Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

CHẲNG CẦN PHÂN TÍCH NHIỀU!

Như vậy là chỉ sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 15) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn một ngày rưỡi so với kế hoạch ban đầu.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao”...

Với tuyệt đại đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 là lẽ đương nhiên, bởi đó trước hết là kết quả của cả nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa nước ta vững bước đi lên; được cả thế giới thừa nhận, đánh giá cao. Có thể khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay. Kết quả rất tốt đẹp này đồng thời cũng là “gáo nước lạnh” giội vào những luận điệu phản động, cố tình vu khống, suy diễn rằng "Đảng Cộng sản Việt Nam đang có biến", "Hội nghị Trung ương 15 sẽ là cuộc chiến khốc liệt, tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ", "việc giới thiệu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và đề cử "tứ trụ" sẽ rất khó khăn, có thể phải kéo dài Hội nghị Trung ương 15 do mất đoàn kết và các phe cánh tranh giành nhau"...

Thế nhưng, thực tế là chỉ sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, Hội nghị Trung ương 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Đây là Hội nghị thứ 15 và cũng là hội nghị cuối cùng của khóa XII. Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu biến động khó lường; bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới"...

Chẳng cần phân tích nhiều. Chính kết quả rất tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 vừa qua đã cho thấy những tin, bài đầy ác ý của những kẻ phản động, bất mãn đăng trên một số trang mạng thời gian qua cố tình bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, phá hoại Đảng, Nhà nước ta là không đáng tin. Mỗi người cần nêu cao cảnh giác, thực sự tỉnh táo để không bị "nhiễm độc" trước những thông tin bịa đặt.

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội nhạy cảm, phức tạp, thu hút sự quan tâm để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác.

    Trả lờiXóa