Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

NHẬN DIỆN SỰ XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Hiện nay các thế lực thù địch lại luôn có “cái nhìn khác” - cái nhìn méo mó, sai lệch và thù địch đối với mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta và tình hình thực tiễn của Việt Nam. Dù chúng ta có làm đúng và làm tốt như thế nào chăng nữa, thì sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch vẫn không khi nào ngừng nghỉ; có điều là sự xuyên tạc, chống phá đó sẽ sượng sùng hơn, thô bỉ hơn, dù chúng có thay đổi, biến đổi để “phù hợp” với tình hình.
Công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chúng cho rằng, đường lối độc lập, tự chủ là “đường lối trung dung”, là “tự mình cô lập mình trước cộng đồng quốc tế”, là “tước đi cơ hội hợp tác” của Việt Nam với các nước, đặc biệt là các nước lớn. Chúng cố tình rêu rao rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam “đất nước ngày càng lún sâu vào xu thế lụi bại, tụt dốc không phanh”. Đồng thời, xuyên tạc mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc. Chúng cho rằng, Việt Nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc; rồi lại trắng trợn xuyên tạc Việt Nam đang điều chỉnh quan hệ đối ngoại nhằm “tìm kiếm đối tác chiến lược”, “thiết lập liên minh mới” để đối phó với nước đang gây áp lực bất lợi cho mình.
Trong những ngày gần đây, chúng liên tiếp tung lên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội những thông tin sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ ngoại giao của Việt Nam, hòng gây sự nghi kỵ của các nước trong khu vực và thế giới đối với Việt Nam. Chúng tìm mọi cách hạ thấp vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Khi Việt Nam trúng cử, một số thế lực bên ngoài và phần tử chống đối bên trong lại cố tình xuyên tạc rằng, truyền thông của Việt Nam đã “đưa tin quá đà” về cái ghế Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; rằng, đó “không phải là một thắng lợi ngoại giao hay chính trị trước quốc tế”, mà “thật ra chỉ nhằm tuyên truyền cho vị thế và hình ảnh nhà cầm quyền là chính, chứ đâu có sáng kiến đóng góp gì đáng kể cho cộng đồng quốc tế”. Thậm chí, chúng nói xằng: Việt Nam đã “từ bỏ” chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và kích động, “yêu cầu” các nước, các tổ chức quốc tế can dự vào công việc nội bộ của Việt Nam. Điều đó, càng chứng tỏ các thế lực thù địch đã và không từ một thủ đoạn nào, ngón “nghề” nào để xuyên tạc, chống phá cách mạng nước ta.

2 nhận xét:

  1. Mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị.

    Trả lờiXóa