Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC, BÔI ĐEN LỊCH SỬ DÂN TỘC

Xuyên tạc, bôi đen lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc là một thủ đoạn quen thuộc của các phần tử cơ hội, chống phá cách mạng, trong đó có Lê Dủ Chân. Sau bài viết “Xin đừng quên Tổ quốc”, Lê Dủ Chân viết thêm bài “Đảng Cộng sản đã làm được gì cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam” nhằm tìm cách thuyết phục, kêu gọi các lực lượng thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nhưng xuất phát điểm vốn đã sai lầm, nên càng cố giải thích, phân tích bao nhiêu, Lê Dủ Chân càng lún sâu vào sự vô lý, sai lầm bấy nhiêu. Bài viết của ông ta, từ đầu đến cuối, hoặc là những dẫn chứng mang tính vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thật, hoặc là những suy diễn chủ quan, nặng nề định kiến sai lầm.  Vi vậy, mọi công dân cần cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của chúng, để không bị chúng dụ dỗ, lôi kéo và mắc lừa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét