Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

VIỆT NAM ĐI THEO CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CÓ PHÙ HỢP VỚI XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI HIỆN NAY?

Trước sự điều chỉnh, thích nghi của chủ nghĩa tư bản, hiện nay có nhiều quan điểm cho rằng Việt Nam nên lựa chọn con đường đi theo chủ nghĩa tư bản mới giàu có và phù hợp với xu thế của thời đại, điều này có đúng không? Chúng ta cùng phân tích những vấn đề cơ bản sau, sẽ có câu trả lời thỏa đáng.
Chúng ta phải công nhận trước sự đấu tranh của các lực lượng tiến bộ, trước xu thế của thời đại, trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chủ nghĩa tư bản đã buộc phải điều chỉnh cho phù hợp và họ đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận. Do có ưu thế về vốn, do sử dụng có hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, do có kinh nghiệm trong quản lý sản xuất và kinh doanh nên đã làm cho của cải của chủ nghĩa tư bản được nhân lên gấp bội trong một thời gian ngắn.
Tuy nhiên nhìn một cách thấu đáo thì ai cũng có thể thấy chủ nghĩa tư bản do nắm giữ những tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội nên sự giàu có luôn thuộc về thiểu số giai cấp tư sản, còn đại đa số công nhân và nhân dân lao động thì luôn bị đẩy vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói và ngày càng bị bần cùng hóa. Bên cạnh đó không phải cứ tất cả các nươc tư bản đều giàu có mà điều này chỉ đúng với một số nước (G7), một số nước thì ở nhóm các nước trung bình, phần còn lại của thế giới tư bản đều ở nhóm đang, chậm và kém phát triển. Điều này chứng minh rằng không phải cứ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì sẽ giàu có. Một điều nữa mà mọi người đều thừa nhận đó là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc luôn là bạn đường của chiến tranh, tất cả các cuộc chiến tranh, các cuộc xung đột đã và đang xảy ra trên thế giới đề do bàn tay của chủ nghĩa đế quốc nhúng vào. Vậy đi theo chủ nghĩa tư bản có thật sự tốt đẹp? Điều này không cần trả lời thì mọi người trên thế giới đều hiểu rõ. Vậy mà hiện nay một số kẻ lại vờ như không nghe, không biết, không hiểu gì về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, vẫn hô hào, cổ xúy ủng hộ cho các quan điểm phản động và mong muốn cho Việt Nam đi theo con đường đầy bùn nhơ và tội lỗi đó.
Từ những phân tích ở trên có thể khẳng định rằng Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ ghĩa xã hội là đúng, là hợp quy luật, phù hợp lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn xu thế thời đại. Việt Nam không thể đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nếu đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì sẽ không có được nền độc lập, tự do thực sự và cũng không thể đem lại sự giàu có cho mọi người dân trong xã hội./.

1 nhận xét:

  1. bản chất của chủ nghĩa tư bản vẫn là bóc lột giá trị thặng dư, bóc lột sức lao động của công nhân. vậy là không tốt đẹp

    Trả lờiXóa