Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH PHẢI XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân trái với chủ nghĩa tập thể và cũng chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng. Theo Người: “Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”, là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là “đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình…”. Còn chủ nghĩa cá nhân trái ngược hoàn toàn với đạo đức cách mạng, “họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu nghỉ ngơi, họ muốn lựa chọn công tác theo ý thích cá nhân mình, không muốn làm công tác mà đoàn thể giao phó cho họ. Họ muốn địa vị cao nhưng lại sợ trách nhiệm nặng”. Cho nên, đồng thời với xây dựng đạo đức cách mạng phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì, đạo đức là cái “gốc”, cái “nền tảng” của người cách mạng. Muốn làm cách mạng, người cách mạng phải có cái tâm, cái đức trong sáng, nếu không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân, không làm nổi việc gì. Muốn có đạo đức cách mạng phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân như hai mặt đối lập trong nhân cách của người cách mạng luôn đấu tranh loại trừ, phủ định nhau và chủ nghĩa cá nhân nhất định phải tiêu diệt”. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nếu mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên mà sa vào chủ nghĩa cá nhân sẽ phạm nhiều sai lầm, mất tư cách đạo đức cách mạng; làm thoái hóa, biến chất, làm hỏng sự nghiệp cách mạng. Do vậy, người cách mạng phải kiên quyết tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét