Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM VÀ HOA KỲ KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC

Nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Biden thăm chính thức Việt Nam, trên mạng internet, một số phần tử thiếu thiện chí với Việt Nam đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải giở trò cũ trong dịp đóng Tổng thống Biden”. Nội dung bài viết xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt nam. Chúng suy diễn Việt Nam “từ bế tắc về kinh tế tới lại kẹt với hai bạn vàng nên phải chạy sang giả thân với Tư bản”, “ngả sang Đông nhưng lại bị gió độc, nay phải vội vã mặc áo cà sa hướng sang phương Tây giả vờ sám hối”. Thực chất đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn về chính sách ngoại giao của Việt Nam. Do đó, cần nhận thức đúng về chính sách ngoại giao của Việt Nam là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử thiếu thiện chí.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”: “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, với tinh thần Việt Nam đã và đang thực sự “là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã đạt được nhiều kết quả, thành tích rất tốt đẹp. Từ phá thế bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã tạo dựng và củng cố ngày càng vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, thuận lợi cho công cuộc đổi mới. Hiện nay, Việt Nam đã mở rộng và nâng tầm ngoại giao với tất cả các nước láng giềng, các nước lớn, và bạn bè truyền thống. Nhờ đó tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của quốc tế.

Vì vậy, việc Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là sự phát triển lên một nấc thang mới trong quan hệ 2 nước, vì lợi ích của nhân dân 2 nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững chứ hoàn toàn không phải Việt Nam “bế tắc kinh tế” hay “bị gió độc” nên phải “mặc áo cà sa hướng sang phương Tây giả vờ sám hối” như một số kẻ suy diễn, xuyên tạc. Đây là sự tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Những luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam của chỉ là lạc lõng với mưu đồ không có gì khác hơn là nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống hòa bình của người dân. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh bác bỏ./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét