Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

NGƯỜI DÂN HƯỞNG LỢI TỪ ỨNG DỤNG KẾT NỐI DỮ LIỆU DÂN CƯ, HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ, CÔNG DÂN SỐ

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), nhiều dịch vụ công trực tuyến được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao.

Có thể kể đến như thông báo lưu trú đạt tới gần 99%; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông đạt gần 85% tăng 12,46% so với tháng 2. Thủ tục con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu đạt 94,2%.

Việc thí điểm 2 dịch vụ công liên thông tại Hà Nội và Hà Nam tiếp tục được người dân đồng tình, ủng hộ. Qua thống kê ban đầu ước tính đã tiết kiệm 11,37 tỷ đồng cho Nhà nước từ những thủ tục này.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: những giá trị mới được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06 tiếp tục lan tỏa, cụ thể hóa tới từng bộ, ngành, địa phương. Từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 này, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được thúc đẩy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo ra giá trị mới cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đơn cử như, việc đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khởi tạo từ máy tính tiền của 10.076 doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh với 1,7 triệu hóa đơn đã giúp Chính phủ truy thu được 49,7 tỷ đồng tiền thuế.

Hay như xác thực, làm sạch 18 triệu thông tin tín dụng, giúp cho ngành ngân hàng tiết kiệm 333 tỷ đồng; xác thực 95,56 triệu thông tin thuê bao giúp các nhà mạng tiết kiệm 143 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư (hiện đang triển khai tại 3 ngân hàng) giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn vay tín chấp nhanh chóng, qua đó góp phần làm giảm tội phạm “tín dụng đen”. Công tác cấp Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử tiếp tục được Công an các địa phương đẩy mạnh. Tính đến ngày 25/3, đã thu nhận 23,5 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử (tăng 1,3 triệu hồ sơ so với tháng trước đó), trong đó phê duyệt 21,7 triệu hồ sơ (tăng 1,3 triệu hồ sơ so với tháng trước đó, đạt 92,2% so với tổng hồ sơ thu nhận); có 5,7 triệu tài khoản đã được kích hoạt trong tháng 3.

Hiện, Bộ Công an đã cấp 79,4 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip cho công dân. Đặc biệt, có 6 đơn vị cấp xã của tỉnh Hà Nam, Hải Phòng và Hà Tĩnh đã hoàn thành cấp 100% Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp Nhà nước và 63/63 địa phương, qua đó tiếp tục tạo lập nên những giá trị mới phục vụ xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số…


1 nhận xét: