Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Lý tưởng và thành tựu vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Cuộc tấn công của hàng nghìn công nhân cùng với các chiến sĩ Cận vệ đỏ và binh sĩ cách mạng vào Cung điện Mùa Đông trong đêm 25 tháng 10 (theo lịch Nga) - tức ngày 7-11-1917 đã đưa cuộc Cách mạng Tháng Mười đến thắng lợi hoàn toàn. Cũng trong đêm 7-11-1917, Đại hội Xô viết (Liên Xô) toàn Nga đã khai mạc tại điện Smoniyl và tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu.
Lịch sử không thể thay đổi. Người ta chỉ có thể thay đổi cách nhìn nhận về lịch sử tùy theo quan điểm và lợi ích chính trị của mình mà thôi. Cho dù Liên Xô đã tan rã, các thế lực thù địch với CNXH có xuyên tạc, bôi nhọ nhưng người ta không thể phủ nhận được lý tưởng, những giá trị và thành tựu lớn lao của cuộc cách mạng này gắn với sự ra đời và tồn tại trên 70 năm của Nhà nước Xô viết (1917-1991) và một thế kỷ qua (1917-2017) sự tồn tại các nhà nước đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười.
Nói về cuộc Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.
Không có thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự tồn tại của chế độ XHCN, thì không thể có sự kiện, từ một quốc gia phát triển trung bình ở châu âu, chỉ sau hai kế hoạch 5 năm thực hiện công nghiệp hóa (1929-1939), nước Nga và Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết đã trở thành một quốc gia có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh, đủ sức đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Những năm sau chiến tranh, nhà nước Liên Xô đã phát triển vượt bậc trở thành cường quốc quân sự, đủ sức làm đối trọng với chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời, Liên Xô trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực chinh phục không gian vũ trụ và nhiều lĩnh vực khác.
Không có thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự tồn tại của chế độ XHCN, thì không thể có sự kiện nước Nga lạc hậu trở thành một quốc gia phát triển về nhiều mặt, từ công nghiệp đến nông nghiệp; từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật như mạng lưới điện, hệ thống giao thông vận tải, đến hạ tầng xã hội. Đặc biệt, Nhà nước Xô -viết đã thực hiện chính sách xã hội tiên tiến, đó là thực hiện giáo dục, chữa bệnh không phải trả tiền, người già cô đơn được chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Có thể nói, dưới chế độ XHCN, Liên Xô đã trở thành một nền văn hóa mới, hiện đại. Cho đến nay những công trình văn hóa, khoa học dưới thời Xô viết vẫn là một thành tựu của nhân loại, được các dân tộc tôn trọng. Thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga năm 1917 cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị về lý tưởng và thành tựu vỹ đại, bài học kinh nghiệm, vũ khí sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước của các nước tiến bộ trên thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ của nhân loại./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét