Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

NHẬN DIỆN RÕ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH: CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG KHÔNG THỂ CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH CÔNG

Trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng và đạt kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thế nhưng vẫn có ý kiến cho rằng, với chế độ một đảng thì không thể chống tham nhũng thành công. Đây là luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, hòng hạ thấp vai trò, uy tín, phủ nhận bản chất, quyết tâm chính trị của Đảng, cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.
Tham nhũng là một vấn đề nan giải, một căn bệnh nhức nhối với những biến dạng rất phức tạp, đang hoành hành trên nhiều lĩnh vực, gây ra những hậu quả tiêu cực ở các quốc gia với chế độ xã hội khác nhau. Vì vậy, đấu tranh bài trừ tham nhũng được các nước, trong đó có Việt Nam rất quan tâm, coi đó là quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp, trên nhiều phương diện, như: pháp luật, hành chính, chính trị, kinh tế, đạo đức, văn hóa, lối sống...
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta đang diễn ra rất quyết liệt, không có vùng cấm, không kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu, tham nhũng vật chất hay tham nhũng quyền lực. Những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh này thời gian qua đã tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn những vấn đề bất cập, chưa ngăn chặn được triệt để vấn nạn này. Lợi dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội tăng cường chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; một số người lợi dụng để kêu ca, phàn nàn về Đảng, về chế độ xã hội. Họ cho rằng: chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tham nhũng; tham nhũng là thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam không những là nguyên nhân sinh ra tham nhũng mà còn không thể đấu tranh chống tham nhũng thành công... Từ đó, họ hồ đồ đưa ra kết luận: chỉ khi nào ở Việt Nam dẹp bỏ được chế độ độc đảng, thực hiện chế độ đa đảng thì nạn tham nhũng mới có thể dẹp bỏ được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét