Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG KHÔNG GIAN MẠNG ĐỂ PHÁT TÁN THÔNG TIN XẤU ĐỘC

Mạng xã hội xuất hiện và trở thành nguồn khai thác hữu ích lượng thông tin khổng lồ trên toàn thế giới. Trên không gian mạng (thông qua các website, các diễn đàn trên Internet, các nền tảng mạng xã hội phổ biến toàn cầu như Youtube, Facebook,…), các thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, điều cốt yếu là có kết nối Internet. Chính vì sự lan truyền nhanh chóng này nên các thế lực thù địch luôn tìm cách tranh thủ chớp lấy thời cơ để xuyên tạc, bịa đặt thông tin. Trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình đất nước ta đã tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của nhân dân. Các thế lực thù địch lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, lan truyền các thông tin xấu độc, hướng dư luận xã hội tập trung vào những quan điểm không chính xác, lệch lạc, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận nhân dân còn thiếu hiểu biết, làm lung lạc lòng tin của họ về vai trò lãnh đạo của Đảng, về sự quản lý đất nước của chính quyền. Những thông tin xuyên tạc, sai lệch được truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm lan truyền rộng rãi những thông tin xấu độc trong nhân dân, các thông tin thường lấp lửng gây hoang mang, khiến cho tư tưởng của công chúng bị nhiễu loạn, dao động. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội, thoái hóa, biến chất truyền tải vô số thông tin lệch lạc, bịa đặt nhằm vào những người trẻ tuổi, kích động, lôi kéo một số người tham gia vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các yếu tố “ảo” trên không gian mạng được nhào nặn bằng đủ các thủ đoạn tinh vi, phức tạp nên có thể đánh lừa được một bộ phận công chúng mơ hồ về nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị, nhất là giới trẻ. Những thông tin như vậy có thể gây định hướng xấu cho dư luận xã hội, hoặc ảnh hưởng đến quyền cá nhân của con người. Thông tin cần có sự đa chiều nhưng quan trọng nhất cần phải đúng và được phản ánh trung thực, trong khi thông tin trên mạng xã hội có quá nhiều, quá tràn lan, khiến cho người tiếp nhận cũng khó xác định được tính xác thực. Ngoài ra, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch có thể ngồi tại một nơi nhưng lại truyền tải được thông tin rộng rãi trên toàn thế giới, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi xử lý. Điều này gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chính vì vậy, cần có những phương thức hiệu quả nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

NHẬN DIỆN PHƯƠNG THỨC CHỐNG PHÁ MỚI CỦA CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” HIỆN NAY

Trong bối cảnh mới, các thế lực thù địch tiếp tục điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, sử dụng các phương thức, công cụ ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thâm độc, trong đó nổi lên một số phương thức mới sau:

Hiện nay, phương thức chống phá đã chuyển trọng tâm từ bên ngoài tác động vào bên trong sang tiến hành các hoạt động chống đối tại chỗ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ đối phương, tìm mọi cách khai thác và khoét sâu mâu thuẫn nội tại; triệt để lợi dụng những sơ hở, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành xã hội của các nước để chống phá. Mỗi khi ở các nước là đối tượng chống phá diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, xuất hiện các “điểm nóng”, các vấn đề xã hội phức tạp, nhạy cảm... thì đó là “cơ hội vàng” để các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”. Họ sử dụng chính lực lượng, phương tiện của đối phương; kết hợp công khai với bí mật; thực hiện đánh ngầm, mềm, sâu, hiểm, tiến công toàn diện, có trọng điểm; thường núp dưới danh nghĩa “hiến kế”, “chống tham nhũng”, “góp ý kiến xây dựng”... để lũng đoạn đối phương. Trong đó, lĩnh vực chính trị, tư tưởng được họ xác định là khâu trọng tâm, đột phá; kinh tế là mũi nhọn; dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là “ngòi nổ”; ngoại giao để hỗ trợ; quân sự để răn đe, hậu thuẫn.

Thực hiện tiến công toàn diện, có trọng điểm song “diễn biến hòa bình” ngày càng coi trọng các “công cụ mềm” và “quyền lực thông minh” nhằm vào các lĩnh vực chính trị tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, ngoại giao, nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để từng bước chuyển hóa đối phương, giành “chiến thắng mà không cần chiến tranh”. Trọng tâm ở bên trong các nước thì họ tìm mọi cách khoét sâu mâu thuẫn, phân hóa nội bộ, tạo ra những “khoảng trống” quyền lực, đẩy đối phương vào vòng bất ổn. Bên ngoài, vẫn hỗ trợ bằng việc tạo áp lực, tăng cường lôi kéo, khống chế, từng bước gây ảnh hưởng có lợi cho họ. Cách thức tiến hành rất tinh vi, khó nhận diện; có lúc dụ dỗ, mua chuộc bằng vật chất; lúc thì núp dưới danh nghĩa hoạt động từ thiện, nhân đạo; có khi kêu gọi mở rộng tự do, dân chủ, nhân quyền, thúc đẩy quan hệ đối tác; đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; nhiều khi lại ngấm ngầm thao túng, khống chế về tài chính, từng bước ép buộc đối phương lệ thuộc về chính trị. Chiến lược chống phá từ từ, dần dần theo cách “mưa dầm thấm lâu”  với phương châm hành động mềm dẻo, linh hoạt, “đối thoại thay đối đầu”.

Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại, các thế lực thù địch coi trọng sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, nhất là các trang mạng xã hội, internet để thực hiện bôi nhọ, vu cáo, đả kích Việt Nam. Chúng dựa vào một số sự kiện đã diễn ra, họ nhào nặn bằng các chi tiết “sặc mùi” chính trị phản động; thêm bớt những “số liệu” không thể kiểm chứng, kèm theo trích dẫn “kim, cổ, đông, tây”, giả danh khoa học; sử dụng công nghệ chèn các tư liệu, hình ảnh đã bị cắt ghép, chỉnh sửa, “live stream”... tạo ra những sự kiện “giật gân”, thông tin “câu khách”, gợi trí tò mò của dư luận; cố tình đổi trắng thay đen, biến không thành có, rồi suy diễn, bình luận theo kiểu làm “sáng tỏ vấn đề”. Tần suất các luận điệu thâm độc đó ngày càng gia tăng cả về lưu lượng, cấp độ, mật độ; thực hiện “bôi nhiều sẽ bẩn”, “nói lắm phải tin”, tung “hỏa mù” nhằm gây tâm lý hoài nghi, dao động trong xã hội; từng bước hướng cộng đồng đến những suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến “tự diễn biến”, dần xuất hiện những hành vi “lệch chuẩn” và rơi vào “tự chuyển hóa” lúc nào không hay.

Trước những phương thức tinh vi này, mỗi người cần đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, kiên trì quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của Đảng và Nhà nước đã xác định.

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG XUNG KÍCH ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò chủ công, tiên phong của các cơ quan báo chí. Thời gian qua, báo chí nước ta đã thể hiện rõ vai trò xung kích trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tờ báo đấu tranh kịp thời, sắc bén, vạch rõ và làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều tờ báo mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải các bài viết trực tiếp, trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điển hình như chuyên mục: “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch” của Tạp chí Cộng sản; “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”” của Báo Quân đội nhân dân; “Bình luận - phê phán” của Tạp chí Quốc phòng toàn dân; “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam…liên tiếp có những bài đấu tranh chất lượng, có hiệu ứng xã hội tốt.

Nhiều tờ báo đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, hoạt động thực tiễn có uy tín tham gia tọa đàm, hội thảo, viết bài phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số báo tổ chức tốt các diễn đàn trực tuyến, thông qua đó định hướng chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các vấn đề “nóng”, các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc và những vấn đề mà dư luận quan tâm. Nhiều cơ quan báo chí đã phát huy hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm, blog, kênh Youtube, tài khoản mạng xã hội… chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc. Việc ngăn chặn, giám sát, triệt phá các thông tin xấu, độc từ các báo, đài, các kênh báo mạng trong và ngoài nước được các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí nước ta quan tâm đẩy mạnh, xử phạt nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí.

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cách mạng đã đóng vai trò rất quan trọng, thực sự là “vũ khí sắc bén” trong lĩnh vực này, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tình yêu quê hương, đất nước, củng cố lòng tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THỰC CHẤT CHIÊU BÀI “TỰ DO NGÔN LUẬN”, “TỰ DO BÁO CHÍ” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Tự do ngôn luận, tự do báo chí là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị thường lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trên nhiều trang mạng hoặc trang tiếng Việt của một số cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam thường xuất hiện các ý kiến, bài viết xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam như đưa ra bảng xếp hạng hết sức sai trái về tự do báo chí ở Việt Nam; công bố danh sách, trao giải thưởng “Anh hùng thông tin; “Tiền hô hậu ủng” những đối tượng dán mác “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, “nhà báo tự do”. Đặc biệt, vào những thời điểm các cơ quan chức năng, bảo vệ pháp luật của Việt Nam khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng lợi dụng tự do, dân chủ tuyên truyền, chống phá chính quyền Nhà nước, thì các thế lực thù địch bên ngoài và những người còn thù hằn với chế độ lại rêu rao đó là "hành động bóp nghẹt tự do ngôn luận", "triệt tiêu quyền tự do báo chí", hoặc "ra sức ngăn cản những người bất đồng chính kiến"... Thực chất chiêu bài “tự do ngôn luận” “tự do báo chí” là nhằm phi chính trị báo chí nước ta, tách rời báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, khiến báo chí mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu. Sự chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị là hết sức thâm độc, nguy hiểm.

Chiêu bài này hoàn toàn trái ngược với thực tế ở Việt Nam. Bởi lẽ, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.  Những quyền cơ bản này không chỉ được hiến định trong hiến pháp mà còn được cụ thể hóa trong Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí.  Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định việc bảo đảm, thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy, phát huy ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức mạnh tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Tất nhiên, mọi quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí đều phải có giới hạn nhất định. Giới hạn này đặt ra để bảo đảm quyền tự do chính đáng cho số đông mọi người, chứ không phải cho một nhóm ít người nào đó nói năng bừa bãi, phát ngôn bạt mạng, thích gì viết đấy, nói và viết chỉ vì động cơ cá nhân ích kỷ, thiên vị mà không vì sự ổn định, đồng thuận chung của xã hội, cộng đồng. Không riêng ở Việt Nam, mà hầu hết các quốc gia tuy có cách tiếp cận không giống nhau về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhưng đều có một nguyên tắc cơ bản là việc thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí phải phù hợp với tình hình, điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ dân trí, thể chế chính trị của mỗi nước và không được phép lợi dụng quyền cơ bản này để xâm hại lợi ích quốc gia-dân tộc, làm phương hại danh dự, nhân phẩm người khác và ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức cộng đồng, trật tự xã hội.  Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho số đông công dân, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện, kiên quyết vạch trần, kịp thời bác bỏ mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị cố tình lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm đưa ra những thông tin sai trái, xuyên tạc, tác động tiêu cực dư luận xã hội, xâm hại đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cố tình xuyên tạc, bóp méo, bôi đen sự thật, chống phá sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Lợi dụng việc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trên nhiều trang mạng xã hội, các thế lực thù địch quy kết công tác phòng chống tham nhũng “chỉ là mị dân”, ngụy biện “tham nhũng là sản phẩm của chế độ, thể chế chính trị ở Việt Nam”, quy kết “tham nhũng do chế độ độc đảng cầm quyền”! Các thế lực thù địch, phản động cho rằng, chủ trương thành lập Ban chỉ đạo  PCTN,TC cấp tỉnh là “không cần thiết, chỉ tốn tiền của dân”, cho rằng việc làm này là “giả tạo”, vẽ ra câu chuyện “ta đánh ta”, “cộng sản thì ai cũng tham nhũng”… Mục đích các bài viết nhằm quy kết tham nhũng là “bản chất của chế độ”, từ đó kêu gọi muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi chế độ, phải đa nguyên, đa đảng, phải “xã hội dân sự”… Thực chất là chiêu trò chống phá kiểu “bình mới rượu cũ” của số đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Số này cố gắng vẽ ra bức tranh tối màu về công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam, phớt lờ thực tế hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, phủ nhận mọi cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc đẩy lùi vấn nạn tham nhũng; tìm cách gieo rắc tâm lý bất an, gây ra sự hoài nghi về các chủ trương, quyết sách của Đảng về PCTN, TC, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, lấy cớ kích động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ra sự đối lập, bất ổn từ bên trong.

Thực tế cho thấy, công tác PCTN, TC ở Việt Nam đã được thực hiện một cách quyết liệt, đúng hướng, mang lại hiệu quả tích cực. Việc Trung ương quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh là thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, bao che với tham nhũng, tiêu cực. Đây là tiền đề để cả nước phát huy mạnh mẽ hơn nữa những kết quả đã đạt được, đưa công tác PCTN, TC vừa lan toả về chiều rộng, vừa đi vào chiều sâu, bảo đảm công tác PCTN, TC được thực hiện thông suốt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, giúp cho “trên dưới đồng lòng, dọc ngang sáng suốt”, đẩy lùi tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

CẢNH GIÁC, ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XÂM HẠI QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Không gian mạng hình thành từ sự kết hợp của những công nghệ đột phá, như: internet kết nối vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, truy cập nhanh… đã làm cho thế giới kết nối nhau, tương tác đa chiều, không còn khoảng cách biên giới và con người gần gũi nhau hơn. Trong dòng chảy đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet cao nhất thế giới và đứng đầu ASEAN về số lượng tên miền quốc gia…. Không gian mạng và đi liền với nó là các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, đã làm cho xã hội thông tin và kinh tế tri thức của ta ngày càng phát triển. Với việc Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh phát triển Chính phủ Điện tử, đã làm giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp truy cập thông tin. Cùng với đó, nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng thành phố thông minh, đã tạo ra môi trường sống tốt hơn, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng đang bị các thế lực xấu lợi dụng, làm nảy sinh nhiều nguy cơ, thách thức đối với đất nước. Đó là: các cuộc tấn công mạng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng; các hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các hoạt động thương mại điện tử; sử dụng các dịch vụ internet, viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo; tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, tống tiền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, kinh doanh trái phép các loại tiền điện tử…. Đặc biệt, lợi dụng khả năng đưa tin nhanh, đa chiều và rộng khắp trên không gian mạng, một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, thể chế chính trị đất nước rất quyết liệt. Trên các địa chỉ: VOA, BBC, RFI, “Dân luận”, “Người buôn gió” và một số trang facebook,… họ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Theo họ, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta là giáo điều, không phù hợp tình hình đất nước; chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại là sai lầm, làm mất vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế! Cùng với việc vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên, họ tâng bốc những người bất mãn, cơ hội chính trị, những đối tượng hoạt động tuyên truyền, chống phá nhà nước bị pháp luật xử lý là những “nhà dân chủ”, “những người tiên phong đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ”(!). Họ cổ vũ tư tưởng dân tộc cực đoan, kích động “lòng yêu nước” để tụ tập, biểu tình chống đối,… nhằm tới mục tiêu “cách mạng đường phố”, “cách mạng màu” để thay đổi chế độ chính trị của đất nước.

Trên youtube và một số blog, facebook,… họ công khai vận động thành lập các tổ chức gọi là “xã hội dân sự”, “Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam”, “Hội anh em dân chủ”, bao gồm một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để bàn chuyện phá hoại an ninh đất nước; phát tán các tài liệu có nội dung bịa đặt để hạ bệ uy tín lãnh tụ, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Trung ương và các địa phương. Không những thế, họ còn là người đóng vai trò “phối hợp, dẫn dắt” các vụ việc tụ tập, gây rối với mục đích phá hoại chủ trương của Đảng, là: “giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước”. Điển hình là: biểu tình phản đối Formosa trong sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung; tụ tập, gây rối, đập phá tài sản Nhà nước ở Bình thuận để phản đối việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt… Lợi dụng quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, họ tìm cách hướng dư luận nhìn nhận theo quan điểm của họ, là: mọi cán bộ, đảng viên đều tham nhũng; chế độ hiện nay là “suy đồi”, “thối nát”; công cuộc chống tham nhũng của Đảng chỉ là “cuộc đấu tranh nhằm triệt hạ lẫn nhau giữa các phe phái”. Khi một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ cao cấp vi phạm bị xử lý kỷ luật, lập tức họ mỉa mai: đó là “con dê tế thần”, chỉ “là những ông “đã bị lộ”, buộc lòng phải xử lý mà thôi”.

Lịch sử hơn bảy thập niên qua cho thấy, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn cấu kết chặt chẽ với nhau để phá hoại cách mạng, phá hoại sự nghiệp tăng cường quốc phòng và an ninh đất nước. Chúng triệt để lợi dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ để thực hiện những thủ đoạn chống phá hết sức tinh vi, thâm độc. Bởi vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, thì lập tức các tổ chức, cá nhân chống đối trong và ngoài nước đồng thanh phản đối, coi điều đó là “cướp đi quyền sử dụng internet của người dân”, là “kiềm chế sự phát triển của Việt Nam”. Cần nhận thức rõ rằng, đất nước càng phát triển, nhiều thành tựu mới của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin được áp dụng, thì sự chống phá công cuộc đổi mới đất nước nói chung và lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng sẽ gia tăng. Vấn đề đặt ra là Đảng và Nhà nước ta phải có các giải pháp hiệu quả, nhất là phải luôn chủ động đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chủ động cung cấp thông tin chính thống đến quần chúng nhân dân một cách kịp thời và tổ chức thực hiện tốt Luật An ninh mạng.

Đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch xâm hại quyền lợi quốc gia - dân tộc, xâm hại quốc phòng, an ninh trên không gian mạng, trước hết và quan trọng nhất là đấu tranh bảo vệ các giá trị của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh chân lý: nhờ kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết một lòng, chiến thắng mọi kẻ thù, giành được thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là trong đẩy mạnh thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các thế lực thù địch càng ra sức chống phá ta trên không gian mạng. Bởi vậy, chúng ta cần tích cực đấu tranh phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, bảo vệ các giá trị chân chính của dân tộc và thời đại, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh này, cần huy động được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, nhất là của cán bộ, đảng viên; lực lượng Quân đội, Công an, trí thức, thanh niên… Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, truyền thông, đấu tranh vạch trần các luận điệu xuyên tạc của chúng; làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn của đường lối đổi mới, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của Đảng và những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh đất nước.

Để đạt hiệu quả cao trong đấu tranh, phản bác sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các cấp cần tuyên truyền sâu rộng về các dự luật, trong đó có Luật An ninh mạng và tổ chức thực hiện tốt Luật này. Trên cơ sở đó, khắc phục tình trạng một bộ phận nhân dân không nắm được dự luật nên bị kẻ xấu lợi dụng dẫn dắt thực hiện hành vi phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội như thời gian vừa qua. Đồng thời, cần khẳng định rằng, ban hành Luật An ninh mạng là một đòi hỏi khách quan, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà chúng ta là thành viên. Tổ chức thực hiện tốt Luật này sẽ bảo vệ được lợi ích của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền của quốc gia, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, loại trừ các nhân tố phá hoại trên không gian mạng. Không những thế, thực thi Luật An ninh mạng sẽ tạo ra cơ sở pháp lý và cơ chế hiệu quả để chúng ta chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác mọi luận điệu sai trái; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước.

GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN – PHẨM CHẤT CAO ĐẸP CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng LLVT cách mạng, hình ảnh và tên gọi thân thương Bộ đội Cụ Hồ thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của quân đội kiểu mới-quân đội do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo.

Phẩm chất trong sáng và nhân cách cao đẹp ấy được xây đắp nên từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

Gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã minh chứng rõ sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta bắt nguồn từ nhân dân. Câu nói "quân với dân như cá với nước" chính là hình ảnh khái quát từ mối quan hệ gắn bó máu thịt ấy. Trong mối quan hệ đó, nhân dân là gốc, là nền tảng, là khởi nguồn cho sự ra đời và phát triển của quân đội; quân đội là một bộ phận không thể tách rời của nhân dân, là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân không chỉ trực tiếp cầm vũ khí mà còn đùm bọc, nuôi giấu, chở che bộ đội. Dựa vào sức mạnh của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nên qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn giữ vững phẩm chất chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực tiễn qua các cuộc kháng chiến đã khẳng định rõ mối quan hệ máu thịt quân với dân. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ hậu phương lớn miền Bắc, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam với tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; thanh niên “Ba sẵn sàng”; phụ nữ “Ba đảm đang”; “Xe chưa qua, nhà không tiếc”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Trên chiến trường miền Nam, cho dù đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ráo riết thực hiện dồn dân lập ấp chiến lược hòng chia rẽ nhân dân với bộ đội, du kích; đàn áp phong trào cách mạng... nhưng mối quan hệ đoàn kết quân dân luôn được giữ vững. Hàng vạn người mẹ, người chị bất chấp gian khổ, mất mát, hy sinh để nuôi giấu, chở che bộ đội. Đó là những hình ảnh sáng ngời về tình đoàn kết quân dân, là cội nguồn của sức mạnh để Quân đội ta chiến thắng mọi kẻ thù.

Giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng mà còn là hoạt động văn hóa-đạo đức, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là biện pháp đạt tới những giá trị chân-thiện-mỹ của mỗi quân nhân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng để xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, nâng cao nhân tố chính trị-tinh thần; tạo động lực mới, cổ vũ, động viên, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta.