Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 10 TỈNH, THÀNH PHỐ

Chiều 13/2, tại phiên họp 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ có tờ trình về việc thành lập, nhập các đơn vị hành chính đô thị của 9 tỉnh là Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk (thành lập 1 thành phố và 3 thị xã thuộc tỉnh, 34 phường và 12 thị trấn, trong đó có 5 thị trấn là huyện lỵ) và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 2 xã thuộc tỉnh Trà Vinh.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc thành lập, nhập đơn vị hành chính đô thị và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính nêu trên bảo đảm đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt đủ các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Tán thành với tờ trình, song Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo chú trọng các nội dung về việc bố trí, sắp xếp và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng các yêu cầu quản lý của chính quyền đô thị; có phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức và việc chuyển đổi các loại giấy tờ hành chính cho người dân khi có nhu cầu.

Đối với tỉnh Bình Dương, phương án là thành lập thành phố Tân Uyên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số, 10 phường và 2 xã của thị xã Tân Uyên.

Tại tỉnh Bắc Ninh, thành lập thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng huyện Thuận Thành. Trong đó thành lập 10 phường (Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá) từ thị trấn Hồ và 9 xã của huyện Thuận Thành hiện nay.

Thị xã Quế Võ cũng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng của huyện Quế Võ. Trong đó thành lập 11 phường (Phố Mới, Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân, Nhân Hòa) từ thị trấn Phố Mới và 10 xã của huyện Quế Võ hiện nay.

Với tỉnh An Giang, thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở nguyên trạng huyện Tịnh Biên. Trong đó thành lập 7 phường (Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, An Phú, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn) trên cơ sở 3 thị trấn (Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng) và 4 xã.

Ngoài ra, thị trấn Đa Phước được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Đa Phước thuộc huyện An Phú; thị trấn Hội An được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Hội An thuộc huyện Chợ Mới.

Đối với tỉnh Quảng Nam, thành lập 5 phường (Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 xã thuộc thị xã Điện Bàn.

Thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở nguyên trạng xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn.

Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, thành lập thị trấn Kim Long trên cơ sở nguyên trạng xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương; thành lập thị trấn Tam Hồng trên cơ sở nguyên trạng xã Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; thành lập phường Định Trung trên cơ sở nguyên trạng xã Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Với tỉnh Thái Nguyên, thành lập thị trấn Hóa Thượng trên cơ sở nguyên trạng xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ.

Đối với tỉnh Bến Tre, thành lập thị trấn Tiên Thủy trên cơ sở nguyên trạng xã Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành; thành lập thị trấn Tiệm Tôm trên cơ sở nguyên trạng xã An Thủy thuộc huyện Ba Tri; thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung trên cơ sở nguyên trạng xã Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.

Tại tỉnh Bắc Kạn, thành lập thị trấn Vân Tùng trên cơ sở nguyên trạng xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, thành lập thị trấn Pơng Drang trên cơ sở nguyên trạng xã Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk.

Còn với tỉnh Trà Vinh, điều chỉnh 3,13 km2 diện tích tự nhiên và 490 người của xã Long Khánh (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ấp Phước Hội) về ấp Mé Láng thuộc xã Ngũ Lạc quản lý.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nước ta đã thực hiện rất tốt công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm rất xuất sắc các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Thế giới đánh giá cao Việt Nam trong lĩnh vực này và là một trong những điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, là cơ sở để chuyển sang phát triển bền vững.

Lưu ý phần lớn động lực tăng trưởng trên thế giới đến từ phát triển đô thị và kinh tế đô thị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, bên cạnh xây dựng nông thôn mới thì chưa bao giờ chủ trương phát triển đô thị ở nước ta đặt ra mạnh mẽ như hiện nay.

Tuy vậy, ông Vương Đình Huệ cũng lưu ý vấn đề quy hoạch phát triển đô thị và bố trí nguồn lực thích đáng – điều trước đây thực hiện chưa tốt nên chất lượng đô thị đạt mức thấp. Do đó, cần có kế hoạch phấn đấu sớm đạt tiêu chí mà nghị quyết đặt ra, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, đồng ý thông qua 10 dự thảo nghị quyết về việc thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh nêu trên./.

1 nhận xét: