Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Cảnh giác và chủ động ngăn chặn thủ đoạn "ném đá giấu tay"

Có thể thấy, những “tâm thư”, “kiến nghị”, “thư ngỏ” giả mạo tác giả được lan truyền trên không gian mạng thời gian qua thực chất là nằm trong “kịch bản” chống phá Đảng, Nhà nước ta đã được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị dàn dựng, chuẩn bị từ trước. Dù không bất ngờ, nhưng tác hại của chúng là rất lớn, bởi chúng trực tiếp tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm dấy lên sự nghi ngờ, hoang mang, dao động. Điều đáng lưu ý là hiện nay, nhiều trang mạng phản động đang giả dạng là những trang tin hợp pháp để tiếp cận người đọc.
Sau khi tìm cách tạo vỏ bọc, chủ của chúng khéo léo lồng các thông tin xấu, độc, theo kiểu “ném đá giấu tay” nhằm phục vụ ý đồ đã được vạch ra từ trước. Điều đáng nói là trong khi thông tin dạng này ngày càng nhiều và được các đối tượng xấu “chế biến” tinh vi thì không ít người đọc lại chủ quan, mất cảnh giác dễ bị rơi vào “bẫy” của những kẻ cơ hội, phản động.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã nhận định: “Việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị”.
Trước thực tế có rất nhiều “thông tin rác” mạo danh, bôi nhọ, xuyên tạc núp dưới vỏ bọc là các “kiến nghị”, “thư ngỏ”, “tâm thư”, đặc biệt là trong các thời điểm nhạy cảm với mục đích làm giảm uy tín Đảng, Nhà nước và chế độ, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tính đến một kế hoạch dài hơi phòng chống những tác động xấu về mặt tư tưởng do những “thông tin rác” mang lại. Bên cạnh đó, cũng cần chủ động vạch trần âm mưu thâm độc và những thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm góp phần vào sự ổn định tình hình, làm lành mạnh dư luận xã hội. Đối với các trường hợp vu khống, bôi nhọ, phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Về phía mỗi cá nhân, cần tỉnh táo nhận rõ chân tướng của thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị, bất chấp mọi thủ đoạn hòng đạt được mục đích đen tối của chúng, đồng thời có trách nhiệm và ý thức ngăn chặn, phản bác cái xấu một cách có lý, có tình, thuyết phục. Mỗi cá nhân khi tham gia môi trường mạng, cần cố gắng trở thành một người tiếp nhận thông tin thông thái, biết lựa chọn, chắt lọc thông tin cần thiết, phù hợp với mình, kiên quyết tránh xa những thông tin xấu độc…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét