Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

NHẬN DIỆN ÂM MƯU XUYÊN TẠC BẢN CHẤT DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Trong các âm mưu mà các thế lực thù địch tung ra gần đây, có âm mưu muốn phá hoại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong nhận thức của họ, đảng dân chủ - xã hội mới thật sự "dân chủ", còn đảng cộng sản không thể có dân chủ. Họ lờ đi sự khác nhau giữa dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. V.I. Lênin nhận định rằng, chủ nghĩa xã hội dân chủ, thực chất là hệ tư tưởng của chủ nghĩa cải lương hiện đại. Những tư tưởng cải lương chủ nghĩa ấy đã được phản ánh trong các văn kiện cương lĩnh của các đảng dân chủ - xã hội. Mục đích của chủ nghĩa xã hội dân chủ nhằm làm cho nền tảng cơ bản của xã hội tư sản tồn tại và phát triển. Nó không đồng hành với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Hiện nay vẫn có một số người rêu rao Việt Nam không có dân chủ, rằng, "Việt Nam là nơi chưa có tự do bày tỏ chính kiến". Gần đây, một ông cựu tổng thống của một nước châu Âu lên tiếng “bày tỏ tình đoàn kết với giới ly khai Việt Nam" và "nhấn mạnh một điều quan trọng là phải chống lại chế độ chuyên chế ngay cả khi hy vọng thắng lợi rất ít ỏi". Sự thật, thì ông ta chưa một lần đến Việt Nam, chưa hiểu gì về Việt Nam. Lạ lùng thay, một ngụy thể đã bị chính quyền cách mạng đánh đổ gần 30 năm nay, vậy mà ngày 6-5- 2003, Hội đồng thành phố Milpitas thuộc bang California, Mỹ, thông qua một nghị quyết thừa nhận cờ vàng 3 sọc là cờ của cộng đồng người Việt Nam và cho phép được treo trong các dịp lễ ở Tòa thị chính (!). Tất cả những cái đó nói lên sự thù địch và vu cáo Việt Nam, xuyên tạc sự thật lịch sử. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét