Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

TỪ VINH QUANG TRỞ THÀNH TỘI ĐỒ


Viện cớ ông Chu Hảo bị kỷ luật, Nguyên Ngọc đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ hàng ngũ của Đảng, từ bỏ trách nhiệm với nhân dân…xin ra khỏi Đảng. Ông Chu Hảo là một đảng viên, từng là một cán bộ lãnh đạo cấp cao, nguyên Thứ trưởng, ông Chu Hảo hẳn phải gương mẫu trong thực hiện những điều đảng viên không được làm. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, ông Chu Hảo hết lần này đến lần khác vi phạm các điều cấm đó. Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay, ông Chu Hảo đã tham gia ký tên, soạn thảo 7 kiến nghị, thư ngỏ với nhiều nội dung chưa đúng, không phù hợp, trái với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năm 2013, ông Chu Hảo tham gia nhóm nhân sĩ trí thức kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 với đề xuất bỏ Điều 4 về quyền lãnh đạo của Đảng. Năm 2015 ông tiếp tục tham gia ký thư ngỏ gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho rằng, sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng… Ông Hảo còn thường xuyên trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài trên những bài viết có nội dung chống cộng, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Do những hành động hại nước, hại dân của Chu Hảo nên ông bị kỷ luật là điều đã rất rõ ràng. Ấy vậy mà, thật lực cười, tỏ ra “thương vay khóc mướn”, Nguyên Ngọc đã công khai bỏ Đảng sau khi Trung ương tuyên bố sẽ kỷ luật Chu Hảo – một đảng viên đã suy thoái. Một người cách mạng chân chính sẽ không bao giờ có chuyện dùng cách mạng, dùng lý tưởng, dùng cả những tháng năm bất khuất, hào hùng của bản thân, cả danh tiếng của mình để đổi lấy một Chu Hảo đầy tội lỗi, đầy sự xấu xa như thế. Con người ta chỉ trừ khi trong lòng không còn có Đảng nữa, quay lưng lại với lịch sử, với nhân dân, tự đánh mất mình mới hành động điên rồ như thế.
Như vậy có thể thấy, việc đảng viên Nguyên Ngọc thoái hóa, biến chất, không giữ vững được lập trường tư tưởng và lời thề trung thành, tự xin ra khỏi Đảng là sự thất bại đáng xấu hổ của gia đình, dòng họ, bạn bè và của chính Nguyên Ngọc, chứ không phải “là thất bại của Đảng” như một số kẻ hàm hồ, quy chụp./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét