Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

ĐẰNG SAU CÁI GỌI LÀ "NHÂN CÁCH" CỦA NGUYỆT QUỲNH


Gần đây, trên trang Danlambao có bài viết: “Nhân cách “Thằng” và “Ông”” của Nguyệt Quỳnh. Đọc bài viết, thoạt đầu tôi nghĩ rằng đây là bài viết phê phán một số cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tham nhũng và phạm tội bị xử lý theo pháp luật, rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, khi tác giả bài viết nhận định: “Ngày nay các quan to của nước ta đa số là quan tham”, thì tôi không thể chấp nhận được. Với chiêu trò lượm lặt một số vụ việc rồi kết luận toàn thể, tất cả, thì đây vẫn là thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mà Nguyệt Quỳnh là một ví dụ.
Trong bài viết, Nguyệt Quỳnh viện dẫn một số vụ việc tham nhũng của cán bộ (đã được xử lý công khai), sau đó đưa ra những lời bình luận sai trái. Đó là sự tráo trở và cần đánh giá đúng “nhân cách” của Nguyệt Quỳnh – nhân cách của Nguyệt Quỳnh đã dị dạng và méo mó!
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Nhờ đó, mà “đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”, họ đã động viên, khích lệ nhân dân vượt qua bao khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, điều này không ai có thể phủ nhận.
Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân, làm cho nhân dân bất bình, lo lắng, làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước. Một trong những nguyên nhân gây nên đó là do tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với việc thiếu tu dưỡng, rèn, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân của một số cán bộ, nhất là một số cán bộ có chức, có quyền, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng, hình thức. Điều này không có gì lạ trong quá trình vận động, phát triển.
Điều cần nói đó là, Đảng, Nhà nước ta không bao che cho những hành vi cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, lối sống chạy theo đồng tiền, bất chấp đạo lý, đồng thời  kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời tình trạng quan liêu, tham nhũng, hối lộ, sự suy thoái về đạo đức, lối sống những trường hợp vi phạm kỉ luật Đảng, pháp luật Nhà nước đều bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả họ là ai, giữ cương vị gì.
Vì vậy, không thể vì nhân cách của một vài cán bộ suy thoái, biến chất bị xử lý kỷ luật để rồi có nhận định hết sức hồ đồ về nhân cách của cán bộ, đảng viên như Nguyệt Quỳnh. Hành động đó của Nguyệt Quỳnh nhằm ý đồ đen tối là gây nên sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước.
 Như vậy, việc đưa ra nhận định hồ đồ, thiếu căn cứ của Nguyệt Quỳnh, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống trắng trợn. Những việc làm của Nguyệt Quỳnh cho thấy nhân cách của y đã xuống cấp, đồi bại, là kẻ phản dân, hại nước. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với những luận điệu này./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét