Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Phải chăng có “Những điều không thể hiểu nổi?”

Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, rất chú trọng phát huy tính ưu việt của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, công khai minh bạch các vấn đề xã hội. Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bao che cho các hành vi tham ô, tham nhũng, có hành vi làm trái với pháp luật và làm tổn hại đến tài sản của đất nước, niềm tin của nhân dân. Những vụ việc tham ô, tham nhũng, hai máy bay Su – 30 MK2 và CaSa - 12 của Quân chủng PK-KQ gặp nạn trên biển và việc Tập đoàn Formosa xả chất thải gây ô nhiễm ven biển miền Trung, đều được Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết kịp thời, công khai nguyên nhân của vụ việc để nhân dân cùng chia sẻ và cùng giải quyết. Mặc dù, Đảng, Nhà nước ta đã công khai minh bạch, chính xác, kịp thời về nguyên nhân của hai máy bay Su - 30 MK2 và CaSa - 12 của Quân chủng PK-KQ gặp nạn trên biển và việc Tập đoàn Formosa xả chất thải gây ô nhiễm ven biển miền Trung trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Mặc dù vậy, trong thời gian qua vẫn có không ít các đối tượng phản động, chống đối cực đoan đã tán phát nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, chống lại Đảng, Nhà nước ta. Có những kẻ từ bỏ quê hương, từ bỏ đồng bào, từ bỏ Tổ quốc, đang sống lưu vong ở nước ngoài, sống bằng nghề  bồi bút lớn tiếng cho rằng  “ Những điều không thể hiểu nổi”? Phải chăng do ông ta cố ý hay do xa Tổ quốc thiếu thông tin hay lợi dụng vụ việc đó để cố tình vu khống cho Đảng, Nhà nước ta không dân chủ, không minh bạch, không giải trình một số vụ việc cho nhân dân biết...để tiếp tục bài ca không có gì xa lạ là “Đảng độc quyền lãnh đạo thì không có dân chủ”?
Lịch sử của xã hội loài người cho thấy có nhiều thuộc tính để đánh giá trình độ dân chủ của một chế độ xã hội, trong đó tính minh bạch và giải trình là một thuộc tính quan trọng. Trong thực hiện chế độ dân chủ ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay rất chú trọng tính minh bạch, vì đó là sự thể hiện mối quan hệ giữa giai cấp công nhân cầm quyền thông qua vai trò lãnh đạo của chính Đảng, quản lý của Nhà nước với nhân dân. Không phải đến bây giờ mới xuất hiện tính minh bạch mà nó xuất hiện rất sớm, song nó cũng không phải là thuộc tính cố hữu của bất cứ xã hội nào, nhất là trong các xã hội người bóc lột người trước đây và kể cả trong xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay.
Theo tiếng Việt nên hiểu Minh bạch, xét dưới góc độ hành động là động từ, dùng để chỉ những hành động thể hiện sự rõ ràng, rành mạch trong bất cứ công việc nào. “Minh bạch - rõ ràng”; còn xét dưới tính chất của sự việc, trạng thái của hành động thì minh bạch còn là tính từ, trạng từ, với nguyên gốc của từng từ cụ thể có thể hiểu: minh là sáng; bạch là trắng; theo đó, minh bạch cũng được hiểu với tính chất là rõ ràng. Theo tiếng Việt phổ thông: “Minh bạch. Rõ ràng, rành mạch”. Những từ đồng nghĩa với minh bạch được thừa nhận là rành mạch, sáng tỏ; còn những từ trái nghĩa cùng được hiểu một cách thống nhất là: ám muội, bất minh, khuất tất, mờ ám. Tiếng Anh, còn có các từ: clear transparent với đồng nghĩa chỉ tính chất của sự việc, hành động là trong suốt, dễ hiểu, dễ nhận thấy rõ, minh bạch...
Giải trình, trước hết theo cách hiểu thông thường thì giải trìnhgiải thích, trình bày nhằm làm sáng rõ một vấn đề gì. Trong tiếng Anh cỏ từ: Explain với nghĩa là giải thích, thanh minh. Còn trong tiếng Việt, nghĩa của “Giải trình. Trình bày, giải thích, thuyết minh”... Như vậy, giải trình được hiểu với các từ nguyên nghĩa là trình bày, giải thích, nói rõ, thuyết minh, làm sáng rõ một vấn đề gì đó.
Thực tế diễn ra hai máy bay Su - 30 MK2 và CaSa - 12 của Quân chủng PK-KQ gặp nạn trên biển và việc Tập đoàn Formosa xả chất thải gây ô nhiễm ven biển miền Trung là điều mỗi người dân yêu nước không ai muốn để xảy ra. Đảng, Nhà nước ta, các cơ quan chức năng đã công khai minh bạch nguyên nhân vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để khắc phục hậu quả, hỗ trợ và chia sẻ những mất mát cho những quân nhân bị nạn, ngư dân miền Trung. Hiện nay các cơ quan chức năng từ Trung ương đến các địa phương tiếp tục kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành để rút ra những bài học kinh nghiệm, không để tái diễn những vụ việc tương tự. Đại diện cho Tập đoàn Formosa xả chất thải gây ô nhiễm ven biển miền Trung đã xin lỗi Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân ta, cũng đã nhận rõ trách nhiệm của mình và xin bồi thường 500 triệu USD. Ngoài ra các tổ chức chính trị - xã hội, những nhà hảo tâm đã phát huy truyền thống dân tộc “thương người như thể thương thân” đã có nhiều hoạt động quyên góp tiền, gạo để giúp đỡ đông bào ven biển miền Trung và những quân nhân bị nạn.
 Đảng, Nhà nước ta có minh bạch và giải trình công khai những vụ việc đã xảy ra trên các phương tiện thông tin nên đã thu hút được sự quan tâm chia sẻ của đồng bào trong nước và ngoài nước; đồng thời đó cũng là một trong những minh chứng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang phát huy tối đa những thuộc tính dân chủ xã hội theo phương châm là của dân, do dân và vì dân mà thường gọi là chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là một chế độ xã hội mà ý Đảng, lòng dân luôn phấn đấu hướng tới và nó khác về chất so với những xã hội còn có sự bóc lột người, đặc biệt là xã hội tư bản chủ nghĩa. Điều căn bản nhất quy định mức độ phát triển của các thuộc tính minh bạch và giải trình lại chính là sự phát triển của nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Song cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu đầu tiên của đời sống xã hội sẽ kéo theo những tập quán, thói quen về minh bạch và giải trình, đòi hỏi sự phát triển thích ứng và tương thích của hệ thống luật pháp. Luật pháp định hình và được thực thi một cách nghiêm minh, thường xuyên, liên tục lại là điều kiện để minh bạch và giải trình trở thành nếp sống và văn hóa luật pháp của chế độ xã hội đó. Mặc dù là độc Đảng nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân và vì nhân dân, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng để thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đáp ứng ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đảng Cộng sản Việt Nam là một mẫu mực thực hành dân chủ trong sinh hoạt Đảng, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đồng bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội để từng bước thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh” ./.
                                                                       

1 nhận xét:

  1. Bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào trong quá trình tồn tại, phát triển cũng gặp phải vô vàn sự kiện không mong muốn. Những sự cố như máy bay Su - 30 MK2 và CaSa - 12 hay sự cố xả thải môi trường của Fomosa là những sự cố không mong muốn. Tuy nhiên khi có sự việc, Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tìm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố, tạo ra sự ổn định để phát triển đất nước. Bất kỳ một thông tin nào cũng cần phải làm sáng tỏ để công khai minh bạch, đúng người, đúng việc. Khi thông tin đã có, Đảng, Nhà nước ta đã tổ chức công khai, minh bạch thông tin để nhân dân nắm được. Đây là quy trình đúng đắn, thực hiện đúng pháp luật và rất dễ hiểu.

    Trả lờiXóa