Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

“VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN” Ở VIỆT NAM - BỔN CŨ SOẠN LẠI

Với luận điệu tuyên truyền cho cái gọi là "ngày nhân quyền tại Việt Nam", trên một số trang mạng xã hội lại tiếp tục điệp khúc "Việt Nam hiện nay hầu như đã vi phạm tất cả các quyền về sự tự do, sự bình đẳng, cũng như được mưu cầu hạnh phúc – như một con người. Từ đó, mình mới biết VN đang trong tình trạng báo động" (?); hoặc: "Nhân quyền ở VN vẫn là "món ăn" xa lạ và "rẻ tiền" đối với nhà cầm quyền VN, bởi còn đảng thì vẫn còn nắm giữ chặt cái ghế quyền lực cai trị. Độc tài bắt buộc dẫn đến vi phạm quyền tự do con người nói chung” (?); "Chính phủ Mỹ nên vận dụng uy tín và giá trị sẵn có của mình để thúc đẩy và cải thiện quyền con người cho Việt Nam trong mọi lãnh vực từ báo chí, tín ngưỡng, chính trị, hội họp vân vân...” (?); "Vận động cho việc đòi quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do internet và quyền sở hữu tài sản mà người dân Việt Nam hiện chưa có được cũng là một trong những chủ điểm của Ngày nhân quyền" (?)...
Trước hết, phải khẳng định rằng, những luận điệu cũ rích này hoàn toàn thiếu cơ sở khách quan, cực đoan và mang đầy màu sắc kỳ thị với những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng và Nhân dân ta đang thực hiện. Điều đó không khó để nhận ra đây là luận điệu của những kẻ đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, chống phá những thành quả mà Nhân dân ta đang xây dựng.
Một điều khẳng định nữa, đối với Việt Nam hoàn toàn không có “vấn đề nhân quyền”; tức là: Nhân quyền ở Việt Nam không có “vấn đề” như những thế lực thù địch rêu rao. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quyền con người được phát huy là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam những năm qua.
Như vậy, “Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam” hiện nay thực chất nằm ở âm mưu chính trị đen tối của của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Như mọi người đều biết, nhân quyền, hay quyền con người (Human Rights) là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thoả thuận pháp lý quốc tế. Nhân quyền là một trong những thành quả lớn lao của nền văn minh nhân loại, là giá trị mà các quốc gia dân tộc có thể chia sẻ. Quyền con người là quyền của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại, vừa mang tính phổ quát toàn thế giới lại mang tính lịch sử cụ thể. Quyền con người gắn rất chặt với các quyền dân tộc cơ bản và thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia vì nó là một bộ phận của quá trình phát triển nội tại của từng nước. Do vậy, không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của một nước ở châu Mỹ hay châu Âu vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền. Thế nhưng, từ chỗ cho rằng, nội dung, tiêu chuẩn của nhân quyền là tuyệt đối, bất biến, là ý tưởng chính trị duy nhất, một số kẻ đã giải thích nhân quyền như là những tự do không bị cấm đoán, không bị giới hạn. Mục đích của họ là cổ xuý cho một thứ “tự do hoang dã”, vô chính phủ, mà thực chất ở đó chỉ có một thứ “luật rừng” ngự trị; những kẻ mạnh có quyền lực vô biên, những kẻ yếu thì bị tước mất quyền. Đó là thứ tự do phá hoại, tự do dẫn tới huỷ diệt, không phải là tự do chân chính, tự do tạo ra khả năng cho phát triển nhân cách của tất cả mọi người và càng không phải là thứ tự do để thúc đẩy xã hội phát triển tốt đẹp hơn...
Đôi điều nhắn nhủ cho những kẻ đang ầm ĩ cổ xúy cho cái gọi là nhân quyền tư bản cần áp dụng nguyên mẫu vào Việt Nam hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, sẽ thấu hiểu như thế nào là đạo lý, lẽ phải, nhân quyền, từ đó thức tỉnh tinh thần dân tộc, biết sống như thế nào cho đúng lương tâm, danh dự của một người Việt Nam yêu nước. Hãy sống đúng với lương tâm, trách nhiệm của một công dân chân chính, nhìn nhận đúng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Hãy đừng đi ngược lợi ích của Nhân dân, của dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét