Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

PHẢI CHĂNG HIỆN NAY VIỆT NAM KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN CHIẾN TRANH CÔNG NGHỆ CAO

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng ta hiện nay đang diễn ra hết sức gay gắt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là đường lối quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tìm mọi cách làm suy yếu và phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng ở nước ta, đặc biệt chúng thường xuyên chĩa mũi nhọn vào chống phá đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Chúng cho rằng hiện nay trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao với những lợi vũ khí thông minh, hiện đại, Việt Nam lại thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là hoàn toàn sai lầm và sẽ bị thất bại.
Có thể khẳng định rằng quan điểm này nhằm mục đích rất rõ ràng là nhằm gây hoang mang và mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Đây chính là những thủ đoạn lừa gạt, tạo ra sự ngộ nhận và đề cao quá mức sức mạnh của vũ khí công nghệ cao, dẫn tới mù quáng không nhận ra sức mạnh tổng hợp của dân tộc ta mà không loại vũ khí hiện đại nào, không một kẻ xâm lược nào có thể khuất phục được.
Nghiên cứu kỹ ta có thể thấy, vũ khí công nghệ cao tuy có sức mạnh, nhưng không phải là vạn năng, nó cũng là những sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại của con người. Tuy nó có sức mạnh hủy diệt lớn, độ chính xác cao, đồng thời làm thay đổi các phương thức chiến tranh. Nhưng dù hiện đại đến đâu, vũ khí công nghệ cao không làm thay đổi bản chất của các hoạt động quân sự như: thu thập, xử lý tin tức tình báo, chỉ huy tác chiến, cơ động lực lượng, cơ động hỏa lực, tác chiến tiến công, phản công, phòng ngự, các yếu tố liên quan đến tác chiến của lực lượng vũ trang như bí mật, bất ngờ, yếu tố chính trị, tinh thần và các mặt bảo đảm cho chiến đấu.
Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao là tính hệ thống, hoàn chỉnh, tính liên kết chặt chẽ trong một cơ cấu thống nhất, chỉ cần hỏng môt khâu nào đó sẽ kéo theo sự ngưng trên của cả hệ thống. Ngày nay để chống lại vũ khí công nghệ cao của đối phương chúng ta cũng có thể tạo ra các loại mục tiêu giả như thật để đánh lừa chúng, tạo ra nhiều loại bẫy kỹ thuật, nguồn số liệu đầu vào giả làm rối loạn các thiết bị điều kiển vũ khí công nghệ cao. Nước ta có lợi thế về mặt địa hình, thời tiết đây là điều kiện thuận lợi cho việc phòng thủ của ta và cũng là những yếu tố gây bất lợi cho các loại vũ khí điều khiển chính xác của địch.
Các thế lực xâm lược khi tiến hành cuộc chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao phải tổ chức quân đôi theo quy mô đồ sộ, cồng kềnh, phụ thuộc nặng nề vào công nghệ, các thành phần của quân đội lại phụ thuộc chặt chẽ với nhau, do đó sẽ kém linh hoạt, đặc biệt khi phải đối phó với kiểu chiến tranh nhỏ chiến tranh du kích của ta.Chiến tranh công nghệ cao cần lực lượng bảo đảm cho tác chiến (không trực tiếp chiến đấu) rất lớn.Hệ thống bảo đảm tác chiến rất phức tạp, phải liên kết hàng trăm căn cứ chiến đấu ở khắp nơi trên thế giới… sẽ tạo ra sự thiếu bền vững của công tác bảo đảm.
Về phương thức tiến hành chiến tranh, yếu tố quyết định cho thắng lợi cuối cùngtrên chiến trường vẫn là sự hiện diện của bộ binh, tuy nhiên vũ khí công nghệ cao chỉ phát huy được sức mạnh của hỏa lực chứ không thay thế được xung lực, vì vậy sẽ khó cho việc giải quyết triệt để thắng lợi của cuộc chiến tranh.
Đối với chúng ta xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân chính là đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, phát huy được tất cả các lợi thế có sẵn để đáp ứng và giành thắng lợi khi chúng ta phải đương đầu với cuộc chiến tranh công nghệ cao khi xảy ra. Đây là con đường duy nhất đúng để bảo vệ Tổ quốc, xác định đúng đắn vấn đề này chúng ta có đủ tự tin để sẵn sàng đương đầu và đánh thắng tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực khi chúng tiến hành bằng chiến tranh công nghệ cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các quan điểm trên là sai trái, phản động, Đồng thời khẳng định đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nước ta hiện nay./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét