Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ QUÁ ĐẮT KHI PHẢN BỘI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Chúng ta đều biết, với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đã trở thành khoa học. Lần đầu tiên, giai cấp vô sản có một lý luận khoa học, cách mạng soi sáng, dẫn đường; chủ nghĩa Mác từ “một bóng ma ám ảnh châu Âu” đã trở thành hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, có uy tín, vị thế và chiếm vị trí thống trị phong trào công nhân từ những năm 40 của thế kỷ XIX. Đảng Cộng sản – Bộ tham mưu chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản, theo đó cũng đã ra đời, là sản phẩm của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận khoa học và phong trào công nhân quốc tế.

Điểm vượt trội của chủ nghĩa Mác so với các học thuyết của các bậc tiền bối và đương thời là ở chỗ: nghĩa Mác là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công, thực hiện giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người và giải phóng nhân loại; đem lại hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (năm 1917) do V. I. Lênin và Đảng Cộng sản Bônsêvích (b) lãnh đạo, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội với tư cách là một chế độ xã hội mới tốt đẹp đã được thiết lập trên 1/6 diện tích trái đất. Sau Thế chiến thứ 2, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã ra đời. Sự thật này ai cũng biết, sử sách còn ghi chép. Thế nhưng, do sai lầm của những người lãnh đạo của một số Đảng Cộng sản, chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ. Đó là một tổn thất nặng nề cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị triệt để lợi dụng cơ hội này, đã bám lấy sự kiến ấy để quy kết, buộc tội, cố tình “chứng minh sự sai lầm” của chủ nghĩa Mác – Lênin, coi đó là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội để khẳng tính phổ quát và thời mới của chủ nghĩa tư bản đang đến. Có phải như vậy không? Phải chăng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã “cáo chung cho một lý luận khoa học, cách mạng là chủ nghĩa Mác – Lênin?

Sự thật đã bác bỏ những giả định sai lầm ấy. Không bao giờ có chuyện sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô, Đông Âu lại là sự sụp đổ của một học thuyết khoa học và cách mạng. Từ sự kiện này, nó nhắc nhở ai đó “đừng vơ đũa cả nắm”, đừng “nhìn cây mà không thấy rừng”; phải xem xét sự việc một cách khách quan, toàn diện, cụ thể, lịch sử, thực tiễn và theo quan điểm phát triển để tránh bị rơi vào chủ quan duy ý chí, giáo điều, kinh viện, bị mắc sai lầm bởi phương pháp tư duy siêu hình, lầm lẫn với quan điểm của chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, chủ nghĩa hoài nghi, bi quan. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô, Đông Âu là sự thật; song cũng chính từ đây, nó nhắc nhở chúng ta rằng, bất cứ Đảng Cộng sản nào nếu xa rời lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin hoặc vi phạm những nguyên tắc mácxít – lêninnít thì tất yếu đều dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xét lại và giáo điều, vô cùng nguy hại, Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo, chế độ xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng, sụp đổ.

Rõ ràng, chỉ có Đảng Cộng sản nào trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, được vũ trang bằng một lý luận tiên phong thì mới hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong; mới xứng đáng là bộ tham mưu chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân; mới làm tròn sứ mệnh lịch sử toàn thế giới: lãnh đạo giai cấp công nhân đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản, xây dựng chế độ xã hội mới – chủ nghĩa cộng sản mà giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã hội.

Qua các biến cố thăng trầm của lịch sử và từ sự thật: chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ; thêm một lần nữa, nó đã và đang chứng minh đầy thuyết phục tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nó nói rõ rằng, trong thời đại ngày nay, bất cứ một Đảng Cộng sản nào, cá nhân lãnh tụ của Đảng Cộng sản nào, nếu vi phạm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, trà đạp lên giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, thì Đảng Cộng sản ấy, cá nhân lãnh tụ của Đảng Cộng sản ấy phải trả giá đắt bởi những sai lầm nghiêm trọng của mình. Điều đó chứng minh rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là một khoa học, cách mạng có sức sống mãnh liệt; nó luôn là “công cụ nhận thức vĩ đại”, “vũ khí sắc bén” để giai cấp công nhân và loài người tiến bộ nhận thức và cải tạo thế giới vì lợi ích chính đáng của mình. Những phát minh của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã chứng minh “C. Mác đúng”; loài người không thể có tương lại, nhân loại không thể phát triển nếu không có chủ nghĩa Mác – Lênin soi sáng, dẫn đường.

Với những khuyết tật của một mô hình chủ nghĩa xã hội đã định sẵn và những sai lầm do chủ quan, duy ý chí của một bộ phận lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô và các Đảng Cộng sản ở Đông Âu, chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng từ công sức, mồ hôi, xương máu của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ và nhân dân đã bị sụp đổ, làm cho chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới lâm vào tình cảnh thoái trào. Đó là điều vô cùng đáng tiếc!

Chính điều đó khẳng định rõ rằng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, những người cộng sản chúng ta phải biết trân trọng, nâng niu và kiên quyết, kiên trì bảo vệ những thành quả cách mạng mà chính chúng ta và nhân dân đã giành được; phải thấm nhuần sâu sắc giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng sáng tạo học thuyết ấy vào điều kiện cụ thể của mỗi nước, đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên; không được coi thường, vi phạm những nguyên tắc mácxít – lêninnít, làm trái quy luật khách quan, mắc “bệnh” chủ quan, duy ý chí trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ai đó, tổ chức đảng nào đó, nếu bị mắc phải sai lầm nghiêm trọng ấy thì tất yếu, sớm hay muộn, tổ chức đảng ấy sẽ mất vai trò lãnh đạo, chủ nghĩa xã hội ở nơi có sai lầm ấy sẽ bị sụp đổ, nhân dân ở nơi ấy sẽ mất quyền sống làm người, thành quả cách mạng sẽ bị tước đoạt, cảnh “nồi da nấu thịt” sẽ xảy ra.

Lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới chỉ ra rằng, những người cộng sản chân chính trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải luôn luôn tỉnh táo và sáng suốt để tìm kiếm con đường, biện pháp mới nhằm quy tụ, tập hợp và tổ chức lực lượng cách mạng tiếp tục giải quyết các mâu thuẫn mới nảy sinh trong xã hội cũng như tự đổi mới cho phù hợp với thời cuộc; phải thực hiện đúng lời dạy của V. I. Lênin: một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ.

Chúng ta cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của V.I. Lênin: xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp vĩ đại, nó chưa có tiền lệ trong lịch sử, nên các Đảng Cộng sản phải hết sức cẩn trọng. Vì vậy, trên bước đường đi tới hạnh phúc, chắc chắn nó sẽ gặp đầy dẫy những khó khăn, thử thách, nhất là sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch. Đó là điều không thể tránh khỏi. Người chỉ rõ: Mọi kẻ thù đều đáng sợ nhưng sợ nhất là trong một điều kiện nào đó, hoàn cảnh nào đó, nội bộ Đảng Cộng sản bị phân liệt, mất đoàn kết, những người cộng sản tự hủy hoại mình. Đó là nguy cơ tồi tệ nhất có thể dẫn đến sự đổ vỡ của một cuộc cách mạng, và lúc ấy, thành quả cách mạng mà nhân dân xây đắp nên bằng xương máu của mình “sẽ bị đánh cắp”. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu cuối thế kỷ XX thật là đau sót; song nó đã phản ánh rõ những sai lầm của những người cộng sản nắm quyền lãnh đạo tối cao trong Đảng Cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, cái điều mà V.I. Lênin đã cảnh báo trước đây về sai lầm của những người cộng sản là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta cần suy ngẫm và thấm thía sâu sắc lời cảnh báo của V.I. Lênin về nguy cơ suy thoái, tha hóa, biến chất của một Đảng Cộng sản.

Cho đến ngày nay và mai sau, mãi mãi vẫn sẽ là như vậy, không có học thuyết nào, chủ nghĩa nào có thể vượt qua chủ nghĩa Mác – Lênin bởi giá trị, ý nghĩa khoa học, cách mạng và nhân đạo của nó. Kẻ thù “lớn và nhỏ” của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt và tàn ác đã và đang thực hiện nhiều chiêu trò “ma quỷ” từ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đến thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa”, “dân chủ hóa” lực lượng vũ trang nhằm mục đích cuối cùng là hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội ta. Làm việc sai trái đó, chính các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã thừa nhận sự yếu thế, hoang mang và hoảng loạn tinh thần của chúng và trên thực tế là thừa nhận sự nguy hiểm, sự đe dọa của một học thuyết khoa học, cách mạng và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên con đường đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ nền hòa bình thế giới, C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin luôn ở bên chúng ta, cổ vũ, động viên về mặt tư tưởng và dẫn dắt chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các Đảng và cách mạng Việt Nam cũng như của các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. Nghiên cứu lịch sử ra đời, phát triển và sự truyền bá lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin vào phong trào công nhân quốc tế; sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực và nguyên nhân của sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô, Đông Âu gần 30 năm trước (1991 - 2021) là cơ sở khoa học để chúng ta bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ và phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Đồng thời, là cơ sở khoa học vững chắc giúp mỗi người chúng ta hiểu rõ điều kiện, hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin, giá trị khoa học và cách mạng của từng luận điểm để vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho phù hợp. Đây cũng là điều kiện tốt để mỗi người giải thích và hiểu đúng đắn lý do vì sao Đảng ta lại quyết định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét