Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

CHIÊU TRÒ CŨ CỦA NHỮNG TÊN HỀ LỐ BỊCH!

Liên quan đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, trên các trang mạng xã hội luôn xuất hiện những lời bình, lời bàn rầm rộ. Lời khen cũng nhiều và đương nhiên, không thiếu lời gièm pha, cay cú. Hãy xem sự đồng tình, phấn khởi, niềm tin tích cực của nhân dân trong thời gian vừa qua, để thấy được hiệu quả của chủ trương và việc làm đúng đắn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang ra sức chống phá, đả kích Đảng, chính quyền với những toan tính chính trị đầy bẩn thỉu.
Sẽ còn những lời hay hơn để dùng cho bọn chúng, nhưng thôi không cần thiết. Bởi lẽ những lời này nếu nói với những người có não thì cũng đã quá đau rồi.
Cộng đồng mạng không lạ gì những cái tên Hồ Chí Phèo, Lê Hải Lăng… Cái tên thì là như vậy, nhưng việc chúng nói và làm thì chắc cũng chỉ một bộ phận biết mà thôi. 
Với cái mạo nhận là “nhà báo tự do” - nhà “tự do”, Hồ Chí Phèo, Lê Hải Lăng… lại dùng những luận điệu xuyên tạc xỏ xiên cũ rích, chẳng có một căn cứ, cơ sở nào nhưng vẫn tru lên rằng, việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm là vì mục đích nhằm tới làm lu mờ ai đó, làm tay sai cho ai đó... 
Hãy xem, khi lịch sử đòi hỏi, với những người đứng đầu gánh trách nhiệm như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chưa hết việc thì chúng lại ra rả, ông ổng rằng: “tại sao không làm?”, “chính quyền ở đâu?”, “trách nhiệm của người đứng đầu?”... Còn bây giờ, khi người đứng đầu, dẫn đầu xông pha, chỉ đạo sát sao, thu lại những kết quả tích cực thì chúng lại có những hành động chống phá, đả kích như vậy. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét