Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

KẾT QUẢ TRÊN LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC

Quốc phòng và an ninh cũng hội nhập ngày càng sâu, rộng vào cộng đồng quốc tế. Nước ta đã có quan hệ quốc phòng chính thức với gần 70 nước; đặt văn phòng tùy viên quốc phòng tại hơn 30 nước và hơn 40 nước thiết lập tùy viên quốc phòng hoặc kiêm nhiệm tại Việt Nam. Bên cạnh việc coi trọng quan hệ hợp tác về quốc phòng và an ninh với các nước láng giềng (Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippin, Singapore...), nước ta cũng mở rộng quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Australia, Ixraen, Cu ba, Ấn Độ, Italia, Liên minh châu Âu... Đặc biệt chú trọng hợp tác với các nước lớn, như: Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Việt Nam cũng rất coi trọng cấp độ hợp tác đa phương về quốc phòng và an ninh, nhất là tham gia các cơ chế hợp tác, như: Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, Đối thoại Shangri-La, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và ADMM+... Việt Nam cùng các quốc gia đồng chủ trì khác tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập, như: Diễn tập thực địa về hành động mìn nhân đạo tại Ấn Độ (tháng 3-2016), Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải và chống khủng bố tại Brunei, Singapore (tháng 5-2016), Diễn tập thực địa về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và quân y tại Thái Lan (tháng 9-2016)... Ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) từ năm 1991; năm 2014 tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Từ chỗ chỉ cử số lượng ít sĩ quan, năm 2018 chúng ta đã cử một đơn vị (một bệnh viện dã chiến cấp 2) tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Nam Xu đăng. Đây là những hành động thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; nâng cao vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Những thực tiễn nói trên đã khẳng định tầm vóc và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Vị thế đó không tự nhiên có, mà là kết quả sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bằng chứng sinh động khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng là đúng đắn; đồng thời, là minh chứng thuyết phục bác bỏ mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.

2 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của bọn phản động và các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa