Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với thời gian

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 (19/5/1890 - 19/5/2017), nhân dân cả nước và các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới kỉ niệm 127 năm chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.
Trải qua lịch sử hơn 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước chưa có thời kỳ nào đất nước Việt Nam ta lại phát triển rực rỡ như thời đại Hồ Chí Minh. Với thời đại Hồ Chí Minh, thì “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (cố Tổng bí thư Lê Duẩn). Một thời đại mà dân tộc Việt Nam nhỏ bé, vật chất nghèo nàn, lạc hậu đã làm nên kỳ tích đánh đuổi 2 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Một thời đại mà mỗi người dân Việt Nam luôn cảm thấy tự hào trước bạn bè quốc tế.
Ngày nay, thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ người dân Việt Nam đang viết tiếp những trang sử sáng ngời trong phát triển kinh tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Có được những điều đó, mỗi người con đất Việt không bao giờ quên Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - người đã tìm ra con đường cách mạng cho dân tộc, người sáng lập và dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân cả nước “giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người, là dịp ôn lại để chúng ta tự hào đang được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đến công lao trời biển của Người. Và cũng là dịp mỗi chúng ta thấy rõ hơn sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thiện bản thân, để xứng đáng với thời đại mà mình đang tiến bước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét