Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

LUÔN GIỮ GÌN DANH DỰ CỦA ĐẢNG VÀ NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN THÌ SẼ ĐẨY LÙI DÂN TÚY

Việc chống chủ nghĩa dân túy cũng là việc cần làm để bảo vệ danh dự của Đảng, để xây dựng phẩm chất, nhân cách của người đảng viên cộng sản chân chính. Bảo vệ danh dự của Đảng phải bắt nguồn từ việc gìn giữ, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng. Niềm tin đó phải được bảo vệ như ngọc trong đá, như con ngươi của mắt mình. Để làm được điều đó thì lãnh đạo cấp cao phải tự ý thức để làm sao mỗi lời nói, hành động gắn liền với nhau, nói đi đôi với làm, để cho nhân dân thấy được vai trò, hiệu quả công tác của cán bộ; cho dân thấy, dân yêu. Tôi cho rằng, tuyệt đối không nên mị dân với những tiểu tiết đánh bóng cá nhân. Lãnh đạo cao cấp càng phải tự chăm lo bản thân mình nhưng chăm lo bằng sự gương mẫu, bằng kết quả hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải bằng lời nói suông... Không mị dân theo những áp lực không đúng truyền thống và bản chất.
Danh dự của Đảng và niềm tin của dân như môi với răng, là hai mặt quan hệ biện chứng. Luôn tâm niệm danh dự và niềm tin đó thì mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biết sửa mình, không sa vào chủ nghĩa dân túy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét