Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

NGƯỜI KẾ TỤC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một ngươi có phong thái giản dị, bình thường và xứng đáng là người kế tục (thế hệ sau cách mạng) của Việt Nam. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã thể hiện rõ sự biết ơn với các thế hệ của các vị lãnh đạo tiền bối và các thế hệ cán bộ, đảng viên. Đó là sự cảm nhận, ghi nhận và nhắc nhở chính xác về những gì có ngày hôm nay, là gạch nối của quá khứ và hiện tại.

Về hệ tư tưởng nền tảng luôn phải kiên định vì suy cho cùng bất cứ một thể chế, quốc gia nào cũng cần có chủ nghĩa làm điểm tựa, “trí khôn”. Nếu không có hệ tư tưởng thì sẽ chông chênh trên con đường đi và xây dựng, phát triển. Trong khi không ai có thể phủ nhận tính khoa học và hiện đại của Chủ nghĩa Mác – Lên nin, sự cao đẹp và phù hợp của tư tưởng Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam.

Tân Chủ tịch nước cũng như nhắc lại về nguồn gốc của bản thân từ nghĩa Đảng, tình dân và đặc biệt từ nhân dân ba miền mà ra. Điều này cũng được ông thể hiện thông qua những câu thơ của Nhà thơ Xuân Diệu: “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao.”

Trân trọng và ghi nhận những tình cảm, sự chân thành, bình dị và hòa mình vào dân tộc, đất nước của Tân Chủ tịch nước. Vì khi đó ta hiểu rằng, Chủ tịch nước luôn hòa quyện vào nhân dân để cùng nhau đưa đất nước đi lên tươi đẹp, hùng cường.

 


1 nhận xét: