Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của sinh viên

Là lực lượng tri thức trẻ, năng động, sáng tạo, là trụ cột của nước nhà, sinh viên có vai trò to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh các phong trào vì cộng đồng, cùng với tuổi trẻ cả nước, thời gian qua sinh viên Việt Nam cũng đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về biển, đảo quê hương.
Lịch sử qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước đã có biết bao kẻ thù hùng mạnh rắp tâm xâm lược đất nước ta, nhưng tất cả đều phải chịu chung một kết cục: Thất bại. Một dân tộc nhỏ bé có thể đánh đuổi hai cường quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Làm được điều đó, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã phải ngã xuống, bao thế hệ sinh viên phải ghác bút nghiên lên đường đi kháng chiến, trong số đó có biết bao người đã nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
Là lực lượng trí thức trẻ, trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay không nhất thiết phải cầm súng như các thế hệ cha anh đi trước, mà cần hiểu rõ và thông suốt các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến mọi người. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đã nhắn gởi: “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lãnh thổ đất nước là trách nhiệm chung của công dân Việt Nam, trong đó có sinh viên. Dù còn ngồi ghế giảng đường, mỗi sinh viên nên có ý thức và trách nhiệm, trước hết là hiểu rõ và thông suốt chủ trương, quan điểm của Đảng giải quyết vấn đề về biển, đảo và am hiểu luật pháp quốc tế. Khi đã tường tận, mỗi bạn trẻ cần tuyên truyền đến những người xung quanh để có chung nhận thức. Mỗi công dân nếu hiểu biết và ứng xử đúng thì quyền lợi quốc gia sẽ được bảo vệ”.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức tác động cả tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch không ngừng tiến hành các hoạt động chống phá đất nước ta, đặc biệt là tấn công phá hoại tư tưởng của tầng lớp thanh niên, sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước. Những vấn đề trên đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi thanh niên, sinh viên cần nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để bảo vệ Tổ quốc, thiết nghĩ thanh niên, sinh viên cần nằm lòng câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét