Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

LẠI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết của bọn cơ hội, phản động với nội dung: không ai muốn sống ở Việt Nam và những kẻ lắm tiền nhiều của là thành phần cán bộ có chức, có quyền đã tìm mọi cách đem gia đình chạy khỏi Việt Nam sau khi đã vơ vét đầy túi,…thực chất đây là nội dung tuyên truyền, phản động, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để thực hiện âm mưu diễn biến từ bên trong, làm mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó dẫn tới tự sụp đỗ. Vì thế, cần phải tỉnh táo, cảnh giác, không để bị chúng lừa bịp, lôi kéo.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét