Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH, VẠCH TRẦN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ CỦA ĐỘC LẬP, TỰ DO, ẤM NO, HẠNH PHÚC MÀ NHÂN DÂN TA ĐANG THỤ HƯỞNG

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử đã minh chứng: Giá trị độc lập, tự do, ấm no, hành phúc là giá trị bao trùm, là khát vọng to lớn nhất, là mục tiêu cao cả nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Vì khát vọng độc lập, tự do nên dân tộc Việt Nam đã sớm khẳng định chủ quyền quốc gia, lãnh thổ trong buổi bình minh của loài người và bao thế hệ người Việt Nam đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ quyền độc lập, tự do của Tổ quốc, của dân tộc. Và cũng hơn tất cả các dân tộc trên thế giới, dân tộc Việt Nam hiểu sâu sắc các giá trị của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Bởi, trong suốt hàng ngàn năm Bắc thuộc, dân tộc Việt Nam luôn bùng lên ngọn lửa và ý chí đấu tranh giành tự do, độc lập. Trong giai đoạn này, đã có hàng trăm cuộc khởi nghĩa nổ ra, đã làm lung lay và sụp đổ chế độ cai trị của phong kiến phương Bắc để giành tự do, độc lập cho dân tộc.
Suốt một nghìn năm tiếp theo là những cuộc đấu tranh chống các thế lực Tống, Nguyên Mông, Minh, Thanh để bảo vệ tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam đã được tô thắm thêm trong thế kỷ XX là đã đập tan ách xiềng xích, xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành tự do cho dân tộc, độc lập cho đất nước; làm cho non sông liền một dải và nhân dân được sống và được hưởng quyền tự do, độc lập như ngày nay.
Để có kết quả đó, ngay từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt mục tiêu lớn nhất là giành độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, làm mục tiêu phấn đấu của Đảng. Mục tiêu đó, đã thôi thúc toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đã làm cho nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ “một cổ, hai tròng” trở thành người dân tự do của một quốc gia độc lập.
Trải quả 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành tự do, độc lập của dân tộc càng chứng tỏ giá trị bất hủ của Tuyên ngôn Độc lập “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, khẳng định đối với dân tộc Việt Nam, chân lý thời đại “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là chân lý vĩnh hằng, trở thành khát vọng, lương tri của nhân loại. Việt Nam đã trở thành ngọn cờ tiên phong dẫn đường cho các dân tộc trên thế giới đấu tranh giành tự do, độc lập, làm cho chủ nghĩa thực dân, đế quốc phải khiếp sợ, phải trả tự do, độc lập cho các dân tộc trên thế giới.
Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động lại cố tình tỏ ra không hiểu những giá trị to lớn đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh mất mát mới giành được. Chúng ra sức xuyên tạc mục đích đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Chúng coi các giá trị Độc lập – Tự do – Ấm no hạnh phúc là khẩu hiệu mị dân; chúng cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng chiêu bài đấu tranh vì độc lập, dân tộc chống thực dân, nhưng thực sự là đấu tranh cho Cộng sản quốc tế”. Đây, là cách xuyên tạc hết sức thô bỉ về cả lý luận và thực tiễn về độc lập, tự do ở Việt Nam. Chúng cố tình xuyên tạc trắng trợn sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và coi khinh tầm vóc, trí tuệ của cả dân tộc Việt Nam. Chúng không thấy được những giá trị mà độc lập, tự do đã mang lại cho nhân dân Việt Nam.
Bởi chúng, chẳng qua là những kẻ theo đóm, ăn tàn, ích kỷ, tay sai, bán nước. Chúng đâu biết rằng, cha ông của chúng trước đây tại sao lại phải chịu sự cai trị của “Toàn quyền Đông Dương”; tại sao Đại sứ Mỹ lại quyết định vận mệnh của chế độ Việt Nam Cộng hòa; và chúng đâu biết đến tiếng kêu thất thểu và sự nhục nhã của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi van xin sự cứu trợ của Mỹ trước sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa.
Và chúng cũng đâu có biết rằng, truyền thống dân tộc Việt Nam trong một năm có nhiều cái tết, nhưng từ năm 1945 lại có thêm tết Độc lập, và giá trị và ý nghĩa của Tết Độc lập như thế nào mà đến nay đại gia đình các dân tộc Việt Nam đã coi ngày Quốc khánh (ngày 2 tháng 9) hằng năm là ngày Tết Độc lập, ngày đó gia đình đoàn tụ, cháu con vui vầy, ấm cúng. Phải chăng đây là một giá trị của Độc lập – Tự do, là niềm tự hào đối với dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Chúng lại xuyên tạc rằng, “Đất nước Việt Nam hôm nay hoàn toàn không có độc lập”. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm, bởi chúng không biết rằng Liên Hợp Quốc và các quốc gia trên thế giới đều công nhận chế độ chính trị và nền tự do, độc lập của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, Thành viên Cộng đồng Pháp ngữ, Thành viên Phong trào không liên kết, Thành viên ASEAN, Thành viên diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Thành viên diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và có quan hệ với hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ. Như vậy, nếu Việt Nam không có độc lập, tự do thì các quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và nhiều quốc gia khác có ký kết quan hệ và đặt Việt Nam vào đối tác chiến lược hay không?.
Và hôm nay, đất nước đổi mới, đi lên; dân tộc Việt Nam, Cách mạng Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi, đời sống đại bộ phận nhân dân đã thực sự ấm no, hạnh phúc. Việt Nam đã được thế giới bình chọn là quốc gia nằm trong tốp 100 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới và chỉ số đó của Việt Nam luôn biến đổi theo chiều hướng tích cực; người dân Việt Nam luôn tỏa sáng niềm lạc quan, tự hào về chế độ, về đất nước và về con người Việt Nam.
Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc giá trị của Độc lập, Tự do, Ấm no, Hạnh phúc mà nhân dân ta đang hưởng thụ của bút danh Ng. Dân và các thế lực thù địch./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét