Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

VẠCH MẶT NHỮNG KẺ "VỪA ĂN CƯỚP, VỪA LA LÀNG" Ở ĐỒNG TÂM

Chiều ngày, 25/4/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo thông báo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của Thanh tra Hà Nội về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Theo kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã đưa ra kết luận:
3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh tổng diện tích 64,66 ha thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức nằm trong diện tích 239,9 ha đất sân bay Miếu Môn. Các đơn vị là Hợp tác xã Đồng Tâm và Bộ Tư lệnh Công binh đã hoàn thành việc bàn giao, nhận đất, cơ bản đền bù và quản lý ổn định trên 47 ha.
Thanh tra Chính phủ khẳng định nội dung kết luận trên của Thanh tra TP Hà Nội là chính xác. Ngoài ra, với hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không có thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn, không có việc tăng hay giảm diện tích đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm.
Thanh tra Chính phủ kết luận nội dung về việc thành phố Hà Nội ban hành các quyết định giao đất tại các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân là đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật.
Đối với việc giải phóng mặt bằng một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân.
Kết luận thanh tra cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn, các cơ quan có thẩm quyền của thành phố đề xuất lập dự thảo phương án bồi tường, hỗ trợ cho các hộ dân và công khai tại Ủy ban nhân dân xã là đúng thẩm quyền, đúng quy định.
Đối với kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số công dân khác, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã làm rõ diện tích 28,7 ha chênh lệch, việc đề nghị và kiến nghị bồi thường cho 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng.
Việc kiến nghị của ông Lê Đình Kình là không có căn cứ, không có cơ sở. Thanh tra Chính phủ nhận thấy nội dung trong Kết luận số 2346 của Thanh tra Ủy ban nhân dân Hà Nội về nội dung trên là có căn cứ, đảm bảo tính chính xác, khách quan.
Khi thanh tra chính phủ đã đưa ra kết luận là đất thuộc về quốc phòng cũng là lúc bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nhóm Đồng thuận bị đưa ra ánh sáng. Thế mới thấy, hơn hai năm qua ông Lê Đình Kình và nhóm Đồng thuận đang cố tình lừa bịp dư luận, cố gắng lôi kéo người dân địa phương và cộng đồng mạng về phía mình để làm tấm bình phong tiếp tục những hành vi sai trái.
Bao nhiêu công sức tuyên truyền bịa đặt, chống phá chính quyền giờ đổ sông, đổ biển dễ hiểu vì sao đám người này lại cố đấm ăn xôi đến như vậy. Thiết nghĩ những kẻ "vừa ăn cắp vừa la làng" như này cần phải bị nghiêm trị đích đáng để làm bài học cho những người khác.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa