Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

HƠN 80 TRIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP

Báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác QLHC về TTXH tháng 4/2023 nêu rõ, trong tháng 4, các nhiệm vụ của Đề án 06 tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, về dịch vụ công, đã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp là 1.093.751 hồ sơ (tính từ 01/01/2023 đến 28/3/2023), đã giải quyết 983.751 hồ sơ (đạt tỷ lệ 89,95%). Đối với thủ tục thông báo lưu trú, trong tháng có 1.068 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Về phát triển kinh tế, xã hội, đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thành xác thực hơn 25/51 triệu thông tin tín dụng khách hàng vay với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tăng hơn 7 triệu thông tin so với tháng 3/2023), trong đó đã có 21,3 triệu thông tin khách hàng trùng khớp (đạt tỷ lệ 83,28%).

Đối với công tác cấp Căn cước công dân (CCCD), đã cấp 80.031.430 thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân (tăng 569.684 thẻ so với tháng 3/2023). Nền tảng Căn cước công dân gắn chip đã ứng dụng trên các lĩnh vực, tạo được kết quả nổi bật như: Lĩnh vực Y tế đã có 12.401/13.068 cơ sở khám chữa bệnh triển khai bằng CCCD gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế (đạt 94,89%, tăng 32 cơ sở so với tháng 3/2023); lĩnh vực bảo hiểm đã triển khai công nghệ xác thực sinh trắc học trên thẻ CCCD gắn chip điện tử, góp phần hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong tháng 4 đã cấp 2.900 giấy phép, giấy xác nhận, chứng chỉ, chứng nhận về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với 18 Công an địa phương trọng điểm xác định 330 tuyến, 392 địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 332 tuyến, 450 địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về pháo. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 4.478 cơ sở kinh doanh, phát hiện 319 trường hợp vi phạm (trong đó chủ yếu là vi phạm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, cầm đồ).

 

 


1 nhận xét: