Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Yêu cầu đặt ra trước hết, cần phải vạch rõ tính chất phản động, thù địch của chúng. Vạch rõ tính chất phản động, thù địch của các thế lực thù địch trong thực hiện âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta. Đây là vấn đề rất quan trọng đòi hỏi phải đấu tranh thường xuyên, kiên quyết, toàn diện, đồng bộ, có chất lượng hiệu quả ngày càng cao.
Ở Việt nam quyền của các dân tộc được quy định rõ trong Hiến pháp, được tôn trọng và bảo đảm trên thực tế, điều này đã được cả cộng đồng quốc tế ghi nhận. Hiện nay, Việt Nam có 54 dân tộc luôn sống hòa đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết gắn bố cũng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phân biệt đối xử, không có chuyện dân tộc thiểu số “bị chèn ép”, “bị dồn vào vùng sâu vùng xa”, “mất kế sinh nhai” như các thế lực thù địch cố tình bịa đặt, xuyên tạc.
Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng và khuếch đại, thổi phồng những khuyết điểm, thiếu sót trong thực hiện một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong xử lý một số tình huống cụ thể, phê phán sự quản lý, điều hành của Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số. Âm mưu của chúng là làm cho mọi người lầm tưởng các khuyết điểm, hạn chế thuộc về bản chất của chế độ, không thể sửa chữa; và theo chúng, muốn sửa chữa được thì chỉ có thay đổi chế độ, rồi “khuyên” các dân tộc không đi theo Đảng nữa! chỉ rõ những tư tưởng, thủ đoạn kích động tư tưởng chống đối trong đồng bào; thủ đoạn khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội, để kích động đồng bào khiếu kiện, biểu tình, phá rối an ninh, trật tự xã hội. vạch rõ tính chất thù địch của các âm mưu, thủ đoạn chống phá, đẻ làm cho đồng bào không thể lầm tưởng rằng đó là những hành động “vì dân”, “vì nước” mất cảnh giác trước mưu đồ thực sự của chúng.
Một điều quan trong nữa là phải làm cho đồng bào hiểu được những hạn chế, khuyết điểm trang quá trình xây dựng đất nước là có thực, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện, nhưng đó là những hạn chế, khuyết điểm cần phải được nhận thức đúng và khắc phục kịp thời, có hiệu quả trong quá trình phát triển. Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm, thiếu sót, đã và đang tích cực sửa chữa khắc phục, có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, không có sự phân biệt đối xử. Chỉ rõ những hành động lợi dụng hạn chế, khuyết điểm của các cấp chính quyền trong thực hiện xuyên tạc sự thật, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc là hành động của những kẻ “đục nước béo cò”, làm hại đến sự ổn định chính trị - xã hội và khối đoàn kết thống nhất toàn dân tộc, đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đồng bào các dân tộc; không phải vì các khuyết điểm hạn chế nào đó; không phải sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; cũng không phải việc giải quyết chưa tốt một vụ việc cụ thể nào đó, một vấn đề dân tộc cụ thể nào đó mà có thể lấy cớ chống đối Đảng và Nhà nước, đòi ky khai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét