Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

SỨC SỐNG MỚI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN CÀNG NHẬN THỨC RÕ HƠN VỀ BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

          Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các nước xã hội chủ nghĩa không chỉ kiên định trụ vững, mà còn từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện cải cách, đổi mới thắng lợi về mọi mặt và nâng cao vị thế quốc tế của mình. Con đường cải cách và đổi mới của các nước xã hội chủ nghĩa đã đóng góp nhiều thành tựu về lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nước xã hội chủ nghĩa đã, đang và sẽ là những chủ thể quốc tế quan trọng trong quá trình thúc đẩy sự hình thành trật tự thế giới mới sau “chiến tranh lạnh”.
Thành tựu cải cách và đổi mới của các nước xã hội chủ nghĩa trong thời gian qua đã chứng tỏ sức sống và khả năng tự đổi mới để đi lên chủ nghĩa xã hội là rất mãnh liệt. Sự khai phá, tìm tòi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, Việt Nam và một số nước có một giá trị nhân đạo cao cả, đóng góp cả về mặt lý luận và thực tiễn giúp các Đảng Cộng sản vững niềm tin trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại Hội thảo quốc tế "Phát triển và sáng tạo: chủ nghĩa xã hội thế giới đầu thế kỷ XXI" được tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc, tháng 10-2004), học giả nhiều nước đánh giá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thông qua kinh tế thị trường mà các nước xã hội chủ nghĩa đang tiến hành đã làm cho các Đảng Cộng sản - công nhân và cả thế giới phải chú ý. Tỷ trọng các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay trong nền chính trị và kinh tế quốc tế đã vượt xa thời kỳ Liên Xô đầu thế kỷ XX.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, những mâu thuẫn vốn có của xã hội tư bản càng trở nên sâu sắc hơn. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa cao với quan hệ sản xuất chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất ngày càng trở nên gay gắt. Toàn cầu hóa hiện nay không "san lấp" mà còn "đào sâu thêm hố ngăn cách" giàu nghèo. Toàn cầu hóa đang làm nảy sinh những vấn đề toàn cầu cấp bách, môi trường sống của con người đang bị phá hủy nghiêm trọng. Do đó, trong mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước tư bản phát triển đã và đang xuất hiện nhiều phong trào xã hội hoài nghi về sự “trường cửu” của chế độ tư bản và đấu tranh nhằm khắc phục chủ nghĩa tư bản, xây dựng một xã hội mới bền vững.
Toàn cầu hóa hiện đang dẫn đến tình trạng cường quyền, hiếu chiến ngày càng tăng của chủ nghĩa đế quốc. Lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố sau “sự kiện 11-9-2001”, Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Áp-ga-ni-xtan (2001) và I-rắc (2003). Năm 1999, Mỹ tiến hành can thiệp quân sự ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà Mỹ cho là ở đó có biểu hiện “vi phạm” dân chủ, nhân quyền. Cuối năm 2002 - Mỹ lại thông qua học thuyết “đánh đòn phủ đầu” đối với những lực lượng, những quốc gia mà Mỹ coi là mối đe dọa đến lợi ích chiến lược của Mỹ. Hiện nay, Mỹ "bật đèn xanh”, dung túng cho I-xra-en đàn áp phong trào giải phóng dân tộc của người Pa-le-xtin, gây chiến tranh với Li-băng, đe dọa Xy-ri và I-ran... làm cho tình hình Trung Đông càng thêm căng thẳng...

Những biểu hiện trên càng làm cho nhân loại tiến bộ và trước hết là những người cộng sản nhận rõ hơn bản chất thực của chủ nghĩa tư bản. Trong những năm đầu thế kỷ XXI, các trào lưu đấu tranh nhằm khắc phục chủ nghĩa tư bản, xây dựng một xã hội mới, nhân văn, nhân đạo hơn đã xuất hiện ở nhiều nước. Hướng tới thời đại mới, xã hội mới sau tư bản chủ nghĩa, theo nhận định của các học giả tham dự hội thảo nói trên, là tiếng nói chung của các khu vực rộng lớn ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. Các trào lưu nhân văn, khắc phục chủ nghĩa tư bản sẽ liên kết với nhau tạo thành những biến động quyết liệt trong thế kỷ XXI. Điều này là cơ sở thúc đẩy sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại tiến bộ trên thế giới nói chung và của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

SỰ KHAI PHÁ CON ĐƯỜNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN

        Trong ba thập kỷ qua, nhất là từ những năm đầu thế kỷ XXI đến nay, công cuộc cải cách, đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) như Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đặc biệt là về kinh tế, chính trị. Do đó, vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên thế giới cũng được củng cố nhất định. Các nước xã hội chủ nghĩa do nâng cao được vị thế quốc tế nên ngày càng trở thành những chủ thể quan trọng của quan hệ quốc tế hiện đại, chủ động đổi mới chính sách đối nội đúng đắn, phù hợp và chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập với khu vực và thế giới.
          Đánh giá tình hình kinh tế của 5 nước xã hội chủ nghĩa (Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu Ba, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên), Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng: tỷ trọng GDP của các nước này từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay đã tăng hơn 3 lần, từ mức 1,7% lên 5,1% và có chiều hướng tiếp tục tăng lên.
             Mặt khác, các Đảng Cộng sản cầm quyền đã chủ động tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm thành công cũng như thất bại trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu và những kinh nghiệm của chính bản thân mình; tích cực nghiên cứu, tìm tòi về lý luận, thực tiễn mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước và những biến đổi của thế giới đương đại. Điều này được thể hiện nổi bật nhất trong việc sử dụng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc xác định mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Việt Nam - nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Lào - nền sản xuất hàng hóa đi lên chủ nghĩa xã hội; Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ năm 2002 cũng bắt đầu cải cách theo hướng kinh tế thị trường, lựa chọn bước đột phá vào lĩnh vực giá, tiền và phân phối. Năm 2003, nước này thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2003 - 2008), chủ trương khoán trong nông nghiệp, xóa bỏ bao cấp, sửa đổi luật đầu tư để thu hút vốn nước ngoài, phát triển một số khu công nghiệp và đặc khu kinh tế...; Cu Ba tiến hành các bước mở cửa hội nhập quốc tế thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện từng bước quan hệ với Mỹ, Cu Ba và Mỹ đã mở cơ quan ngoại giao (Đại sứ quan) của mình ở mỗi nước. Đây được đánh giá là thành công lớn trong từng bước bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và là thành công lớn trong chính sách đối ngoại của Cu Ba. Thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, Cu Ba đã từng bước phá thế bao vây cấm vận của Mỹ và các nước tư bản khác, đồng thời tạo đà cho phát triển mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, trong đó nổi bật là kinh tế.
            Nhiều Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới đánh giá cao sự lựa chọn mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc và Việt Nam. Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Nhật Bản thông qua tại Đại hội XXIII (năm 2004) khẳng định: Quá trình tìm tòi tiến lên chủ nghĩa xã hội thông qua kinh tế thị trường của Việt Nam và Trung Quốc đang trở thành một hướng đi quan trọng của thế giới trong thế kỷ XXI; tiến lên chủ nghĩa xã hội thông qua kinh tế thị trường là hướng đi có tính quy luật của chủ nghĩa xã hội. Hội thảo quốc tế "Triển vọng của chủ nghĩa xã hội" của 39 Đảng Cộng sản và công nhân được tổ chức tại Pra-ha (Cộng hòa Séc) năm 2005 cũng đánh giá cao sự phát triển nền kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội và việc gắn những ưu việt của chính quyền nhân dân với những thành tựu mới nhất của khoa học - kỹ thuật, với sự tham gia tích cực vào thị trường quốc tế của Trung Quốc và Việt Nam, coi đây là sự bổ sung, phát triển lý luận độc đáo sáng tạo về chủ nghĩa xã hội.
           Những thành tựu cải cách, đổi mới, mở cửa hội nhập của các nước xã hội chủ nghĩa là một thực tế sinh động minh chứng cho sức sống và khả năng tự đổi mới để đi lên của chủ nghĩa xã hội. Các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế coi đây là thành tựu, là nguồn cổ vũ lớn lao, giúp họ củng cố niềm tin vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Sự tìm tòi, khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của các Đảng Cộng sản cầm quyền đã có đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện lịch sử mới. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình phục hồi của phong trào cộng sản quốc tế, góp phần thiết thực vào việc tìm kiếm những phương thức hoạt động hiệu quả của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Xây dựng bản lĩnh thanh niên, sinh viên thời kỳ mới

           “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ 21 có xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam”. Vấn đề thanh niên, sinh viên hiện nay là vấn đề mang tính chiến lược vừa cơ bản, vừa cấp thiết trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
           Thanh niên, sinh viên là lực lượng trụ cột, đóng vai trò “cốt lõi” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mọi thời kỳ. Xây dựng bản lĩnh cho thanh niên, sinh viên là một công việc cốt lõi trong hình thành phát triển nhân cách con người mới, đáp ứng với điều kiện mới. Nó đòi hỏi vai trò của các thành viên trong cộng đồng xã hội tham gia đóng góp vào công tác giáo dục đào tạo, vai trò học tập, lao động, rèn luyện của chính thanh niên, sinh viên; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình giáo dục và hoạt động; môi trường xã hội tích cực và sự định hướng trong chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này. Đặc biệt, đây là vấn đề mang tính cấp bách hiện nay cần phải được quan tâm và coi trọng. Theo đó, Đảng và chính quyền, đoàn thể, Đoàn Thanh niên và nhà trường phải được tiến hành các biện pháp đồng bộ những giải pháp cần thiết, nhằm xác lập được bản lĩnh chính trị và bản lĩnh khoa học, chuẩn bị hành trang cần thiết để tuổi trẻ đi vào thế kỷ mới thực hiện thắng lợi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản sau:
              Thứ nhất, tăng cường chất lượng hiệu quả giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
             Đây là biện pháp cơ bản mang tính lâu dài, theo đó việc giáo dục nội dung này cần phải hướng vào sự rèn luyện năng lực tư duy khoa học, thế giới quan Mác-xít, nhân sinh quan, đạo đức cách mạng và phương pháp luận. Điều đó, một mặt giúp thanh niên, sinh viên có đủ kiến thức, niềm tin vững chắc vào công cuộc đổi mới nền kinh tế trên cơ sở định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tạo cho họ có đủ sức “đề kháng” trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, khích lệ ý chí vươn lên vì tương lai của bản thân và tiền đồ của đất nước. Ngoài ra, trong giáo dục nội dung này cần phải có những cách làm hay, sáng tạo và hấp dẫn lôi cuốn đông đảo thanh niên, sinh viên tham gia nhằm tạo hiệu quả thiết thực.
            Thứ hai, tích cực đưa thanh niên, sinh viên tham gia vào các hoạt động thực tế chính trị-xã hội, hoạt động tham quan, thực tập
          Bản lĩnh của con người nói chung và bản lĩnh của thanh niên, sinh viên nói riêng có nhiều con đường để hình thành, phát triển và không ngừng hoàn thiện; song cách hình thành nhanh và bền vững nhất chính là thông qua các hoạt động thực tiễn, trực tiếp tham gia vào các hoạt động cải tạo thực tiễn. Để thực hiện tốt điều này, Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong xã hội tạo ra các hoạt động phong phú, thích hợp và thiết thực nhằm rèn luyện thanh niên, sinh viên giúp họ có điều kiện nhận thức sâu sắc thực tiễn, có tình cảm phong phú. Đồng thời, tổ chức ra các hoạt động thực tiễn gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội và quần chúng nhân dân, thông qua đó từng bước rèn luyện bản lĩnh chính trị và khoa học cho thanh niên, sinh viên. Điểm cốt lõi để thực hiện thành công nội dung này, đó là Đoàn cần phải tạo ra được một phong trào cách mạng sâu rộng trong thanh niên, sinh viên, kiên quyết đấu tranh, phê phán chống lại những tệ nạn xã hội, hành vi tiêu cực trong học tập, trong lối sống, giữ gìn truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc.
          Thứ ba, xây dựng môi trường sống thật sự nhân văn và giữ vững kỷ cương pháp luật trong xã hội góp phần giáo dục rèn luyện bản lĩnh cho thanh niên, sinh viên.
         Xây dựng môi trường xã hội, môi trường giáo dục và văn hóa phải thông qua các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, các phong trào dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu, sở thích của thanh niên, sinh viên. Thông qua các hoạt động thiết thực, bổ ích như “Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện”, “câu lạc bộ nghiên cứu khoa học”,… sẽ có sức hấp dẫn lớn lôi cuốn đông đảo thanh niên, sinh viên tham gia, qua đây nhằm xã hội hóa giáo dục, cá thể hóa bản lĩnh nhân cách thanh niên, sinh viên. Đồng thời, phải tích cực đẩy lùi và kiên quyết ngăn chặn những tác động tiêu cực của các tệ nạn xã hội không cho chúng xâm nhập vào thanh niên, sinh viên.
         Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động giao lực và hội nhập quốc tế trong thanh niên, sinh viên.
         Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học trong tầng lớp thanh niên, sinh viên, bởi đây là những hoạt động mang tính nền tảng trong hình thành nhân cách và xác lập bản lĩnh. Bên cạnh đó, Đoàn cần chú trọng đúng mức tới chuyển giao công nghệ, hoạt động sáng tạo, hoạt động chính trị, giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng này giúp cho thanh niên, sinh viên có điều kiện biến những tri thức đã học thành vốn sống cần thiết, vận dụng trong nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đặc biệt, sẽ giúp thanh niên, sinh viên phát huy khả năng độc lập, sáng tạo và năng lực hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động chính trị-xã hội. Điều này vừa tạo điều kiện cho thanh niên, sinh viên tự khẳng định mình trước những diễn biến sôi động của những thay đổi tình hình chính trị, kinh tế đất nước, những thay đổi thang bậc giá trị, đồng thời vừa tự định hướng giá trị nhân cách đúng đắn, những hành trang cần thiết để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vai trò của Đoàn trong nâng cao ý thức phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet cho thanh niên hiện nay

          Khoa học công nghệ thông tin ngày nay đang phát triển với tốc độ “chóng mặt”, nó thực sự đã làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có tác động lớn tới nhận thức và hành động của thế hệ trẻ. Các thế lực thù địch đã nắm bắt, lợi dụng những mặt trái của công nghệ thông tin, cụ thể là Internet để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều biểu hiện mới tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng mà các thế lực thù địch “ưu tiên” tập trung chống phá, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet không phải ai khác chính là thế hệ trẻ. Điều này trực tiếp đặt ra nhiệm vụ cho Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn; đặc biệt phải xây dựng cho được ý thức phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet cho thanh niên trước sự tinh vi, xảo quyệt trong âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.
         Thế hệ trẻ nước ta hiện nay phần lớn đều đã và đang tiếp cận với mạng Internet với nhiều hình thức khác nhau, nghĩa là họ đang trong “tầm ngắm” của các thế lực thù địch trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet. Nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không được trang bị những kỹ năng cơ bản và có khối lượng kiến thức cần thiết,… thì không ít bạn trẻ đều có thể trở thành “nạn nhân” của những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” từ các thế lực thù địch. Biết rằng, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng mạng Internet để học tập, giao lưu là khách quan, một xu thế tất yếu để hội nhập và phát triển. 
          Để tgiúp thế hệ trẻ vững vàng trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thời gian tới Đoàn cần tập trung “xung kích” làm tốt một số nội dung cơ bản sau:
         Thứ nhất, Đoàn cần tăng cường giáo dục, phổ biến cho thế hệ trẻ hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về cách thức, hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch trên mạng Internet. Đoàn cần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nắm được rằng, về cách thức, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chủ yếu được thực hiện qua các trang thông tin điện tử như: “Website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài (đài phát thanh RFA, BBC,…); Website của một số nhóm người Việt phản động ở nước ngoài. Những website công khai này thường xuyên tiếp nhận những thông tin đó, rồi phát tán rộng khắp trên mạng Internet”.
          Về nội dung chống phá, Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nắm rõ: các thế lực thù địch thường tung ra các quan điểm sai trái nhằm phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, vu cáo nhằm “hạ bệ thần tượng” đối với lãnh tụ của Đảng, của dân tộc; phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điều hóa những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế-xã hội; vu cáo nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo,…
             Thứ hai, Đoàn kết hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước tích cực định hướng dư luận đúng đắn cho thế hệ trẻ.
           Đoàn cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam và tính đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
            Thứ ba, Đoàn có kế hoạch tổ chức lực lượng, phát huy trí tuệ của thế hệ trẻ đấu tranh “phản bác” các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet.
           Muốn vậy, Đoàn cần phải lên kế hoạch cụ thể, sát thực tế và tổ chức chặt chẽ vấn đề này. Lực lượng bao gồm những thanh, thiếu niên có trình độ hiểu biết nhất định, có kiến thức, kỹ năng toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng... Nhiệm vụ chính của bộ phận này là theo dõi các quan điểm sai trái, thù địch thông qua mạng Internet, sau đó tập hợp kết quả về một mối để thống nhất trong chỉ đạo phân tích và xử lý. Đồng thời, lực lượng này phải có năng lực sẵn sàng “đánh trả” lại những luận điệu xuyên tạc, béo méo của các thế lực thù địch một cách kịp thời, hiệu quả. Đoàn bên cạnh việc xây dựng ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cho thanh, thiếu niên còn phải tạo sức “đề kháng” cho thế hệ trẻ để họ có thể “chống đỡ” được các tác động xấu từ những thông tin, quan điểm sai trái.
            Thứ tư, Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Internet và các trang mạng xã hội hạn chế thấp nhất tác động xấu tới thế hệ trẻ.
           Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với nước ta hiện nay, nếu nhìn sang một số nước như: Hàn Quốc, Singapho,… Họ quản lý rất chặt chẽ hệ thống mạng, giới trẻ muốn truy cập cũng khó khăn. Tuy nhiên, đối với nước ta công tác quản lý mạng Internet vẫn còn nhiều kẽ hở. Hiện nay, nhu cầu khai thác thông tin trên Internet ngày càng nhiều, nội dung rất phong phú, đa dạng và nhiều chiều. Hơn thế nữa, các phương tiện tiếp nhận thông tin cũng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, tinh vi khó kiểm soát. Chính vì vậy, Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bằng cách kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những thông tin sai trái xuất phát từ đâu, cần thiết dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. Đối với các nguồn tin do các thế lực phản động trong nước đăng tải, tuyên truyền cần có chế tài đủ mạnh để xử lý nhằm ngăn chặn triệt để. Về nội dung này, Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Phát triển và mở rộng việc sử dụng Internet, đồng thời có biện pháp quản lý, hạn chế mặt tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng Internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh”.
Thế hệ trẻ ngày nay cần nâng cao cảnh giác với chiến lược “diễn biến hòa bình”

Diễn biến hoà bình (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có xu hướng chống đế quốc. Đặc trưng của chiến lược DBHB là chủ yếu dùng các biện pháp phi vũ trang, kết hợp với bạo loạn lật đổ, răn đe quân sự và chiến tranh can thiệp. Từ thập kỷ 80 (thế kỷ XX), DBHB đã trở thành chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và được thực hiện có kết quả, góp phần quan trọng làm sụp đổ, tan rã Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Đối với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc chịu thất bại trong chiến tranh xâm lược, nhưng chưa từ bỏ ý định trở lại xác lập vai trò thống trị. Thông qua quan hệ kinh tế, văn hoá, ngoại giao, lợi dụng chiêu bài "nhân quyền","dân chủ", ép ta chấp nhận một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, một nền chính trị "đa nguyên, đa đảng đối lập". Đồng thời, tập trung thực hiện chuyển hóa, đổi màu thế hệ trẻ, biến họ thành những người theo cộng sản nhưng "đỏ vỏ xanh lòng", để nếu bây giờ không dùng "cộng sản lật đổ cộng sản" được, thì sau này thực hiện kế hoạch "cộng sản con lật đổ cộng sản cha".
Từ đầu năm 2001, các thế lực thù địch dấy lên chiến dịch vu cáo Việt Nam về nhân quyền, lấy nhân quyền làm vỏ bọc để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, đòi dân chủ, đòi tự do ngôn luận, tự do lập hội (cho bọn chống đối lập các tổ chức chính trị phản động)... Các tổ chức phản động người Việt lưu vong tích cực tập hợp lực lượng, củng cố tổ chức, tăng cường tác động về nước, đặc biệt chú ý đến tầng lớp thanh niên. Chúng đã triển khai hai chiến dịch "thức tỉnh và hướng dẫn thanh niên" trong cuộc "đấu tranh đòi tự do dân chủ". Đặc biệt, chúng tận dụng khai thác các phương tiện truyền thông với khoảng 50 đài phát thanh, khoảng 600 tờ báo và tạp chí, trên 50 nhà xuất bản, mạng Internet... để hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động, lôi kéo, chia rẽ Đảng, quân đội, công an và nhân dân ta, tuyên truyền quan điểm tư tưởng phản động phương Tây và các luận điệu phản động của bọn chống đối trong nước... Để tác động trực tiếp vào thanh thiếu niên, nhất là những người ít chịu học tập, rèn luyện, chúng đẩy mạnh du nhập văn hóa phẩm độc hại, phản động, đồi truỵ, kích thích lối sống bản năng thấp hèn nhằm làm sa đoạ đạo đức, lối sống thế hệ trẻ.
Các thế hệ thanh niên Việt Nam dưới sự tổ chức, giáo dục, lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trong các thời kỳ cách mạng đều là lực lượng xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Từ tổ chức cách mạng cộng sản đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc thành lập năm 1925 là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, các bậc tiền bối cách mạng, các đảng viên cộng sản đầu tiên, kể cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, phần lớn đều ở độ tuổi thanh niên. Nhiệm vụ xây dựng đất nước, Bác Hồ coi thanh niên là "đạo quân xung phong tất thắng trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
Lịch sử của thế hệ trẻ nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, là lịch sử của một thế hệ "tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên" mà ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là thanh niên luôn xung phong gương mẫu mọi nhiệm vụ cách mạng, trong học hỏi cầu tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng. Nắm bắt quy luật tự nhiên và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặt thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm của nước nhà. Người đã từng khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Thế hệ trẻ đã có những cống hiến xứng đáng trong quá trình cách mạng. Hiện nay họ cũng là lớp người được hưởng những thành quả cách mạng do các thế hệ cha anh mang lại, được chăm lo, bồi dưỡng toàn diện, có khả năng và điều kiện tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phòng, chống DBHB có hiệu quả, giữ vững và phát huy được vai trò xung kích của thế hệ trẻ, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phải: chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về phía thế hệ trẻ, phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, tiếp thu sự giáo dục, lãnh đạo của Đảng, chủ động, tích cực phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn DBHB của kẻ thù, giữ vững và phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thế hệ trẻ ngày nay phải xác lập cho mình một bản lĩnh vững vàng, ý chí kiên cường để có thể thích nghi và chống chọi thành công với những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, để lập nghiệp thành công và cống hiến được nhiều hơn cho đất nước. Việc ra sức học tập, rèn luyện để trưởng thành về mọi mặt, cả kiến thức, năng lực lẫn phẩm chất, đạo đức lối sống, kỹ năng,… chính là những hành động thiết thực để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay chuẩn bị hành trang tự tin hội nhập thành công. Là lực lượng trụ cột của đất nước, hơn nữa kẻ thù cũng đang tập trung chống phá vào thế hệ trẻ nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, mất niềm tin vào chế độ, vào con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Do đó, hơn bao giờ hết thế hệ trẻ cần phải thật sự tỉnh táo và hết sức cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần phải có được những hiểu biết đúng đắn và sâu sắc về những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, những nội dung mới, cách thức, biểu hiện mới để có cách phòng ngừa và đấu tranh phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức đoàn các cấp cần xung kích vào nội dung này, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, nâng cao ý thức phòng, chống cho thanh niên với những âm mưu, thủ đoạn xấu của kẻ thù. Đặc biệt, việc thường xuyên tổ chức cho thanh niên tham gia vào các hoạt động đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các lực lượng thù địch thông qua các bài viết, các trang mạng xã hội (viber, facebook,…) sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi thông qua các hoạt động này, sẽ lôi cuốn được đông đảo thanh niên tham gia, là những người trong cuộc họ sẽ có điều kiện nêu cao tinh thần cảnh giác, hiểu biết, tập trung trí tuệ tập thể đấu tranh. Đây cũng là phương cách hữu hiệu nhất để giúp thế hệ trẻ có khả năng “miễn dịch” với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.