin và quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH của Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; gây mâu thuẫn nội bộ, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, đòi đa nguyên, đa đảng; kêu gọi biểu tình gây áp lực đối với Đảng, Nhà nước; âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hóa quân đội…

CÁCH THỨC CHỐNG PHÁ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Cách thức phổ biến nhất là các trang tin này được thiết kế nhiều hình thức "bắt mắt" với nhiều thông tin hấp dẫn, có tác dụng thu hút, lôi kéo người dân trong nước truy nhập vào, để rồi sau đó cài vào đó các thông tin phản động, chống đối. Loại hình nói trên đều có đặc điểm chung là sử dụng nhiều phương thức, hình thức dịch vụ tin tức, trao đổi khác nhau để lôi kéo định hướng người sử dụng Internet đến với các nội dung cần tuyên truyền. Đôi khi các thông tin đánh lạc hướng là những thông tin rất có giá trị để nhằm làm người đọc mất cảnh giác khi đến với các nội dung phản động, họ đã "trộn lẫn thật giả". Các nội dung thường bị bóp méo, xuyên tạc dẫn đến làm sai lệch cách nhìn nhận của cộng đồng mạng về tình hình trong nước.

INTERNET VÀ CÁCH THỨC CHỐNG PHÁ TRÊN INTERNET THỜI GIAN QUA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trước đây, khi ta cần gửi "lá thư" đoạn đường 40-50 km phải mất vài ngày qua đường bưu điện thì ngày nay gửi cả nghìn trang văn bản với file đính kèm ngay trong vòng vài giây cách xa hàng nghìn km người nhận đọc được ngay nhờ gửi mail qua mạng thông tin toàn cầu (Internet), do đặc thù của Internet là tốc độ truyền tải thông tin nhanh nhạy, thông tin gần như tức thì, việc lập một địa chỉ mail, một Blog cá nhân, một địa chỉ Facebook, một nick zalo...chỉ mất vài phút và gần như không tốn bất kỳ chi phí gì, chưa kể thông tin đăng ký tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin... nên những quan điểm "chẳng biết đúng sai" "không rõ thật hay giả" "chẳng biết từ đâu"...trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, sâu và rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước...

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ĐỂ CHỐNG LẠI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẶT TRẬN BÁO CHÍ, VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT

    Cuộc chiến đấu chống quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí, văn học - nghệ thuật là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và rất quyết liệt. Các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, phản động đang từng ngày, từng giờ, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng hiểm độc, tinh vi tấn công vào tư tưởng, tình cảm của chúng ta trên nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí, văn học - nghệ thuật - lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế của văn hóa.

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN NỀN BÁO CHÍ, VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT LÀNH MẠNH, TIẾN BỘ VIỆT NAM

Theo C.Mác: “Dân tộc nào đánh mất bản sắc thì dân tộc đó sẽ bị đồng hóa. Trong thời đại “thế giới phẳng như hiện nay, các quc gia - dân tộc có thể vẫn giữ được chủ quyền biên giới lãnh thổ, nhưng nếu không có chính sách phát triển đúng đắn thì sẽ thất bại trước các cuộc “xâm lăng văn hóa, mà mt bản sắc văn hóa là mất tất cả.

HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT LÀ TẤT YẾU

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, xã hội đã được quy định trong Hiến pháp, bởi vậy, các cơ quan, tổ chức của Đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí, văn học - nghệ thuật là điều tất nhiên.

SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ được các thế lực thù địch coi là phương tiện hữu hiệu để thực hiện “diễn biến hòa bình”. Thông qua loại hình văn hóa - nghệ thuật, chúng thực hiện âm mưu lũng đoạn về tư tưởng, làm rối loạn nhận thức của quần chúng, hướng dư luận xã hội vào những vn đ cần khoét sâu đ đánh phá. Mục tiêu bao trùm của “diễn biên hòa bình” trên phương diện văn hóa, văn học - nghệ thuật là làm cho văn hóa, văn học - nghệ thuật của chúng ta đi chệch hướng chính trị, tư tưởng cách mạng, tiến bộ. Các thế lực thù địch âm mưu lôi kéo, xây dựng văn nghệ sĩ thành một lực lượng xung kích chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa, nhằm phủ định thành tựu của cách mạng và nền văn hóa nghệ thuật cách mạng, tiến tới phủ nhn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối văn hóa, nghệ thuật của Đảng. Phủ nhận giá trị nghệ thuật của các tác phẩm chân chính; xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó làm xói mòn niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác H của quần chúng". Bài xích văn học - nghệ thuật dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong mấy chục năm qua là văn nghệ phục vụ chính trị, minh họa cho đường lối chính trị của Đảng nên không có giá trị, không có đỉnh cao. Từ đó, chủ trương văn học phải sám hối, muốn cho văn hóa, văn nghệ phát triển phải “đa nguyên văn hóa, tạo tiền đề cho đa nguyên chính trị.

ÂM MƯU CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Các lực lượng thù địch triệt để lợi dụng thông qua con đường này để "đào tạo" ra những con người chống chủ nghĩa xã hội ngay trong lòng chế độ ta, phục vụ cho lợi ích của chúng. Chúng lọc những người đã được chúng chuyn hóa thông qua các lớp huấn luyện, đào tạo có quan điểm cấp tiến”, cơ hội chính trị để tác động, hỗ trợ, đặc biệt là “giúp tăng cường vốn liếng chính trị” đưa vào các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở các cấp, trước hết là các cơ quan tham mưu hoạch định chính sách ở các bộ, ngành. Thực hiện âm mưu này, chúng đang tích cực triển khai chủ trương thông qua giáo dục - đào tạo để huấn luyện một lớp cán bộ ở ngay trong lòng chế độ ta nhằm phục vụ cho ý đồ của chúng. Chúng sử dụng nhiều hình thức giáo dục - đào tạo để thu hút nhiều đì tượng, như: một s cán bộ đương chức, con em cán bộ cp cao, những “nhà doanh nghiệp tư nhân trẻ... thông qua hun luyện sẽ chuyển hóa, gài bẫy, khống chế để phục vụ cho ý đồ của chúng. Đồng thời, tuyển chọn con em ngụy quân, ngụy quyn cũ, trang bị kiến thức, hỗ trợ kinh tế cho những người này trở v nước, trước hết hoạt động trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ đó thúc đẩy “hòa hợp dân tộc”, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế... để đưa được nhiều người trong các đi tượng trên vào các cơ quan dân cử, chui sâu, leo cao, giữa các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cp, qua đây để tập hợp lực lượng “chống đối cấp tiến và bọn phản động cũ. Theo chúng, nếu chuyển hóa được, chính những người này sẽ tự thay đi chế đ theo phương Tây”.

CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN PHƯƠNG DIỆN TƯ TƯỞNG, LỐI SỐNG

Vấn đề nghiêm trọng và đáng lo ngại hiện nay là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền ở cương vị cao. Đó là tệ tham nhũng, lãng phí của công, dùng tiền của nhân dân, Nhà nước tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đọa; nạn quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, kèn cựa, địa phương chủ nghĩa, bè phái, mt đoàn kết khá phổ biến. Đó là những vấn đề bức xúc làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng khiếu kiện đông người ngày một tăng. Đó là "giặc nội xâm", có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ mà chúng ta không thể xem nhẹ.

THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN PHƯƠNG DIỆN ĐẠO ĐỨC VÀ LỐI SỐNG

Dựa vào hệ thống truyền thông đại chúng với các phương tiện hiện đại, lợi dụng sự mở cửa giao lưu văn hóa, sự quản lý lỏng lẻo, sơ h của chúng ta trong thời gian vừa qua, chúng truyền bá văn hóa phương Tây, lối sống thực dụng; lưu hành sách, báo, nhạc phẩm, văn hóa phẩm có nội dung xấu, độc, gieo rắc lối sống tư sản xa hoa, trụy lạc, làm xói mòn bản sắc dân tộc, kích động tâm lý và nhu cầu đòi mức sống vượt quá khả năng của nền kinh tế... Những điều này đã và đang làm chuyển đổi thị hiếu nghệ thuật, chuyển đi giá trị thẩm mỹ, chuyn đổi các thang bậc giá trị của xã hội theo chiều hướng xu. Những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật với những nội dung xấu, độc như mưa dm thấm lâu, hàng ngày, hàng gi tác động vào các tầng lớp xã hội; đặc biệt là lớp trẻ - thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang... gây tâm lý bi quan, bất mãn, quay lưng lại quá khứ, truyền thng, ph định lp người đi trước, phủ định những thành quả của cách mạng, của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, mt lòng tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa.

“VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN” – CHIÊU BÀI CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Từ sau ngày 30-4-1975 đến nay, các thế lực thù địch luôn dựng lên cái gọi là "vấn đề nhân quyền" ở Việt Nam. Các chính khách Mỹ tuyên bố: "Việt Nam còn vấn đề nhân quyền mà Mỹ phải quan tâm". Dự luật s 954 của Thượng nghị viện Mỹ được thông qua ngày 23-9-1993 đòi Việt Nam cần có "tự do hóa chính trị", "tôn trọng quyền con người" và có một chính phủ dân chủ. Mỹ "ủng hộ quá trình cải cách dân chủ phi bạo lực ở Việt Nam". Như vậy, cái gọi là "vấn đề nhân quyền" là một nội dung mà Mỹ và các thế lực thù địch dựa vào đó để tuyên truyền phá hoại Việt Nam trong nhiều năm qua. Nó là một cái cớ để các thế lực thù địch tuyên truyền, kích động dư luận thế giới cô lập Việt Nam, gieo rắc sự nghi ngờ trong nhân dân với Nhà nước. Nó còn kích động và khơi dậy sự phản kháng của những kẻ bất mãn, những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất...

“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐÃ PHÁ HOẠI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, GIẢM SÚT NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Lợi dụng sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch đã tấn công quyết liệt vào nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đả kích đường lối cách mạng của Đảng, bài xích định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng phát hiện những người bất mãn trong nội bộ Đảng, quân đội, trong bộ máy nhà nước và tìm cách lôi kéo, lái những người này đi theo quan điểm của chúng làm nòng cốt để chuyn hóa từ bên trong. Kích động tâm lý hoài nghi dẫn tới phủ định chủ nghĩa xã hội. Trước thực tế đã và đang diễn ra ở Liên Xô (trước đây) và Đông Âu cùng với sự tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch, một bộ phận nhân dân ở nước ta, trong đó có một số cán bộ, đảng viên đã dao động, giảm lòng tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí mun xét lại toàn bộ học thuyết Mác - Lênin cũng như con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn. Có những kẻ lại còn "sám hi" rằng, "cả đời mình đã tin theo một học thuyết sai lm, đi theo một con đường không đúng và nay phải chp nhận chủ nghĩa tư bản”. Một số kẻ cơ hội, xét lại, phản bội đã tung ra những bài viết xuyên tạc, vu khống, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, lan truyền ở nơi này, nơi khác; chúng còn đưa ra nước ngoài, công bố trên các sách, báo, đài phát thanh của các thế lực thù địch. Những việc làm ấy đã gieo hoang mang, hoài nghi cho không ít người. Bằng cách đó, họ muốn tạo nên một sự "diễn biến" từ bên trong xã hội ta, trước hết là diễn biến về nhận thức, tư tưởng, từ đó dẫn đến những diễn biến về các mặt khác.

ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

"Diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn phi quân sự, chú trọng chiến tranh tâm lý, đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của tư tưởng - ý thức hệ, trong đó chủ yếu là "mặt trận tư tưởng - văn hóa". Chúng xác định, xâm nhập được tư tưởng - văn hóa của đối phương sẽ thu được hiệu quả phi thường. Xâm nhập tư tưởng - văn hóa, trên thực tế là mở cuộc tấn công ý thức hệ vào nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng gọi đó là “tiến công vào lòng người” để làm sụp đổ tinh thần chiến đấu của đối phương; làm tan rã đối phương về nội tâm, tinh thần và tư tưởng; gây hỗn loạn về tư tưởng, gây tâm lý sợ hãi; kích động tâm trạng bất mãn, thù địch với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản- truyền bá mô thức chính trị, mô thức kinh tế, quan niệm giá trị và lối sống của chủ nghĩa tư bản, khuyến khích đa nguyên hóa và thị trường hóa nền kinh tế.
Có nhà nghiên cứu cho rằng, chiến lược của bọn đế quốc được tiến hành chủ yếu trên hai phương diện: Một là, xâm lược nước khác bằng quân sự và kinh tế; Hai là, làm tan rã nước khác bằng tư tưởng và văn hóa. Nếu phương diện thứ nhất dựa vào sức mạnh của kẻ cướp nước, thì phương diện thứ hai dựa trên chiến lược làm tan rã nội bộ đốỉ phương, hết sức xảo quyệt. Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quôc đã tổng kết: "có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể thành công". Ngày nay, "làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc con người".

THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA

Thủ đoạn của "diễn biến hòa bình" là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... Trong đó, các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa là "mũi đột phá”, "thọc sâu" làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra "khoảng trng" để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, cuối cùng là xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu của cuộc chiến tranh ý thức hệ do chủ nghĩa đế quốc phát động là tấn công vào lòng người, đánh vào trận địa chính trị, tư tưởng - văn hóa của các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết: Một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước; 1 đôla chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đôla chi cho quốc phòng; kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đội phá khẩu, bn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

GÓP PHẦN BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng đã được tiến hành rộng khắp trên các lĩnh vực, đạt được kết quả quan trọng. Hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được giữ vững, khẳng định địa vị thống trị trong đời sống chính trị - tinh thần ở nước ta, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Mặc dù vậy, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có mặt chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn bị ảnh hưởng bởi những quan điểm sai trái, thù địch, dẫn đến hoài nghi, thiếu tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Trước tình hình đó, để tăng cường sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận xã hội, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị thấu đáo, chất lượng, hiệu quả cho Đại hội XIII sắp tới, chúng ta cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách hiệu quả nhất, hướng tới chủ đích là củng cố niềm tin, sao cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững tin vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi tư tưởng đã thông suốt, niềm tin có cơ sở khoa học vững chắc, trở thành chất keo đặc biệt gắn kết quan hệ giữa Đảng với nhân dân, đưa tới thống nhất về hành động, làm cho cả dân tộc đồng lòng, chung sức, tạo thành lực lượng vật chất vô cùng to lớn, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

NHẬN DIỆN NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng cấu thành đời sống chính trị, tinh thần, nhân tố căn bản, cốt lõi tạo cơ sở, tiền đề quyết định mọi hoạt động xây dựng, sinh hoạt và lãnh đạo của Đảng. Một khi nền tảng tư tưởng của Đảng thay đổi, tất yếu dẫn tới sự thay đổi mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị. Do đó, các thế lực thù địch, chống cộng xác định, để thực hiện mục tiêu chống phá, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải tập trung mũi nhọn để tấn công nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, chúng luôn tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, internet, phát triển thêm nhiều trang mạng xã hội và blog; triệt để lợi dụng các yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ đảng viên, tâm trạng băn khoăn trong nhân dân,… để tuyên truyền, kích động chia rẽ nội bộ, nói xấu cán bộ, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TƯ TƯỞNG TIẾN CÔNG – TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ ĐẶC SẮC CỦA VIỆT NAM

Đối với dân tộc ta, tư tưởng quân sự ở một khía cạnh nào đó đồng nghĩa với tư tưởng giữ nước, hay nói đúng hơn là nội dung cốt yếu của tư tưởng giữ nước và đó cũng là cơ sở quan trọng nhất để hoạch định đường lối quân sự, những chủ trương lớn và kế sách giữ nước. Bởi vậy, tư tưởng quân sự chi phối mọi hoạt động quân sự của Nhà nước, từ tổ chức hệ thống quân sự các cấp, tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang (nòng cốt là quân đội) tới phương thức tiến hành chiến tranh, loại hình tác chiến và các hoạt động liên quan khác. Điều đó cho thấy, tầm quan trọng đặc biệt của tư tưởng quân sự, mà trước hết là sự tác động có tính định hướng của nó đến đường lối quân sự - yếu tố quyết định thành bại trong chiến tranh. Tư tưởng quân sự như thế nào thì đường lối quân sự như thế ấy, có tư tưởng quân sự phù hợp thì mới có đường lối quân sự đúng và ngược lại.

TIỀN ĐỀ KHÁCH QUAN ĐỂ NƯỚC TA QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.


Đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển khách quan, hợp với quy luật của lịch sử. Đó là quá trình cách mạng đó vì sự nghiệp cao cả là giải phóng con người, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người, vì tiến bộ chung của loài người với những tiền đề khách quan cơ bản là:
- Nội dung thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử. Cho dù hiện nay, với những cố gắng để thích nghi với tình hình mới, chủ nghĩa tư bản thế giới vẫn đang có những thành tựu phát triển nhưng vẫn không vượt ra khỏi những mâu thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người.
- Những nhân tố mới hiện nay đang tạo khả năng cho chúng ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là quá trình quốc tế hoá sản xuất và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng lên, cũng như sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ về khách quan đã tạo ra những khả năng để các nước kém phát triển đi sau có thể tiếp thu và vận dụng vào nước mình những lực lượng sản xuất hiện đại của thế giới và những kinh nghiệm của các nước đi trước, nếu có chính sách đúng đắn.

TIỀN ĐỀ TRONG NƯỚC ĐỂ NƯỚC TA QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

- Việt Nam là nước có số dân tương đối đông, nhân lực dồi dào, tài nguyên đa dạng. Nhân dân ta đã lập nên chính quyền nhà nước dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, đã xây dựng những cơ sở ban đầu về chính trị, kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo - một đảng giàu tinh thần cách mạng, sáng tạo, khoa học và trí tuệ, có đường lối đúng đắn và gắn bó với quần chúng.
- Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng chiến đấu, hy sinh không chỉ nhằm mục đích giành lại độc lập dân tộc, mà còn vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Những yêu cầu đó chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. Vì vậy, quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất đủ sức vượt qua mọi khó khăn và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
- Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay đã thu được những kết quả bước đầu khả quan, giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường hợp tác đầu tư; phát triển kinh tế; đời sống nhân dân được cải thiện... điều đó đã củng cố và khẳng định con đường lựa chọn lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn.

PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Đại hội XI của Đảng đã nêu ra 8 phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như sau:
Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Hai là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ba là, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.
Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Cương lĩnh 1991 xác định rõ mục tiêu tổng quát khi kết thúc TKQĐ ở Việt Nam là “xây dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị và tư tưởng, văn hóa phù hợp, làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh”. Trong đó, mục tiêu của chặng đường đầu TKQĐ ở nước ta là: “thông qua đổi mới toàn diện, xã hội đạt tới trạng thái ổn định, vững chắc tạo thế phát triển nhanh ở chặng sau”.
Tổng kết việc thực hiện mục tiêu của Đại hội VII, Cương lĩnh 1991 và căn cứ vào tình hình thực tế đất nước, Đại hội VIII (1996) khẳng định, nước ta đã “ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng”, kết thúc chặng đường đầu tiên và bắt đầu bước vào chặng đường tiếp theo của TKQĐ đi lên CNXH với nội dung trọng tâm là đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Điều này cũng được nhấn mạnh lại ở Đại hội IX (2001) và Đại hội X (2006). Đây thực chất là việc cụ thể hóa mục tiêu chung, đồng thời trực tiếp thực hiện mục tiêu của chặng đường đầu TKQĐ mà Cương lĩnh đã xác định. Hiện nay, Đảng xác định: Phát triển nhanh và bền vững để sớm kết thúc TKQĐ, với mục tiêu tổng quát là “xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước XHCN ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”(19)là định hướng mà Đại hội XI (2011) đề ra. Theo đó, đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam cần phấn đấu trở thành “một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”./.

QUAN ĐIỂM CỦA V. LÊNIN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

V.I. Lênin đã phát triển lý luận về TKQĐ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH.            Theo ông, TKQĐ lên CNXH là tất yếu, khách quan đối với mọi nước xây dựng CNXH, song đối với những nước có lực lượng sản xuất phát triển cao thì TKQĐ lên CNXH có nhiều thuận lợi hơn, có thể ngắn hơn so với những nước đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. V.I.Lênin khái quát đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:
          - Là thời kỳ xét trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều do nhiều thành phần không thuần nhất tạo nên. Đó là thời kỳ có sự đan xen, thâm nhập vào nhau giữa CNTB và CNXH.
          - Là thời kỳ, sự phát triển của cái cũ, của những trật tự cũ đôi khi lấn át những mầm mống của cái mới, của những trật tự mới.
- Là thời kỳ, xét về mọi phương diện đều có sự phát triển của tính tự phát tiểu tư sản, chứa đựng những mâu thuẫn không thể dung hòa được giữa tính kỷ luật nghiêm ngặt của GCCN và tính vô chính phủ, vô kỷ luật của tần lấp tiểu tư sản.
- Là thời kỳ lâu dài, có rất nhiều khó khăn, phức tạp, trải qua nhiều lần thủ nghiệm để rút ra những kinh nghiệm, hướng đi đúng đắn, và trong quá trình đó có thể phải trả giá cho những sai lầm nghiêm trọng.

QUAN ĐIỂM CỦA C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội có những đặc điểm cơ bản sau:
- Xã hội thời kỳ quá độ: xã hội vừa thoát thai từ xã hội TBCN, còn mang nặng dấu ấn của xã hội cũ.
          - Thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Tương ứng với thời kỳ quá độ về kinh tế - xã hội là TKQĐ về chính trị. Nhà nước của giai đoạn này là nhà nước chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản.
          - Thời kỳ quá độ là thời kỳ “sinh đẻ” lâu dài và “đau đớn”.
          - Thời kỳ quá độ bao gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, liên tục và các điều kiện biến đổi không ngừng.
          - Đặc điểm bao trùm: xã hội quá độ, bao gồm trong đó sự hiện diện những dấu vết, những bộ phận của xã hội cũ (TBCN) ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời xuất hiện và hình thành những nhân tố mới của xã hội mới.

QUAN ĐIỂM CỦA C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN VỀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

Hai ông quan niệm có hai giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn thấp tương ứng với CNXH hay xã hội XHCN; giai đoạn cao là chủ nghĩa cộng sản hay xã hội cộng sản chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăngghencho rằng, từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản có một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia... một TKQĐ về chính trị..., chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản, và đó là “những cơn đau đẻ kéo dài”. Thời kỳ nàycó đặc điểm: Do xã hội vừa thoát thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, nên mọi mặt của nó, về kinh tế, đạo đức và tinh thần,... vẫn còn mang những dấu vết của xã hội cũ- xã hội tư bản chủ nghĩa; ii)là thời kỳ cải biến sâu sắc và triệt để từ xã hội tư bản chủ nghĩa sang xã hội XHCN, nên công cụ để thực hiện điều này là nhà nước chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản; iii) Do tính khó khăn, phức tạp của TKQĐ, nên đây là thời kỳ của “sau những cơn đau đẻ kéo dài”.

QUAN NIỆM VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Thời kỳ quá độ là thời kỳ chuyển biến từ xã hội cũ sang xã hội mới- từ xã hội tư bản chủ nghĩa sang xã hội xã hội chủ nghĩa. Xã hội loài người đã và sẽ tuần tự trải qua 5 hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao, trong đó hình thái kinh tế - xã hội CSCN là hình thái cuối cùng,tiến bộ nhất trong lịch sử loài người. Sự chuyển tiếp giữa các hình thái kinh tế - xã hội chính là thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện, từ xã hội cũ sang xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Nó diễn ra từ khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai cấp vô sản giành được chính quyền, bắt tay vào việc xây dựng xã hội mới và kết thúc khi xây dựng thành công các cơ sở của xã hội xã hội chủ nghĩa về vật chất - kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Nói cách khác, kết thúc thời kỳ quá độ khi đã xây dựng xong cả về lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất, cả cơ sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

HÃY THẬN TRỌNG VỚI NHỮNG ÂM MƯU LỢI DỤNG TRUYỀN THÔNG, MẠNG XÃ HỘI ĐỂ XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đang diễn ra nhanh chóng và có những tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, cùng với đó là các phương tiện thông tin, mạng xã hội, các loại hình báo chí điện tử, blog…với nhiều phương diện khác nhau. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang lại nhiều cơ hội, điều kiện mới để phát triển đất nước, cơ hội để mỗi người có thể tiếp thu thông tin, nâng cao trình độ…để phát triển toàn diện và nhiều lợi thế khác. Người đọc, người nghe có thể tiếp cận thông tin qua internet ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch đã sử dụng internet, các trang mạng xã hội là công cụ quan trọng, một không gian rộng lớn để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, chống phá Việt Nam.

TÍCH CỰC ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ VỚI CÁC QUAN ĐIỂM PHẢN ĐỘNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook là một trang mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện ích, nhất là sự kết nối, chia sẻ thông tin và những ứng dụng giải trí thú vị (chơi game, nghe nhạc, xem phim…). Nếu sử dụng đúng mục đích và ở chừng mực phù hợp, mạng xã hội này sẽ là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sâu rộng trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. 

SỰ THẬT VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động với bản chất xuyên tạc và một thái độ áp đặt, chủ quan, đòi hỏi một “tiêu chuẩn kép” về “dân chủ, nhân quyền”, tự do tôn giáo; vẫn một thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT TRÊN MẠNG INTERNET


          Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các bình diện của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng với những thủ đoạn hết sức thâm hiểm, phản động nhằm xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành quả cách mạng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

ĐẤU TRANH BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Ngay từ khi ra đời, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng đập tan những luận điệu xuyên tạc, sai trái, cơ hội, xét lại, phản động của các thế lực thù địch. Thông qua cuộc đấu tranh ấy, chủ nghĩa Mác – Lênin không những được bảo vệ mà còn phát triển lên tầm cao mới, chứng minh bản chất cách mạng, khoa học vạch thời đại, mãi là ngọn cờ lý luận dẫn đường cho giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và con đường phát triển đi lên CNXH. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển tư duy lý luận, thực tiễn bằng nhiều phương thức khác nhau; trong đó, việc đấu tranh làm thất bại những luận điệu sai trái nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng là việc làm hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn, vừa là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng lý luận, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NIỀM TIN TÔN GIÁO KHÔNG PHẢI THỨ ĐỂ TRỤC LỢI

Những ngày qua, các sai phạm, nghi vấn trong một số hoạt động tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đã trở thành một đề tài “nóng”, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Dưới chiêu bài “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp”, một số cá nhân với danh nghĩa Phật tử ngang nhiên tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan niệm sai lệch, gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng, mà xét đến cùng là nhằm mục đích thu lợi. Khai thác tâm lý lo lắng, sợ hãi của một số người dân trước các bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống và công việc mưu sinh, muốn tìm đến cửa Phật để cầu an, những người này đã dựng lên cái gọi là “nợ vong” từ tiền kiếp. Người nợ cần phải “trả nợ” nếu muốn yên ổn, còn không sẽ bị “vong” đeo đuổi, trả thù. Theo họ, tất tật những tai ương, tật bệnh mà con người vướng phải đều do “vong oán” mà ra, như: Kinh doanh thua lỗ là do 36 kiếp trước tạo nghiệp (!); bị ung thư vú là do 42 kiếp trước làm nhiều điều ác, không chăm sóc em gái (!); bị teo thùy não dẫn đến liệt người là do 84 kiếp trước từng làm cai ngục, 20 kiếp trước đi bán thuốc nam giả cho người ta uống (!),... Họ còn bịa ra thứ “vong oán” rất bi hài và lố bịch như bị đau xương khớp là do 4 kiếp trước hay giết mèo. Thậm chí, họ còn vô lương tâm đến mức rao giảng một số điều xuyên tạc, thất đức, xúc phạm các Anh hùng dân tộc, khoét thêm nỗi đau của gia đình các nạn nhân có người thân không may bị thiệt mạng bởi kẻ ác.
Từ các luận điệu như vậy, họ gieo vào đầu óc người muốn cầu an rằng tất cả là do ân oán của gia chủ với “vong” từ hàng chục kiếp trước và đều có thể trả nợ, hoặc mua chuộc bằng cách trả tiền. Điều đáng tiếc là luận điểm phi lý này đã nhận được sự ủng hộ, tiếp tay của một số cá nhân chức sắc tôn giáo qua việc nhà chùa sẵn sàng nhận tiền cúng dường bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản với số tài khoản đã được công bố công khai trên trang mạng của chùa, và điều đáng nói là trang mạng này chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, giáo lý Phật giáo luôn đề cao sự hướng thiện, lòng từ bi, đề cao luật nhân quả. Tuy nhiên, luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo hoàn toàn xa lạ với sự rao giảng của một số cá nhân ở chùa Ba Vàng. Bởi, theo tinh thần Phật giáo, mọi người phải thành tâm sống trong cuộc đời, nghĩ lương thiện, làm việc thiện, giữ cho tinh thần luôn trong sáng, không làm điều ác, không suy nghĩ tiêu cực, không thù hằn, không sân si, tham lam, thù hận... Giữ trong tâm mình và sống hướng thiện như vậy, mỗi người sẽ có cuộc sống an nhiên, ngày càng thanh sạch, có ích cho con cháu, có ích cho cuộc đời; không được như vậy thì tự gây họa cho chính mình và tương lai của thân nhân. Hàng nghìn năm nay, các thế hệ người Việt Nam vẫn truyền dạy rằng sống phải biết “tu nhân, tích đức”. Theo giáo lý Phật giáo, không ai có thể dùng vật chất để mua chuộc thần thánh bao che, dung túng cho lỗi lầm.
Thế giới tâm linh vốn thiêng liêng trong tâm tưởng của nhiều người bị biến thành mảnh đất màu mỡ cho kẻ “buôn thần bán thánh” mặc sức kiếm lời. Từ “dâng sao giải hạn” vào mỗi dịp đầu năm, tranh cướp “ấn” ở đền Trần, tranh giành “lộc” ở hội Gióng, đến khấn vái, nhét tiền vào tay tượng ở các miếu mạo, chùa chiền,… thực sự trở thành một nỗi lo của toàn xã hội. Vì khi mà con người không suy nghĩ sáng tạo, không chăm chỉ lao động, không làm việc lương thiện mà chỉ vay mượn, cầu xin sự may mắn từ “thế giới siêu nhiên” thì cũng là khi họ phải đối mặt nhiều hệ lụy từ chính cuộc sống.
Thực trạng đáng tiếc tại chùa Ba Vàng và một số cơ sở tôn giáo một lần nữa cho thấy một số hoạt động mê tín dị đoan núp bóng cửa Phật cần phải được giải quyết triệt để, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi sai trái, đi ngược lại giáo lý Phật giáo của một số tăng ni, Phật tử các cơ quan có trách nhiệm, các tổ chức liên quan cần nhanh chóng triển khai chương trình hành động rộng khắp cảnh tỉnh xã hội, giúp người dân sáng suốt lựa chọn lối sống tích cực, hướng thiện, tự khẳng định giá trị đích thực của bản thân, giữ gìn hình ảnh lương thiện và một số giá trị đạo đức tốt đẹp mà Phật giáo hướng tới./.

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG PHẢI LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀO VIỆT NAM”

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng hiện nay hết sức phức tạp, quyết liệt. Các thế lực thù địch quốc tế, được sự tiếp tay của một số phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất ở trong nước, đang sử dụng mọi biện pháp, tiền bạc để chống phá ta về chính trị, tư tưởng, làm xói mòn lòng tin với đảng, với chế độ, làm tha hóa về chính trị, tư tưởng đối với một số cán bộ, đảng viên. Với tham vọng, tạo ra được một “khoảng trống” về tư tưởng trong đảng ta, trong xã hội ta, dẫn đến “tự diễn biến”, tự chuyển hóa, tan rã từ bên trong, thực hiện mục tiêu chiến lược cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, buộc Việt Nam phải đi theo quỹ đạo của Chủ nghĩa Tư bản, phục tùng sự chi phối của nước ngoài.

ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” MỘT YÊU CẦU KHÁCH QUAN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong cuốn: “Năm 1999 chiến thắng không cần chiến tranh”, Ních xơn đã viết: “Nước Mỹ phải nắm lấy thời cơ lịch sử này, phát động tiến công chính trị tư tưởng, để đẩy nhanh “Diễn biến hòa bình” ở các nước xã hội chủ nghĩa”.

VIỆT NAM CHỈ CẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - MỘT LUẬN ĐIỆU XẢO QUYỆT

Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch tiếp tục điên cuồng chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng. Một trong các luận điệu mới chúng đưa ra là: Ở Việt Nam hiện nay chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh, không cần đến chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng lập luận rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đến nay đã hết thời, nó là sản phẩm của thế kỷ XIX, đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI là không phù hợp. Bởi vì thế giới trong những năm qua đã thay đổi quá nhiều, thời đại này là thời đại mới, thời đại của khoa học và công nghệ… Bên cạnh đó chúng còn cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh rất toàn diện rồi, về khía cạnh nào đó có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh còn cao hơn chủ nghĩa Mác - Lênin…

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN LÀ “MỘT HỌC THUYẾT KHÔNG KHOA HỌC, HIỆN NAY ĐÃ LỖI THỜI”?


Một vấn đề bao trùm lên toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái hiện nay là các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận tính các mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết không khoa học, hiện nay đã  lỗi thời”?
Các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác - Lênin, với Chủ nghĩa xã hội khoa học lớn tiếng rêu rao rằng các nhà kinh điển của Chủ nghĩa xã hội khoa học không phải là những nhà khoa học, vì vậy “lý luận của các ông chỉ là “ý thức hệ hư ảo” chứa đầy tính chất “huyễn tưởng”.
Đây rõ ràng là một luận điệu chống Mác, Ăngghen, Lênin một cách trắng trợn, mà từ trước đến nay chưa ai dám nói như vậy. Ngay cả đối với những kẻ chống Mác, Ăngghen, Lênin một cách điên cuồng nhất, từ chỗ chống Mác, Ăngghen, Lênin đến căm thù Mác, Ăngghen, Lênin bởi các ông dám tuyên chiến với chế độ tư hữu TBCN và bênh vực quyền lợi của những người lao động, nhưng tuyệt nhiên chưa ai có thể phủ nhận Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học. Bởi lẽ trên thực tế Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học thiên tài, là những “bộ óc kỳ diệu” của nhân loại. Toàn bộ lý luận của Mác - Ăngghen, Lênin là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là một công trình khoa học đồ sộ giải đáp được nhiều vấn đề mà nhân loại đặt ra. Học thuyết của Mác, Ăngghen, Lênin là một học thuyết chặt chẽ, chính xác trong đó tính khoa học rất cao thống nhất với tinh thần cách mạng triệt để. Với sự thiên tài của mình Mác, Ăngghen, Lênin thực sự đã trở thành những nhà khoa học lỗi lạc nhất của nhân loại mà nhiều học giả, nhà tư tưởng thừa nhận.
Tạp chí truyền tin Châu Âu, Can-Pho-Man nhận xét: Mác là một người vô cùng hiện thực và biện chứng. Tính hiện thực và biện chứng hơn bất cứ ai trong số người đi trước. Nhà xã hội chủ nghĩa Đức B. Phôn - Svây - Xe vốn thường đối lập gay gắt về quan điểm với Mác cũng phải thốt lên: Chủ nghĩa xã hội Mác xít - Đó là một khoa học thực sự. Ngay cả E-Béc-Xtanh đại biểu trứ danh của trào lưu cơ hội xét lại đương thời cũng không thể phủ nhận được rằng: Trong tất cả các khuynh hướng và nhóm phái xã hội chủ nghĩa, học thuyết của Mác giành được sự thừa nhận chung ở tính khoa học mẫu mực và đầy tính thuyết phục. Nhà triết học nổi tiếng người pháp Giắc Đô Ri Đa gần đây cũng đã khẳng định: Mác là một người hết sức vĩ đại- Ông là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI. Bản thân những nhà tư tưởng tư sản cũng phải trân trọng những tri thức của Mác. Họ nghiên cứu chủ nghĩa Mác hết sức tỉ mỉ và nghiêm túc. Thực tế chủ nghĩa Mác đã giúp chủ nghĩa tư bản điều chỉnh một số vấn đề trong cách thức hoạt động của nó, khắc phục được một số nhược điểm cố hữu của nó, xoa dịu phần nào những mâu thuẫn trong xã hội tư bản. Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra lối thoát của khủng hoảng là phải có sự can thiệp của nhà nước. Sự thật nhiều nhà nước tư bản hiện nay đã vận dụng tư tưởng của Mác vào giải quyết thành công nhiều vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế, chính trị, như chính quyền Ô - Ba - Ma đã thuyết phục cả Thượng Nghị viện và cả Hạ Nghị viện tài trợ 800 tỷ đô la để cứu các ngân hàng. Ở Đức và ở Pháp đã đưa ra trọn gói để cứu ngành tài chính nước này.  
Trong tình hình phức tạp trong đời sống xã hội chính trị hiện nay, với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cho dù các thế lực thù địch có tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc, đi đến phủ nhận giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học như thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm mất đi tính cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, không làm mất đi tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh vì sự thắng lợi của mục tiêu thời đại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng không làm thay đổi được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân ta đã lựa chọn. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân, vẫn là kim chỉ nam cho hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế phấn đấu vì sự tiến bộ xã hội./.

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG CÒN LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA

Có thể thấy rằng sau sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu, trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch đang ráo riết, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Một trong những vấn đề chúng tập trung chống phá là tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CÓ PHẢI HIỆN NAY SỨ MỆNH LỊCH SỬ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nền kinh tế tri thức ra đời, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng tăng. Vì vậy, có quan điểm cho rằng giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử nữa, mà sứ mệnh lịch sử đó đã thuộc về những người trí thức. Vậy có phải đội ngũ trí thức có sứ mệnh lịch sử trong thời đại hiện nay?

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

PHẢI CHĂNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN KHÔNG BỊ BÓC LỘT?

Có quan điểm cho rằng: Thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, sản phẩm làm ra nhiều, đời sống công nhân đã được cải thiện, một bộ phận công nhân đã trung lưu hóa, không bị bóc lột. Cá biệt có quan điểm cho rằng giai cấp công nhân cũng bóc lột các giai cấp khác.

THẬT NỰC CƯỜI KHI CHO RẰNG TRÍ THỨC LÀ LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO XÃ HỘI

Có quan điểm cho rằng: Thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, tầng lớp trí thức trong cuộc cách mạng 4.0 ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội, nên sứ mệnh lịch sử đã trao vào tay họ?

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN NAY KHÔNG CÒN SỨ MỆNH LỊCH SỬ

Bởi lẽ, sự vận động tất yếu của lịch sử thế giới trong gần một thế kỷ qua chính là bằng chứng chân thật để phủ nhận quan điểm đó. Chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn tồn tại và ngày càng phát triển trong cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại.

GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN NAY ĐANG BỊ “TEO ĐI” CÓ PHẢI KHÔNG?

Ngày nay trong điều kiện mới, cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, giai cấp công nhân không chỉ bao gồm những người lao động chân tay mà còn cả trong các lĩnh vực khác.

BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam biểu hiện tập trung ở những mối quan hệ chính trị - xã hội đặc trưng, có tính chất sống còn chi phối sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng của quân đội. Quân đội ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung thống nhất về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Quân đội ta gắn bó máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân, vì dân, công cụ sắc bén của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một trụ cột vững chắc của chế độ nhân dân làm chủ. Quân đội ta bảo vệ lợi ích của dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những mối quan hệ cơ bản này thống nhất chặt chẽ với nhau phản ánh mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời, cũng chỉ rõ nguồn gốc ra đời và sức mạnh vô địch của quân đội ta là sự thống nhất biện chứng giữa sức mạnh lãnh đạo của Đảng, với sức mạnh dời non lấp biển của quần chúng nhân dân, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ. Để thực hiện âm mưu đó, các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” được sử dụng như một vũ khí đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Đồng thời, các hoạt động gây dựng lực lượng chống đối ở trong nước được thực hiện một cách ráo riết nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng làm mất ổn định chính trị – xã hội, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các phương thức hoạt động chủ yếu được các thế lực thù địch, những phần tử phản động lưu vong, phần tử xấu sử dụng là: