Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN THÔNG TIN XUYÊN TẠC ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Về phía các cơ quan chức năng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra, đây là thời điểm mà các đối tượng phản động, chống đối chính trị ra sức tuyên truyền chống phá để phục vụ cho âm mưu, ý đồ xấu. Đối với các cơ quan chức năng có nhiệm vụ trong bảo vệ Đại hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh Đại hội Đảng, cần xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện các chức trách nhiệm vụ được giao.

Cần có sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội, đặc biệt là việc chia sẻ các thông tin cần thiết, đột xuất có liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống phá Đại hội của các đối tượng phản động, chống đối chính trị để kịp thời đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm.

Các cơ quan chức năng cần chủ động, linh hoạt trong việc nắm thông tin tình hình, đưa ra các dự báo có khả năng xảy ra để có phương án đấu tranh, xử lý. Kịp thời cung cấp các thông tin thường xuyên, liên tục về tình hình Đại hội để người dân có được thông tin chính thống. Các lực lượng đặc trách về nhiệm vụ quản lý an ninh về thông tin mạng cần chủ động bám sát các hoạt động tuyên truyền chống phá Đại hội để có các phương án xử lý kịp thời...

Về phía người dân: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định tương lai, vận mệnh của quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. Mỗi người dân cần chủ động nâng cao tinh thần tự bảo vệ chính mình trước các thông tin, chiến dịch tuyên truyền của các đối tượng phản động đang ra sức chống phá.

Cần có thái độ, trách nhiệm rõ ràng trước các luồng thông tin xấu lan truyền trên mạng xã hội trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội. Việc tiếp xúc với các luồng thông tin sai trái, cần phải nhận rõ được trách nhiệm của mình khi có những phát ngôn, hành động không gây ảnh hưởng, tác động đến tình hình an ninh, trật tự, không chia sẻ, bình luận cổ súy. Bên cạnh đó, cần có trách nhiệm trong việc lên tiếng, đẩy lùi các thông tin sai trái, xuyên tạc để bảo vệ Đảng, bảo vệ Đại hội.

2 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay có rất nhiều kẻ phản động vì những đồng tiền dơ bẩn đã xuyên tạc và chống phá đất nước; chúng ta phải vạch trần và đấu tranh loại bỏ thủ đoạn của chúng

    Trả lờiXóa