Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã tăng cường các hoạt động chống phá ta, trong đó tập trung vào việc sử dụng mạng toàn cầu world wide web (www), thư điện tử (email) và các trang thông tin điện tử, mạng nội bộ, mạng xã hội (facebook, twitter, whatsapp, youtube, blog cá nhân) đặt ở nước ngoài và các apps (ứng dụng) trên thiết bị thông minh để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch chống phá nước ta. Chúng tiếp tục gia tăng hoạt động chống đối, xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
Về phương thức, thủ đoạn chống phá: các thế lực thù địch luôn lợi dụng những sự kiện chính trị lớn của đất nước như chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn, trước các kỳ Đại hội Đảng, sửa đổi Hiến pháp, bầu cử Quốc hội; lợi dụng những bất cập yếu kém trong quản lý nhà nước, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta … để tung tin thất thiệt, lồng ghép những quan điểm cá nhân vào các sự kiện; đặc biệt chúng sử dụng nhiều thông tin, hình ảnh không đúng, không đầy đủ trên không gian mạng để vu cáo, bôi nhọ, hạ thấp uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động chống phá của chúng được diễn ra trên diện rộng, với mật độ dày đặc cả ở trong và ngoài nước nhưng đều có phương thức truyền tải theo dạng số hóa. Chính điều này đã gây ra những khó khăn không nhỏ trong nhận diện và đấu tranh phòng chống, bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trong thời gian qua, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, chúng ta đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống trên không gian mạng và đã thu được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập như: nhận thức, nhận diện của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, chưa rõ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Hiện nay không ít người trong chúng ta vẫn cho rằng chỉ cần dùng những biện pháp kỹ thuật như thiết lập tường lửa hay dùng phần mềm… là có thể ngăn chặn được các website, blog độc hại, coi đây là giải pháp tối ưu trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Chính vì vậy, cuộc đấu tranh nhằm chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay bản thân tự nó đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải được nhận thức sâu sắc và có những giải pháp giải quyết hiệu quả hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét