Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG, BIỂU TÌNH DƯỚI DANH NGHĨA "YÊU NƯỚC"

Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm, lo lắng cho công việc đất nước là điều rất đáng trân trọng. Nhưng mọi người cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật.
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay, các thế lực thù địch đặc biệt triệt để lợi dụng các sự kiện phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, “đụng chạm” tới lòng yêu nước của nhân dân để lừa mỵ, lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân. 
Điển hình như việc Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển năm 2016 hay là việc Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật An ninh mạng và đang cho ý kiến về Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vừa qua. 
Để đạt được mục đích đó, chúng ra sức rêu rao, tuyên truyền rằng, người dân phải tham gia biểu tình, gây rối mới là “thể hiện lòng yêu nước”, thể hiện “trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc”; biểu tình là để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân... 
Điều đáng buồn là, vẫn có nhiều người dân tin, nghe theo kẻ địch để có những hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, an ninh xã hội cho Nhà nước và những người dân ở địa phương.  
Phải khẳng định rằng, các vụ tụ tập đông người, biểu tình xảy ra ở một số địa phương: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… vừa qua là một minh chứng rằng lòng yêu nước của người dân đã bị các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện mưu đồ xấu xa của chúng. 
Sau khi đã lôi kéo người dân tham gia tụ tập, tuần hành, chúng tìm cách kích động người dân đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ; cản trở giao thông, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân. 
Chúng đặc biệt triệt để mua chuộc, lợi dụng số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, số có tiền án, tiền sự… làm thành phần cốt cán đi vận động, lôi kéo, kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Chúng còn lợi dụng những người thiếu thông tin hay do trình độ nhận thức hạn chế, lạc hậu để mua chuộc, lôi kéo họ tham gia biểu tình. 
Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm, lo lắng cho công việc đất nước là điều rất đáng trân trọng. Nhưng mọi người cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật. 
Người yêu nước chân chính là người biết thực hiện quyền và lợi ích của mình trên cơ sở pháp luật, biết tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người khác, của xã hội. 
Người yêu nước chân chính luôn bình tĩnh, tỉnh táo tiếp nhận thông tin; biết chọn lọc, lắng nghe thông tin, biết cảnh giác, tự bảo vệ mình không nghe theo những luận điệu lừa mỵ, xuyên tạc của kẻ địch; không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào mục đích xấu. 
Đối với những chính sách, chủ trương hệ trọng của đất nước, người yêu nước chân chính biết thông qua các cơ quan và đại biểu dân cử các cấp góp ý kiến hoặc gửi kiến nghị đến các tổ chức, đoàn thể xã hội. 
Việc thể hiện lòng yêu nước bằng cách gây rối ANCT-TTATXH, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các công dân khác là vi phạm pháp luật và là “phản yêu nước”. 
Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn nhân dân ta cả trong và ngoài nước cùng đoàn kết nhất trí chung sức, chung lòng, biến lòng yêu nước thành hành động thiết thực, cụ thể đóng góp xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước; tự giác tham gia phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, quyền công dân để chống phá nước ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét