Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Thế hệ trẻ ngày nay cần nâng cao cảnh giác với chiến lược “diễn biến hòa bình”

Diễn biến hoà bình (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có xu hướng chống đế quốc. Đặc trưng của chiến lược DBHB là chủ yếu dùng các biện pháp phi vũ trang, kết hợp với bạo loạn lật đổ, răn đe quân sự và chiến tranh can thiệp. Từ thập kỷ 80 (thế kỷ XX), DBHB đã trở thành chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và được thực hiện có kết quả, góp phần quan trọng làm sụp đổ, tan rã Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Đối với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc chịu thất bại trong chiến tranh xâm lược, nhưng chưa từ bỏ ý định trở lại xác lập vai trò thống trị. Thông qua quan hệ kinh tế, văn hoá, ngoại giao, lợi dụng chiêu bài "nhân quyền","dân chủ", ép ta chấp nhận một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, một nền chính trị "đa nguyên, đa đảng đối lập". Đồng thời, tập trung thực hiện chuyển hóa, đổi màu thế hệ trẻ, biến họ thành những người theo cộng sản nhưng "đỏ vỏ xanh lòng", để nếu bây giờ không dùng "cộng sản lật đổ cộng sản" được, thì sau này thực hiện kế hoạch "cộng sản con lật đổ cộng sản cha".
Từ đầu năm 2001, các thế lực thù địch dấy lên chiến dịch vu cáo Việt Nam về nhân quyền, lấy nhân quyền làm vỏ bọc để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, đòi dân chủ, đòi tự do ngôn luận, tự do lập hội (cho bọn chống đối lập các tổ chức chính trị phản động)... Các tổ chức phản động người Việt lưu vong tích cực tập hợp lực lượng, củng cố tổ chức, tăng cường tác động về nước, đặc biệt chú ý đến tầng lớp thanh niên. Chúng đã triển khai hai chiến dịch "thức tỉnh và hướng dẫn thanh niên" trong cuộc "đấu tranh đòi tự do dân chủ". Đặc biệt, chúng tận dụng khai thác các phương tiện truyền thông với khoảng 50 đài phát thanh, khoảng 600 tờ báo và tạp chí, trên 50 nhà xuất bản, mạng Internet... để hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động, lôi kéo, chia rẽ Đảng, quân đội, công an và nhân dân ta, tuyên truyền quan điểm tư tưởng phản động phương Tây và các luận điệu phản động của bọn chống đối trong nước... Để tác động trực tiếp vào thanh thiếu niên, nhất là những người ít chịu học tập, rèn luyện, chúng đẩy mạnh du nhập văn hóa phẩm độc hại, phản động, đồi truỵ, kích thích lối sống bản năng thấp hèn nhằm làm sa đoạ đạo đức, lối sống thế hệ trẻ.
Các thế hệ thanh niên Việt Nam dưới sự tổ chức, giáo dục, lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trong các thời kỳ cách mạng đều là lực lượng xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Từ tổ chức cách mạng cộng sản đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc thành lập năm 1925 là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, các bậc tiền bối cách mạng, các đảng viên cộng sản đầu tiên, kể cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, phần lớn đều ở độ tuổi thanh niên. Nhiệm vụ xây dựng đất nước, Bác Hồ coi thanh niên là "đạo quân xung phong tất thắng trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
Lịch sử của thế hệ trẻ nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, là lịch sử của một thế hệ "tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên" mà ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là thanh niên luôn xung phong gương mẫu mọi nhiệm vụ cách mạng, trong học hỏi cầu tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng. Nắm bắt quy luật tự nhiên và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặt thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm của nước nhà. Người đã từng khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Thế hệ trẻ đã có những cống hiến xứng đáng trong quá trình cách mạng. Hiện nay họ cũng là lớp người được hưởng những thành quả cách mạng do các thế hệ cha anh mang lại, được chăm lo, bồi dưỡng toàn diện, có khả năng và điều kiện tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phòng, chống DBHB có hiệu quả, giữ vững và phát huy được vai trò xung kích của thế hệ trẻ, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phải: chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về phía thế hệ trẻ, phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, tiếp thu sự giáo dục, lãnh đạo của Đảng, chủ động, tích cực phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn DBHB của kẻ thù, giữ vững và phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thế hệ trẻ ngày nay phải xác lập cho mình một bản lĩnh vững vàng, ý chí kiên cường để có thể thích nghi và chống chọi thành công với những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, để lập nghiệp thành công và cống hiến được nhiều hơn cho đất nước. Việc ra sức học tập, rèn luyện để trưởng thành về mọi mặt, cả kiến thức, năng lực lẫn phẩm chất, đạo đức lối sống, kỹ năng,… chính là những hành động thiết thực để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay chuẩn bị hành trang tự tin hội nhập thành công. Là lực lượng trụ cột của đất nước, hơn nữa kẻ thù cũng đang tập trung chống phá vào thế hệ trẻ nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, mất niềm tin vào chế độ, vào con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Do đó, hơn bao giờ hết thế hệ trẻ cần phải thật sự tỉnh táo và hết sức cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần phải có được những hiểu biết đúng đắn và sâu sắc về những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, những nội dung mới, cách thức, biểu hiện mới để có cách phòng ngừa và đấu tranh phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức đoàn các cấp cần xung kích vào nội dung này, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, nâng cao ý thức phòng, chống cho thanh niên với những âm mưu, thủ đoạn xấu của kẻ thù. Đặc biệt, việc thường xuyên tổ chức cho thanh niên tham gia vào các hoạt động đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các lực lượng thù địch thông qua các bài viết, các trang mạng xã hội (viber, facebook,…) sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi thông qua các hoạt động này, sẽ lôi cuốn được đông đảo thanh niên tham gia, là những người trong cuộc họ sẽ có điều kiện nêu cao tinh thần cảnh giác, hiểu biết, tập trung trí tuệ tập thể đấu tranh. Đây cũng là phương cách hữu hiệu nhất để giúp thế hệ trẻ có khả năng “miễn dịch” với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét