Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

"BÌNH MỚI, RƯỢU CŨ" CỦA NGUYÊN THẠCH


Vừa qua, Nguyên Thạch lại tung lên mạng xã hội một bài viết bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam vẫn bằng một luận điệu cũ rích. Bài viết của y lột tả đầy đủ chân tướng của một kẻ lưu manh chính trị, chống cộng, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam đến điên rồ.
Trên trang mạng Danlambao, người đọc sẽ không lạ gì với cái tên Nguyên Thạch, một kẻ lưu manh chính trị chuyên tung lên mạng những bài viết có nội dung xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam; chế độ xã hội chủ nghĩa; bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Trong bài viết “You play, We pay!”, Nguyên Thạch đã bịa đặt trắng trợn rằng, “Năm 2020 là mốc thời gian để Trung cộng xích Việt Nam vào quỹ đạo của Bắc Kinh”. Không có gì khác, Nguyên Thạch vẫn lý sự cùn rằng, “Phương châm 16 chữ vàng, và quan hệ 4 tốt giữa hai nước mà lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Trung Quốc nêu ra tại Hội nghị Thành Đô là sự nhu nhược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mở đường cho sự Hán hóa, đặt dân tộc vào tai họa diệt vong”. Đây chính là thủ đoạn cực kỳ thâm độc của Nguyên Thạch lợi dụng một sự kiện lịch sử có thật rồi xuyên tạc, hướng lái dư luận sang một hướng mà y dựng ra để rồi bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; kích động phá vỡ quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, vu khống Đảng, Nhà nước không coi trọng lợi ích quốc gia dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích quốc gia dân tộc.
Những kẻ “dân chủ cuội” bàn phím như Nguyên Thạch và đồng bọn, luôn tự vỗ ngực cho mình là những người ái quốc, có tinh thần dân tộc, nhưng trong tư tưởng và hành động, chúng là một đám lưu manh chính trị, chỉ nhăm nhăm tìm mọi thủ đoạn xấu xa bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc, kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. y và đồng bọn không thấy tình hình kinh tế – xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi; quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Nguyên Thạch và đồng bọn không hiểu rằng, ngày nay xu hướng chủ đạo của thế giới là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa các quốc gia. Giữ vững môi trường hòa bình, tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa các nước, đặc biệt là với những nước láng giềng vừa là lợi ích vừa là điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước. Trong xu hướng chung của thế giới và khu vực, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn biết lấy “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đối với các nước trên thế giới, trong đó có các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ,… Theo phương châm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh,” hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế, uy tín hình ảnh của đất nước. Nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp trong quan hệ quốc tế, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và được dư luận quốc tế ủng hộ.
Những luận điệu cố tình xuyên tạc, bóp méo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, an ninh, quốc phòng, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước Việt Nam của Nguyên Thạch và đồng bọn của y thể hiện rõ bản chất lưu manh chính trị, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Hành vi chống phá của Nguyên Thạch cần phải đấu tranh vạch trần và kiên quyết bác bỏ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét