Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

TIẾNG NÓI LẠC LÕNG CỦA VÕ NGỌC ÁNH

Thời gian gần đây, trên trang Danlambao, Võ Ngọc Ánh có bài viết “Dừng sùng bái Hồ Chí Minh để mở đường cho dân Việt phát triển”. Trong bài viết này, Võ Ngọc Ánh đã có những luận điểm hết sức phản động, đi ngược lại những gì mà nhân dân Việt Nam, cũng như nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới tôn vinh Hồ Chí Minh. Với giọng điệu hằn học, thâm độc và sự ngụy biện khi nói về Bác mang tính chất xuyên tạc, bịa đặt.
Ai cũng dễ nhận thấy, những lời lẽ, giọng điệu trên của Võ Ngọc Ánh, hay của những kẻ phản động khác khi xuyên tạc thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực chất là nhằm bôi nhọ hình tượng cao đẹp của lãnh tụ trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nguy hiểm và xảo quyệt hơn, chúng hy vọng bằng việc làm này, chúng có thể xóa bỏ công lao to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam, qua đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến tới, xóa bỏ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Lịch sử là bằng chứng không thể chối cãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chính Người đã có công lao rất lớn đem lại độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc, giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi đêm trường nô lệ, có một cuộc sống ấm no tự do, hạnh phúc; đóng góp cho sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới, cũng như tiến trình phát triển của xã hội loài người. Mặc dù là lãnh tụ của dân tộc, nhưng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống hết sức giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tận trung với nước, tận hiếu với dân, không bao giờ nghĩ riêng cho bản thân mình. Trước khi mất, trong bản Di chúc, Người còn căn dặn: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.
Với những phẩm chất đạo đức cao đẹp và sự cống hiến vĩ đại cho dân tộc Việt Nam, Người được nhân dân ta vô cùng kính trọng và biết ơn. Nhân dân ta gọi Người bằng Bác Hồ, sau khi Người mất – ảnh của Người đã được nhân dân ta đặt trang trọng trên bàn thờ của mỗi gia đình. Người không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân ta mà Người còn được tổ chức UNESCO vinh danh  Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp, hiện nay tên Bác Hồ được khắc trên bức tường "Những người làm nên thế kỷ XX".
Cho đến bây giờ, trong mỗi con tim, khối óc người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, mọi tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo vẫn luôn ghi nhớ công lao trời biển của Bác. Nhiều gia đình ngoài việc thờ cúng tổ tiên còn dành những khu trang trọng nhất để thờ Bác. Các địa phương xây dựng những khu lưu niệm để tôn kính, cảm phục, ghi nhận và vinh danh công lao của Người… Thế mà Võ Ngọc Ánh đi ngược lại tâm nguyện, mong muốn của nhân dân, tìm mọi cách xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vì mục đích chính trị thấp hèn./.

2 nhận xét: