Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

TÀI NGUYÊN ĐẶC SẮC VIỆT NAM

Những gì đang diễn ra tại Ucraina cho chúng ta thấy rõ nhiều điều, trong đó, có những điều phải khẳng định, lý do mà Việt Nam sáng suốt lựa chọn:

1. Không tham gia các liên minh quân sự.

2. Không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào

3. Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam

4. Không dựa vào nước này để chống nước kia.

Việt Nam kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, vận dụng sách lược mềm dẻo, linh hoạt; chủ động ứng phó với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sự biến động phức tạp của tình hình.

Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam đều là đối tượng của Việt Nam.

Lịch sử thế giới hiện đại có lẽ sẽ cần viết lại, việc giải thích từ ngữ có lẽ cũng rất khó khăn - Người dân có lẽ không quan tâm khái niệm đầu hàng, cái họ cần cũng giống chúng ta, đó là sự bình yên! Trong cuộc chiến cho dù kết quả thế nào thì nhân dân cũng là người chịu thiệt thòi.

Việt Nam có tài nguyên mà nhiều nước ước áo đó là ổn định, không đơn giản mặc dù nằm ở vị trí địa chiến lược quan trọng và luôn bị các nước, các phe lôi kéo. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét