Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM


Một trong những chiêu trò mới là các thế lực thù địch vừa không công khai danh tính của kẻ viết, vừa lấy sự kiện lịch sử để xuyên tạc hiện tại, qua đó lừa phỉnh người đọc. Bài viết: “Đảng CSVN: Cái mụn nhọt cuối cùng!” đăng trên trang mạng xã hội, Bureau CTM Media – Á Châu ngày 21/02/2019 là một ví dụ
Nội dung bài viết chúng xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi kết luận sự chấm dứt vai trò đó một cách “tất yếu” là hết sức phản động, đó là sự đê tiện đến cùng cực của những kẻ khoác áo người Việt Nam “yêu đồng bào, yêu đất nước quê hương”.
Những kẻ xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thực ra họ chẳng hiểu gì về lịch sử của dân tộc Việt Nam. Bởi vì:
Thứ nhất, mỗi người dân Việt Nam, ai cũng nhận thức rõ rằng sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định để dân tộc ta giành được thắng lợi trước những kẻ thù xâm lược.
Sau 15 năm kể từ ngày thành lập, năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cứu nhân dân thoát khỏi nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử nước ta và phát động cao trào đấu tranh toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 chế độ dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân được hiện thực hóa trên thực tế. Năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, Đại thắng Mùa xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa giang sơn về một mối, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. Đến năm 1978, 1979 giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Đó là kết quả đấu tranh của quân và dân ta không tiếc máu xương, không sợ hy sinh, gian khổ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ hai, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng tăng.
Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Nhân dân Việt Nam đã khắc phục khó khăn, đưa nước ta phát triển vượt bậc với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ta từng bước được nâng lên.
Việt Nam đến nay, đã chủ động và tích cực hội nhập quốc tế: Thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 nước thuộc tất cả châu lục và có quan hệ bình thường với tất cả nước lớn, các Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc; Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 3 quốc gia (gồm: Trung QuốcNgaẤn Độ); Quan hệ đối tác chiến lược với 13 quốc giađối tác toàn diện với 11 quốc gia; Quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế; Quan hệ hợp tác với hầu hết các tổ chức đa phương như Ngân hàng phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới; Là thành viên của nhiều tổ chức và  diễn đàn quốc tế như: Cộng đồng Pháp ngữLiên Hiệp QuốcPhong trào Không liên kết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM)Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương (APEC)Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)… Việt Nam đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức mà chúng ta tham gia.
Việt Nam đã tổ chức nhiều Hội nghị quốc tế thành công tốt đẹp và đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un trong hai ngày 27-28/02/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng về đối nội và đối ngoại, không chỉ với Việt Nam mà cả trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế cũng như với 2 đối tác Mỹ và Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều với những triển vọng tích cực sẽ góp phần vào hòa bình và sự ổn định trên thế giới.
Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ và mãi mãi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và thời đại để đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Việc hô hào “đấu tranh” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta chỉ là những chiêu trò lạc lõng trước xu thế phát triển hiện nay của đất nước. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác, đấu tranh vạch trần, loại bỏ những chiêu trò lừa phỉnh của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam./.

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc và chống phá Đảng ta. Mọi người phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch của chúng

    Trả lờiXóa