Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

ÂM MƯU THỔI PHỒNG MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TIÊU CỰC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo để thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, yếu kém trong Giáo dục và Đào tạo, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào giáo dục nước nhà, cũng là giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước XHCN. 
Cả hệ thống chính trị cũng như ngành Giáo dục và Đào tạo đang tự làm lành mạnh, trong sạch bên trong, quá trình này tất yếu phải loại bỏ những yếu tố tiêu cực, cản trở sự phát triển, đương nhiên những cái đó cần được lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc lên án này không được quy chụp cho cả hệ thống giáo dục, không được xuyên tạc từ một vài hiện tượng để đi đến kết luận bản chất. 
Đáng ngại hơn, hiện nay một số người do không hiểu mức độ nguy hại của việc đưa những tin sai trái, đã câu lai, a dua cho thêm vài tình tiết, giới thiệu thêm hình như chỗ này, chỗ nọ cũng có tiêu cực, yếu kém;v.v. làm tăng thêm vẻ hiếu kỳ, như vậy vô tình đã tuyên truyền không công cho địch, không những thế, hành vi ấy còn vi phạm pháp luật mà không biết. 
Tiêu cực trong giáo dục có ở mọi quốc gia, mọi nền giáo dục, ngay ở nước Mỹ cũng không tránh được những hiện tượng này. Việc vi phạm pháp luật trong tuyển sinh ở một số địa phương đã có pháp luật giải quyết, không được nhân đó bôi nhọ thanh danh của một số đồng chí lãnh đạo, vơ thêm các địa phương khác đang rất nghiêm túc, rất minh bạch trong công tác này.

2 nhận xét:

  1. bọn phản động này không có việc làm, được cho mấy đồng rồi đi nói xấu lung tung có ngày chết

    Trả lờiXóa