Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

HIỆN TƯỢNG SÙNG NGOẠI, BÀI NỘI TRONG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC

Hiện nay, một số người chưa biết giáo dục các nước như thế nào, nhưng lại nức tiếng khen họ và chê bai nền giáo dục nước nhà. Một số khác cố gắng dành dụm để cho con mình ra nước ngoài học bằng được để mong con mình hơn con người. Có thể nói, giáo dục Việt Nam phải xây dựng từ điều kiện tự nhiên, về văn hóa, về con người, từ kinh tế - xã hội cụ thể của Việt Nam kết hợp với những thành quả khoa học của nhân loại.
Giáo dục nước ngoài mặt này, mặt khác tiến bộ khi chúng ta nhìn vào, nhưng chưa chắc đã mang lại hiệu quả trong điều kiện cụ thể của nước ta, cho nên chúng ta chỉ có thể tham khảo, tiếp thu những điểm, những cách làm xét thấy phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, chúng ta không đóng cửa, nhưng cũng không thái quá trong vấn đề mở của giáo dục. Riêng vấn đề cho con em du học, mở cửa giao lưu với các nền giáo dục khác là cần thiết, nhưng rất tốn kém, thu được nhiều không thì chưa thể đánh giá…
Một số người đã bị lôi kéo, mua chuộc, họ nói xấu dân tộc, nói xấu chế độ chính trị. Một số người học xong không trở về quê hương để phục vụ, đóng góp sáng kiến cho dân tộc phát triển. Một số người có vẻ như quên luôn cả nguồn gốc của mình, cứ tưởng học được như vậy là tài và nói xấu, chê bai giáo dục nước nhà, cho là lạc hậu, là yếu kém, dần dần chê luôn cả dân tộc mình, mà họ không nghĩ rằng ở đó có trách nhiệm của mình. Với cách hành xử như vậy, họ đã và đang xâm hại đến truyền thống gia đình, dòng họ. Toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực để giáo dục Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

1 nhận xét: